Finaciele algebra, eindwerk

18
Ayoub Habboub 10 / 05 / 2009 6B 32 Eindopdracht financiële algebra - wiskundigen zijn geboren, niet gemaakt -

description

geschreven en bewerkt door Habboub Ayoub

Transcript of Finaciele algebra, eindwerk

Page 1: Finaciele algebra, eindwerk

Ayoub Habboub 10 / 05 / 20096B 32

Eindopdracht financiële algebra

- wiskundigen zijn geboren, niet gemaakt -

Page 2: Finaciele algebra, eindwerk

KA Pitzemburg 2008 – 2009Inhoudstafel

Voorwoord

1.Toekomstige job en beginsalaris

2. Huurwoning

3. Budgettering van de inkomsten en –uitgaven.

3.1 Tabel van de budgettering

3.2 Bevindingen van de zaken

4. Aankoop van een woning

4.1 Lening voor de aankoop van de woning

4.2 Eindberekeningen

5. Stopzetting van de lening

6. Nawoord 7. Bibliografie

Page 3: Finaciele algebra, eindwerk

Voorwoord

Een eindtaak voor wiskunde was het laatste wat de leerlingen van 6B in het oog hadden. Om heel eerlijk te zijn vind ik dit werk even belangrijk als de onderzoekscompetentie alsook de SOHO-scriptie. Dit werk gaf mij niet alleen een beeld over hoe het later aan toe zou gaan maar ook een leuke ervaring om dat te doen wat onze ouders al jaren aan het doen zijn. Ik beschouw dit werk als dusdanig een afwerking op die van de SOHO-scriptie omdat de scriptie ons een richting liet zoeken over wat we ons volgend jaar zien doen. Dit werk is een stapje verder gegaan. Het gaf ons een beeld over hoe we ervoor staan als we onze studies bereikt hebben. Een zeer belangrijke vraag dus. Hoe ga je de financiële kant van je leven beheren?

Page 4: Finaciele algebra, eindwerk

1.Toekomstige job en beginsalaris

1.1 Studies

De hele sohoscriptie heeft dit onderdeel zeer gedetailleerd beschreven. Ik heb namelijk gekozen voor een opleiding TEW aan de VUB. Met deze studie heb je later een waaier aan plaatsen waarin je terecht kunt komen. De opleiding duurt 3 jaar. Als je een master wilt behalen in deze studie dien je een extra jaar meer te studeren waarbij je een master behaald in deze vorming. Ik zou na mijn master nog een aanvullende opleiding willen doen in de rechten en zodoende ben ik goed voorbereid in het verder zetten van mijn studies in het auditoraat. Ik wil namelijk auditor worden, ook wel bedrijfsrevisor.

1.2 Toekomstige job: auditor

Als auditor, kunnen je klanten zowel kleine ondernemingen als grote internationale firma's zijn. Je werkt dan ter plekke in dat bedrijf om je onderzoek te doen. Grofweg gezegd controleer je als auditor de boekhouding van een bedrijf. Je kijkt na of alle ontvangsten en uitgaven wel geregistreerd zijn. Je checkt of alle aankopen volgens de regels zijn verlopen.Je vraagt je af of de directie regelmatig controleert of alles verloopt zoals het hoort en of het bedrijf zich aan de wetgeving houdt. Je spoort operationele zwakheden en de financiële en boekhoudkundige risico's op. Je doet aanbevelingen over de organisatie, de procedures, de risico's of de rentabiliteit. Als afsluiter maak je een rapport van al je bevindingen, waarin elke vastgestelde onregelmatigheid wordt gemeld.

1.3 Bestaande vacatures en beginsalaris

Financial Controller (ANTWERPEN):Als Financial Controller sta je in voor zowel de opvolging en controle van de operationele resultaten van SNT Belgium, als voor het opmaken van de financiële rapportering. Je rapporteert aan de financieel directeur en je functie bestaat uit 2 verschillende luiken:

1. Het luik Management Accounting omvat onder andere volgende taken:Nauwe samenwerking met de "Legal Accountant" voor afsluitingen en opmaken van provisies. Opmaken van de management rapportering voor interne doeleinden en naar KPN (moederbedrijf). Reconciliatie van verschillen tussen jaarrekeningcijfers en groepsrapporteringen. Contactpersoon met KPN betreffende financiële rapportering. Adhoc financiële rapporteringen opstellen voor het management en/of voor KPN

2. Voor het luik Business Controlling ben je onder andere verantwoordelijk voor:

Page 5: Finaciele algebra, eindwerk

Opstellen van gedetailleerde operationele rapporteringen met marge- en omzetanalyse. Controle van de operationele afdeling: marge per project, boeking van uren en omzet per project. Bijhouden van juiste data en rapporten i.v.m. projectomzet en -marge voor het management

Beginsalaris:

SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID:

o Jaarlijks bruto-beginsalaris voor een junior auditor : 27 665,31 euro (1 116 016 BEF) reglementaire toeslagen niet inbegrepen.

o Jaarlijks bruto-beginsalaris voor een senior auditor : 38 985,82 euro (1 572 684 BEF) reglementaire toeslagen niet inbegrepen.

