Get connected nr 9

of 28 /28
Get Connected nr. 9, JAN 2015 TOURLAB. De Tourstart als platform voor fietsinnovatie Ook de sporter ervaart met nieuwe technologie de sport anders, zie pagina 18!

Embed Size (px)

description

Het januari-nummer van Get Connected magazine zit weer boordevol verhalen over innovatie. Onder andere Pazio; een digitaal portaal waarop alle e-health informatie en –diensten te vinden zijn. We kijken ook naar het nul-op-de-meter initiatief, want waar staan we nu? Met een interview met Marianne van der Steen en Freek van Muiswinkel wordt licht geworpen op MBI Health. De opleiding levert mondiale life sciences- en healthondernemers af. Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan de Koers van de Toekomst. Ten slotte een verhaal over de internationaliseringsagenda, waarmee gewerkt wordt aan innovatie, economische ontwikkeling en werkgelegenheid voor de regio Utrecht.

Transcript of Get connected nr 9

 • Get Connectednr. 9, JAN 2015

  TOURLAB. De Tourstartals platform voorfietsinnovatie

  Ook de sporterervaart met nieuwetechnologie de sport anders, zie pagina 18!

 • get connected

  03

  04

  05

  08

  22

  24

  26

  27

  06GameChangers

  Pazio E-health platform

  PAZIO biedt alle e-health informatieen -diensten in ndigitaal portaal

  MBI Health& Life sciences tender

  Koers van detoekomst

  Voorwoord

  Henk Broeders

  Blikvangers

  Nieuws

  Nieuwe formule

  Ton van Mil

  Interview

  LomboXnet en ElecTree

  Estafette-interview

  Marcel Collignon

  Internationalisering

  Internationaliseringsagenda

  Research

  Banen & bedrijven

  Agenda

  Colofon Deze Get Connected is tot stand

  gekomen in opdracht van de

  Economic Board Utrecht (EBU).

  Wij danken de ondernemers en

  bestuurders die hieraan hebben

  meegewerkt.

  Redactie

  Menno Bosma, Karien Docter,

  Karianne Vermaas

  Eindredactie

  Miriam Notenboom

  Hoofdredactie

  Marcia Veenhuis, Doron Verstraelen

  Fotografie

  Marieke Duijsters, Roelof Pot,

  Oscar Timmers, Kliphanger

  Vormgeving

  Today Designers, Utrecht

  Drukwerk

  Platform P

  Met dank aan

  Bram Verbont

  (Cycle Trend Utrecht)

  Nul-op-de-meter:Waar staan we?

  14Gezond

  18Slim

  10Groen

  INHOUD

 • voorwoord

  3

  Bij een nieuw jaar horen goede voornemens,

  liefst van het niveau uitdagend n haalbaar.

  Als voorzitter van de Economic Board Utrecht

  (EBU) is een van mijn voornemens om met

  u de weg te vervolgen die we vorig jaar zijn

  ingeslagen: het verzilveren van Utrechts in-

  novatiepotentieel in groen, gezond en slim,

  het beter opleiden voor de toekomst en

  versterking van onze internationale orin-

  tatie. In 2014 hebben we zon goede basis

  gelegd voor regionale samenwerking dat ik vol

  vertrouwen durf te zeggen: we doen er in

  2015 een schepje bovenop en schakelen naar

  een hogere versnelling.

  Met elkaar hebben we in 2014 iets moois

  neergezet. Onze initiatieven hebben in eer-

  ste aanleg 10 miljoen euro aan investeringen

  uitgelokt, en in tweede instantie nog eens 75

  miljoen euro. We organiseerden de allianties

  om in 2020 daadwerkelijk 50.000 nul-op-de-

  meter-woningen in de regio te realiseren. De

  internationaliseringsagenda, gericht op meer

  samenwerking voor een helder Utrechts ge-

  luid op internationale podia, komt op stoom

  en krijgt vleugels door o.a. de start van de

  Tour de France. Ook de Human Capital-agen-

  da, gericht op de toekomstige arbeidsmarkt,

  weet mensen, bedrijven en opleidingen te

  (ver)binden. Maar de wereld staat niet stil.

  De snelle ontwikkelingen in maatschappij en

  economie vragen dat we voortdurend om

  ons heen kijken, ons afvragen welke kansen

  er liggen en hoe we die kunnen benutten.

  Daarin ligt de opgave voor 2015.

  De veranderingen die we zien, zijn structureel.

  Door internetdiensten zijn er minder fysieke

  winkels en kantoren nodig, en op de locaties

  die overblijven willen we meer beleven,

  uitwisselen en ervaren. We organiseren

  onszelf vaker in tijdelijke lokale coalities

  voor bijvoorbeeld collectieve (energie)inkoop

  of het op peil houden van onze kennis.

  Technologie dringt door in de haarvaten

  van ons bestaan: ze vormt de lifeline naar

  zorgverleners en onze dierbaren, ze brengt

  producten, diensten en mensen dichterbij.

  Maar technologie verandert ook ons werk,

  onze organisaties en de wijze waarop we

  samenwerken en leiding geven.

  We moeten ons voorbereiden op fundamen-

  tele veranderingen. Angst helpt daar niet bij.

  Integendeel: het is effectiever om veran-

  deringen te zien, te begrijpen en ermee te

  leren omgaan. Daarvoor mobiliseren we alle

  kennis waaraan Utrecht rijk is. De hackatons

  die de EBU in 2014 organiseerde, zijn hiervan

  een voorbeeld: een speeltuin waarin soft-

  ware-ontwikkelaars 48 uur de tijd krijgen om

  te laten zien hoe technologie inzetbaar is

  voor verduurzaming of nieuwe vormen van

  dienstverlening. Dergelijke speeltuinen orga-

  niseert de EBU in 2015 weer.

  Ik zie 2015 dus met vertrouwen tegemoet.

  We moeten meer tempo maken en met het

  kompas dat we gezamenlijk hebben vorm-

  gegeven rondom onze drie themas, de ar-

  beidsmarkt en internationalisering kunnen

  we de meest competitieve regio van Europa

  blijven en het leven hier en elders groener,

  gezonder en slimmer inrichten.

  Ik wens u een succesvol en vruchtbaar 2015.

  Fundamentele veranderingen

  Schakelen naar een hogere versnellingHENK BROEDERS Voorzitter EconomicBoard Utrecht

 • 4nieuws

  UTRECHTSE BEDRIJVEN SCOREN GOEDNiet minder dan 80 ondernemers in de provincie Utrecht behoorden in

  2014 tot de Sprout Challenger, de FD Gazelles, de Deloitte Technology

  Fast 50, de nationale InnovatieTop100, of stonden op de shortlists voor

  de Accenture Innovation Award of de High Growth Award. Sommige

  ondernemers scoorden in verschillende ranglijsten hoog.

  Zo duiken Blendle, GreenPeak Technologies, Xtorm (A-solar), Door-to-Door

  Cargo, Joost Zorgt, ContactCare, Traintool, XebiaLabs, Teleena, Bartosz,

  Enrise, Conclusion en Brainnet in een aantal overzichten op.

  Blendle was winnaar van de Accenture Innovation Award n scoorde hoog

  in de SproutChallenger. Het bedrijf is een combinatie van een digitale kiosk

  en een sociaal netwerk. Ook internationaal wordt de potentie van het bedrijf

  gezien: The New York Times en de Duitse uitgever Axel Springer investeren

  gezamenlijk 3 miljoen euro voor verdere internationale expansie.

  Teleenais een relatief jong bedrijf met het hoofdkantoor in Nieuwegein,

  dat werkt aan innovatieve diensten op het gebied van mobiele

  telecommunicatie. Teleena is een zogenaamde enabler: zij bedenken,

  bouwen en beheren mobiele telecomoplossingen voor andere bedrijven die

  de oplossingen vervolgens zelf op de markt brengen. Teleena behoort tot

  de Deloitte Technology Fast50 en de FD Gazelles en was genomineerd voor

  een High Growth Award.

  Het Utrechtse GreenPeak Technologies won de Technology Fast50

  verkiezing. Het bedrijf ontwikkelt energiezuinige microprocessors die

  datacommunicatie versturen voor smart-home-applicaties. Nu het internet

  of things een vlucht lijkt te nemen, zijn de vooruitzichten gunstiger dan ooit.

  WINNAARS SMART MOBILITY CHALLENGEDe applicaties Roudle en Social Charging hebben de Smart Mobility

  Challenge 2014 overtuigend gewonnen. Daarmee sleepten de

  ontwikkelaars, respectievelijk Brentjes GEO-ICT en Blue Max, elk 50.000

  euro in de wacht voor doorontwikkeling van hun toepassingen.

  De winnaars werden woensdag 10 december tijdens de EBU Get Connected-

  bijeenkomst bekendgemaakt door Remco van Lunteren, gedeputeerde

  Mobiliteit, Economie en Financin van de provincie Utrecht. De winnaars zijn

  online gekozen door ruim 3.500 lezers van Webwereld en door een jury van

  vijf prominente ondernemers/beleidsmakers op het gebied van innovatie en

  mobiliteit.

  Roudle is een locatieplanner die de meest duurzame plaats berekent om

  samen te komen met een groep mensen. Ideaal voor vergaderingen met

  relaties uit verschillende delen van het land. Social Charging grijpt in op de

  sociale verantwoordelijkheid van de gebruikers van openbare laadpalen.

  De app legt boven op een laag van geo-informatie een laag van sociale

  interactie (waarschuw me als de paal vrijkomt).

  4

  DUTCH GAME AWARDSIn TivoliVredenburg in Utrecht werden op 25 november 2014 de Dutch

  Game Awards uitgereikt, de belangrijkste prijzen voor de Nederlandse

  gamesindustrie. De wellicht meest opvallende winnaar was het Nationaal

  Ballet, dat samen met het Utrechtse Game Oven en componist Bart

  Delissen de prijs won voor Best Co-production voorBounden. Bounden

  is ontwikkeld door Game Oven, een gamestudio gevestigd in het gebouw

  van de Dutch Game Garden in Utrecht. Bounden is een game voor twee

  spelers op een smartphone. Het is een mix van ballet en Twister. De

  gebruiker vormt een dans samen met de andere gebruiker. Bounden is een

  heel fysieke game die zich focust op interactie en intimiteit.

  Verder won Tomb Raider: Definitive Edition van het Utrechtse NIXXES de

  Best Technical Achievement. Een andere Utrechtse winnaar was

  RageSquid. Met Action Henk wonnen zij het Best Entertainment Game

  Design. Het uit Hilversum afkomstige Lionade Games van de HKU won met

  de game Check-in/Knock-Out' zowel de Best Student Art en de prijs voor

  Best Student Game Design.

  BLIKVANGERS

 • 5nieuwe formule

  Get Connected-bijeenkomsten zoals we die tot voor kort kenden, gaan enigszins wijzigen qua invulling/formule. Ton van Mil, directeur EBU, vertelt over de nieuwe insteek.

  'We zijn sinds de lancering van onze agenda

  anderhalf jaar verder. In deze periode heb-

  ben we via Get Connected onze Groen-,

  Gezond- en Slim-agenda's gepresenteerd in

  brede netwerkbijeenkomsten. Daarnaast zijn

  we natuurlijk aan de slag gegaan en zijn de

  eerste resultaten geboekt. Nu we de presen-

  tatiefase voorbij zijn, is het ook zaak de Get

  Connected formule aan te passen. Ook uit

  het netwerk horen we dat er meer behoefte is

  aan maatwerkbijeenkomsten dan aan grote

  netwerkbijeenkomsten. Daarom een nieu-

  we formule.

