Get Connected nr 5

of 15/15
technologie gezond & groen NR 5 | JUNI 2013 GET CONNECTED EEN UITGAVE VAN DE ECONOMIC BOARD UTRECHT
 • date post

  31-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Dit is alweer het vijfde nummer van ‘Get Connected’. Ondertussen heeft Henk Broeders, oud-CEO Capgemini, het stokje van Roel Robbertsen overgenomen als voorzitter. Dit gebeurde tijdens de tweede Get Connected bijeenkomst op 27 mei in stadion Galgenwaard, waarvan in dit nummer een verslag. In dit nummer verder een interview met de nieuwe voorzitter en een artikel over verdieping op techniek. Er is er nog steeds een nijpend tekort aan technisch personeel, het landelijke Techniekpact moet dit oplossen.

Transcript of Get Connected nr 5

 • technologiegezond & groen

  nr

  5 |

  jun

  i 201

  3Get connected een uitGave van de economic Board utrecht

 • 3 Voorwoord Op stoom, Roel Robbertsen

  4 Kiezen of delen Groei kan alleen nog duurzaam Henk Broeders (EBU-voorzitter)

  6 Update Samen werken aan de meest leefbare economie van

  Europa

  7 Facts & Figures Groei en krimp in Utrecht

  8 Parels iSPEX Simed Chillhug SmartGrid UtrechtDataSchool HSBIdentification QLVR SnappCar EveEnergy VCMMedical

  13 Vrij geluid Lifesciences&health:vanlevensbelang MirjamvantVeld(burgemeesterStichtseVecht)

  15 Inspiratie & doen Bijeenkomstenoverzelfmanagementencleantech&

  circulaire economie

  16 Get Connected, het vervolg Vandenkennaardoen

  20 Op locatie SOMT,opwegnaareensportfysiocampus

  22 Dubbelinterview Metdeklasnaareenhightechbedrijf LeonardGeluk(ROCMiddenNederland)en JeroenKreijkamp(wethouderUtrecht)

  25 Estafette-interview Metbiologischonderscheidjejenietmeer Eric Odenwald, directeur Odenwald Organic

  27 Agenda & Colofon

  Dit is alweer de vijfde Get Connected, in minder dan een jaar tijd. Het doet me beseffen hoe snel het allemaal is gegaan. Van dromen naar daden, schreef ik de vorige keer. En die daden worden steeds zicht-baarder.Ik heb altijd gezegd dat mijn voorzitterschap van de Economic Board Utrecht (EBU) van tijdelijke aard was. Als de board eenmaal op stoom was, zou het bedrijfsleven zo snel mogelijk in de drivers seat moeten komen. Met oud-CEO van Capgemini Henk Broeders hebben we als nieuwe voorzitter een topper uit de ICT, een van de belangrijkste sec-toren waarmee we de diensteninnovatie in de regio een impuls kunnen geven.Want dat is wat we willen: door crossovers te stimuleren, oplossingen vinden voor grote maatschappelijke vraagstukken. Zoals die in de zorg. Wist u bijvoorbeeld dat we vanuit de EBU een Europees centrum voor zelfmanagement in de zorg opstarten? En als het gaat om onze toekom-stige energievoorziening spelen innovatieve technologische oplossingen een belangrijke rol. Een goed voorbeeld zijn de Smart Grid-pilots in Utrecht en Amersfoort waarbij de EBU nauw betrokken is.Daarnaast hebben we recent in de Noordvleugel het landelijke Techniekpact mede-ondertekend. Hiermee wordt het belang onder- schreven van een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeids-markt in de technieksector. Samen met Amersfoort en Hilversum richt Jeroen Kreijkamp, wethouder Onderwijs van de gemeente Utrecht, zich op het primair onderwijs. Met name de koppeling die daarbij wordt gelegd met ons sterke gamingcluster is interessant: hoe kunnen gamingbedrijven bijdragen aan meer aandacht en interesse voor tech-niek in het primair onderwijs? Het zijn slechts een aantal zaken waar de board mee bezig is. Ze geven aan dat we op stoom zijn gekomen. Een goed moment dus om het stokje over te dragen. Ik wens Henk Broeders veel succes met de door-ontwikkeling van de board en het opbouwen van een stevig netwerk. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken. Ik neem dan ook met een gerust hart afscheid! Er is een reglement opgesteld, en een visie en agenda zijn ontwikkeld voor de periode 2013-2018. Verder liggen er een jaarplan voor 2013-2014 en een notitie EBU als procesmachine, waarin de instrumenten en de rollen van de board(leden) omschreven staan.

  Meer achtergronden en publicaties op www.economicboardutrecht.nl.Door u via de website te abonneren op de maandelijkse digitale nieuwsbrief blijft u op de hoogte. Online netwerken? Word lid van de LinkedIn-groep van de EBU!

  UPD

  ATEEBU

  Deeconomie van de provincie Utrecht deed het in2012eenfractieminderslechtdandelandelijkeeconomie:dekrimpwas0,9procent,terwijldievanNederlandvolgenscijfersvanhetCentraalBureauvoordeStatistiek1procentbedroeg.DeenigeprovinciemeteconomischegroeivorigjaarwasZeeland,dankzijde export van chemische producten. Zelfs Groningen kreeg, ondanks de aardgasopbrengsten, te maken met een krimp van het bruto regionaal product. DeeconomischeontwikkelingvanUtrechtvertoontsterkepiekenendalen.In2011noteerdedeprovincienogeengroeivan+1,7procent(Nederland:+1procent).EenjaareerderkrompdeUtrechtseeconomie(-0,5procent),terwijldievanNederlandalsgeheelmet1,6procentgroeide.

  2008 2009 2010 2011 2012Utrecht 1,5 -1,1 -0,5 1,7 -0,9Nederland 1,8 -3,7 1,6 1 -1

  Designalenzijnvoordekortetermijnnietzogunstig.Het aantal WW-uitkeringeninUtrechtlooptop,terwijloplandelijkniveauhetaantaluitkeringenjuistietsafneemt.Veelaandachttrekkendesectorenbouwenzorg,metlandelijkrespectievelijk23.000en54.000uitkeringsgerechtigden.Daardoorblijfteenanderegrotebedrijfstakechterbuitenbeeld:definancileenzakelijkedienstverlening.Vandebijna380.000ww-uitkeringeninNederlandkomener140.000terechtbijex-werknemersuitdezesector.DezevoorUtrechtbelangrijkebranchekrijgtookhierklappen.