Connected systems - Oost-Nederland

26
Connected Systems Get connected Marc Leeuw OostNV 1 Connected Systems Marc Leeuw – OostNV

Transcript of Connected systems - Oost-Nederland

Connected  Systems  

Get  connected    

Marc  Leeuw  OostNV  

 

1  Connected  Systems  -­‐    Marc  Leeuw  –  OostNV    

Wat  als  een  medicijn  kan  vertellen  dat  het  te  warm  is  geweest?  

2  Connected  Systems  -­‐    Marc  Leeuw  -­‐  OostNV  

Wat  als  de  thermostaat  de  temperatuur  aan  jouw  gedrag  aanpast?  

3  Connected  Systems  -­‐    Marc  Leeuw  -­‐  OostNV  

Wat  als  pompen  zelf  hun  onderhoud  aangegeven  

4  Connected  Systems  -­‐    Marc  Leeuw  -­‐  OostNV  

Wat  als  parkeerplaatsen  zelf  aangeven  wanneer  ze  beschikbaar  zijn  

5  Connected  Systems  -­‐    Marc  Leeuw  -­‐  OostNV  

6  

Of  de  hele  stad  is  verbonden  

Connected  Systems  -­‐    Marc  Leeuw  -­‐  OostNV  

7  Connected  Systems  -­‐    Marc  Leeuw  -­‐  OostNV  

8  

“Wat  als  je  auto  gehackt  wordt  via  de  druksensor  in  je  banden”    

MAAR  OOK……………  

Connected  Systems  -­‐    Marc  Leeuw  -­‐  OostNV  

9  Connected  Systems  -­‐    Marc  Leeuw  -­‐  OostNV  

More  objects  are  becoming  embedded  with  sensors  and  gaining  the  ability  to  communicate.  The  resulQng  informaQon  networks  promise  to  create  new  business  

models,  improve  business  processes,  and  reduce  costs  and  risks.  (McKinsey)  

 

THE  INTERNET  OF  THINGS  

10  Connected  Systems  -­‐    Marc  Leeuw  -­‐  OostNV  

 Gartner  Hype  Cycle  2013  

11  Connected  Systems  -­‐    Marc  Leeuw  -­‐  OostNV  

Het  is  er  al  

12  

“Now  ICT  is  oZen  an  integrated  part  of  the  final  product:  embedded  ICT.  This  does  not  only  lead  to  smarter  products  and  systems,  it  also  opens  new  doors  for  bringing  them  to  the  markt.  (Iddo  Bante,  business  director  CTIT)  

13  Connected  Systems  -­‐    Marc  Leeuw  -­‐  OostNV  

Waar  staan  we  nu?  

14  Connected  Systems  -­‐    Marc  Leeuw  -­‐  OostNV  

Waarom  nu?  

Connected  Systems  -­‐    Marc  Leeuw  -­‐  OostNV   15  

Sensoren  -­‐  Laag  stroomverbruik  -­‐  Miniaturisering  -­‐  Lage  kosten  -­‐  GPS  

Draadloze  connecHviteit  -­‐  Hoge  bandbreedte  -­‐  Open  standaarden  -­‐  Lage  kosten  -­‐  Smartphone  als  interface  en  datahub  

Dataverwerking  en  analyse  -­‐  Toenemende  rekenkracht,  geheugen  en  dataopslag  -­‐  Toegankelijkheid  via  clouddiensten  -­‐  Lage  kosten  

Waarom  nu?  

16  

Twee  ontwikkelingen  komen  bij  elkaar  

Wireless  sensor  networks  

Sensor  fusion  

Connected  Systems  -­‐    Marc  Leeuw  -­‐  OostNV  

Waarom  nu?  

Connected  Systems  -­‐    Marc  Leeuw  -­‐  OostNV   17  

Smartphone  en  tablet  als  versneller  

Draadloze  connecQviteit  thuis  

Connected  Sytems  

Connected  Systems  -­‐    Marc  Leeuw  -­‐  OostNV   18  

IC  SoZware  

Embedded  systems  

Open  standaard  Data  flow  

Data  security  

(Draadloze)  ConnecQviteit  

Modeling  Algorithmes  Big  data  Human  Interface  

Dataverwerking  &  analyse  

Sensor/Actuator  

Kracht  van  de  regio  •  Sterke  kennisinsQtuten  

–  Universiteit  Twente  (#1  in  IT)  o.a.    DACS,  Databases,  Integrated  circuit  design.  Pervasive  systems,  telemedicine  .  

