Structuur eindwerk groep

34
Geïntegreerde proef Bedrijfseconomie pagina 1 Geïntegreerde proef Groep Nicolas Venneman Business Economics Groepsopdrachten Schooljaar 2014-2015 Sint-Ursula-Instituut Bosstraat 9 2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER "Go with the flow, ScooGo!"

description

 

Transcript of Structuur eindwerk groep

Page 1: Structuur eindwerk groep

Geïntegreerde proef Bedrijfseconomie pagina 1

Geïntegreerde proef Groep Nicolas Venneman Business Economics Groepsopdrachten Schooljaar 2014-2015 Sint-Ursula-Instituut Bosstraat 9 2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER

"Go with the flow, ScooGo!"

Page 2: Structuur eindwerk groep
Page 3: Structuur eindwerk groep

"Go with the flow, ScooGo!"

Page 4: Structuur eindwerk groep

Voorwoord

De geïntegreerde proef of GIP maakt in het Vlaamse TSO, KSO en BSO deel uit

van het examenprogramma van het laatste jaar. De leerlingen moeten dan een werkstuk afleveren waarin de verschillende vakken aan bod komen. De proef wordt in zijn geheel beoordeeld, ook al dragen verschillende vakken bij tot het

eindtotaal. Vroeger werd dit kwalificatieproef genoemd. Eigenlijk moet de leerling hiermee bewijzen dat hij zelfstandig een opdracht in zijn vakgebied kan

afleveren. De geïntegreerde proef wordt dan ook beoordeeld door een gemengde jury die deels bestaat uit leerkrachten, deels uit mensen uit de praktijk van het vakgebied.1

Om ons voor te bereiden op het latere bedrijfsleven moesten wij het hele jaar door verschillende opdrachten uitvoeren die vooral te maken hebben met ons hoofdvak toegepaste bedrijfseconomie, maar ook met onze taalvakken. De

opdrachten werden dan geëvalueerd door zowel de leerkrachten als een externe jury. Wij hebben de opdracht gekregen om in groepjes van 3 of 4

personen een onderneming op te starten. Samen moesten wij elektrische brommers verkopen en ervoor zorgen dat het doel van onze onderneming niet afweek van het mission statement. Ik heb verschillende opdrachten moeten

maken zowel individueel als in groep. De opdrachten waarvoor ik verantwoordelijk was, moesten altijd vanuit mijn functie bekeken worden, ik

was de financiële directeur van de onderneming.

Ik zou graag al mijn leerkrachten bedanken omdat zonder hun hulp dit bundel nooit bestaan zou hebben.

Ik zou ook graag de mensen van mijn groep willen bedanken, omdat wij veel

van elkaar hebben geleerd. Ook zou ik graag mijn gezin willen bedanken voor de steun die zij me gaven tijdens het maken van deze opdrachten

1 http://nl.wikipedia.org/wiki/Ge%C3%AFntegreerde_proef

Page 5: Structuur eindwerk groep

Inhoudsopgave

1 Bedrijfseconomie ............................................................... 6

1.1 Naam, logo en huisstijl ............................................................................ 6 1.1.2 Stappen voor bescherming................................................................... 6

1.1.3 Logo ..................................................................................................... 6

1.1.4 Slagzin ................................................................................................. 7

1.2 Missie en doelstellingen ............................................................................ 7 1.2.1 Mission statement van 5 bedrijven ...................................................... 7

1.2.2 Onze mission statement ....................................................................... 8

1.3 Bedrijfspresentatie .................................................................................. 9 1.3.1 Bedrijfspresentatie .............................................................................. 9

1.4 Facturatie in BOB .................................................................................. 20 1.4.1 Verkoopfacturen voor Volta en EcoScoot ........................................... 20

2 English ............................................................................. 27

2.1 Mission statement ................................................................................. 27 2.1.1 Introduction ....................................................................................... 27

2.1.2 Our mission ........................................................................................ 27

2.2 Presentation of company ........................................................................ 28 2.2.1 Introduction ....................................................................................... 28

2.3 Job ad .................................................................................................. 29 2.3.1 Introduction ....................................................................................... 29

2.3.2 Job ad ScooGo .................................................................................... 29

3 Français ........................................................................... 30

3.1 La mission d’entreprise .......................................................................... 30 3.1.1 Introduction ....................................................................................... 30

3.1.2 La mission .......................................................................................... 30

3.2 L’offre d’emploi ..................................................................................... 30 3.2.1 Introduction ....................................................................................... 31

3.2.2 L’offre d’emploi ScooGo ..................................................................... 31

3.3 Discussion la meilleur affiche .................................................................. 31 3.3.1 Introduction ....................................................................................... 31

3.3.2 La meilleur affiche ............................................................................. 32

Besluit ............................................................................................................ 33

Page 6: Structuur eindwerk groep

Inleiding

Als leerling van 6 Business Economics, kreeg ik de opdracht om een geïntegreerde proef te maken over een bedrijf dat elektrische scooters verkoopt.