  Deze houdt in dat iedereen lid kan worden

  van ons Get Connected-netwerk. U kunt zelf

  aangeven in welke onderwerpen u genteres-

  seerd bent. Iedereen ontvangt een keer per

  maand de digitale EBU-nieuwsbrief. Daar-

  naast ontvangt u uitnodigingen voor Get

  Connected-bijeenkomsten die matchen

  met de opgegeven interesses. Tevens ver-

  andert de inhoudelijke opzet van onze Get

  Connected-bijeenkomsten. Er komen vier

  verschillende varianten:

  GET CONNECTED MEET UP!De Meet Up! richt zich op inspiratie en ont-

  moeten rondom themas uit onze agenda.

  Denk aan het nieuwste op het gebied van

  gaming, e-health en smart grids. We willen

  graag de samenwerking aangaan met par-

  tijen die ook dergelijke bijeenkomsten orga-

  niseren. Het is goed voor onze regio als we

  dit met elkaar slim programmeren in plaats

  van versnipperd.

  GetConnected: een nieuwe

  formule

  GET CONNECTED WORK!Get Connected Work! De naam zegt het al;

  we gaan werken! Deze bijeenkomst is maat-

  werk en vergelijkbaar met een congres met

  werksessies. Hiervoor nodigen we specifiek

  mensen uit. De resultaten programmeren we

  in meet up's en we doen er verslag van in ons

  magazine Get Connected.

  GET CONNECTED HACKATHONSBij een hackathon komen programmeurs,

  hardware hackers, ontwikkelaars, designers,

  specialisten en ondernemers samen om aan

  de slag te gaan met innovatieve oplossin-

  gen voor ons dagelijkse leven. Dit heeft een

  enorme invloed op de inspiratie en produc-

  tiviteit.En dat is precies de bedoeling! Zo or-

  ganiseerden we eerder al The Green Hackfest

  2014 en de 'Caf du Tour'-bijeenkomsten.

  GET CONNECTED Ten slotte nodigen we twee keer per jaar het

  gehele netwerk uit. Tijdens deze bijeenkom-

  sten kijken we vooruit en organiseren we een

  marktplaats rondom onze themas Groen,

  Gezond en Slim.

  EN NU? Alle bestaande leden krijgen een verzoek

  om hun profiel bij te werken en aan te ge-

  ven waarvoor ze willen worden uitgeno-

  digd. Tevens kunnen nieuwe leden zich via

  onze site aanmelden. Mocht u collegas

  hebben die geschikt zouden zijn om lid te

  worden van ons netwerk, laat het dan weten!'

  TON VAN MILDirecteur Economic Board Utrecht

  5

 • ZelfmanagementSensorenAppsDiensten

  Organisatie-appsZiekenhuisWijkteamsThuiszorgFocus Curae.a.

  Professioneel ManagementHuisartsen Informatie Systeem Ziekenhuis Informatie SysteemKeten Informatie SysteemElektronisch Patinten DossierPatintenportalen

  Welkom J. Willemse Paziozorgverzekeraarziekenhuistandarts apotheekhuisarts

  Uw huisartspraktijk Oog in Al

  e-afspraak uitslagen

  recepten

  zorg info

  dossier

  Bij de digitale diensten van de huisarts, de

  apotheek, het ziekenhuis, de specialist, de

  ziektekostenverzekeraar steeds moeten

  patinten opnieuw inloggen en hun gegevens

  invoeren. En vaak kunnen ze weinig zelf doen.

  Dat kan anders, vond Andr Dekker toen hij

  begin deze eeuw bij het UMC Utrecht werkte.

  Dekker, die ervaring in de zorg, maar ook een

  MBA en een informatica-achtergrond heeft,

  droomde van een landelijk digitaal gezond-

  heidsplatform. Schrijf maar een projectplan,

  zei zijn baas.

  En nu huist Dekker als directeur van de Pati-

  entgeorinteerde Zorg Informatie Omgeving

  (PAZIO) met mededirecteur Leone Flikweert

  en vier medewerkers in een pand in De Bilt.

  Dat PAZIO zich fysiek heeft losgemaakt van

  het UMC Utrecht, typeert de fase waarin het

  initiatief zit: van een project is het een zelf-

  standig instituut geworden. Steun, ook fi-

  nancile, van de provincie en de gemeente

  Utrecht, het ministerie van Economische Za-

  ken en de EBU, droeg daaraan bij.

  PAZIO biedt alle e-health informatieen -diensten in n digitaal portaalE-healthdiensten waren tot nu toe erg versnipperd: patinten moesten steeds bij elke zorginstelling opnieuw inloggen en gegevens invoeren. Het Utrechtse PAZIO maakt daar een eind aan.

  Bestaande e-healthdiensten komen samen in n onafhankelijk

  digitaal platform

  Met n beveiligde inlog (DigiD) toegang tot alle medische

  gegevens en diensten

  Zorgprofessionals kunnen blijven werken in hun eigen systemen

  Meer kennis voor patint om eigen regie op zorg te kunnen voeren

  Flikweert, afkomstig uit het bedrijfsleven, is

  aangetrokken om de zakelijke vertaalslag te

  maken. Dat lukt goed. PAZIO drijft inmiddels

  op betalende klanten, vooral gezondheids-

  centra en huisartsenpraktijken in onder meer

  Utrecht, Maarssenbroek en Nieuwegein. Sa-

  men bedienen zij meer dan 50.000 patinten.

  Die kunnen inloggen met hun DigiD en zo

  toegang krijgen tot al hun medische gege-

  vens en tal van diensten. Ze kunnen onder

  meer hun patintdossier inzien, digitaal con-

  sulten aanvragen, afspraken maken, herhaal-

  recepten opvragen, zelfhulptools gebruiken

  en gepersonaliseerde informatie bekijken.

  Uiteindelijk moet het platform ook meer

  interactie bieden, zoals serious games. Daar-

  over wordt nu gepraat met de Hogeschool

  voor de Kunsten Utrecht.

  Andr Dekker vergelijkt het PAZIO-concept

  graag met een voordeur waarachter zich

  allemaal verschillende interieurs bevinden,

  afhankelijk van het type gebruiker. Een jonge

  diabetespatint krijgt andere informatie op

  het scherm dan een senior met de ziekte van

  Parkinson.

  Behalve de bundeling, maakt zelfmanage-

  ment PAZIO uniek, aldus de twee directeuren.

  De gebruiker komt in de regierol, net als

  utrechtse gamechangers

  6

 • utrechtse gamechangers

  7

  Wijzijn de

  Interpay van de

  gezond-heids-zorg

  ANDR DEKKER

  WWW.PAZIO.NL

  Jelle van der Weijde06 46 12 23 [email protected]

  Jelle van der Weijde, EBU-do-

  meinmanager Gezond: PAZIO

  heeft raakvlakken met twee be-

  langrijke onderwerpen in dit do-

  mein: lang en gezond thuis blij-

  ven wonen en zelfmanagement

  in de zorg. Dat vereist dat men-

  sen directe toegang hebben tot

  hun medische gegevens. PAZIO

  is een van de weinige platforms

  die dat biedt. Bovendien is het

  een Utrechts bedrijf, dat ook nog

  eens nauw gelieerd is aan het

  UMC Utrecht, een van de part-

  ners van de EBU. Doordat PAZIO

  niet zelf content levert, maar al-

  leen informatie van derden ont-

  sluit, is het onafhankelijk. De EBU

  helpt met de verdere implemen-

  tatie van het concept. We bren-

  gen PAZIO onder meer in contact

  met potentile financiers en klan-

  ten. Prima dat ze landelijke ambi-

  ties hebben. Dat past goed in de

  strategische agenda van de EBU.

  DE EBU EN PAZIO

  bij telebankieren, stelt Dekker. Nu logt nog

  slechts 15 procent van de patinten van de

  PAZIO-klanten in, maar de directeuren wij-

  zen erop dat ook telebankieren langzaam

  op gang kwam, terwijl het nu massaal wordt

  gebruikt. Niet voor niets bestempelt Dekker

  PAZIO graag als de Interpay van de zorg.

  PAZIO roeit eigenlijk tegen de stroom in.

  Leone Flikweert: Anders dan in bijvoor-

  beeld Engeland of Scandinavi is de zorg in

  Nederland heel decentraal opgezet. Dat

  maakt het lastig om centrale concepten uit

  te rollen. Daarom gaat het ook zo moeizaam

  met het elektronisch patintendossier. Tege-

  lijkertijd bestaan wij juist omdat zoiets er nog

  niet was in Nederland.

  Hoewel PAZIO de patint gemak, zelfbeschik-

  king en een betere kwaliteit zorg oplevert,

  wordt hem niets in rekening gebracht. Tot

  nu toe betalen de huisartsenpraktijken en ge-

  zondheidscentra voor PAZIO gemiddeld een

  paar duizend euro per praktijk. Na de eerste

  lijn, wil PAZIO ook de tweede (verwijszorg) en

  de derde (academische ziekenhuizen) inte-

  greren en zo uiteindelijk de hele Nederlandse

  gezondheidszorg.

  Er worden momenteel gesprekken gevoerd

  met ziektekostenverzekeraars. Andr Dekker:

  Wij vragen hen niet om ons te financieren,

  wel dat zij de kosten van de zorgverleners

  vergoeden. Net als minister Schippers, wil-

  len de verzekeraars dat patinten meer regie

  krijgen en sneller bij passende zorg kunnen

  komen. We hebben dus een gedeeld belang.

  Op verzoek van de Utrechtse gedeputeerde

  Remco van Lunteren is PAZIO ook met ROCs

  gaan praten. Mbo-studenten kennen relatief

  veel schooluitval en sociale problematiek,

  zoals schulden. Zij zijn dus gebaat bij snelle

  toegang tot zelfhulp en hulpverleners. Er is

  inmiddels een speciale applicatie ontwikkeld

  voor mboers: Check it. ROC-studenten pro-

  moten PAZIO op hun beurt door er voorlich-

  ting over te geven.

  Het volgende doelwit is het sociale domein.

  Wijkteams en jeugdzorg zouden ook via PA-

  ZIO ontsloten kunnen worden. De EBU brengt

  PAZIO hiertoe in contact met gemeentelijke

  bestuurders.

  Is de les van grote ICT-fiascos niet dat je

  niet te groot moet denken? Leone Flikweert

  lacht: Wij zijn juist voorzichtig, bottom-up,

  aan het bouwen. En wij maken geen pro-

  duct, wij voegen alleen bestaande producten

  samen. Zodra fabrikanten bij ICT-projecten

  betrokken raken, loop je het risico van ven-

  dor lock-in, waarbij je te afhankelijk wordt

  van die fabrikant.

  Is PAZIO een gamechanger die de spelregels

  in de gezondheidszorg verandert? Flikweert:

  Ja, al dragen we dat niet actief uit. Technisch

  is PAZIO meer inventief dan innovatief. Maar

  we geven de patint meer regie en moge-

  lijkheden en dat is een wezenlijk verschil met

  de oude situatie.

