Eindwerk bijlagen

106
2012-2013 Larissa Vleminckx Studierichting TSO handel Tweede leerjaar - derde graad Sint-Ursula-Instituut Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver Geïntegreerde proef Bijlagen

description

Eindwerk bijlagen

Transcript of Eindwerk bijlagen

Page 1: Eindwerk bijlagen

2012-2013

Larissa Vleminckx

Studierichting TSO handel

Tweede leerjaar - derde graad

Sint-Ursula-Instituut

Bosstraat 9

2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Geïntegreerde proef Bijlagen

Page 2: Eindwerk bijlagen
Page 3: Eindwerk bijlagen

2012-2013

Larissa Vleminckx

Studierichting TSO handel

Tweede leerjaar - derde graad

Sint-Ursula-Instituut

Bosstraat 9

2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Geïntegreerde proef Bijlagen

Page 4: Eindwerk bijlagen

Voorwoord

Op het einde van het secundair onderwijs verwacht men dat iedere leerling in de studierichting

TSO een geïntegreerde proef kan voltooien. Dat hield in dat we gedurende het hele schooljaar

GIP opdrachten op bepaalde tijdstippen moesten inleveren en op het einde van het schooljaar

het geheel moeten voorstellen aan een jury.

Samen met vijf andere leerlingen hebben we een fictief bedrijf moeten oprichten dat

gespecialiseerd is in het produceren van zonnepanelen. In dit bedrijf kreeg elke leerling een

andere functie toegewezen. Ik had de functie van personeelsdirecteur. Dat was de functie die

ik het liefst had.

Graag wil ik even enkele speciale mensen bedanken die mij geholpen en bijgestaan hebben bij

het realiseren van dit eindwerk.

Als eerste wil ik de twee leerkrachten van Toegepaste Bedrijfseconomie bedanken, namelijk de

heer Fierens en mevrouw Verwulgen. Zonder hun hulp en begeleiding had ik dit eindwerk nooit

kunnen realiseren.

Als tweede wil ik de leerkrachten van de taalvakken, mevrouw Verheyen, mevrouw

Vandefonteyne, meneer Clerick en meneer Delcourte willen bedanken voor hun steun en hulp.

Verder wil ik ook mijn klasgenoten, Jari Jacobs, Jolien Van den Berg, Louise De Cleyn,

Jan-Pieter Bosmans en Jorn Van den Broeck, die samen met mij in de groep zaten bedanken

voor de leuke momenten, steun en hulp bij het maken van de groepsopdrachten.

Als laatste wil ook mijn ouders en vrienden bedanken voor hun steun en aanmoediging.

Page 5: Eindwerk bijlagen

Inhoudsopgave

Inleiding .....................................................................................................4

Toegepaste Bedrijfseconomie ........................................................................5 Bijlage 1: Organogram ...................................................................................... 5 Bijlage 2: Bedrijfsvoorstelling ............................................................................. 7 Bijlage 3: Ken je functie .................................................................................. 14 Bijlage 4: Financieel rapporten ......................................................................... 16 Bijlage 5: Samenvatting personeelsdirecteur....................................................... 41 Bijlage 6: Websites vergelijken ......................................................................... 46 Bijlage 7: Facturatie in BOB ............................................................................. 49 Bijlage 8: Website .......................................................................................... 76

English ...................................................................................................78 Enclosure 9: An article about solar energy .......................................................... 78 Enclosure 10: International career .................................................................... 82 Enclosure 11: Website .................................................................................... 84

Français ...................................................................................................86 Annexe 12: L'entretien d'embauche................................................................... 86 Annexe 13: La lettre de motivation ................................................................... 88 Annexe 14: L'offre d'emploi ............................................................................. 90 Annexe 15: Le site web ................................................................................... 96

Deutsch ...................................................................................................98 Anhang 16: Auf der Messe ............................................................................... 98 Anhang 17: Lebenslauf ................................................................................. 102

Besluit ................................................................................................. 104

Page 6: Eindwerk bijlagen

Inleiding

In het laatste jaar van 6 Business Economics kregen we als opdracht een geïntegreerde proef

te voltooien. Deze bestond uit het oprichten en runnen van een fictief bedrijf dat zonnepanelen

produceert. Ons eindwerk werd ondersteund door een website van de Hogeschool/Universiteit

Brussel, namelijk Ecoman. Hier kregen we alle informatie die we nodig hadden om op een

professionele manier een bedrijf op te starten.