In het begin van het schooljaar werden we onderverdeeld in verschillende

groepen. Iedereen moest solliciteren voor een bepaalde functie die hij dan het hele jaar door zal moeten uitoefenen. Als financieel directeur mocht ik mee beslissen over hoe wij onze doelen zouden nastreven.

Het hele jaar door kregen wij opdrachten voor Toegepaste bedrijfseconomie,

Nederlands, Frans en Duits. Dit waren zowel individuele- als groepsopdrachten. Tijdens de lessen hebben wij vele uren mogen werken aan onze geïntegreerde proef. We werden begeleid door onze leerkrachten

en mochten zo veel vragen stellen als we wilden om onze taken zo zorgvuldig mogelijk af te werken. Taken die wij niet afkregen, werden thuis afgemaakt. Op die manier leerden wij een planning te maken en hoe we te werk moesten gaan.

ECOMAN confronteert uw leerlingen op een realistische en praktijkgerichte

manier met de totaliteit van een bedrijf. In groepjes komen ze aan het hoofd te staan van een onderneming die ze overnemen. Hierbij gaan ze de concurrentie aan met twee of drie andere bedrijven binnen eenzelfde markt.

Alle nodige bagage halen ze van de ECOMAN-website. Elke leerling wordt directeur van een welbepaalde afdeling (Algemeen Directeur,

Marketingdirecteur, Logistiek Directeur, Productiedirecteur, Personeelsdirecteur, Financieel directeur). Samen bepalen ze een langetermijnstrategie voor hun onderneming. Tijdens een begeleide speldag

proberen ze die te realiseren binnen een aantal fictieve boekjaren.2

2 www.ecoman.be

Page 7: Structuur eindwerk groep

Geïntegreerde proef Bedrijfseconomie pagina 6

1 Bedrijfseconomie

1.1 Naam, logo en huisstijl

We hebben met onze groep moeten kiezen voor een naam, een logo en een huisstijl..

1.1.1 Kernwoorden

- Comfort

- Kwaliteit

- Veiligheid

- Ecologisch

- Innovatief

1.2.1 Naam van ons bedrijf

ScooGo kan opgedeeld worden in „scooter‟ en „go‟. De Go in onze naam staat voor de

vooruitgang die we met onze scooters willen bereiken. Het gaat niet alleen om de

vooruitgang die we willen bereiken met de verkoop van onze scooters.Maar dat we ook

dankzij onze elektrische scooters ook ons steentje bijdragen aan een gezond milieu.

Scoo in onze naam staat voor de scooters die we produceren. Dankzij die naam zullen

onze klanten die elektrische scooters kopen, weten dat we een vooruitstrevend bedrijf

zijn dat ook wil dat het milieu erop vooruit gaat.

1.1.2 Stappen voor bescherming

Op de website van het KBO hebben we onze handelsnaam niet gevonden. We kunnen

er dus van uit gaan dat de naam nog niet in gebruik is. We kiezen voor een

gemeenschapsmerk, waardoor we ook buiten de Benelux beschermd zijn. Dat is geldig

in alle lidstaten van de EU. Met een gemeenschapsmerk moet je maar één enkele

aanvraag indienen en één procedure doorlopen .

Eerst moeten we onze aanvraag indienen bij het BHIM, de centrale dienst voor

industrieel eigendom van een lidstaat of het Benelux-Merkenbureau. .Een aanvraag die

bij een nationaal bureau of bij het Benelux-Merkenbureau wordt ingediend en binnen

twee maanden naar het BHIM wordt doorgestuurd, krijgt een datum van indiening. Bij

de aanvraag dienen diverse documenten en beschrijvingen te worden gevoegd (met

name het inschrijvingsverzoek, gegevens van de aanvrager en een lijst van waren of

diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd). Voor de aanvraag zijn een

indieningstaks en, waar nodig, een of meer klassentaksen verschuldigd.

