Financiën Sociaal Domein

of 32/32
Financiën Sociaal Domein VNG Expertisecentrum Gemeentefinanciën Hans Giesing november 2013
 • date post

  12-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  51
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Financiën Sociaal Domein. VNG Expertisecentrum Gemeentefinanciën Hans Giesing november 2013. Globale inhoud. Algemene uitgangspunten drie decentralisaties Werk Jeugd Wmo Financieel Vragen / discussie. Decentralisatie Sociaal Domein (1). “Bouwen op de eigen kracht van burgers” - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Financiën Sociaal Domein

 • Financin Sociaal DomeinVNG Expertisecentrum Gemeentefinancin

  Hans Giesingnovember 2013

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  Globale inhoudAlgemene uitgangspunten drie decentralisatiesWerkJeugdWmoFinancieelVragen / discussie

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  Decentralisatie Sociaal Domein (1)

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  Decentralisatie Sociaal Domein (2)Regeerakkoord Rutte-Asscher:GemeentenLeveren integraliteit Leveren maatwerk Spelen in op rol sociaal netwerkEn persoon (waar het kan) begeleidt en ondersteunt op basis van integraal planUitvoeringskracht gemeenten vergroten

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  Werk

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  ParticipatiewetVervangt Wet Werken naar VermogenIntegreert:Wet Werk en Bijstand (WWB) Wet sociale werkvoorziening (WSW) en Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong)En samengevoegd, ontschot budget!Totaal in 2015 ca 2,9 mld (aflopend naar 1,2 mld in 2050 (uitstroom)

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  WajongPer 2015 alleen nog voor wie volledig en duurzaam geen arbeidsvermogen bezitZittend bestand Wajong wordt herkeurdMensen mt arbeidsvermogen: Gemeente biedt uitkering en/of ondersteuning re-integratie

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  WerkvoorzieningPer 2015 (ipv 2014) geen nieuwe instroom WSWWerkgevers marktsector garant voor toenemend aantal extra banenGeen loondispensatie maar loonkostensubsidiePlaatsing werkgever als productiviteit feitelijke verblijfsplaats kindEind november of begin december:nieuwe, verbeterde tussenstand macrobudget en verdeling via website www.voordejeugd.nlMei 2014 definitief?

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  Wmo

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  Regeerakkoord en WmoAfbouw AWBZWet langdurige ZorgBegeleiding individueel (thuis) en groep (dagbesteding) naar gemeentenVerpleging naar zorgverzekeraars (Zvw)RA bevatte ook voornemen Persoonlijke Verzorging naar gemeenten te decentraliserenGemeenten regelen tegemoetkoming kosten chronisch zieken en gehandicapten (WTCG)

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  Recente ontwikkelingen (brief HLZ)Persoonlijke verzorging niet naar Wmo maar naar Zorgverzekeraars (Zvw) (ca 2 mld.)!WTCG blijft deels fiscaal: (oplopend) 268 mln naar gemeenten: nog besluitvorming Tweede Kamer! SnijvlakverliesVNG schort samenwerking op tot BALV 29 november

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  MacrobudgettenTaakstellingen:Begeleiding: was: 1,7 mld (-25%)Huishoudelijke hulp : 0,46 mld (-40%)Wordt nog getoetst door ARKResteert nieuwe WMO totaal 8,7 mld.ca. 3,7 mld. nieuw geldca. 5 mld. bestaande budgetten (IU en AU) en deel cluster maatschappelijke zorg in GF (ex wvg en ex welzijnswet).Opname in sociaal deelfonds?

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  Wmo wordt ookBeschermd wonen (1 mld) : centrum gemeenten.

  MEE naar gemeenten (175 mln).

  Mantelzorgcomplinent/waardering (100 mln).

  Kortdurend verblijf (ook jeugd).

