Connected systems - Oost-Nederland

of 26/26
Connected Systems Get connected Marc Leeuw OostNV 1 Connected Systems Marc Leeuw – OostNV
 • date post

  11-Aug-2015
 • Category

  Technology

 • view

  169
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Connected systems - Oost-Nederland

 1. 1. ConnectedSystems Getconnected MarcLeeuw OostNV 1ConnectedSystems-MarcLeeuwOostNV
 2. 2. Watalseenmedicijnkanvertellendathet tewarmisgeweest? 2ConnectedSystems-MarcLeeuw-OostNV
 3. 3. Watalsdethermostaatdetemperatuur aanjouwgedragaanpast? 3ConnectedSystems-MarcLeeuw-OostNV
 4. 4. Watalspompenzelfhunonderhoud aangegeven 4ConnectedSystems-MarcLeeuw-OostNV
 5. 5. Watalsparkeerplaatsenzelfaangeven wanneerzebeschikbaarzijn 5ConnectedSystems-MarcLeeuw-OostNV
 6. 6. 6 Ofdehelestadis verbonden ConnectedSystems-MarcLeeuw-OostNV
 7. 7. 7ConnectedSystems-MarcLeeuw-OostNV
 8. 8. 8 Watalsjeautogehacktwordtviade druksensorinjebanden MAAROOK ConnectedSystems-MarcLeeuw-OostNV
 9. 9. 9ConnectedSystems-MarcLeeuw-OostNV
 10. 10. Moreobjectsarebecomingembeddedwithsensors andgainingtheabilitytocommunicate.TheresulQng informaQonnetworkspromisetocreatenewbusiness models,improvebusinessprocesses,andreduce costsandrisks.(McKinsey) THEINTERNETOFTHINGS 10ConnectedSystems-MarcLeeuw-OostNV
 11. 11. GartnerHypeCycle2013 11ConnectedSystems-MarcLeeuw-OostNV
 12. 12. Hetiseral 12
 13. 13. NowICTisoZenanintegratedpartofthenalproduct:embeddedICT. Thisdoesnotonlyleadtosmarterproductsandsystems,italsoopens newdoorsforbringingthemtothemarkt. (IddoBante,businessdirectorCTIT) 13ConnectedSystems-MarcLeeuw-OostNV
 14. 14. Waarstaanwenu? 14ConnectedSystems-MarcLeeuw-OostNV
 15. 15. Waaromnu? ConnectedSystems-MarcLeeuw-OostNV 15 Sensoren -Laagstroomverbruik -Miniaturisering -Lagekosten -GPS DraadlozeconnecHviteit -Hogebandbreedte -Openstandaarden -Lagekosten -Smartphonealsinterfaceendatahub Dataverwerkingenanalyse -Toenemenderekenkracht,geheugenendataopslag -Toegankelijkheidviaclouddiensten -Lagekosten
 16. 16. Waaromnu? 16 Tweeontwikkelingenkomenbijelkaar Wirelesssensornetworks Sensorfusion ConnectedSystems-MarcLeeuw-OostNV
 17. 17. Waaromnu? ConnectedSystems-MarcLeeuw-OostNV 17 Smartphoneentabletalsversneller DraadlozeconnecQviteitthuis
 18. 18. ConnectedSytems ConnectedSystems-MarcLeeuw-OostNV 18 IC SoZware Embedded systems Open standaard Dataow Datasecurity (Draadloze) ConnecQviteit Modeling Algorithmes Bigdata Human Interface Dataverwerking &analyse Sensor/ Actuator
 19. 19. Krachtvanderegio SterkekennisinsQtuten UniversiteitTwente(#1inIT)o.a.DACS,Databases,Integratedcircuitdesign.Pervasivesystems, telemedicine. UniversiteitWageningen(microbiologieengezondevoeding). RadboudUniversiteit(o.a.NijmegenCenterforMolecularLifeSciences,InsQtuteforMoleculesand MaterialsenDondersInsQtuut),RadboudUniversitairMedischCentrum(RadboudUMC). Saxiono.a.AmbientIntelligence,SmartFuncQonalMaterials. Novay Sterkonderzoekscluster CTIT(CentreforTelemaQcsandInformaQonTechnology)vanUTiseenvandegrootsteacademischeICT onderzoeksinstuteninEuropa.Metmeerdan475onderzoekers MESA+vanUTisnvandegrootstresearchinsQtutenophetgebiedvannanotechnologieindewerelden degrootsteinNederlandmetmeerdan525onderzoekers VeelICTbedrijvenindeDeloileFast50 BesteICTonderzoeksinfrastructuur Cross-BorderinterneexchangewaarbijDuitseenNederlandseonderzoeksinsQtutenverbondenmet breedbandglasvezelverbindingen(NDIX). LaagstekostenbreedbandinNederland GroteICTinnovaQes BluetoothisontwikkelddoordeNederlandseingenieurJaapHaartsen(voormaligEricson) WiFiisontwikkelddoordespinoNoWiresNeededvandeUT VeelICTTalent 19ConnectedSystems-MarcLeeuw-OostNV
 20. 20. Krachtvanderegio Sensing,Monitoring,Imaging EmbeddedSystems ICT Veel(innovaQeve)bedrijven 20ConnectedSystems-MarcLeeuw-OostNV Businesscluster Semiconductor
 21. 21. Embedded systems IC Sensor/Actuator SoZware Sensor Sensor/Actuator Hardware ICTStandards/ SoluQons Dataanalysis& feedback (Internet) connecQvity Broadband WiFi LAN/BANetc. ApplicaQons& Tooldeveloping Process opQmizaQon Distributed networks Safety&security Systems DiagnosQcsystems Service Providers iMaintenance SmartGrid Coldchain .. Professional EndUsers Industry Energy Health Farming Society Constructors Samenwerkenindeketen 21ConnectedSystems-MarcLeeuw-OostNV
 22. 22. ConnectedSystems-MarcLeeuw-OostNV 22 Toepassingsgebieden
 23. 23. Connected Systems MOBILITEIT LOGISTIEK Cold Chain Asset management Gedrag beinvloe ding INDUSTRIE 4.0 iMaintenance Veiligheidopde werkplek 3DprinQng SAFETY SECURITY Smart buildings Home Security Personal ProtecQon Veilige stad ENERGY Smart Grids Smart Storage Smart GeneraQ on ZORG CARE/CURE Health monitoring Medical diagnosQcs LIVING Smart Buildings Smart Homes Smart CiQes AGRO/ FOOD Precisie landbouw Precisie machines Monitoring Livestock management Smart LogisQcs Smart Farming Smart Industry Smart Living Smart Safety Smart Health Smart Energy MarcLeeuwOostNV-2014
 24. 24. Kansen OpHmalisaHe - Bedrijfsprocessen - Remoteservice - ProducQeprocessen - LogisQekeprocessen - Supplychainmanagement - Smartmetering - Juridischebewijslast Nieuwebusiness(modellen) - Nieuweofverbeterde klantwaarde - Updates&customizaQon - Ontdekkenklant& gebruiksgedrag - Nieuwedoelgroepen - VersterkenklantrelaQe - Nieuweverdienmodellen - Dataalsextra inkomstenbron - InputvoorinnovaQe 24 SyntensInnovaQecentrum-2013 ConnectedSystems-MarcLeeuw-OostNV
 25. 25. GetConnected 25ConnectedSystems-MarcLeeuw-OostNV
 26. 26. 26ConnectedSystems-MarcLeeuw-OostNV