(Bron:http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/Intellectuele_Eigendom/Merken/Gem

eenschapsmerk/#.VLE1MyuG-OI)

1.1.3 Logo

Ons logo is een combinatie van een woordbeeld en beeldmerk.

Ons logo heeft de vorm van een blad van een boom, omdat het

symbool staat voor de natuur, het milieu. Onze elektrische scooters

zullen het milieu minder belasten en dat willen wij nog eens

benadrukken in ons logo. De nerven van het blad zijn wegen en dat

staat symbool voor de vooruitgang die we willen bereiken met onze

elektrische scooters.

De vooruitgang op de weg weerspiegelt zich in onze bijdrage tot het

milieu. Via ons logo zullen onze klanten weten waar ons bedrijf voor

staat.

Page 8: Structuur eindwerk groep

Geïntegreerde proef Bedrijfseconomie pagina 7

In ons logo komen er vooral koele kleuren voor namelijk groen, zwart en wit. De

groene kleur straalt rust uit. De zwarte kleur staat voor elegantie die onze scooters ook

uitstralen en de witte kleur geeft een gevoel van netheid. Groen en wit zijn bovendien

frisse kleuren.

1.1.4 Slagzin

“Go with the flow, ScooGo!” Met onze slogan willen we aantonen dat iedereen die een elektrische scooter koopt mee

zorg draagt voor een beter milieu. De klanten zullen ook weten dat ze gaan zorgen

voor een vlottere mobiliteit, want er zijn dan minder auto‟s en meer milieuvriendelijke

scooters. De wereld gaat vooruit en dat is wat wij willen bereiken met ons bedrijf. De

flow is ook een symbool voor de elektrische stroom die in onze scooters zit.

1.2 Missie en doelstellingen

Om te beginnen zijn we naar de site van Ecoman gegaan om inspiratie op te doen voor

onze eigen mission statement. Daarna zijn wij informatie gaan opzoeken van

concurrenten en hebben we hun mission statements bekeken. Vanaf het moment dat

we vijf bedrijven hadden gevonden met een duidelijke mission statement zijn we hun

websites gaan onderzoeken. We hebben daarna de componenten van elk bedrijf uit hun

mission statement gefilterd. Terwijl dat gebeurde zochten andere leden van de groep

naar de slagzin van elke onderneming. Daarna hebben we in groep het mission

statement van ons eigen bedrijf geformuleerd. Om af te sluiten hebben we de laatste

details van de taak gecorrigeerd.

1.2.1 Mission statement van 5 bedrijven

Logo/Slagzin Welk bedrijf Belangrijke componenten

elektrischescooterwinkel.be: is de grootste online winkel van Belgie met een selectie van de beste elektrische scooters op de markt.

Wij zijn niet merk gebonden en daardoor geheel onafhankelijk. Wij zijn echte specialistenen leveren snel alle top merken met de beste kwaliteit. Wij bezorgen in heel België service en onderhoud bij u aan huis.

“Get e life!”

Ebretti: Bedrijf dat elektrische scooters bouwt en verkoopt.

De innovatie, partners, gedreven distributeurs en een snelgroeiend dealnetwerk opbouwen in Europa

“I’amelectric”

QWIC is marktleider en het best verkochte e-scootermerk in de Benelux. Als Nederlands merk ontwikkelt, produceert en verkoopt QWIC elektrische scooters en -fietsen vanuit Amsterdam.

Duurzame mobiliteit heeft de toekomst!

Ecoscootersis een initiatief van Ecoscooters&Greenscooting BVBA.

Ecoscooterswil maximaal samenwerken met partners uit de sociale economie. Ze verdeelt elektrische scooters en draagt op

Page 9: Structuur eindwerk groep

Geïntegreerde proef Bedrijfseconomie pagina 8

die manier bij tot een duurzame leefomgeving. Ecoscootersstreeft zoals iedere onderneming winstgevendheid na.

“Experts in elektrische tweewielers”

Consentec is een winkel dat instaat voor de verkoop en herstellingen van elektrische fietsen.

Het is onze missie om samen met u op zoek te gaan naar de meest geschikte tweewieler en die in optimale conditie te houden.

