Sociaal domein en geografie

of 39 /39
Sociaal domein en geografie Webinar 6 april 2016 Bert Vermeij Laat zien wat je weet, ontdek wat je niet weet

Transcript of Sociaal domein en geografie

Page 1: Sociaal domein en geografie

Sociaal domein en geografieWebinar 6 april 2016

Bert Vermeij

Laat zien wat je weet, ontdek wat je niet weet

Page 2: Sociaal domein en geografie
Page 3: Sociaal domein en geografie

Inhoud webinar

Waar gaan we het over hebben?

Page 4: Sociaal domein en geografie

Wat kan geografie betekenen

Page 5: Sociaal domein en geografie

Decentralisaties Sociaal Domein

Lokale overheid verantwoordelijk voor uitvoeringen bekostiging van:

• Jeugdzorg

• WMO

• Participatie

Context

Page 6: Sociaal domein en geografie

Geografische analyse geeft rijkere inzichten

Nieuwe taken, nieuwe vragen

Hoe is de match tussen vraag en aanbod voorzieningen?

Welke Wmo clienten wonen waar in deze wijk

Zijn voorzieningen goed bereikbaar?

Wat is de totale uitvraag van zorg in de regio?

Hoe is de spreiding van uitkeringsgerechtigden over de stad?

Page 7: Sociaal domein en geografie

Wat gebeurt waar,

waarom juist daar en

waar is de beste plek

Alles heeft een locatie

• Locatie

- Wat gebeurt waar

• Geografie

- Context

- Patronen en relaties

Page 8: Sociaal domein en geografie

data overzicht actie

inzicht

Ruimtelijk denken….

van data… naar informatie... naar inzicht… naar acties

Handelingsperspectief

Page 9: Sociaal domein en geografie

Met geografie en ruimtelijk denken beter inzicht voor beleidskeuzes

Sociaal domein

Accommodatiebeleid

Wijkgerichte zorg

Onderwijs

Voorzieningen

Page 10: Sociaal domein en geografie

Voor velen een eye-opener!

Geografie verbindt

Page 11: Sociaal domein en geografie

Vier basisprincipes

Page 12: Sociaal domein en geografie

Additionele inzichten

Principe 1 - Visualiseer je data op de kaart

De kaart vertelt zijn eigen verhaal

Page 13: Sociaal domein en geografie

Informatie over bevolking, omgeving, economie

Koppel fysiek en sociaal domein

Principe 2 – Verrijk je data

Beter geïnformeerde beslissingen

Page 14: Sociaal domein en geografie

Patronen, relaties

Principe 3 – Geografische analyses

Data wordt informatie, informatie wordt inzicht, inzicht geeft handelingsperspectief

Page 15: Sociaal domein en geografie

Samenwerken door informatieproducten te delen

Principe 4 – Deel je inzichten

Samenwerken in de keten

Page 16: Sociaal domein en geografie

Concrete voorbeelden

Page 17: Sociaal domein en geografie

Buurtmonitor

Wijkgerichte aanpak - integraal

Page 18: Sociaal domein en geografie

Ruimtelijke differentiatie

Beleid Zorg en welzijn

Page 19: Sociaal domein en geografie

Toegang tot passende voorzieningen

• Matching vraag en aanbod

- Geografsiche analysebevolkingsgegevens -heatmaps

• Sturing investeringen

• Resultaat

- Voorzieningen op beste plek

- Optimale inzet beschikbaremiddelen

Plannen voorzieningen

Page 20: Sociaal domein en geografie

Zorgvraag en zorggeschiktheid woningen

Zorg en wonen

Page 21: Sociaal domein en geografie

Verantwoording en effectiviteit

Bestuursinformatie

Page 22: Sociaal domein en geografie

Toegankelijkheid openbare voorzieningen

Toegankelijkheid

Page 23: Sociaal domein en geografie

Geografische visualisatie en analyse geintegreerd in TOP

Regiesysteem sociaal domein

Page 24: Sociaal domein en geografie

TOPGIS

Page 25: Sociaal domein en geografie

Anonimiseren en geschikt maken voor presentatie

Data uit Regiesysteem TOP

Page 26: Sociaal domein en geografie

Aantallen per wijk / buurt

Zorgvraag (omvang)

Page 27: Sociaal domein en geografie

Relatieve omvang problematiek in buurten

In de wijk kijken

Vergelijken buurten

Zorgvraag (percentueel)

Page 28: Sociaal domein en geografie

Heatmaps concentratie en spreiding

Zorgvraag

Page 29: Sociaal domein en geografie

Welke voorzieningen waar in de stad

Operationele informatie Sociale kaart

Page 30: Sociaal domein en geografie

Hoe verder

Page 31: Sociaal domein en geografie

Slim, niet waar??

Wat zou de wethouder hier van zeggen?

Page 32: Sociaal domein en geografie

Relevante informatie voor beleid

Informatieproducten

Combineren en visualiseren

Ruimtelijkeanalyse

Dynamische koppelingen

Page 33: Sociaal domein en geografie

Naar de uitdagingen in het sociaal domein

1. Weten waar/waarvoor/waaraan het geld wordt besteed?

2. Sturen, ook ruimtelijk, op een samenhangend, effectief en efficiënt beleid

3. Bijdragen aan verbeteringen in probleemwijken

Anders kijken

Ruimtelijk kijken kan helpen!

Page 34: Sociaal domein en geografie

Hergebruik gegevens en privacy

Artikel 9 Wbp – het ‘hergebruik’ artikel

• Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen

Context

• Dataficatie is de stoommachine van de 21e eeuw….

Alomtegenwoordige aanwezigheid van sensoren en distributieplatforms metenorme capaciteit tegen lage kosten

• Inwinning en uitlevering data verandert radicaal: achteloos, on the fly, massaal, 24/7, door tientallen verzamelaars.

• + 80% datasets bevat geotags

• Locatie-informatie is oliemannetje voor dataficatie.

Mag dat allemaal wel?

Page 35: Sociaal domein en geografie

Ga vooral aan de slag

• Plannen en bewaken budgetten

- Kaarten tonen hotspots, relaties en patronen

• Samenhang in beleid

- Geografie integreert en legt verbanden bloot

• Beter benutten wat beschikbaar is

- (Basis)Registraties, Open data

- Gegevens Processystemen

Ruimtelijk kijken kan helpen

Page 36: Sociaal domein en geografie

Van registratie naar toepassen locatie

Geo-informatievoorziening

Geo (basis)registraties

BAG, BGT…

Geocentrischgebruik

BORRO

MilieuWonen

Visualisatie en analyse

Economie

Onderwijs

Cultuur

Welzijn

Zorg

Sociale zaken

Veiligheid

Werkgelegenheid

Bestuur

Financien

Duurzaamheid

Page 37: Sociaal domein en geografie

Pak het op

• Workshop

- bij Esri Nederland (volg onze nieuwsbrief)

- op maat, in huis

• Pilot, demonstrator, …

- Laat het zien

• Presentatie delen met je college’s

Vervolgstappen

Page 38: Sociaal domein en geografie

Tijd voor vragen en feedback

Page 39: Sociaal domein en geografie