 • 8interview

  Het initiatief voor de laadpaal (zie kader: Slim-

  me laadpaal) vloeit voort uit het project Smart

  Grid: rendement voor iedereen en is slechts

  n voorbeeld van een slimme duurzame op-

  lossing. Er liggen immers nog meer urgente

  uitdagingen waarvoor dringend oplossingen

  nodig zijn, zoals verduurzaming van de mo-

  biliteit en het in kaart brengen van de stede-

  lijke leefomgeving.

  Daarom organiseerde de EBU van 10 tot

  en met 12 oktober samen met UtrechtInc

  enClimate-Kic de Green Hackfest 2014

  Green Urban Living (zie kader Green Hack-

  fest). Met datasets, tools en prijzengeld van

  diverse partners werden tijdens deze hacka-

  thon verschillende duurzaamheidsdilemmas

  (challenges) voorgelegd, waar teams in 45

  uur een oplossing voor moesten bedenken.

  Het resultaat: veertien vernieuwende pro-

  ductideen en toepassingen die bijdragen

  aan een groenere, duurzamere economie.

  Tijdens de Green Hackfest vond ook de eer-

  ste ontmoeting plaats tussen LomboXnet en

  het startup-bedrijf ElecTree. LomboXnet, dat

  bewoners van Lombok voorziet van gratis

  internet, zette een uitdaging uit tijdens de

  hackathon. Oprichter Robin Berg: Utrecht

  is andere regios met laadstations echt een

  stapje voor, zowel in het binnen- als in het

  buitenland. We denken al veel na over de

  mogelijkheden met internetconnectivi-

  teit en sensoren in de laadpalen. We waren

  benieuwd of er nog andere ideen waren,

  bijvoorbeeld om ook meer awareness be-

  wustzijn te creren over de leefomgeving

  en het nut van elektrische autos.

  IN UTRECHT BEGINT HET!Een jonge ontwikkelaar die graag wilde mee-

  doen aan de hackathon was Philipp Beau. Hij

  is afkomstig uit Duitsland en via Noorwegen

  in Utrecht neergestreken. Elke zaterdagoch-

  tend komt Beau met een aantal medeontwik-

  kelaars in Utrecht bij elkaar om na te denken

  over slimme technische oplossingen voor

  maatschappelijke vraagstukken.

  Tijdens zon bijeenkomst ontstond ook het

  idee om met de groep mee te doen aan de

  Green Hackfest. Zijn groep zag in de vraag

  van LomboXnet de meest interessante chal-

  lenge, vertelt Beau: In Utrecht speelt veel als

  het gaat om het de kwaliteit van de leefom-

  geving, er waren veel bedrijven die uitda-

  gingen presenteerden. Wij wilden graag iets

  cools creren, dat echt impact kan hebben.

  Die mogelijkheid zagen we in deze uitdaging.

  En tot tevredenheid van de jury: het team van

  Philip Beau ging naar huis met de prijs voor

  Visualizing Sustainability en 1.000 euro voor

  het idee van de ElecTree, een boompje op

  de laadpaal met ledverlichting dat tijdens het

  opladen laat zien hoeveel CO2-uitstoot er

  bespaard wordt. Niet alleen aan de eigenaar

  van de auto, maar aan alle voorbijgangers.

  Enthousiast legt Beau het idee van zijn team

  uit: Door gebruik te maken van een raspberry

  pi (een kleine computer, die weinig energie

  verbruikt, maar veel mogelijkheden biedt,

  Green Hackfest 2014:de feiten 3 organiserende partijen: UtrechtInc,

  EBUClimate KIC

  5 partners: EBU, Ebbits, Kennis

  Centrum Healthy Urban Living, TNO,

  Oneplanetcrowd en IBM

  Hacking for good; 3 prijzen voor

  de beste overall hack voor

  maatschappelijke uitdagingen

  100 APIs (databronnen)

  10 nationaliteiten

  40 uur hacktijd

  45-uur durend event

  50 liter koffie

  67 deelnemers: ontwikkelaars,

  ontwerpers, professionals

  350 biertjes

  135.000 euro prijzengeld

  Een hackathon is een

  kortdurend evenement waarin

  programmeurs, hardware

  hackers, ontwikkelaars,

  designers, specialisten en

  ondernemers samen aan de

  slag gaan met oplossingen

  voor maatschappelijke

  uitdagingen. Dit geeft een

  enorme vloed aan inspiratie

  en productiviteit, verfrissende

  ideen, online applicaties en

  prototypes.

  HACKATHON ALS KRAAMKAMER Op 2 december 2014 opende wethouder Duurzaamheid

  Lot van Hooijdonk in Utrecht de eerste openbare laadpaal van Nederland, die elektrische autos in de wijk Lombok

  oplaadt met 100 procent zonnestroom. ElecTree ontwikkelde voor een challenge in de Green Hackfest

  een informatieapplicatie die de laadpaal nog meer toegevoegde waarde geeft.

  Slimme oplaadpaal met informatie creert

  groen bewustzijn

 • 9interview

  Ook bezig met slimme laadpalen? Meld je! Partijen die ook diensten ontwikkelen en sensoren willen inzetten op slimme laadpalen kunnen zich aanmelden bij LomboXnet via [email protected]

  De participatie van General

  Electric, die Robin Berg

  enthousiast gekregen heeft

  voor de ideen van LomboXnet,

  maakt het initiatief van

  de slimme laadpaal extra

  interessant. Robin Berg:

  General Electric zat niet in deze

  markt, omdat die te klein zou

  zijn. Maar door de toevoeging

  van de internetconnectie en

  sensoren is er geen sprake meer

  van losstaande oplaadstations.

  Het gaat nu meer om een

  future grid, dat voor iedereen

  iets positiefs oplevert. Als we

  kunnen aantonen dat het echt

  meerwaarde heeft waar we

  mee bezig zijn, dan kunnen we

  met behulp van de kennis van

  General Electric op den duur

  onze ideen en producten

  aan Europa en de hele wereld

  aanbieden.

  GENERAL ELECTRIC

  De slimme laadpaal in Lombok,

  Utrecht, is ontwikkeld door

  LomboXnet in samenwerking

  met partners General Electric

  en Schuuring. Gebruikers

  kunnen via een mobiele

  applicatie zien hoe lang de auto

  nog geladen moet worden.

  Ook kunnen ze kiezen of ze

  wel of niet op basis van zonne-

  energie willen laden. Schuuring

  voorziet de slimme laadpalen

  van een aantal extra duurzame

  functionaliteiten en sensoren.

  SLIMME LAADPAAL

  red.) kunnen mensen informatie krijgen, bij-

  voorbeeld over CO2, fijnstof en luchtvervui-

  ling. Het geeft een goed gevoel als de laad-

  paal direct laat zien hoeveel CO2-uitstoot je

  vermindert met je laadsessie. Maar bovenal

  maakt het mensen die passeren bewust: de

  ElecTree creert awareness over de leefom-

  geving. Volgens Beau opent de ElecTree weer

  de weg naar serious gaming en dat zorgt voor

  nog meer bewustzijn.

  Ook Robin Berg gelooft in het idee voor de

  ElecTree. In dichtbevolkte gebieden, zoals

  hier in Utrecht, is het belangrijk dat je de steun

  van de mensen krijgt. Je moet daarom van

  de laadpaal ook iets positiefs maken: geef

  iets terug aan de bewoners, in plaats van dat

  je alleen parkeerruimte inneemt. Eigenlijk

  moet het geen laadstation meer zijn, maar

  een groenstation. Dan zien mensen dat er

  echt iets goeds gebeurt.

  WORDT VERVOLGDVolgens Michal van Boheemen, senior

  manager bij Schuuring, een totaalspeci-

  alist in de telecommarkt en partner in het

  LomboXnet-project, laat het idee van ElecTree

  goed zien hoe sensortechnologie op nieuwe

  manieren is in te zetten. Daarbij is samen-

  werking in dit soort trajecten heel belang-

  rijk, zegt hij. De kracht van de verschillende

  partijen, ieder met een eigen expertise, kan

  dan optimaal worden benut. We gaan dan

  ook graag om de tafel zitten om te brainstor-

  men hoe we het idee van ElecTree praktisch

  kunnen uitvoeren.

  Robin Berg en Philipp Beau zijn al pratende

  weer op nieuwe ideen gekomen. Beiden

  leggen een link met de educatie van kinde-

  ren. Door die vroeg en op een aantrekkelijke

  manier te betrekken bij Green Urban Living

  wordt die gedachte gemeengoed, menen zij.

  En technologische oplossingen moeten altijd

  open source zijn, zodat iedere ontwikkelaar

  iets kan ontwikkelen en aanbieden.

  Een vervolg is al in de maak. Zo komt de re-

  alisatie van de ElecTree weer een stap verder.

  Volgens Beau is er nog wel wat ontwikkel-

  kracht nodig: het idee verwezenlijken doe je

  niet even naast een studie of werk. Berg: De

  eerste stap is dat we samen met Schuuring

  bekijken welke mogelijkheden en uitdagin-

  gen we zien voor en bij de ElecTree. Daar-

  na gaan we een vervolggesprek met de EBU

  aan. Die is namelijk altijd bereid om dit soort

  initiatieven verder te helpen.

  ElecTree in actie tijdens de Green Hackfest

  De opening van de laadpaal in Lombok

 • Nul-op-de-meter:waar staan we?

  Een imposante groepsfoto symboliseerde tijdens de

  Get Connected-bijeenkomst van 10 september 2014

  het commitment van woningcorporaties, bedrijven,

  overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke

  organisaties aan de doelstelling om in Utrecht

  gezamenlijk 50.000 nul-op-de-meter-woningen te

  realiseren in 2020. Er is sindsdien door partijen gewerkt

  aan zogenoemde doorbraakissues om deze ambitie

  daadwerkelijk te kunnen realiseren.

  DOORBRAAKISSUESTijdens de Get Connected-bijeenkomst bleek dat

  bewonersverleiding een integraal onderdeel is van alle

  doorbraakissues. Om het concept tot een succes te

  maken, is het essentieel dat bewoners enthousiast zijn over

  de nul-op-de-meter-woning en erom vragen. Daarnaast

  bleek dat het logisch is om een onderscheid te maken

  tussen koop- en huurwoningen. Het regionale programma

  werkt nu aan de volgende zes doorbraakissues: Bewoners,

  Financieringsoplossingen, Koop, Regionaal beleid, Huur

  en Regionaal bedrijfsleven.

  In de vorige Get Connected behandelden we al uitgebreid het concept van de nul-op-de-meter-woning: een bestaande woning die met isolatie en technische ingrepen energieneutraal wordt gemaakt. De renovatie wordt betaald uit de bespaarde energiekosten. Hoe is het nul-op-de-meter sindsdien vergaan?

  ambitie

  2020

  50.000Nul-op-de-meter-woningen

  2015

  2014

  2016

  2017

  2018

  2019

  2020

  RegionaalBeleid

  Huur

  Koop

  RegionaalBedrijfsleven

  Bewoners

  Financierings-oplossingen

  19 feb2015

  Bijeenkomstvoor gemeentenover nul-op-

  de-meter beleid

  20 nov2014

  RegiotafelGreen Deal

  Koopwoningen

  10 sept 2014

  De regio alssleutel tot succes,

  gezamenlijkestart

  29 sept2014

  OndertekeningGreen Deal

  Koopwoningenmet Stef Blok

  29 jan2015

  VervolgbijeenkomstGet Connected

  Nul-op-de-meter

  17 feb2015

  BijeenkomstCommunity ofPractice voor

  woningcorporaties:de businesscase

  Groen

 • 11

  groen

  KOPLOPERSGenteresseerde en betrokken partijen zijn

  per doorbraakissue in drie groepen onder

  te verdelen. De koplopers zijn nu al bezig

  met de nul-op-de-meter-woning en we-

  ten wat hen te doen staat. De EBU wil met

  deze groep versnelling bereiken. Een over-

  zicht van deze koplopers is te vinden op:

  WWW.ECONOMICBOARDUTRECHT.NL/

  KOPLOPERS_NOM

  De (achter)volgers begrijpen het concept

  en hebben de intentie om ook mee te doen,

  maar kijken het nog even aan. Deze groep

  wordt aangemoedigd om ook actief deel te

  nemen.