Bronnen

Elektrischescooterswinkel.be: http://www.fluxmotive.be/esw_overons.php

Ebretti: http://www.ebretti.com/be/who-we-are/over-ebretti/

QWIC: http://www.qwic.nl/be-BE/over-ons.html

Ecoscooters: http://www.ecoscooters.be/elektrische_scooter/over-ecoscooters

Consentec: http://www.consentec.be/over-ons/

1.2.2 Onze mission statement

Als bedrijf willen wij maatschappelijk verantwoord ondernemen. ScooGo biedt betrouwbaarheid en resultaatgerichtheid. Bij ScooGo werken we zo efficiënt mogelijk om zo kwaliteitsvolmogelijke producten tegen een betaalbare prijs af te leveren bij de consument. Wij hebben een grote interesse voor elektrische scooters omdat deze een altijd maar grotere rol spelen in onze maatschappij gezien de klimaatsverandering. Wij willen met onze elektrische scooters een steentje bijdragen tot een beter milieu. Daarom hebben wij het bedrijf overgenomen. Onze slagzin “Go with the flow, ScooGo” slaat op de elektriciteit die door de motor van onze scooters stroomt.

Wij willen maatschappelijk verantwoord ondernemen en door goede communicatie onze doelstellingen bereiken. Wij gaan vertrouwensgericht zaken doen zodat onze klant vertrouwen in ons product heeft. Dit gaan wij doen door professioneel advies te geven op maat van de klant. Wij willen dat onze producten op een verantwoorde manier worden geproduceerd. Daarom kijkt ons bedrijf erop toe dat onze medewerkers in de beste omstandigheden kunnen werken.

ScooGo zet klanten aan om op een aangename manier duurzamer te leven. ScooGo houdt haar klanten kritisch en richt hun aandacht op duurzame producten en diensten. Wij vinden het belangrijk dat de klant niet alleen vertrouwen heeft in ons bedrijf, maar ook in ons product. Het is noodzakelijk dat de klant goed geïnformeerd is over de mogelijkheden van onze elektrische scooters.

Dit gaan wij doen door in onze toonzaal en op beurzen de klant professioneel advies te geven op maat van de klant. ScooGo gaat dus professioneel zaken doen.

Page 10: Structuur eindwerk groep

Geïntegreerde proef Bedrijfseconomie pagina 9

1.3 Bedrijfspresentatie

We hebben ons bedrijf voorgesteld aan de hand van een Powerpoint. Dit allemaal in het

Engels.

1.3.1 Bedrijfspresentatie

Page 11: Structuur eindwerk groep

Geïntegreerde proef Bedrijfseconomie pagina 10

Page 12: Structuur eindwerk groep

Geïntegreerde proef Bedrijfseconomie pagina 11

Page 13: Structuur eindwerk groep

Geïntegreerde proef Bedrijfseconomie pagina 12

Page 14: Structuur eindwerk groep

Geïntegreerde proef Bedrijfseconomie pagina 13

Page 15: Structuur eindwerk groep

Geïntegreerde proef Bedrijfseconomie pagina 14

Page 16: Structuur eindwerk groep

Geïntegreerde proef Bedrijfseconomie pagina 15

Page 17: Structuur eindwerk groep

Geïntegreerde proef Bedrijfseconomie pagina 16

Page 18: Structuur eindwerk groep

Geïntegreerde proef Bedrijfseconomie pagina 17

Page 19: Structuur eindwerk groep

Geïntegreerde proef Bedrijfseconomie pagina 18

Page 20: Structuur eindwerk groep

Geïntegreerde proef Bedrijfseconomie pagina 19

Page 21: Structuur eindwerk groep

Geïntegreerde proef Bedrijfseconomie pagina 20

1.4 Facturatie in BOB

Elke onderneming heeft 6 verkoopfacturen opgesteld. De klanten zijn de

concurrerende ondernemingen in dezelfde markt (ECOMAN – elektrische scooters).