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  Persoonsgebonden budgetConceptwet nieuwe WMO: Artikel 2.3.6: PGBCollege moet clint op mogelijkheid PGB wijzenVerordening regelt de voorwaarden, waaronder op welke wijze de hoogte van persoonsgebonden budget wordt vastgesteld Betaling en budgetbeheer via SVBCollege kan weigeren als maatwerkvoorziening goedkoper is dan verkrijging via PGB

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  Financieel

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  Financin Voor taken Werk, Zorg en Jeugd, komt (deels nieuw) ontschot budget via sociaal deelfondsTotaal circa 10 miljard Betekent circa 25% van gemeentebegrotingHorizontale verantwoording: College legt alleen verantwoording over besteding af aan Raad. Rijk zal vragen om informatie over resultaten (systeemverantwoordelijkheid).

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  Sociaal DeelfondsIn Wet op het sociaal deelfondsIntegratie-uitkering in gemeentefondsHorizonbepaling van drie jaarI-deel WWB blijft buiten deelfondsMaar (tijdelijk) bestedingsverplichting aan SDBudget is vrij te besteden binnen sociaal domein, maar niet daarbuiten!Monitoring vindt plaats via straks verbeterde Informatie voor derden (IV-3)

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  Financile vormgeving 2015

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  Sociaal DeelfondsBestedingsvoorwaarde!Onderbesteding moet blijken uit IV3:kan aanleiding zijn voor nader onderzoekvervolgens bestuurlijk overleg mogelijk aanwijzing om besteding op peil te brengenUltieme sanctie: uitbetaling opschortenNa drie jaar in Algemene Uitkering?

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  Kortingen doen pijnTegelijk met decentralisaties flinke kortingen:Werk: 1,8 miljard Wmo : 1,7 miljard (op ex AWBZ taak begeleiding en 465 (huishoudelijke hulp) + effect extramuralisering (nog) niet correct gecompenseerdJeugdzorg: 450 mln en correctiesNiet op te vangen door te blijven bieden wat we altijd boden op de manier die we altijd deden: kiezen is nodig!Enkele mogelijkheden: schaalvoordelen samenwerking benutten, efficinter inkoop, toegang beperken en voorzieningen beperken!

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  Financile vervolgvraagstukkenToereikend macrobudget (is het genoeg)Bestedingsvrijheid (binnen sociaal domein)Verantwoordingsbureaucratie beperkenIndexatie na 2015 (blijf het genoeg?)Volume- en prijsontwikkelingenAdequate verdeling over gemeentenToereikend per gemeenteGeen slecht gedrag belonenHerverdeel effecten (max 15 pipj?) Uitvoeringskosten en invoeringskosten

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  Tot slotNog vragen?

  Laatste nieuws op onze websitewww.vng.nl

  VNG Gemeentefinancin op Twitter:

  @VNGgemfinancien

  ******- Ik zou zo min mogelijk met exacte bedragen werken, omdat die iedere keer kunnen wijzigenVoor Werk geldt dat wij de middelen voor de uitkeringen (Inkomensdeel) BUITEN het ontschotte deelfonds willen houden. Daarin heb je niet zo veel te kiezen. Een uitkering moet altijd betaald worden. Bovendien beter te volgen of er voldoende middelen zijn.Ik zou niet uitstralen dat het budget vrij besteedbaar is. Er wordt nog nagedacht over de systematiek, ook omdat het politiek natuurlijk enorm gevoelig ligt. VNG heeft altijd gezegd dat de middelen voor het sociale domein ook daarvoor ingezet moeten worden

  **Ik zou niet zeggen besparen, maar keuzes maken. Besparen suggereert dat je met een kaasschaaf over de voorzieningen kunt gaan en het veel goedkoper kunt. En daarom nog steeds iedereen kunt bedienen. Dat is niet haalbaar. Dus: zeker kijken of het goedkoper kan, en dat kan ook op een aantal terreinen. Maar daarnaast zijn ook keuzes noodzakelijk wie wel en niet ondersteuning krijgt. Streng zijn: alleen mensen die het zelf niet kunnen. Keuzes: welke effecten streef je na? En welke aanpak hoort daarbij? Bijvoorbeeld keuze tussen preventie en curatie (of een mix), welke groepen.Maar ook: uitgebreide verordeningsplicht in de Participatiewet (beschut werk, loonkostensubsidie). De vrijheidsgraad is groot, maar je MOET als gemeenten transparant maken hoe je met verschillende groepen burgers en instrumenten omgaat.*