  Het peloton ten slotte, is nog niet overtuigd

  van het nut van het nul-op-de-meter-con-

  cept of kent het simpelweg nog niet. Deze

  groep moet dus genthousiasmeerd en ge-

  informeerd worden.

  Werksessie Get Connected bijeenkomst 10 september.

  De koplopers van Nul-op-de-meter

  GREEN DEAL KOOPWONINGENOp 29 september 2014 werd de Green Deal Koop-

  woningen ondertekend. Als vervolg hierop vond op 20

  november de Regiotafel Green Deal Koopwoningen plaats

  in het Provinciehuis. Daar werden de uitdagingen en

  oplossingen voor nul-op-de-meter-koopwoningen

  besproken.

  REGELGEVINGHet grootschalig uitrollen van het nul-op-de-meter-

  concept vraagt om een soepel en tegelijkertijd uniform

  beleid van overheden. Het ideaal is dat een vergunnings-

  aanvraag in n dag kan worden afgehandeld, waarbij de

  voorwaarden in elke gemeente hetzelfde moeten zijn.

  Jan Kamphuis van vernieuwbouwer BJW Wonen, een

  van de koplopers: Het is een intensief proces om alle

  gemeenten langs te gaan om te toetsen aan de welstand.

  Nu doen we dat per gemeente, maar het zou mooi zijn

  als alle gemeenten in de regio bepaalde geveltypes al

  vr het verkoopproces hebben goedgekeurd. Dat voor-

  komt ook teleurstelling bij de bewoners wanneer een

  gekozen gevel niet door de welstandcommissie komt.

  Landelijk werkt een Taskforce Procedurele Stroomver-

  snelling aan het stroomlijnen van de regelgeving rond

  bestemmingsplannen, het welstandsbeleid en de vergun-

  ningverlening. Regionaal brengen de Natuur en Milieu-

  federatie Utrecht en de provincie Utrecht de gemeenten

  bij elkaar om hierover te praten.

  KOSTENVERLAGINGDe koplopers hebben als doelstelling honderd voorbeeld-

  woningen eind 2015. Vanaf 2016 willen zij minimaal dui-

  zend nul-op-de-meter-koopwoningen per jaar opleve-

  ren. Jan Kamphuis: Wij investeren zelf 15.000 euro in de

  eerste twintig nul-op-de-meter-woningen op voorwaarde

  dat de overheid ook bijdraagt. Dit doen we om het voor

  bewoners aantrekkelijk te maken in deze fase. Om markt-

  werking te creren, is het namelijk noodzakelijk dat we

  enkele enthousiaste bewoners hebben.

  Berri de Jonge van bouwbedrijf Plegt-Vos vult aan: Bou-

  wers moeten leren om bij een uitbouw of een lekkend

  dak ook de nul-op-de-meter-oplossing aan te bieden.

  Er wordt op die momenten immers sowieso al genves-

  teerd en de totale kosten gaan omlaag.

 • 12

  groen

  Pilots zijn belangrijk omdat ze een markt helpen genereren

  BERRI DE JONGE

  Irene ten Dam06 33 67 92 [email protected]

  Werksessie Get Connected bijeenkomst 10 september.

  STANDAARDISATIE N MAATWERKStandaardisatie en industrialisatie zijn belangrijk omdat

  hierdoor de prijzen dalen. Verder is een efficinte

  ketensamenwerking tussen fabrikanten, installateurs en

  bouwers nodig. Een aantal bouwers wist zo de kosten

  van een nul-op-de-meter-woning al aanzienlijk te laten

  dalen en men verwacht dat die daling doorzet.

  Berri de Jonge daarover: Het is een hele opgave om

  de kosten terug te dringen naar 45.000 euro. Het ver-

  schil moet vooral komen uit slimme processen, effici-

  enter werken, kortere ketens, industrieel produceren en

  door van de bouwplaats een montageplaats te maken.

  Maar om de prijzen cht naar beneden te brengen, zijn

  er aantallen nodig.

  De uitdaging is daarbij om het aanbod tegelijkertijd af

  te stemmen op de verschillende typen woningen en

  bewoners. Plegt-Vos en BJW Wonen ontwikkelen daarom

  oplossingen voor verschillende doelgroepen. De Jonge:

  Wij hebben acht bewonersprofielen opgesteld, elk met

  verschillende wensen en budgetten. Zo bieden wij een

  deelpakket voor minima en is er een pakket dat gericht

  is op het levensloopbestendig maken van

  de woning. Kamphuis van BJW: Wij bieden

  maatwerk van installaties voor drie, vier en

  zes personen omdat bij elk gezin andere

  oplossingen nodig zijn. Met deze keuze

  bedienen we ongeveer 90 procent van de

  huishoudens.

  GEDRAG VAN DE BEWONEROOK VAN BELANGHet energiegebruik van de bewoner blijkt

  lastig te benvloeden. Maar ook daarvoor

  worden oplossingen gevonden. Barbera van

  der Hoek van Watch-E/mijnenergiebundel.nl:

  Wij hebben een applicatie ontwikkeld die

  het gedrag van bewoners op een leuke

  manier benvloedt. Hij laat op een simpele

  manier zien wat bewoners zelf kunnen doen

  om energieneutraal te leven. Door toepas-

  sing van het principe veranderen, belonen

  wordt voorkomen dat de vooraf afgesproken

  energiebundel wordt overschreden. Beheer-

  ders kunnen de prestaties van de woning me-

  ten en benchmarken via een apart dashboard.

  Van der Hoek: Begin december zijn de eerste

  gebruikers aan de slag gegaan. Nu zijn we in

  staat om de webapplicatie en de beperktere

  versie voor de smartphone te leveren. Er is al

  veel interesse. We denken ook na over nieuwe

  verdienmodellen. Bijvoorbeeld dat wij een

  percentage gaan verdienen van de energie-

  besparing van bewoners. Ook zijn er al voor-

  beelden waarbij de genoemde bewonersver-

  leiding in de praktijk wordt getest. Op 22 en

  23 november 2014 en op 3 en 4 januari dit

  jaar verscheen er een pop-up store in win-

  kelcentrum Hoog Catharijne van Ons huis

  verdient het. In een klein klimaatvriendelijk

  huisje werden vragen beantwoord over

  de nul-op-de-meter-woning en werden

  bezoekers enthousiast gemaakt voor het

  concept. Gemeenten en partners uit de

  bouw- en financile wereld hebben dit plan

  ontwikkeld. Uitgangspunt is dat de woonlas-

  ten gelijk blijven wanneer een huis zijn eigen

  energie opwekt.

  PILOTS ESSENTIEELBerri de Jonge van Plegt-Vos: Pilots zijn be-

  langrijk omdat ze een markt helpen genere-

  ren. Die marktpotentie is van belang, omdat

  bedrijven alleen dan bereid zijn te investeren.

  De wil is er wel degelijk. In 2014 vond er al

  een eerste investering plaats om het nul-op-

  de-meter-concept op een meer fabrieksma-

  tige manier in te steken, Ook Jan Kamphuis

  van BJW Wonen wil graag pilots uitvoeren:

  Uiteindelijk zou er in elke wijk een demon-

  stratiewoning moeten komen die mensen

  laat zien wat de mogelijkheden zijn. Daar-

  naast zoeken wij dringend pilotwoningen

  voor een langdurige doorontwikkeling van

  het concept, inclusief monitoring, testen en

  onderzoek.

  WWW.ECONOMICBOARDUTRECHT.NL/

  NULOPDEMETER

  Wilt u meedoen in een pilot? Wilt u zich aanmelden voor de groep van (achter)volgers of het peloton? Of hebben we u over het hoofd gezien en bent u al dusdanig actief dat u tot de koplopers behoort? Neem dan contact op met Irene ten Dam, domeinmanager Groen bij de EBU.

 • 13

  DE WIND MEE

  De techniek staat voor (n)iets bij Emergya Wind Technologies (EWT). De meer dan 500 hoogwaardige windturbines die het

  Amersfoortse bedrijf heeft genstalleerd in Europa, Noord-Ameri-

  ka en Azi leveren ook bij weinig wind een hoog rendement. Wij

  garanderen een zeer hoge beschikbaarheid, vertelt Lucienne van

  Oostveen van EWT. Vanuit het hoofdkantoor worden de turbines

  bovendien wereldwijd permanent bewaakt. Een storing is zeld-

  zaam, maar kan zo meestal meteen online worden opgelost. Ons

  innovatieteam gebruikt de data-analyse weer voor verbeteringen

  in de software. Zo krijgt duurzame energie letterlijk en figuurlijk

  de wind mee.

  WWW.EWTDIRECTWIND.COM

  CIRKEL ROND

  Ver voor de troepen uit besloot Wim Beelen in 2000 al om zijn succesvolle sloopbedrijf op circulaire leest te schoeien. In de

  stellige overtuiging dat ondernemers daarin het voortouw

  moeten nemen, haalt Beelen Waste Innovators inmiddels een

  recyclepercentage van 99,76 procent en de hoogste score op

  de CO2-besparingsladder. Ook investeert het bedrijf in tal van

  innovaties om (sloop)afval om te zetten in nieuwe grondstoffen.

  De uiteindelijke kostenbesparing maakt de cirkel ook economisch

  rond: Beelen is de snelst groeiende recycler van Nederland.

  WWW.BEELEN.NL

  GROENE VERBINDING

  Verbinden is het sleutelwoord bij Optigroen. De Nederlandse tak van dit van oorsprong Duitse bedrijf (Optigrn) werkt samen

  met wetenschap en overheid aan een optimale duurzame

  dak- en gevelbegroeiing. De toegewijde franchisenemers die

  het totaalsysteem van Optigroen leveren en aanbrengen, staan

  alleen al in ons land garant voor jaarlijks meer dan 300.000 m2

  dakbegroeiing in alle soorten en maten.

  WWW.OPTIGROEN.NL

  13

  groene blikvangers

 • 14

  Aan deze nieuwe MBA, die is ingebed in de Julius

  Academy in Zeist, nemen behalve een keur aan

  Nederlandse instellingen waaronder het UMC Utrecht,

  de Universiteit Utrecht en de Universiteiten van Nijmegen

  en Maastricht ook Amerikaanse en Belgische organi-

  saties deel, zoals het Vlaams Instituut voor Biotechno-

  logie (VIB) en FlandersBio. Er is ook contact met Britse

  en Duitse instellingen.

