Presentatie Ontwikkelagenda Sociaal Domein...Presentatie Ontwikkelagenda Sociaal Domein Author...

Click here to load reader

 • date post

  01-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Presentatie Ontwikkelagenda Sociaal Domein...Presentatie Ontwikkelagenda Sociaal Domein Author...

 • Ontwikkelagenda Sociaal Domein Op weg naar een inclusieve samenleving

 • Wat is de Ontwikkelagenda Sociaal Domein? • De Ontwikkelagenda Sociaal Domein is een beleidsnota

  waarin de gemeente Vlissingen aangeeft hoe zij wil dat het sociaal domein er in de toekomst uitziet, de gewenste situatie.

 • Wat is het sociaal domein?

  Meedoen

  Wet maatschappelijke

  Ondersteuning

  Zelfredzaamheid Jeugdhulp

  Bijstand

  Vervoer

  Veiligheid

  Welzijn

  Gezondheid

  Armoede en schulden

  Onderwijs

  Woningvoorraad

  Zorg

  Ondersteuning

 • De kern van de zaak • De samenwerking en de uitvoering moeten beter en goedkoper. We

  passen de regels aan met als doel ondersteuning te kunnen blijven bieden aan inwoners van de gemeente Vlissingen die dit nodig hebben.

  • Het lijkt niet mogelijk één of enkele acties in te zetten waardoor het sociaal domein toekomstbestendig en betaalbaar wordt. Er is een samenhangend geheel van maatregelen nodig om te bewegen naar een goed systeem.

 • Doelstellingen

  1. De zelf- en samenredzaamheid van de inwoners vergroten.

  2. We bieden passende ondersteuning aan inwoners bij een duurzaam financieel evenwicht.

  3. Er is een goed vangnet voor de meest kwetsbare inwoners van de gemeente.

  4. Integraliteit in kijken en handelen is standaard.

  5. We werken vanuit en binnen het integrale budget Sociaal Domein.

  6. Ondersteuning is georganiseerd vanuit de vertrouwde woonomgeving van de inwoner.

 • 1. De zelf- en samenredzaamheid van de inwoners vergroten.

  We willen inwoners zoveel mogelijk op eigen kracht, eventueel met lichte ondersteuning, mee laten doen in de samenleving. Daarbij kijken we naar mogelijkheden en talenten van inwoners. Iedereen kan iets betekenen voor een ander.

 • 2. We bieden passende ondersteuning aan inwoners bij een duurzaam financieel evenwicht. Voor sommige inwoners is eigen kracht en netwerk niet voldoende en is extra ondersteuning nodig. We zetten zoveel mogelijk in op tijdelijke ondersteuning dichtbij de inwoners. Zo blijven de kosten van ondersteuning binnen de financiële grenzen.

 • 3. Er is een goed vangnet voor de meest kwetsbare inwoners in de gemeente. Er is een groep inwoners die zich (tijdelijk) niet zelf kan redden. Het is van belang dat de ondersteuning passend is, zoveel mogelijk tijdelijk van aard is en dichtbij de mensen georganiseerd wordt.

 • 4. Integraliteit in kijken en handelen is standaard.

  Het leven van inwoners en de problemen die zij hebben, hangen vaak met elkaar samen. We willen dat er samenhangende oplossingen komen. Inwoners worden niet van het kastje naar de muur gestuurd.

  1 Gezin 1 Plan 1 Regisseur

 • 5. We werken vanuit en binnen het integrale budget sociaal domein. In het sociaal domein hangt alles samen, daarom werken we met één budget waarmee we oplossingen voor verschillende stukjes van de puzzel verzinnen.

  Gezondheid

  Participatie

  Ondersteuning

  1 Budget

 • 6. Ondersteuning is georganiseerd vanuit de vertrouwde woonomgeving van de inwoner.

  We werken vanuit de vertrouwde woonomgeving van de inwoner. In deze omgeving voelen mensen zich meer zelfverzekerd, het sterkst en kunnen zij makkelijker een bijdrage leveren.

 • Financiën en monitoring

  Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven

  We hebben te maken met een tekort op het sociaal domein. We willen meer inzicht in de uitgaven, inkomsten en resultaten van wat we doen. De uitgaven en inkomsten moeten beter met elkaar in balans gebracht worden.

 • Hoe kunt u inspreken? Van 19 februari tot en met 1 april 2020 ligt het concept van de Ontwikkelagenda Sociaal Domein ter inzage in het stadhuis. U kunt ze ook vinden op de website van de gemeente www.vlissingen.nl/inspraak.

  Heeft u vragen of wilt u in gesprek over de Ontwikkelagenda Sociaal Domein? Onze medewerkers staan voor u klaar tijdens de inloopbijeenkomsten in het stadhuis op:

  • 5 maart 18.00 tot 19.30 uur • 10 maart 16.00 tot 18.00 uur. Inspraak kan alleen schriftelijk, via post, e-mail of de website. Tijdens de bijeenkomsten liggen er inspraakformulieren voor u klaar.

  Denkt u met ons mee?

  http://www.vlissingen.nl/inspraak

 • Het vervolg

  • Uw reactie komt in het inspraakschrift. De Ontwikkelagenda Sociaal Domein gaat met het inspraakschrift en het advies naar het college.

  • Het college laat aan de insprekers weten wat er met de inspraak is gedaan en brengt de Ontwikkelagenda Sociaal Domein naar de commissie en raad. De raad stelt het beleid vast.

  • Uitvoeren van de Ontwikkelagenda Sociaal Domein.