–  Universiteit  Wageningen  (microbiologie  en  gezonde  voeding).  –  Radboud  Universiteit  (o.a.  Nijmegen  Center  for  Molecular  Life  Sciences,  InsQtute  for  Molecules  and  

Materials  en  Donders  InsQtuut),  Radboud  Universitair  Medisch  Centrum  (Radboud  UMC).  –  Saxion  o.a.  Ambient  Intelligence,  Smart  FuncQonal  Materials  .  –  Novay  

•  Sterk  onderzoekscluster  –  CTIT  (Centre  for  TelemaQcs  and  InformaQon  Technology)  van  UT  is  een  van  de  grootste  academische  ICT  

onderzoeksinstuten  in  Europa.  Met  meer  dan  475  onderzoekers  –  MESA+  van  UT  is  één  van  de  grootst  research  insQtuten  op  het  gebied  van  nano  technologie  in  de  wereld  en  

de  grootste  in  Nederland  met  meer  dan  525  onderzoekers  –  Veel  ICT  bedrijven  in  de  “Deloile  Fast  50”  

•  Beste  ICT  onderzoeksinfrastructuur  –  Cross-­‐Border  interne  exchange  waarbij  Duitse  en  Nederlandse  onderzoeksinsQtuten  verbonden  met  

breedband  glasvezelverbindingen  (NDIX).    –  Laagste  kosten  breedband  in  Nederland  

•  Grote  ICT  innovaQes  –  Bluetooth  is  ontwikkeld  door  de  Nederlandse  ingenieur  Jaap  Haartsen  (voormalig  Ericson)  –  WiFi  is  ontwikkeld  door  de  spinoff    “No  Wires  Needed”van  de  UT  

•  Veel  ICT  Talent  

19  Connected  Systems  -­‐    Marc  Leeuw  -­‐  OostNV  

Kracht  van  de  regio  Sensing,  Monitoring,  Imaging   Embedded  Systems  

ICT  Veel  (innovaQeve)  bedrijven  

20  Connected  Systems  -­‐    Marc  Leeuw  -­‐  OostNV  

Business  cluster  Semiconductor  

Embedded  systems  • IC  • Sensor/Actuator  • SoZware  

Sensor  • Sensor/Actuator  Hardware  • ICT  Standards/SoluQons  • Data  analysis  &  feedback  

(Internet)  connecQvity  • Broadband  • WiFi  • LAN/BAN  etc.  

ApplicaQons  &  Tool  developing  • Process  opQmizaQon  • Distributed  networks  • Safety  &  security  Systems  • DiagnosQc  systems  

Service  Providers  • iMaintenance  • Smart  Grid  • Cold  chain  • …..  

Professional  End  Users  • Industry  • Energy  • Health  • Farming  • Society  • Constructors  

Samenwerken  in  de  keten  

21  Connected  Systems  -­‐    Marc  Leeuw  -­‐  OostNV  

Connected  Systems  -­‐    Marc  Leeuw  -­‐  OostNV   22  

Toepassings  gebieden  

Connected  Systems  

MOBILITEIT    LOGISTIEK  

Cold  Chain  

Asset  management  

Gedrag  beinvloeding   INDUSTRIE  

4.0  

iMaintenance  

Veiligheid  op  de  werkplek  

3D  prinQng  

SAFETY  SECURITY  

Smart  buildings  

Home  Security  

Personal  ProtecQon  

Veilige  stad  

ENERGY  Smart  Grids  

Smart  Storage  

Smart  GeneraQ

on  

ZORG  CARE/CURE  

Health  monitoring  

Medical  diagnosQcs  

LIVING  

Smart  Buildings  

Smart  Homes  

Smart  CiQes  

AGRO/  FOOD  

Precisie  landbouw  

Precisie  machines  

Monitoring  

Live    stock  management  

Smart  LogisQcs  

Smart  Farming   Smart  

Industry  

Smart  Living   Smart      

Safety  

Smart    Health    

Smart  Energy  

Marc  Leeuw  –  OostNV  -­‐    2014  

Kansen    OpHmalisaHe  -  Bedrijfsprocessen  -  Remote  service  -  ProducQeprocessen  -  LogisQeke  processen  -  Supply  chain  management  -  Smart  metering  -  Juridische  bewijslast  

Nieuwe  business  (modellen)  -  Nieuwe  of  verbeterde  

klantwaarde  -  Updates  &  customizaQon  -  Ontdekken  klant  &  

gebruiksgedrag  -  Nieuwe  doelgroepen  -  Versterken  klantrelaQe  -  Nieuwe  verdienmodellen  -  Data  als  extra  

inkomstenbron  -  Input  voor  innovaQe  

24  

Syntens  InnovaQecentrum  -­‐  2013  

Connected  Systems  -­‐    Marc  Leeuw  -­‐  OostNV  

Get  Connected  

25  Connected  Systems  -­‐    Marc  Leeuw  -­‐  OostNV  

26  Connected  Systems  -­‐    Marc  Leeuw  -­‐  OostNV