  Een specifiek op de gezondheidszorg gerichte MBA be-

  stond nog niet. Met de start van de MBI Health (voluit:

  de Executive Master of Business Innovation and Entre-

  preneurship in Health) kwam daar vorig jaar verandering

  Life sciences en health is een mondiale business, dus opleidingen

  ervoor moet je ook een mondiaal karakter geven. Aan het woord is

  Marianne van der Steen, directeur van de MBI Health-opleiding.

  MBI Health levert mondialelife sciences- en

  healthondernemers af

  Gezond

  in. Het multidisciplinaire onderwijsprogramma verbindt

  zorgtechnologie aan ondernemerschap met als doel

  het vermarkten van zorgproducten en services helpen

  te versnellen. Het is geen boot camp om snel even een

  businessplan te ontwikkelen, benadrukt Van der Steen.

  We willen echt business leaders in de gezondheidszorg

  opleiden.

  De MBI Health-opleiding is bedoeld voor afgestudeerden

  met werkervaring. De gemiddelde leeftijd van de deel-

  nemers is in de veertig en hun achtergronden zijn divers:

  van werknemers bij Nutricia die zich als intrapreneur met

  medische voeding bezighouden tot een vaatchirurg die

  een bedrijf heeft opgezet rond een methode om met n

  hand te hechten. Van der Steen: Een belangrijk selectie-

  criterium is ambitie. Een arts die in een maatschap werkt

  en maar een halve dag per week over heeft maar brandt

  van de ambitie, komt ook in aanmerking.

 • 15

  gezond

  SPIN OFFSUniek is dat de 22 deelnemers tijdens de opleiding al hun bedrijf

  voeren. Ze werken daarbij zoveel mogelijk in teams van medisch en

  commercieel georinteerden. In vijftien maanden wordt eerst het

  businessmodel aangescherpt, daarna volgt een marketingplan en

  als laatste een investeringsplan. In entrepreneurial labs wordt het

  geleerde meteen toegepast. En er wordt veel aandacht besteed aan

  samenwerking en co-creatie.

  De MBI Health-opleiding brengt de deelnemers ook wereldwijd in

  contact met onder meer bedrijven, coaches, verzekeraars en poten-

  tile bestuurders en leert hen de taal daarvan spreken. Ze pitchen al

  bij investeerders in Europa en de Verenigde Staten. Omdat Nederland

  een sterke bio-entrepreneurial reputatie heeft, zwaaien de deuren

  relatief gemakkelijk open, merkt Freek van Muiswinkel, EBU-domein-

  manager Life sciences en managing director van Utrecht Life sciences.

  De opleiding past uitstekend bij de doelstelling van de EBU om ken-

  nis en bedrijvigheid meer met elkaar te verbinden. De internatio-

  nale contacten binnen de MBI Health leveren nu al spin offs op. Zo

  zijn bedrijven aan de Amerikaanse westkust genteresseerd in een

  samenwerking bij het bedienen van de Nederlandse en Europese

  markt met medical devices.

  Van der Steen en Van Muiswinkel hebben hoge verwachtingen

  van de nieuwe opleiding. Van der Steen: De deelnemers krijgen er

  schwung van. Ze laten zien wat ze kunnen. Van Muiswinkel: Dit gaat

  een impuls geven aan zowel de sector als aan Utrecht.

  Freek van Muiswinkel06 46 61 40 [email protected]

  Floris Lafeber aan het werk in het lab

  Floris Lafeber, hoogleraar Experimentele

  Reumatologie bij het UMC Utrecht, is een

  van de eerste deelnemers aan de MBI Health:

  Wij hebben een distractor ontwikkeld die

  voor de patint makkelijk in het gebruik is

  en voor de orthopeed makkelijk toepasbaar.

  Het apparaat trekt de twee botuiteinden

  van de knie een stukje uit elkaar, waardoor

  er weer kraakbeen kan groeien. We hebben

  als eersten aangetoond dat kraakbeen zich

  op deze manier kan herstellen. Dat stelt het

  plaatsen van een kunstknie uit en voorkomt

  grote en dure revisieoperaties. Het blijkt

  dat 80 procent van de patinten hierdoor

  tenminste vijf jaar lang geen prothese nodig

  heeft. De MBI Health is voor mij d manier

  om van uitvinding naar product te komen.

  Ondernemen is binnen de ziekenhuiswereld

  nog tamelijk onderontwikkeld, dat los je niet

  op met een cursusje. De MBI helpt je valkuilen

  te vermijden. Als onderzoeker denk je dat je

  een prachtproduct hebt, maar een investeerder

  kijkt er heel anders naar. Die vraagt dingen

  als: hoeveel gaat u er verkopen en wie zijn uw

  concurrenten? Ik heb vooral veel geleerd in de

  week dat we in de VS waren. Ze zijn daar veel

  verder met valorisatie. Daar is het een pre als

  je als onderzoeker in bedrijven deelneemt, hier

  geldt het als belangenverstrengeling. Samen

  met Karianne Lindenhovius van Pontes Medical

  ga ik nu de distractor vermarkten. Zoals het

  wetenschappelijke klimaat in Nederland

  nu is, moet ik uiteindelijk kiezen tussen het

  ziekenhuis en mijn bedrijf. Maar de tijd staat

  niet stil. Ik hoop dat die twee werelden straks

  probleemloos samengaan.

  DE WEG VAN UITVINDING

  NAAR PRODUCT

  WWW.MBI-HEALTH.COM

 • gezond

  We kunnen met dit fonds een extra stimulans

  aan de regio geven. Karl Rothweiler, oprichter

  en partner van Aglaia Biomedical Ventures, is

  blij dat de provincie Utrecht een fonds heeft

  opgezet voor de ontwikkeling van de life

  sciences-sector in de regio. Het tien jaar oude

  bedrijf, gevestigd in Bilthoven, treedt op als

  beheerder van het nieuwe fonds.

  Utrecht geeftlife sciences-industrie

  financile impuls

  Aglaia is destijds opgericht om de product-

  ontwikkeling op het gebied van kankerbe-

  strijding te helpen versnellen. Rothweiler:

  Nederland is van oudsher goed in kankeron-

  derzoek. Het probleem zit in het vertalen van

  wetenschap naar product. Daar was altijd wei-

  nig geld voor beschikbaar. Bovendien zijn

  wetenschappers over het algemeen meer

  gericht op science dan op productontwikke-

  ling. Daarom besloot ik met Mark Krul, mijn

  partner bij Aglaia, om die vertaalslag vorm

  te geven. (zie Aglaia Biomedical Ventures)

  FINANCIERING IS LASTIGDe Utrechtse life sciences-sector staat

  wereldwijd aan de top, maar het blijkt voor

  startende bedrijven in deze branche lastig om

  financiering te vinden. De EBU ontwikkelde

  daarom samen met het Utrecht Science

  Park een instrument waarmee de sector

  ondersteund kan worden.Het gaat om een

  fonds van 1,25 miljoen euro dat door de

  provincie Utrecht beschikbaar is gesteld in

  het kader van de Uitvoeringsverordening

  Economic Board Utrecht. De provincie

  'Ons grote voordeel

  is dat we in de regio

  een aantaltopinstituten

  hebben'

  creerde via deze verordening een budget

  voor de uitvoering van de Strategische

  Agenda 2013-2020 van de EBU.

  Het idee voor een life sciences-fonds ontstond

  na een marktconsultatie door de provincie

  Utrecht, het life sciences-fonds en de EBU in

  2013. Aanleiding was onder meer dat andere

  regios Utrechtse bedrijven wegkaapten. Zo

  wist de provincie Limburg het Utrechtse

  Cristal Therapeutics, dat geneesmiddelen in

  nanobolletjes ontwikkelt, te bewegen om

  naar Maastricht te verhuizen. Verschillende

  provincies gebruiken de opbrengst van hun

  Nuon- en Essent-aandelen om veelbelovende

  bedrijven aan te trekken.

  Omdat de life sciences-sector erg specialis-

  tisch is en de provincie Utrecht niet over de

  ervaring en expertise beschikt om verant-

  woorde investeringskeuzes te maken, werd

  besloten om via een tender een aanbeste-

  dingsprocedure een privaat investerings-

  fonds te selecteren dat als beheerder zou

  optreden. Aglaia won deze tender.

  KARL ROTHWEILER

  16

 • gezond

  Stef Rell

  [email protected]

  Wilt u ook in aanmerking komen voor een inves-

  tering in uw life sciences-bedrijf? Neem contact

  op met Stef Rell van de EBU via 06 11 86 66 43

  Meer informatie: www.tenderned.nl

  KANSRIJKMet geld uit het nieuwe fonds heeft Aglaia

  inmiddels enkele leningen verstrekt aan be-

  drijven die zich met de bestrijding van kan-

  ker bezighouden. Van de gereserveerde 1,25

  miljoen euro kunnen geen wonderen wor-

  den verwacht, erkent Karl Rothweiler. Toch

  moet het belang ervan volgens hem niet wor-

  den onderschat: Voor private investeerders

  is het interessant dat de provincie een bedrijf

  meefinanciert. Zonder het fonds was private

  investering in een aantal gevallen niet gelukt.

  Je kunt een bedrijf zo net over de drempel

  helpen.

  Overheidssteun blijft onontbeerlijk in de life

  sciences-sector, die volgens Rothweiler niet

  louter met particulier geld te financieren valt.

  Daarvoor zijn de risicos te groot, vooral in

  de beginfase. De provincie zet nadrukkelijk in

  op publiek-private samenwerking. Zo is een

  voorwaarde voor een lening uit het fonds

  dat de aanvrager daarnaast drie keer zo veel

  privaat geld ophaalt. Door deze eis komt het

  totaal op bijna 5 miljoen euro.

  Rothweiler is optimistisch over de toekomst

  van de life sciences in Utrecht: Ons gro-

  te voordeel is dat we in de regio een aantal

  topinstituten hebben, zoals het UMC en het

  Hubrecht Instituut. Daarmee zijn we goed

  gepositioneerd. De uitdaging zit m onder

  meer in de financiering. Daarin hebben we

  nu weer een stap gezet.

  AGLAIABIOMEDICAL

  VENTURES

  CRITERIAVOOR EENLENING

  Het bedrijf Aglaia Biomedical Ventures omvat

  twee fondsen. Het eerste is 16 miljoen euro

  groot, het tweede staat nog open voor

  inschrijving, maar mikt op 60 miljoen euro.

  Het geld kwam aanvankelijk vooral van

  vermogende families, maar later ook van

  institutionele beleggers, het Dutch Venture

  Initiative (Economische Zaken) en het

  Europees Investeringsfonds. Er is tot nu toe

  genvesteerd in zes bedrijven. Vier daarvan

  zijn door Aglaia opgericht en gemanaged. De

  door Aglaia gefinancierde bedrijven Merus en

  Syntarga leggen zich toe op antilichamen en

  zijn flink aan het doorgroeien. In het Utrechtse

  Merus is inmiddels 50 miljoen euro gestoken,

  onder meer door de corporate venture-takken

  van enkele grote farmaceutische concerns.

  Syntarga is overgenomen door Synthon in

  Nijmegen. Aglaia verwacht de komende

  jaren in nog tien tot vijftien jonge biotech-

  ondernemingen te stappen, allen met een

  focus op kankerbestrijding.