2. Huurwoning

Kopie van het net:

Page 6: Finaciele algebra, eindwerk

3. Budgettering van de inkomsten en –uitgaven.

3.1 Tabel van de budgettering

Maandelijks (EURO) Jaarlijks (EURO)InkomstenSalaris(en) 2305,44 27 665,31Rente1 92,21 1106.61andere2 150,00 1800,00

Totaal inkomsten = i 2547,65 30571,80

Uitgave - vasteHuur – woning(of lening) 695,00 8340Huur – andere 25,00 300

Belastingen - verkeersbelasting 366,43 4397,16Belastingen – gemeentelijke taksen

18,82 225,84

Belastingen – huisvuilbelasting8,19 98,27

Bijdrage – mutualiteit130,00 1560

Lidmaatschap van culturele en andere verenigingen

20,00 240,00

Telefoon - vast 72,00 864Telefoon mobiel 8,33 100,00Internet 40,00 450,00Vervoer – trein -, tram -, en busabonnement

3,33 40,00

Verzekering - familiale 5,22 62,63Verzekering - auto 62,50 750,00Verzekering - brand 70,00 840,00Verzekering - andere3

2,08 25,00

1 Welke bank geeft de hoogste intrest op je spaarboekje? KBC verhoogt de rente op spaarboekjes tot 4%2 maandelijks geef ik een seminar in de NLP waarbij ik een 150 per maand extra aan inkomsten verdien3 verzekering van vrijetijdstrainingen

Page 7: Finaciele algebra, eindwerk

Gas en Elektriciteit4

250,00 3000,00

Huis – kadastraal inkomen 150,00 1800,00Andere

Uitgave - lopendeVoeding 200,00 2400,00Vervoer (benzine)5 / /Vrije tijd 100,00 1200,00Verzorging 50,00 600,00

Kleding en schoenen 100,00 1200,00Dokter 75,00 900,00

Uitgave - BijzondereAuto 20,83 250,00Huishoudtoestellen 6,31 75,72Meubelen en decoratie 12,9 154,8Sport en vrije tijdsmateriaal 1,62 19,44Vakantie 8,6 99,6

Totaal uitgaven = u 2382,37 28588,46

Saldo = i – u= sparen 165,28 1983,34

3.2 Bevindingen van de zaken

Ten eerste ben ik blij dat ik het met mijn maandelijkse inkomen nog net haal om alleen te kunnen wonen. Als ik zou besluiten om samen te wonen en te trouwen dan zou ik heel wat uitgaven kunnen delen door 2 waarbij mijn saldo hoger zal liggen dan 170,00 per maand. Ik denk dat ik de na budgettering gedaan te hebben toch wel de neiging zal hebben om samen te wonen.

Wat kinderen betreft zou ik een jaar of 5 willen wachten tot mijn salaris stijgt naar een senior auditor met een jaarlijkse inkomen van 38 985,82 euro.

4 Bij elecktrabel kost gas+elektriciteit 350euro / maand5 later zal ik zeer veel gebruik maken van het openbaar vervoer

Page 8: Finaciele algebra, eindwerk

4. Aankoop van een woning

‘10 jaar later’

o Ik heb 10 jaar later een jaarlijks salaris van een senior auditor: 38 985,82 euro.o Het maandelijkse bedrag dat ik kan sparen: 866,45 euroo Het jaarlijkse bedrag dat ik kan sparen: 10397,36 euroo Vanaf mijn eerste werk jaar tot nu heb ik 19833,40 euro kunnen sparen

(Berekening : het jaarlijks gespaard bedrag x 10 jaar = 19833,40 euro)

Page 9: Finaciele algebra, eindwerk

4.1 Berekening volgens de opdracht:

150.000,00 euro -------- het te lenen bedrag 555,75 euro -------- Registratierechten 25,00 euro -------- Ereloon+ 600,00 euro --------- diverse aktekosten 151180,75 euro - 19833,40 euro --------- spaargeld 131347,35 euro --------- totaal verschuldigde bedrag

Page 10: Finaciele algebra, eindwerk

4.2 Berekening van de maandelijkse aflossing

Maandelijkse aflossing :

Omzetting van het aantal jaren naar aantal maanden:

Berekening van de maandelijkse annuïteit:

Het maandelijks te betalen bedrag is 1379,91

Berekening die ik op de site van KBC heb laten maken komt exact overeen met mijn berekening.(zie afbeelding hieronder)

Page 11: Finaciele algebra, eindwerk

4.3 Nieuwe budgettering

Maandelijks (EURO) Jaarlijks (EURO)InkomstenSalaris(en) 3248,83 38 985,82Rente6 92,21 1106.61andere7 150,00 1800,00

Totaal inkomsten = i 3491,04 41892,43

Uitgave - vasteHuur – woning(of lening) 1379,57 16556,84

Huur – andere 25,00 300

Belastingen - verkeersbelasting 366,43 4397,16Belastingen – gemeentelijke taksen

18,82 225,84

Belastingen – huisvuilbelasting8,19 98,27

Bijdrage – mutualiteit130,00 1560

Lidmaatschap van culturele en andere verenigingen

20,00 240,00

Telefoon - vast 72,00 864Telefoon mobiel 8,33 100,00Internet 40,00 450,00Vervoer – trein -, tram -, en busabonnement

3,33 40,00

Verzekering - familiale 5,22 62,63Verzekering - auto 62,50 750,00Verzekering - brand 70,00 840,00Verzekering - andere8

2,08 25,00

6 Welke bank geeft de hoogste intrest op je spaarboekje? KBC verhoogt de rente op spaarboekjes tot 4%7 maandelijks geef ik een seminar in de NLP waarbij ik een 150 per maand extra aan inkomsten verdien8 verzekering van vrijetijdstrainingen

Page 12: Finaciele algebra, eindwerk

Gas en Elektriciteit9

236,33 2840,00

Water 13,33 160,00Huis – kadastraal inkomen 150,00 1800,00Andere

/ /

Uitgave - lopendeVoeding 200,00 2400,00Vervoer (benzine)10 / /Vrije tijd 100,00 1200,00Verzorging 50,00 600,00

Kleding en schoenen 100,00 1200,00Dokter 75,00 900,00

Uitgave - BijzondereAuto 20,83 250,00Huishoudtoestellen 6,31 75,72Meubelen en decoratie 12,9 154,8Sport en vrije tijdsmateriaal 1,62 19,44Vakantie 8,6 99,6

Totaal uitgaven = u 3066,94 36803,28

Saldo = i – u= sparen 424,10 5089,20

4.4 Bevindingen van de zaken

Zelfs met de afbetaling van mijnhuis kan ik maandelijks 424,10 euro sparen wat naar mijn gevoel beter is dan voor ik het huis heb gekocht want dan kon ik slecht 160 euro maandelijks sparen. Het was een goede zet om een lening aan te gaan. Niettemin heeft mijn loonsverhoging er ook veel mee te maken. Mijn koopkracht is als dusdanig gegroeid. Ik kan op dit ogenblik meer sparen dan voordien en heb een aangename huis goed meegenomen.

9 Bij elecktrabel kost gas+elektriciteit 250euro / maand10 later zal ik zeer veel gebruik maken van het openbaar vervoer

Page 13: Finaciele algebra, eindwerk

5. Stopzetting van de lening

Door de economische crisis, is de rentevoet na 100 maanden gedaald naar 3,56%. Ik ben op mijn beurt nagegaan of dat het voor mij voordelig zou zijn om de lening stop te zetten en om een nieuwe lening aan te gaan voor een lagere rentevoet.Hieronder zal ik ook de berekening maken van de stopzettingskosten .

Berekening van het eerste intrest deel:

Berekening van de eerste aflossing:

Berekening van de 100ste,101ste en 102de aflossing:

Berekening van de 100ste,101ste en 102de intrestdeel

Berekening van de stopzettingkost: I100 + I101 + I102 =317,71

Berekening van de schuldrest:

Berekening van het te nieuwe lenen bedrag:

S100+stopzettingkost = 26467,32 + 317,71 = 26785,03

Page 14: Finaciele algebra, eindwerk

We gaan dus een nieuwe lening aan voor een periode van 120 - 100 =20 maanden, aan een vaste intrestvoet van 3,25% op jaarbasis voor een bedrag van 26785,03.

Berekening van im:

Berekening van Tm:

Ik betaalde voorheen 1379,57 per maand, Als ik de lening zou stopzetten dan zou ik 1380,68 betalen. Eigenlijk betekend dit dat ik meer zal moeten betalen indien ik de lening stopzet.

Berekening van het verschil: 1380,68 – 1379,57 = 1,11 euro

Ik zal dan 1,11 euro per maand meer betalen dan voordien.

Besluit : ik stop de lening niet!