Voor elke onderneming stel je dus 3 verkoopfacturen op, waarvan:

• Eén verkoopfactuur met financiële en handelskorting

• Eén verkoopfactuur met doorgerekende kosten

• Eén verkoopfactuur met terugstuurbare verpakking

1.4.1 Verkoopfacturen voor Volta en EcoScoot

Page 22: Structuur eindwerk groep

Geïntegreerde proef Bedrijfseconomie pagina 21

Scoogo bvba

Bosstraat 9

2861 O-L-V-Waver

Ondernemingsnr. BE 0412 345 678

Tel. 015 76 16 27

Klantnummer 2031

Factuurnummer VF001

Datum factuur 06/03/2015

05/04/2015

leveringsdatum 04/03/2015

Art.nr. Omschrijving Aantal Prijs/e Bedrag in EUR

W420 E-Scooter 4 6 000,00 24 000,00

Waarde goederen Btw Totaal btw

0% 0

6% 0

22 344,00 21% 4692,24

24 000,00

1 200,00 5%

456,00 2%

22 344,00

4 692,24

27 492,24

Factuur

Volta nv

Oudebaan 1h

2800 Mechelen

Ondernemingsnr. BE 0827 323 492 vervaldag (30 dagen)

MvH

Totaal btw

Te betalen

Waarde goederen

Handelskorting

Financiële korting

Page 23: Structuur eindwerk groep

Geïntegreerde proef Bedrijfseconomie pagina 22

Scoogo bvba

Bosstraat 9

2861 O-L-V-Waver

Ondernemingsnr. BE 0412 345 678

Tel. 015 76 16 27

Volta nv Klantnummer 2031

Oudebaan 1h Factuurnummer VF002

2800 Mechelen Datum factuur 11/03/2015

Ondernemingsnr. BE 0827 323 492 10/04/2015

leveringsdatum 09/03/2015

Art.nr. Omschrijving Aantal Prijs/e Bedrag in EUR

W421 Wielen 20 85,00 1 700,00

W422 Valbeugels 30 30,00 900,00

Waarde goederen Btw Totaal btw

0% 0

6% 0

2 620,00 21% 550,20

Waarde goederen 2 600,00

20,00

2 620,00

Totaal btw 550,20

Te betalen 3 170,20

MvH

Doorgerekende kosten

Factuur

vervaldag (30 dagen)

Page 24: Structuur eindwerk groep

Geïntegreerde proef Bedrijfseconomie pagina 23

Scoogo bvba

Bosstraat 9

2861 O-L-V-Waver

Ondernemingsnr. BE 0412 345 678

Tel. 015 76 16 27

Klantnummer 2031

Factuurnummer VF003

Datum factuur 11/03/2015

10/04/2015

leveringsdatum 9/03/2015

Art.nr. Omschrijving Aantal Prijs/e Bedrag in EUR

W423 LED-lampen voor E-scooters 50 45,00 2 250,00

W424 Luxezadel 15 120,00 1 800,00

W425 Siervelgen 60 50,00 3 000,00

Waarde goederen Btw Totaal btw

0% 0,00

6% 0,00

7 050,00 21% 1 480,50

Waarde goederen 7 050,00

7 050,00

Totaal btw 1 480,50

Terugstuurbare verpakking 30,00

Te betalen 8 560,50

MvH

Factuur

Volta nv

Oudebaan 1h

2800 Mechelen

Ondernemingsnr. BE 0827 323 492 vervaldag (30 dagen)