  Wie een beroep doet op het Utrechtse life sciences-investeringsfonds moet:

  Zich met kankerbestrijding bezighouden

  Een zeer onderscheidend product of concept hebben

  Met baanbrekende oplossingen bezig zijn

  Bij voorkeur samenwerken met of ingebed zijn in een wetenschappelijke instelling

  Het product of concept kunnen beschermen (patentering)

  17

 • 18

  Wellicht is Utrecht wel Bike capital of the world! En is

  het niet mooi als we net voor de Tourstart aan de wereld

  kunnen laten zien hoe Utrecht bijdraagt aan het nieuwe

  wielrennen, aan fietsinnovaties en aan de koers van de

  toekomst?

  Met de Tourstart als gemeenschappelijke stip op de

  horizon zijn de Economic Board Utrecht en de Kamer van

  Koophandel gezamenlijk TOURLAB gestart. TOURLABS zijn

  open innovatieprojecten, ook wel tracks genoemd. Inmiddels

  zijn er zijn twee tracks gestart: het Happy Biking Project van

  het innovatiebureau Springlab en een track door een groep

  bedrijven rondom het thema De Koers van de toekomst.

  HAPPY BIKINGHappy Biking haakt in op Utrecht als fietsstad. Tijdens

  het fietsen komen Utrechters veel obstakels tegen, zoals

  stoplichten die te lang op rood staan en hinderlijk gedrag

  van andere weggebruikers. Springlab riep via TOURLAB.nl

  Utrechters op fietsfrustraties te delen. Het aantal reac-

  ties bedroeg binnen een dag 1.500. Met het project wil

  Springlab samen met het Nederlands Instituut voor Sport

  & Bewegen en TOURLAB die obstakels helpen wegnemen.

  Een eerste stap is om videobeelden te maken tijdens de

  spitsuren met op fietsen gemonteerde GoPro-cameras.

  De reacties en ideen van stadsbewoners, wetenschap-

  pers en ambtenaren vormen de basis voor een brain-

  stormfase met creatieve conceptontwikkelaars. De beste

  concepten worden vertaald naar prototypes die worden

  getest met een zo divers mogelijke groep Utrechtse fiet-

  sers. Deze prototypes worden afgerond tot een product

  dat vlak voor de Tourstart wordt gepresenteerd.

  Het Happy Biking-track geeft mooi weer hoe TOURLABS

  werken. Door het volledige innovatieproces open te stel-

  len voor participatie van de verschillende belanghebben-

  den, wordt het beste uit elkaar gehaald. Zo heeft Springlab

  dankzij TOURLAB de gemeente Utrecht als partner gevon-

  den voor het vervolg en zijn ze in gesprek met twee grote

  nog niet te noemen internationaal opererende bedrijven.

  Utrecht fietsstad

  Koers van detoekomst

  Slim

  Het naderende Tourspektakel maakt bij

  veel Utrechtse liefhebbers een enorme gedrevenheid

  los. Utrecht is een echte fietsstad. Van de inwoners

  van de vier grote steden in Nederland, leggen

  Utrechters de meeste meters af op de fiets.

 • 19

  slim

  Wielrennen & technologie

  TOURLAB

  KOERS VAN DE TOEKOMST: DE GRAND DPART ALS INNOVATIEPLATFORMDe tweede track die loopt, is Koers van de

  toekomst. Wielrennen is een populaire sport

  om naar te kijken maar de verslaglegging van

  koersen is al 35 jaar lang hetzelfde, zowel qua

  beeld (een helikopter camera, een of twee

  motorcameras en een cameraopstelling bij

  de finish) als qua beschikbare data. Voor de

  tv-kijker is er bijvoorbeeld geen informatie

  beschikbaar over waar renners zich bevinden

  in het peloton, hoe ze er fysiek voor staan

  of over de snelheid waarmee ze fietsen. Om

  het wielrennen als (kijk)sport aantrekkelijk te

  houden, is het zaak aan te sluiten bij de be-

  hoeften van nieuwe doelgroepen. Door de

  sporter met cameras en meetapparatuur uit

  te rusten, kan de kijker de sport bijvoorbeeld

  vanuit diens gezichtspunt beleven. Ook de

  sporter zelf kan met nieuwe technologie de

  sport anders ervaren. Data als hartslag en ge-

  leverd vermogen kunnen namelijk in beeld of

  op een tweede scherm geprojecteerd wor-

  den. Dit biedt ook allerlei mogelijkheden voor

  vernieuwende business modellen, zodat prof-

  ploegen minder afhankelijk kunnen worden

  van die ene grote sponsor. De recente op-

  richting van VELON (een samenwerking van

  11 internationale wielerploegen) geeft aan dat

  het draagvlak voor invoering van technologi-

  sche innovaties onder profploegen een feit is.

  Ook de sporter zelf kan metnieuwe tech-nologie de sportanders ervaren

 • 20

  In samenwerking met en met steun van verschil-

  lende Business Peloton Utrecht (BPU)-partners*

  wordt er hard gewerkt om nt voor de Tourstart een

  ploegentijdrit te organiseren. Een mooi voorbeeld

  van hoe onder andere bedrijven elkaar middels het

  TOURLAB-programma hebben weten te vinden.

  De partners willen dit moment aangrijpen om de

  diverse innovaties in de wielersport aan de wereld te

  tonen en te laten zien dat Utrecht echt bike capital

  of the world is. Gaston Crolla, Kamer van Koop-

  handel: 'We willen het momentum gebruiken om

  te laten zien wat we allemaal kunnen in Utrecht.'

  Het idee is om een aantal ploegen, waaronder een

  team met bekende oud-profwielrenners, uit te rus-

  ten met nieuwe technologien. Wendy Hendrickx,

  projectmanager van Infostrada Sports: Met nieuwe

  technologie en data kun je jongeren aanspreken.

  Een ploegentijdrit leent zich hier prima voor, duurt

  niet te lang en de vergelijking van teamdata en in-

  dividuele data is zo mogelijk. Oud-wielrenners als

  Thijs Zonneveld en Bobbie Traksel zijn mede-initi-

  atiefnemer en ambassadeur van dit initiatief.

  Volgens Hendrickx is data verzamelen en analyse-

  ren inmiddels geen probleem meer: de technologie

  is er. Zo liet Maarten Fekkers, recruitmentmanager

  van IT-serviceprovider Nspyre, vanuit persoon-

  lijke passie een app bouwen die toont hoe het

  individuele renners vergaat tijdens een wieler-

  wedstrijd. Vooral handig bij massasprints, waarbij

  zelfs deskundigen soms het overzicht kwijt zijn.

  Hendrickx: Het punt is: ga je ook naar buiten

  met dat soort gegevens? Dan zie je een enorme

  schroom bij sportclubs. Ze zijn bang dat de tegen-

  partij ervan profiteert. Roy Langelaar, accountma-

  nager van Zepcam: In de sport hangt van oudsher

  een voorzichtige non-profitcultuur. Gaston Crolla:

  Maar wil je de iPad-generatie voor sport blijven in-

  teresseren, dan moet je hier aan. En bedrijven zullen

  clubs alleen blijven sponsoren als jongeren kijken,

  dus zo grijpt alles in elkaar.

  Wordt vervolgd. Volg TOURLAB op Twitter!

  Voetnoot kader 1: *Partijen als de Kamer van Koophandel, Economic Board Utrecht, Utrecht Science Park

  Partners (Utrecht inc., Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, UMC Utrecht), PWC, ASR, Ordina, TNO, Thijs

  Zonneveld mede namens de organisatie Arnhem-Veenendaal Classic, Zepcam, Nspyre en Infostrada.

  slim

  Oud-wielrenner Thijs Zonneveld pleit voor vernieuwing in de

  sport: 'In het wielrennen gaat het er in grote lijnen nog net zo

  aan toe als dertig jaar geleden. Het publiek en de renners heb-

  ben nauwelijks iets te zeggen. Terwijl wielrennen een echte

  action game-sport is, die je ook zo kunt brengen. Vermeld

  bijvoorbeeld steeds de snelheid en laat de sport vanuit het

  gezichtspunt van de renner zien. Bij de Formule 1-races is het

  gelukt om de verslaggeving veel spannender te maken met

  behulp van nieuwe technologie.'

  Een ander goed voorbeeld van innovatie waar de wielersport

  baat bij kan hebben, is Zepcam. Zepcam is met mobiele video-

  technologie vooral actief in het veiligheidssegment en heeft

  het leger, de politie en de brandweer als klant. Daaraan worden

  onder meer bodycams geleverd. Met de point of view-tech-

  niek, waarbij cameras op fietsen (of autos of motoren) wor-

  den gemonteerd, betreedt het bedrijf nu ook de sportmarkt.

  De tv-kijker ervaart hiermee hoe het is om met 90 kilometer

  per uur van een berg af te denderen. De beelden worden live

  gestreamd. De Arnhem Veenendaal Classic was afgelopen au-

  gustus de eerste profkoers ter wereld waarbij er livestreaming

  vanuit de koers plaatsvond.

  MEEDOEN? Zowel online als offline kan iedereen meedoen met de Koers

  van de Toekomst en Happy Biking. In het kader hiervan worden

  er regelmatig Cafs du Tour georganiseerd; inspiratiebijeen-

  komsten met ondernemers en wetenschappers waar nieuwe

  ideen voor de tracks verzameld worden. De Cafs du Tour

  worden in samenwerking met Business Peloton Utrecht geor-

  ganiseerd. Op 5 maart vindt de volgende Caf du Tour plaats.

  Bent u ondernemer en wilt u meedoen met een van de twee

  tracks of zelf een track starten? Neem dan contact op met

  TOURLAB. Op 5 maart vindt het volgende Caf du Tour plaats in

  Amersfoort tijdens de Get Connected-bijeenkomst.

  WWW.TOURLAB.NL

  PLOEGENTIJDRIT NT VOOR DE

  TOURSTART

  Fietsen is big business. Royal HaskoningDHV uit Amersfoort gaat met drie lokale

  partijen fietsroutes ontwerpen en aanleggen in Londen. De opdracht heeft een

  waarde van 150 mijoen euro en werd eind 2014 verstrekt.

  FIETSEN ISBIG BUSINESS

 • 21

  titelslim

  21

  NEST VERRAST WINKELEND PUBLIEK!

  Genodigden stromen toe, het winkelende publiek kijktnieuwsgierig om. Midden in Hoog Catharijne gebeurt er, op een

  doodgewone vrijdagmiddag, iets onalledaags. Jonge vrouwen

  leggen gekleurde draden op de grond. Naast de ingang van een

  winkelpandje staat een met trapmechanisme uitgeruste installatie

  die oude spijkerstof blijkt te vermalen. Hier komt iets spannends,

  zoveel is duidelijk.

  Het betreft de opening van NEST, een pop-up store voor jonge,

  innovatieve ondernemers in het weekend annex vergaderruimte

  van Seats2meet (doordeweeks), waar flexwerkers en zzpers met

  behulp van een serendipity machine nieuwe contacten kunnen

  leggen. NEST is opgezet door Hoog Catharijne, Rabobank Utrecht,

  Utrecht Science Park en SOON, een organisatie die business

  cases opzet voor studenten. Het initiatief is verdeeld over twee

  locaties. In een broedplaats op het Utrecht Science Park zijn

  jonge ondernemers daadwerkelijk aan de slag. De winkel op

  Hoog Catharijne fungeert als uithangbord, ontmoetingsplaats

  en concept store. Maar ook daar gebeurt van alles.