De gehele GIP bestaat uit drie afzonderlijke boekdelen: een deel met individuele opdrachten,

een deel met groepsopdrachten en een deel met bijlagen. De vakken waarvan u opdrachten

zal terugvinden zijn toegepaste bedrijfseconomie, Engels, Frans en Duits.

Bij de individuele opdrachten heeft men vooral getest of we onze leerstof onder de knie

hadden en deze konden toepassen.

Bij de groepsopdrachten werd er vooral gekeken of we konden samenwerken, discussiëren en

besluiten zodat we onze opdrachten tot een goed einde konden brengen.

In de bijlagen staan de documenten waarop onze opdrachten gebaseerd zijn.

Onze onderneming heet Solarpartners en is gespecialiseerd in zonnepanelen. Samen met vijf

andere klasgenoten kregen we allemaal een bedrijfsfunctie toegewezen. Ik ben de

personeelsdirecteur. Om te kijken hoe ik het er als personeelsdirecteur vanaf heb gebracht, zal

u de volledige bundel moeten doorlezen.

Page 7: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 5

Toegepaste Bedrijfseconomie

Bijlage 1: Organogram Resultaten ondernemerstest

Page 8: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 6

Stressbestendigheid

Je antwoorden suggereren dat je veerkrachtig bent. Dit betekent dat je kalm reageert op

stresssituaties en de zaken nuchter benadert. Je bent ontspannen en niet impulsief.

Extraversie

Je antwoorden suggereren dat je zowel introverte als extraverte trekjes hebt. Je legt

gemakkelijk contact, maar je bent niet op de voorgrond aanwezig.

Nieuwsgierigheid

Je antwoorden suggereren dat je een behouder bent. Dit betekent dat je ervan houdt om

praktisch, efficiënt en routinematig bezig te zijn. Je voelt je prettig in een stabiele werksituatie.

Onbaatzuchtigheid

Je antwoorden suggereren dat je gemiddeld onbaatzuchtig bent. Je laat je zowel leiden door je

eigen belangen als die van de ander en je onderhandelt. Verder ben je noch extreem

afhankelijk, nog extreem onafhankelijk. Je bent zowel goed in competitie als in samenwerking.

Doelgerichtheid

Je antwoorden suggereren dat je erg doelgericht bent. Dit betekent dat je je vol discipline richt

op een doel. Je bent prestatiegericht. Je werkt hard en komt beloftes na.

Bron: http://www.vdab.be/tests/persoonlijkheidstesten.shtml#

Page 9: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 7

Bijlage 2: Bedrijfsvoorstelling Hand-outs PowerPoint presentatie

Page 10: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 8

Page 11: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 9

Page 12: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 10

Page 13: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 11

Page 14: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 12

Page 15: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 13

Page 16: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 14

Bijlage 3: Ken je functie Formules en berekeningen

Page 17: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 15

Page 18: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 16

Bijlage 4: Financieel rapporten Bron: http://www.ecoman.be/

Page 19: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 17

Boekjaar 10

Page 20: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 18

Page 21: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 19

Page 22: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 20

Page 23: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 21

Page 24: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 22

Page 25: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 23

Boekjaar 11

Page 26: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 24

Page 27: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 25

Page 28: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 26

Page 29: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 27

Page 30: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 28

Page 31: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 29

Boekjaar 12

Page 32: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 30

Page 33: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 31

Page 34: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 32

Page 35: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 33

Page 36: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 34

Page 37: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 35

Boekjaar 13

Page 38: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 36

Page 39: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 37

Page 40: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 38

Page 41: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 39

Page 42: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 40

Page 43: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 41

Bijlage 5: Samenvatting personeelsdirecteur Bron: http://www.ecoman.be/

Page 44: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 42

Page 45: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 43

Page 46: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 44

Page 47: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 45

Page 48: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 46

Bijlage 6: Websites vergelijken Hand-outs PowerPoint presentatie

Page 49: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 47

Page 50: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 48

Page 51: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 49

Bijlage 7: Facturatie in BOB Verkoopfacturen en dagboeken

van het boekhoudprogramma

Page 52: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 50

Page 53: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 51

Page 54: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 52

Page 55: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 53

Page 56: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 54

Page 57: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 55

Page 58: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 56

Page 59: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 57

Page 60: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 58

Page 61: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 59

Page 62: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 60

Page 63: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 61

Page 64: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 62

Page 65: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 63

Page 66: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 64

Page 67: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 65

Page 68: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 66

Page 69: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 67

Page 70: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 68

Page 71: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 69

Page 72: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 70

Page 73: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 71

Page 74: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 72

Page 75: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 73

Page 76: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 74

Page 77: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 75

Page 78: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 76

Bijlage 8: Website Mindmap

Page 79: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Toegepaste Bedrijfseconomie pagina 77