Page 25: Structuur eindwerk groep

Geïntegreerde proef Bedrijfseconomie pagina 24

Scoogo bvba

Bosstraat 9

2861 O-L-V-Waver

Ondernemingsnr. BE 0412 345 678

Tel. 015 76 16 27

EcoScoot bvba Klantnummer 2032

Bosstraat 9 Factuurnummer VF004

2861 O-L-V-Waver Datum factuur 6/03/2015

Ondernemingsnr. BE 0807 484 112 vervaldag (30 dagen) 5/04/2015

leveringsdatum 4/03/2015

Art.nr. Omschrijving Aantal Prijs/e Bedrag in EUR

W420 E-Scooter 4 6 000,00 24 000,00

Waarde goederen Btw Totaal btw

0,00 0,00

0,06 0,00

22 344,00 0,21 4 692,24

Waarde goederen 24 000,00

1 200,00 5%

456,00 2%

22 344,00

Totaal btw 4 692,24

Te betalen 27 492,24

Factuur

Handelskorting

Financiële korting

MvH

Page 26: Structuur eindwerk groep

Geïntegreerde proef Bedrijfseconomie pagina 25

Scoogo bvba

Bosstraat 9

2861 O-L-V-Waver

Ondernemingsnr. BE 0412 345 678

Tel. 015 76 16 27

EcoScoot bvba Klantnummer 2032

Bosstraat 9 Factuurnummer VF005

2861 O-L-V-Waver Datum factuur 6/03/2015

Ondernemingsnr. BE 0807 484 112 vervaldag (30 dagen) 5/04/2015

leveringsdatum 4/03/2015

Art.nr. Omschrijving Aantal Prijs/e Bedrag in EUR

W421 Wielen 20,00 85,00 1 700,00

W422 Valbeugels 30,00 30,00 900,00

Waarde goederen Btw Totaal btw

0% 0,00

6% 0,00

2 620,00 21% 550,20

Waarde goederen 2 600,00

20,00

2 620,00

Totaal btw 550,20

Te betalen 3 170,20

Doorgerekende kosten

Factuur

MvH

Page 27: Structuur eindwerk groep

Geïntegreerde proef Bedrijfseconomie pagina 26

Scoogo bvba

Bosstraat 9

2861 O-L-V-Waver

Ondernemingsnr. BE 0412 345 678

Tel. 015 76 16 27

EcoScoot bvba Klantnummer 2032

Bosstraat 9 Factuurnummer VF006

2861 O-L-V-Waver Datum factuur 6/03/2015

Ondernemingsnr. BE 0807 484 112 vervaldag (30 dagen) 5/04/2015

leveringsdatum 4/03/2015

Art.nr. Omschrijving Aantal Prijs/e Bedrag in EUR

W423 LED-lampen voor E-scooters 50,00 45,00 2 250,00

W424 Luxezadel 15,00 120,00 1 800,00

W425 Siervelgen 60,00 50,00 3 000,00

Waarde goederen Btw Totaal btw

0% 0

6% 0

7 050,00 21% 1 480,50

Totaal excl.btw 7 050,00

7 050,00

Totaal btw 1 480,50

Terugstuurbare verpakking 30,00

Te betalen 8 560,50

Factuur

MvH

Page 28: Structuur eindwerk groep

Geïntegreerde proef English pagina 27

2 English

2.1 Mission statement

2.1.1 Introduction

We made a mission statement in English..

2.1.2 Our mission

ScooGo we work as efficiently as possible to deliver high quality products at an

affordable price to the consumers. We have a great interest in electric scooters because

they are becoming more and more important in society due to climate change.

We want our scooters to help stop global warming. That is why we took over the

company. In our slogan: “Go with the flow, ScooGo”, flow refers to the electric engines

that we use.

We want our scooters to be produced in an efficient and safe work environment so that

our employees work in the best conditions.

Good communication is important to reach our goal. We want to be reliable business

partners so that our customers have faith in our products. They need to be well-

informed about the possibilities of our electric scooters. We will give them professional

tailor-made advice.

ScooGo encourages its customers to live comfortably in a sustainable way. We focus

their attention on sustainable products and services.

Page 29: Structuur eindwerk groep

Geïntegreerde proef English pagina 28

2.2 Presentation of company

2.2.1 Introduction

We have presented our company and you can find the PowerPoint slides in the section

ToegepasteBedrijfseconomie.

Page 30: Structuur eindwerk groep

Geïntegreerde proef English pagina 29

2.3 Job ad

2.3.1 Introduction

We made a job ad to hire someone in our company.

2.3.2 Job ad ScooGo

Sales manager

About us:

ScooGo is an innovative company that offers high quality

electric scooters. We want to improve the environment with our

scooters. We find it very important that our employees can

work in a good work environment. We expect that the people

we hire also to be innovative just like our company.

Job description:

- Improve the sales activities and results in Germany,

France and Great-Britain.

- Analyse and observe the present sales processes.

- Develop an effective marketing plan for our products

- Advice and coach the sales team.

Profile:

- You are a person with a dynamic personality

- You have 2-3 years of experience in an international company

- Bachelor or Master in Commercial Studies/Marketing

- Knowledge of:

o Market research

o Distribution channels

o Marketing strategies

o Advertising, publicity

o Public relations

Our offer:

A dynamic and friendly work environment that is dedicated to innovation. And a job

with a really attractive salary package (commissions, company car, mobile phone, etc)

Interested?

If you are interested in a challenging job in an innovative environment, contact us

immediately. Send your CV along with a motivation letter to Mr. Benjamin Van Hof by

e-mail, [email protected]

Page 31: Structuur eindwerk groep

Geïntegreerde proef Français pagina 30

3 Français

3.1 La mission d’entreprise

3.1.1 Introduction

Chaque entreprise a une mission. Donc nous avons fait la notre, basé sur notre mission

d'entreprise en neerlandais.

3.1.2 La mission

Nous voulons entreprendre de manière responsable envers la société. ScooGo propose

une relation de confiance avec ses clients et nous sommes axés sur les résultats. Chez

ScooGo nous travaillons de manière efficace pour pouvoir proposer des produits de

qualité et payable pour nos consommateurs. Nous sommes très intéressés dans les

scooters électriques parce qu'ils jouent un rôle de plus en plus important dans la

société à cause du réchauffement climatique. Avec notre société nous voulons

contribuer à un environnement plus écologique. Notre slogan "Go with the flow,

ScooGo" est un symbole pour l'électricité que nos scooters utilisent.

Nous allons faire affaire en établissant une relation de confiance entre nos clients et

nous même, de manière que nos clients aies confiance en nos produits. Nous voulons

que nos produits sont confectionnés de manière responsable envers l'environnement

mais aussi envers nos employés.

Chez ScooGo nous essayons d'inciter nos clients à vivre d'une manière plus responsable

envers l'environnement. Nous voulons aussi que nos clients sont critiques pour porter

leur attention sur la durabilité des produits et le service que nous leurs proposons. Il

est important que nos clients sont bien informés sur les possibilité de nos scooters

électriques, pour se faire nous leur donnons les meilleurs conseils possibles. Nous

allons donc faire affaire de manière professionnelle.

3.2 L’offre d’emploi

Page 32: Structuur eindwerk groep

Geïntegreerde proef Français pagina 31

3.2.1 Introduction

Nous avons beaucoup de travail et nous décidons d‟embaucher un employé pour un

département de notre entreprise.

3.2.2 L’offre d’emploi ScooGo

Notre offre d'emploi:

Secrétaire Service Achat

Notre entreprise:

ScooGo est une entreprise qui vend des scooters électriques. Nous sommes connus et

reconnus pour notre approche écologique du monde des affaires. Notre entreprise est

située à Wavre-Notre-Dame en Flandre.

Description:

Vous soutenez le responsable Achat dans ses tâches quotidiennes, à savoir :

Vous faites les tâches administratives inhérentes à la fonction.

Vous encodez toute une série d'informations dans un système de planification de

ressources.

Vous suivez les offres et les fournisseurs.

Vous êtes la personne de contact pour les fournisseurs.

Critères de sélection:

Vous êtes au minimum titulaire d'un diplôme de niveau A2 à orientation technique et

vous avez de fortes affinités pour le travail administratif (technico-commercial ).

Vous avez une bonne connaissance de l'anglais, ce qui vous permet d'entretenir des

échanges oraux et écrits réguliers avec nos clients et fournisseurs.Vous êtes capable

d'utiliser les divers logiciels traditionnels (MS Office) et spécifiques dans le cadre de ces

activités.

Vous êtes rigoureux et attentif aux détails.

La structure et l'organisation font partie de vos qualités.

Vous êtes capable de gérer plusieurs tâches simultanément

Vous supportez bien le stress.

Vous avez la capacité de vous concentrer dans un environnement ouvert

Vous vous épanouissez dans le travail d'équipe.

Notre offre :

Intérim avec option CDI

Temps plein Salaire selon barème

Contact:

Mail: [email protected]

Lettre: Bosstraat 9

2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

3.3 Discussion la meilleur affiche

3.3.1 Introduction

Page 33: Structuur eindwerk groep

Geïntegreerde proef Français pagina 32

Dans notre entreprise, tout le monde a fait une affiche pour la journée découverte

entreprises. Maintenant il est temps de choisir la meilleure affiche de notre entreprise

dans un débat en donnant de bons arguments pour et/ou contre une certaine affiche.

3.3.2 La meilleur affiche

Page 34: Structuur eindwerk groep

Besluit Het hele GIP avontuur hebben we ervaren als iets zeer positiefs. We moesten er vaak heel hard voor werken maar het harde werk wordt beloond op het einde van het jaar.

We hebben op een jaar tijd zeer veel bijgeleerd. Door de individuele taken

hebben we leren plannen. En door de groepstaken weten we nu wat samenwerken in groep is.

Het samenwerken in een groep is zeer goed gelukt in ons bedrijf.

Uiteindelijk vonden we het één van de plezantste ervaringen van het 6de

jaar. Wij hebben ook wel zeer veel tijd in deze GIP bundel gestoken maar

we zijn zeer fier op het eindresultaat.

Hartelijk dank voor het lezen van ons eindwerk.