  Zo konden bezoekers er al kleding naartoe brengen die ter plek-

  ke door De Kledingbibliotheek en goodFibrations werd vermaakt.

  In december konden Utrechtse ondernemende creatieven die

  eerst een serie masterclasses in positioneren, verpakken en

  pitchen hadden gekregen, hundiensten en producten in de

  winkel tonen. Die maand was het thema food, maar ook werd

  het project Happy Biking gepresenteerd (zie ook pag. 18), dat de

  Tourstart aangrijpt om Utrecht fietsvriendelijker te maken.

  Bij de opening presenteerden zich bedrijfjes als Spijkerbrij, dat

  met de eerder beschreven machine oude spijkerbroeken omzet

  in grondstof voor onder meer vlinderdasjes en lampenkappen, en

  Bambook, dat een schrift met whiteboard-paginas heeft ontwik-

  keld. Mark Hillen, medeoprichter van Social Enterprise NL, sprak

  de hoop uit dat elke Nederlandse stad een NEST krijgt, zodat ook

  de minder bewuste shopper met de creativiteit van jonge onder-

  nemers kennismaakt. Pieter Leyssius, directeur van Rabobank

  Utrecht, zei dat NEST staat voor de duurzame en innovatieve

  bedrijvigheid die zijn bank wil ondersteunen. Zijn bank helpt

  jonge, beginnende ondernemers met doorgroeien en professio-

  naliseren. Voor Hoog Catharijne past NEST in het streven om het

  winkelcentrum meer te openen naar de stad, aldus marketing-

  manager Ingmar Creutzburg. Floris de Gelder, directeur van het

  Utrecht Science Park, noemde NEST een mooie etalage voor de

  toenemende bedrijvigheid op het park.

  Inmiddels is het duidelijk dat NEST groeit en bruist, zegt Anka Ko-

  nings van Rabobank Utrecht: jonge creatieven maken er enthou-

  siast gebruik van en ook andere steden tonen belangstelling voor

  het concept.

  WWW.INHETNEST.NL

  'Inmiddelsis het duide-lijk dat NEST

  groeit en bruist'

  ANKA KONINGS

 • Je moet kunnen troosten, luisteren,je kwetsbaar opstellen, emoties erkennen

  estafette-interview

  22

  Marcel Collignon

 • 23

  estafette-interview

  'Benoem de pijnpunten'Hoe mensen in elkaar zitten, vind ik fascine-

  render dan hoe dieselmotoren in elkaar

  zitten, zegt Marcel Collignon al snel in het

  gesprek. Maar hij heeft van beide verstand.

  Hij is afgestudeerd als Delfts ingenieur, maar

  volgt ook al jaren een opleiding in de Trans-

  actionele Analyse, een persoonlijkheidstheorie

  en psychotherapeutische behandelmethode.

  Beide vormen van kennis heeft hij nodig in

  zijn werk als verandermanager en procesbe-

  geleider bij organisaties die duurzamer wil-

  len werken.

  Maar eerst gaan we terug in de tijd. Op de

  vraag wat zijn leukste opdracht ooit was,

  grijpt Collignon terug naar zijn periode als

  KPMGer. Toen speelde ik in een luxe har-

  nasje de briljante consultant, vertelt hij. In

  die rol begeleidde ik Philips bij het imple-

  menteren van hun Ecodesign-programma

  (een methode om de milieu-impact van

  producten vanaf de ontwerp- en ontwik-

  kelingsfase te beperken, red.). Bij zon groot

  concern beweegt zoiets zich altijd tussen

  oprechte intenties en greenwashing; he-

  lemaal duurzaam wordt een multinatio-

  nal nooit. Maar ik kreeg wel voor elkaar dat

  Philips een honderd procents inspannings-

  verplichting aanging. Dat heeft ze misschien

  niet de hoofdprijs van Greenpeace opgele-

  verd, maar het was realistisch, in lijn met de

  business en daarmee het maximaal haalbare.

  Met zijn eigen bedrijf Sustainable Change

  bedient Collignon nu vooral netwerken en

  samenwerkingsverbanden. Zo hielp hij een

  Green Deal te sluiten voor de grond-, weg-

  en waterbouwsector (GWW), waarbij 21 par-

  tijen betrokken waren. Bij zulke samenwer-

  kingsprojecten veranderen dingen niet met

  n druk op de knop: Je krijgt er altijd mee

  te maken dat mensen de kat uit de boom kij-

  ken of elkaar niet vertrouwen. Het is net zo

  belangrijk om aandacht te besteden aan wat

  er onder tafel gebeurt de emoties als

  aan wat er boven tafel gebeurt de inhoud.

  Ik kan dingen onder de tafel goed zichtbaar

  maken, daar een bedding voor maken en er

  dan verder mee komen.

  Samenwerkingsverbanden zijn vergelijkbaar

  met relaties, zegt Collignon. Het gaat mis op

  ogenschijnlijk futiele dingen, zoals een klein

  bedrag. Dat is het dopje op de tube tandpasta

  dat je partner er steeds maar niet op draait.

  De kunst is na te gaan wat eronder ligt en

  daarmee aan de slag te gaan.

  De estafettevraag van Erik Deen was: hoe doe je dat precies, duurzaamheid in een net-werk bevorderen?De klassieke methode was dat je sense of

  urgency creert door een bobo als Al Gore

  in te vliegen en die de boodschap te la-

  ten verkondigen. Maar urgentie creren is

  niet hetzelfde als mensen in actie brengen,

  ze iets te laten doen, implementeren. Als je

  dan gaat zenden, denken mensen: die bood-

  schap is voor mijn buurman bedoeld en niet

  voor mij. In een netwerk kan niemand de an-

  ders iets opleggen. Je moet mensen dus niet

  vertellen wat ze moeten doen: laat ze zien

  hoe het kan en begin meteen. Dat kan bij-

  voorbeeld door ze elk met een door henzelf

  gekozen stukje van de oplossing aan de slag

  te laten gaan. Dan leren ze n ervaren ze hun

  onderlinge afhankelijkheid. Ik faciliteer ze bij

  het zelf verzinnen van de oplossingen. Dat is

  precies het verschil met het klassieke advise-

  ren, waarbij je iets vr hen verzint, maar bij

  het implementeren al met 1-0 achter staat.

  Duurzaamheid werd vroeger vooral groen ingevuld. Krijgt de sociale kant tegenwoor-dig meer gewicht?Ja. Min of meer toevallig, maar goed pas-

  send in deze tijd, heb ik met een socioloog

  een tweede bedrijf opgericht: Over de Brug,

  dat is gespecialiseerd in duurzame en sociale

  vraagstukken, zoals reorganisaties. Ook reor-

  ganisaties kun je duurzaam uitvoeren door ze

  respectvol te doen, zonder te manipuleren. Je

  moet kunnen troosten, luisteren, je kwetsbaar

  opstellen, de emoties erkennen.

  In welke regionale kwestie zou je graag je tanden zetten?Ik zou willen helpen het groen in de regio

  wat meer met elkaar te verbinden, zodat je

  nog beter kunt wandelen en fietsen aan de

  kant van Amelisweerd, de waterlinieforten en

  Rhijnauwen.'

  Hoe doet Utrecht het op het gebied van duur-zaamheid?Ik ben daar positief over. Er is veel aandacht

  voor het erfgoed, voor duurzame energie,

  voor de luchtkwaliteit, voor elektrisch rijden

  Als ik over de Maliebaan naar kantoor fiets en

  weer een Tesla aan de oplaadpaal zie staan,

  denk ik: dat hadden we in 1999 niet gedacht.

  Wat zou je de EBU graag zien doen?De Tourstart dichter bij de mensen brengen.

  Ik ervaar dat evenement nu vooral als iets van

  bedrijven en overheden. Ook hier geldt: haal

  het deel dat onder de tafel ligt naar boven. Ik

  vind iets pas geslaagd als je ook de pijnpunten

  durft te benoemen, in dit geval de doping. An-

  ders start ook straks in Utrecht wr een Tour

  die mensen maar half serieus nemen omdat

  ze zich afvragen wie er nu weer door de mand

  gaat vallen. Zorg ervoor dat de hele wereld

  denkt: destijds in Utrecht is er iets veranderd

  rond doping in het wielrennen.

  Dit is de laatste aflevering van

  het Estafette-interview.

  Erik Deen van Kessels & Smit droeg in Get Connected 8 het estafettestokje over aan Marcel Collignon van Sustainable Change. Met een mengeling van technische kennis en mensenkennis helpt hij duurzaamheid bevorderen in netwerken en samenwerkingsverbanden.

 • 24

  internationalisering

  Utrecht rolt de rode loperuit naar de wereld

  We wisten al dat we de

  meest competitieve regio

  van Europa zijn. Nu moeten

  we ervoor zorgen dat we

  dat ook blijven en dat het

  gaat renderen. Aan het

  woord is Richard Kraan,

  EBU-boardlid en partner bij

  PwC. Kraan is trekker van de

  internationale agenda van

  de EBU. Vanuit de EBU-

  supportorganisatie heeft

  Wouter Feldberg (internati-

  onale zaken bij de Universi-

  teit Utrecht) de leiding over

  de internationaliserings-

  agenda.

  Door middel van de internationaliserings-

  agenda wordt gewerkt aan innovatie, eco-

  nomische ontwikkeling en werkgelegenheid

  voor de regio Utrecht. Op basis van indivi-

  duele gesprekken met stakeholders zijn vier

  actielijnen voor internationalisering vastge-

  steld: Foreign Direct Investment, Branding,

  EU-trecht en Talent. Richard Kraan vertelt:

  Het doel van de internationale agenda is

  ondersteunend aan onze drie hoofdthemas

  om economische groei in de regio te verwe-

  zenlijken. Het accent ligt op het binnenha-

  len van investeringen, maar de export door

  Utrechtse bedrijven is ook een aandachts-

  punt. We zijn vooral uit op investeringen

  en export binnen de drie hoofdthemas van

  de EBU, namelijk Groen, Gezond en Slim,

  maar we sluiten andere terreinen niet uit. De

  rol van de EBU is om nieuwe vormen van

  samenwerking te creren, bestaande initia-

  tieven bekender te maken en te intensiveren

  en waar nodig een extra impuls te geven om

  te versterken, waaronder het (internationale)

  ecosysteem in de regio.

  Kraan vervolgt: Zo vinden er al handelsmis-

  sies naar China en Japan plaats en zijn hier

  Chinese en Japanse bedrijven actief. Maar

  niet iedereen weet dat. En nog de vraag: Be-

  nutten wij deze bestaande relaties voldoen-

  de bij het verwezenlijken van onze ambities?

  We brengen alles rond de acquisitie van kapi-

  taal en subsidies bij elkaar. Verder zorgen we

  ervoor dat er n consistent Utrecht-verhaal

  wordt uitgedragen en dat Utrechtse ambas-

  sadeurs de regio gaan promoten.

  NUT EN NOODZAAKWouter Feldberg vult aan: De economische

  ontwikkelingen gaan snel en de wereld is het

  podium. Er is een groeiende noodzaak om

  ons internationaal te verhouden tot ande-

  re regios, omdat we daar geld kunnen ver-

  dienen, omdat onze investeerders er zitten,

  omdat we er talent vandaan kunnen halen en

  omdat onze bedrijven er goede zaken kun-

  nen doen.