Page 80: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef English pagina 78

English

Enclosure 9: An article about solar energy The article

Page 81: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef English pagina 79

Page 82: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef English pagina 80

Page 83: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef English pagina 81

Bron: http://www.solarpanelarticles.com/Article/solar-energy----Understanding-Solar-Energy-

/1

Page 84: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef English pagina 82

Enclosure 10: International career Job ad of Solarf lux

Page 85: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef English pagina 83

Page 86: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef English pagina 84

Enclosure 11: Website Mind map

Page 87: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef English pagina 85

Page 88: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Français pagina 86

Français

Annexe 12: L'entretien d'embauche L'offre d'emploi de Solution

Page 89: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Français pagina 87

Page 90: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Français pagina 88

Annexe 13: La lettre de motivation L'offre d'emploi de l'entreprise Solarf lux

Page 91: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Français pagina 89

Page 92: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Français pagina 90

Annexe 14: L'offre d'emploi Cinq offres d'emploi des autres compagnies

Page 93: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Français pagina 91

Page 94: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Français pagina 92

Page 95: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Français pagina 93

Page 96: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Français pagina 94

Page 97: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Français pagina 95

Page 98: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Français pagina 96

Annexe 15: Le site web Une carte d'esprit

Page 99: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Français pagina 97

Page 100: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Deutsch pagina 98

Deutsch

Anhang 16: Auf der Messe Meine Vorbereitung

Page 101: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Deutsch pagina 99

Page 102: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Deutsch pagina 100

Page 103: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Deutsch pagina 101

Page 104: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Deutsch pagina 102

Anhang 17: Lebenslauf Das Stellenangebot

Page 105: Eindwerk bijlagen

Geïntegreerde proef Deutsch pagina 103

Page 106: Eindwerk bijlagen

Besluit

Na het beëindigen van mijn geïntegreerde opdracht, kan ik besluiten dat ik veel heb bijgeleerd

op verschillende gebieden. Nu weet ik pas echt hoe het bedrijfsleven in elkaar zit. Vroeger had

ik hier een veel eenvoudiger beeld van. Ik besef nu dat elk departement van een onderneming

zeer goed met elkaar moet samenwerken en communiceren om een goed bedrijfsresultaat te

behalen. Dat samenwerken is niet altijd zo gemakkelijk. Soms zijn er wel eens

meningsverschillen waardoor er hevige discussies ontstaan maar op het einde moet men toch

tot een besluit komen waarmee iedereen tevreden is. Het gebeurt ook wel eens dat niet

iedereen even goed mee werkt en dat is nu juist heel belangrijk om elke opdracht op tijd in te

leveren.

Ook op persoonlijk vlak heb ik veel bijgeleerd. Zo besef ik nu dat je pas iets bijleert als je het

ook werkelijk doet. Door het maken van individuele gipopdrachten, ben ik veel zelfstandiger

geworden. Ik heb geleerd zelf mijn verantwoordelijkheid op te nemen en te leren plannen

zodat elke taak steeds op tijd af was.

Ik ben ook socialer geworden. Door in groep samen te werken, leerde ik voor mijn eigen

mening uit te komen en initiatief te nemen.

Bij een presentatie heb ik geleerd dat oogcontact maken met je publiek zeer belangrijk is om

zelfzeker over te komen. Ook de juiste houding aannemen, draagt hier toe bij. Een negatieve

eigenschap van mezelf was dat ik wel eens stress kreeg bij een presentatie maar dat

probeerde ik zo goed mogelijk te onderdrukken, door ervoor te zorgen dat ik mijn tekst zeer

goed kende en begreep.

De GIP heb ik over het algemeen als iet zeer positief ervaren maar soms nam het wel veel tijd

in beslag.