Sportief-prijs 2012 - VU Connected

10
Sportief-Prijs 2012

description

 

Transcript of Sportief-prijs 2012 - VU Connected

Page 1: Sportief-prijs 2012 - VU Connected

Sportief-Prijs 2012

Page 2: Sportief-prijs 2012 - VU Connected

Sportief prijs 2012

• De Sportief-prijs 2012 wil maatschappelijke sportinitiatieven een podium bieden en hun ervaringen bundelen.

• Zo draagt de prijs bij aan een sterkere waardering van de sportieve houding in en rond sport.

• Jury: Barbara Barend, Peter Beek –decaan Bewegingswetenschappen VU en Erik Scherder - hoogleraar Klinische Neuropsychologie

Page 3: Sportief-prijs 2012 - VU Connected

Genomineerd: 100% dope free• Richt zich op topsporters,

maar óók op jonge sporters op weg naar de top: de generatie van de toekomst.

• 100% Dope Free is een

initiatief van de Dopingautoriteit en de atletencommissie van NOC*NSF

• Komt vanuit de (top)sport zélf.

• “Met doping kunnen we de sport wel vergeten”                                                        

Page 4: Sportief-prijs 2012 - VU Connected

Genomineerd: Positief coachen

• Ondersteunt een duurzame positieve clubcultuur

• In een positieve clubcultuur ontwikkelen spelers zich beter en haken ze minder snel af, en heb je meer actieve vrijwilligers.

• Dat versterkt niet alleen de sportclubs, maar geeft ook allerlei maatschappelijke effecten.

Page 5: Sportief-prijs 2012 - VU Connected

Genomineerd: Challenge sports• Gebruikt sport als gedrags-

veranderaar bij jongeren die moeilijk naar school of werk te krijgen zijn.

• Voorbeeld project:

Werkeloze jongeren werden gekoppeld aan profbasketballers. De basketballer neemt als role model de werkeloze onder zijn.

• Al ruim 1000 jongeren aan het sportendgeholpen.                                     

Page 6: Sportief-prijs 2012 - VU Connected

Genomineerd: Stichting Klein Galgenwaard

“Scoor met jouw talent voor je wijk” is een wijkcompetitie in Utrecht met een finaledag in Stadion Galgenwaard met als doel:

• het versterken en bevorderen van een goede omgang tussen buurtjongeren

• veiligheid en leefbaarheid in de diverse (sub)wijken van Utrecht

Page 7: Sportief-prijs 2012 - VU Connected

Genomineerd: Doelbewust

Criminaliteitspreventie project waarbij voetbal wordt ingezet om positief gedrag bij jongeren te bewerkstelligen:

• Het nabootsen van een topclub met alle bijbehorende processen, zoals sponsorwerving en contractbespreking

• Overlast in de wijken verminderd

• Zelfbeeld en referentiebeeld worden positiever

Page 8: Sportief-prijs 2012 - VU Connected

Genomineerd: Meer dan Voetbal

De verbindende kracht van voetbal voor een sterkere samenleving:

• Kennisdeling: website met organisatie van workshops en congressen

• Communicatie: meer dan voetbalactiviteiten zichtbaar maken

• Fonds: publiek privaat stimuleringsfonds voor meer dan voetbalactiviteiten

Page 9: Sportief-prijs 2012 - VU Connected

Themaprogramma Sportief

• Tijdens de talkshows Doping, de kritische grens op 15 september en Geweld rondom het sportveld op 24 november zijn de eerste genomineerden voor de wedstrijd Sportief bekend gemaakt.

• Op 26 januari 2012 worden tijdens de talkshow Sport, een mannenwereld? weer drie genomineerden bekend gemaakt.

• In mei 2012 maakt de jury tijdens het slotevent zowel een

juryprijs als een publieksprijs bekend.

Page 10: Sportief-prijs 2012 - VU Connected

Ken jij of werk jij bij een goed initiatief, wat een bijdrage levert aan een sportiever klimaat in

Nederland?

En, zijn het sportprojecten die:- een maatschappelijke doelstelling hebben,

- en die minimaal één jaar bestaan?

Meld dan nu het project op [email protected] met: - een korte omschrijving van het project

- de doelstelling van het project - de activiteiten

- en waarom je vindt dat het project in aanmerking komt voor de Sportief-prijs.