  Het werven van internationale kenniswerkers

  en buitenlandse bedrijven draagt ook bij aan

  arbeidsplaatsen in de regio en daarmee aan

  werkgelegenheid. Een kenniswerker is indi-

  rect goed voor drie vier banen in de regio.

  Daarnaast innoveren buitenlandse bedrijven

  in de regio sneller en zorgen ze voor meer

  export. Buitenlandse bedrijven in de regio

  houden de regio dus competitief.

  INTERNATIONALE SCHOOL UTRECHTHet aantrekken van internationaal talent zorgt

  voor meer innovatie, economische ontwik-

  kelingen en leidt tot meer werkgelegenheid

  in de regio. Om dit talent te behouden is een

  aantrekkelijke leefomgeving nodig met vol-

  doende uitdagingen en kansen; een interna-

  tionaal ecosysteem.

  Het hebben van een internationale school

  in de regio is daarbij een onderscheiden-

  de vestigingsfactor. Een voorbeeld van de

  kracht van de regio. Jaap Mos, directeur van

  de Internationale School Utrecht, onder-

  streept dat: Ook bij investeringsbeslissin-

  gen van multinationals speelt het al dan niet

  aanwezig zijn van een internationale school

  een belangrijke rol. EBU-boardlid Richard

  Kraan voegt toe: De Internationale School

  Utrecht is onderdeel van de rode loper die

  we uitrollen.

  Waarom de school er niet eerder kwam? Die

  vraag puzzelt mij nog elke dag. Mos is er zelf

  ook verbaasd over dat de school, nu inmid-

  dels tot ver buiten de landsgrenzen bekend,

  pas in de zomer van 2012 van start ging en

  nu al 170 leerlingen telt. Tot uit India bellen

  ze ons om informatie. Expats met school-

  gaande kinderen moesten voorheen uitwijken

  naar de internationale scholen in Amsterdam,

  Hilversum en Arnhem.

  Het gebouw aan de Notebomenlaan barst

  na twee jaar al uit zijn voegen. In het voor-

  jaar wordt tijdelijk een groter onderkomen

  betrokken aan de Van Bijnkershoeklaan.

  Internationaliseringsagenda van de EBU krijgt vorm

 • Talent

  Gezamenlijke

  afstemming over

  Wouter Feldberg06 24 75 95 95 [email protected]

  Daarna moet er een nieuw gebouw verrijzen.

  Momenteel herbergt de school dertig natio-

  naliteiten. Op termijn zullen het er zestig tot

  zeventig worden en zal de school naar een

  leerlingental van zon 600 groeien, verwacht

  Mos. De drie grootste groepen zijn kinde-

  ren van teruggekeerde Nederlandse expats,

  van Indiase kenniswerkers en van Europe-

  se expats.

  WHATS HAPPENING?Naast de ontwikkelingen rondom de Inter-

  nationale School zijn er al meer activiteiten

  in het kader van de internationaliseringsa-

  genda. Zo is per 1 januari het Expat Cen-

  tre, een helpdesk voor expats, gevestigd in

  het nieuwe Utrechtse stadskantoor. In het

  kader van Branding en Foreign Direct In-

  vestment wordt de Tourstart in 2015 nu al

  gebruikt om nieuwe ingangen en kansen te

  creren. Kraan geeft een voorbeeld: Kort

  geleden waren we in de Chinese provincie

  Guangdong (zusterprovincie van Utrecht),

  onder meer om de mogelijkheid te bespreken

  dat er een delegatie naar onze regio komt om

  nieuwe economische verbindingen te stimu-

  leren. Daar onderstreepten we de Tourstart

  uiteraard. Die kan net dat zetje geven waar-

  door hun gouverneur meekomt. Een ander

  buurland dat aandacht verdient is Duitsland.

  Wouter Feldberg geeft aan dat de bewust-

  wording in de regio toeneemt over de kan-

  sen aldaar: Laten we dat nu eens gezamen-

  lijk oppakken en zorgen dat we als regio de

  handelsbetrekkingen met Duitsland op korte

  termijn versterken. Vooral op de themas waar

  we sterk en onderscheidend in zijn. Daarom

  ben ik blij dat de commissaris van de Koning

  Van Beek, ambassadeur van het Get Connec-

  tedNetwerk, de ambassadeur van Duitsland,

  Franz Josef Kremp, bereid heeft gevonden in

  het voorjaar van 2015 naar Utrecht te komen

  om met ons de handelsbetrekkingen met

  Duitsland aan te halen.

  DOE MEE EN GET CONNECTED!Tijdens de Get Connected-bijeenkomst op

  10 december 2014 is de Internationaliserings-

  agenda gepresenteerd aan de hand van voor-

  beelden uit de praktijk. Ook burgemeester

  Van Zanen en de commissaris van de Koning

  Van Beek spraken hun enthousiasme uit,

  samen met de aanwezigen.

  Doet u ook mee?

  internationalisering

  25

 • Banen en bedrijven

  WERKGELEGENHEID OPNIEUW GEDAALDDe werkgelegenheid in de provincie Utrecht is in de periode 2013-2014

  voor het derde jaar op rij gedaald, en wel met 0,6 procent. Utrecht heeft nu

  665.700 arbeidsplaatsen. Vergeleken met de periode 2012-2013, waarin de

  werkgelegenheid met 1,6 procent kromp, is de daling minder sterk. Sinds het

  hoogtepunt in 2011 zijn er in de provincie Utrecht in totaal 19.100 banen verloren

  gegaan. Ter vergelijking: dat is meer dan het totaal aantal banen in de gemeente

  Soest. BRON: PROVINCIAAL ARBEIDSPLAATSEN REGISTER (PAR), 2014

  SECTORONTWIKKELINGENDe ontwikkelingen in de sectoren lopen sterk uiteen. In absolute cijfers daalde

  de werkgelegenheid het snelst in de sector Zorg en welzijn, waar 3.200 banen

  verloren gingen (-3 procent). Ook in de Utrechtse bouwsector vielen klappen:

  hier verdwenen 1.500 banen (-4 procent). Bij banken en in de adviessector

  vervielen 400 banen. Er kwamen relatief veel banen bij in de sectoren Informatie

  en communicatie (+800), Cultuur, sport en recreatie (+500) en Horeca (+300).

  Opvallend was de stijging van de werkgelegenheid in de sector Vastgoed (+270).

  Monique Goddijn-Roso

  06 33 67 92 42

  [email protected]

  economicboardutrecht.nl

  623.008

  629.601

  636.238

  658.691

  675.937

  683.825

  677.893

  684.738

  680.600

  669.872665.709

  2004Jaren

  Aan

  tal a

  rbei

  dsp

  laat

  sen

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

  Ontwikkeling aantal vestigingen

  Gro

  ott

  ekla

  sse

  vest

  igin

  gen

  100-199

  20-49

  10-19

  50-99

  5-9

  2-4

  1

  -4,0% -2,0% -0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0%

  -1,4%

  1,5%

  0,9%

  6,2%

  -0,4%

  -0,25%

  -3,3%

  research

  SCHAALVERKLEININGHet aantal vestigingen van bedrijven

  en instellingen is in 2013-2014 met 4,3

  procent toegenomen tot een totaal van

  117.150. In de loop van de tijd groeide

  het aantal vestigingen in de provincie ge-

  staag, terwijl het aantal banen de afge-

  lopen jaren daalde. De flinke toename

  van het aantal eenpersoonsbedrijven de

  afgelopen jaren zorgt voor een verder-

  gaande schaalverkleining. De meeste

  eenpersoonsbedrijven zijn te vinden in

  de sectoren Cultuur, sport en recreatie

  (85 procent), Advies en zakelijke dienst-

  verlening (84 procent) en Bouwnijverheid

  (78 procent).

  BRON: PAR, 2014

  26

 • 27

  agenda

  27

  Get Connected Nul-op-de-meter

  29 jan 15

  Op 10 september hebben we op een

  feestelijke manier de kick-off van

  nul-op-de-meter vormgegeven in

  een Get Connected bijeenkomst. Op

  29 januari pakken we door in een ver-

  volgbijeenkomst. Waar staan we, hoe

  gaan we verder, en vooral; waar kunt u

  aansluiten?

  WWW.ECONOMICBOARDUTRECHT.NL/GET-CONNECTED-NUL-OP-DE-METER-VERVOLG

  Get Connected bijeenkomst

  5 maart 15

  Deze bijeenkomst is een bundeling van

  verschillende initiatieven en projecten.

  Zo passeren Smart Grids, Caf du Tour,

  een masterclass Financiering en de

  Staat van Utrecht de revue.

  WWW.ECONOMICBOARDUTRECHT.NL/AGENDA/GET-CONNECTED-BIJEENKOMST

  10 febNetwerklunch 033WWW.NETWERKLUNCH033.NL

  22-26 febEconomische missie naar de Verenigde Arabische EmiratenWWW.RVO.NL/ACTUEEL/EVENEMENTEN/

  ECONOMISCHE-MISSIE-NAAR-DE-VERENIG-

  DE-ARABISCHE-EMIRATEN

  5 maartOnderwijsparadeUniversiteit UtrechtWWW.UU.NL/UNIVERSITY/EDUCATION/NL/

  HETUTRECHTSEONDERWIJS/ORGANISATIE/

  ONDERWIJSKWALITEIT/ONDERWIJSPARADE

  2-6 maartIndependent Game Festival 2015WWW.IGF.COM

  22 maartDe Utrecht SciencePark MarathonWWW.UTRECHTMARATHON.COM

  18 juni Mediapark JaarcongresWWW.MEDIAPARKJAARCONGRES.NL

  1 & 2 juliScience & Cycling ConferenceWWW.SCIENCE-CYCLING.ORG/

  AGENDAJANUARI - JULI 2015

  Nationaal Economisch Forum

  4 maart 15

  De jaarlijkse bijeenkomst voor indus-

  trie, wetenschap, politiek en sociale

  partners. Het biedt de Nederlandse

  industrie een podium om rond een

  maatschappelijk thema ontwikkelde

  kennis te presenteren.

  WWW.AUTOMATIE-PMA.COM/AUTOMATIE/MANAGEMENT-EN-BELEID/AGENDATIP-NATIONAAL-ECONOMISCH-FORUM-2015

  NationaalEconomischForum

 • Economic Board Utrecht volgen?

  www.economicboardutrecht.nl

  @EBUtrecht

  'We wisten al dat we de meest

  competitieve regiovan Europa zijn. Nu moeten we

  ervoor zorgen dat we dat ook blijven

  en dat het gaat renderen.

  EBU / internationalisering

  Richard Kraan,EBU boardlid en partner

  bij PwC

  _GoBack

  Naar voorwoord: Naar Blikvangers: Naar nieuwe formule: Naar interview: Naar Estafette: Naar Internationalisering: Naar Research: Naar Agenda: Naar Game Changers: Naar pagina 6 van foto: Naar Groen: Naar Groen via foto: Naar Gezond: Naar Gezond via foto: Naar Slim: Naar Slim via foto: Knop 19: Knop 37: Knop 17: Knop 20: Knop 21: Knop 22: Knop 23: Knop 24: Knop 25: Knop 26: Knop 27: Knop 28: Knop 29: Knop 30: Knop 31: Knop 32: Knop 33: Knop 34: Knop 35: Knop 36: