Eindwerk cleantechambassadeur

of 71 /71
DIPLA Digitaal Platform voor Landschapsbeheer Karel Schiepers

Embed Size (px)

Transcript of Eindwerk cleantechambassadeur

Page 1: Eindwerk cleantechambassadeur

DIPLA

Digitaal Platform voor Landschapsbeheer

Karel Schiepers

Page 2: Eindwerk cleantechambassadeur

Inhoud

Cleantech?

Voorbeeld: houtkanten

Platform: DIPLA

Demo

Page 3: Eindwerk cleantechambassadeur

Cleantech?

Page 4: Eindwerk cleantechambassadeur

producten, diensten en processen

technologieën: natuurlijke hulpbronnen optimaliseren +

milieu-impact minimaliseren

economische toegevoegde waarde

met milieuwinst

gebruik van hernieuwbare materialen en energiebronnen

Page 5: Eindwerk cleantechambassadeur

Cleantechambassadeur

Page 6: Eindwerk cleantechambassadeur

verandering aan alle geïnteresseerden duidelijk en concreet brengen

particulieren, (scholen)groepen, verenigingen, enz. begeleiden/rondleiden waar veranderingen 'zichtbaar' zijn

Page 7: Eindwerk cleantechambassadeur
Page 8: Eindwerk cleantechambassadeur

Cleantech: waarom?

Page 9: Eindwerk cleantechambassadeur

milieuvervuiling

fossiele brandstoffen

Biodiversiteit

transport drukt op het milieu

Page 10: Eindwerk cleantechambassadeur

Illustratie: concreet met een voorbeeld

Page 11: Eindwerk cleantechambassadeur

Houtkanten in Bocholt

Page 12: Eindwerk cleantechambassadeur

Probleem houtkanten/landschap

Page 13: Eindwerk cleantechambassadeur

kleine landschapselementen

staat stil of gaat achteruit

geen economische functie meer

geen betaalbare vorm van beheer

Page 14: Eindwerk cleantechambassadeur

Bron: RLLK

Page 15: Eindwerk cleantechambassadeur

Mosterd uit Normandië en Oostenrijk

Page 16: Eindwerk cleantechambassadeur

http://youtu.be/-_nbX0PYQ6E

Page 17: Eindwerk cleantechambassadeur

coöperatieve boeren en eigenaars

oogst

snippers stockage/drogen van snippers

Kwaliteitsgarantie

aankoop/verkoop snippers

Page 18: Eindwerk cleantechambassadeur

Conclusie:

energiek landschap

KAN

Page 19: Eindwerk cleantechambassadeur

Het kan:

opnieuw gebruik van houtkanten voor energie

Page 20: Eindwerk cleantechambassadeur

moderne manier

economisch rendabele

voor en door lokale mensen

respect voor streekidentiteit,

biodiversiteit, cultuurhistorie…

Page 21: Eindwerk cleantechambassadeur

voordelen energiek landschap

Page 22: Eindwerk cleantechambassadeur

verbetering van de biodiversiteit

gemeenten worden onafhankelijker voor hun energie

goedkoper dan stoken met fossiele brandstof

Page 23: Eindwerk cleantechambassadeur

lokale landbouwers telen eigen energie

niet gebruikte grond kan worden

gebruikt voor de productie van hout

landbouwers inkomen verhogen

korte keten landbouw

Page 24: Eindwerk cleantechambassadeur

tewerkstelling

geld in de gemeente

CO2 neutraal

alle functies van landschap

Page 25: Eindwerk cleantechambassadeur

enkele cijfers

Page 26: Eindwerk cleantechambassadeur

100m houtkant

= 10 ton nat hout= 7,5 ton droog hout

= 26 m³ droge houtsnippers= 2.600 liter mazout

= 26.000 kWh= verwarming van 1 gezinswoning/jaar

Page 27: Eindwerk cleantechambassadeur

Gezinswoning Opslagruimte Prijs incl BTW CO2 uitstoot bij verbranding (niet meegerekend CO2 productie bij fabricage)

3.500 liter stookolie

3m³ 2.765 € (0,79€ / liter)

9.485 kg

3.500 m³ aardgas 0 2.200 € (0.63 € / m³)

7.210 kg

8.800 kg pellets 28m³ 2.050 € (233 € / ton)

Co2 neutraal

10.000 kg houtsnippers

35m³ 1.000 € (100 € / ton)

Co2 neutraal

Bron: RLLK

Page 28: Eindwerk cleantechambassadeur

In Bocholt

Page 29: Eindwerk cleantechambassadeur

Economisch valoriseren75 km

377 ton/jaar

Page 30: Eindwerk cleantechambassadeur

populieren → zomereiken en lijsterbessen

10 à 15 jaar kappen

kleiner bomen en struiken

stronken blijven staan

Page 31: Eindwerk cleantechambassadeur

doel

=

biomassa

+

vijf functies landschap

Page 32: Eindwerk cleantechambassadeur

oogst: coöperatief samenwerkingsverband

afzet: verwarming PVL – Biotechnicum –lagere school

Page 33: Eindwerk cleantechambassadeur

door

RLLK

provincie en gemeente

scholen

lokalel landbouwers

.....

Page 34: Eindwerk cleantechambassadeur

maar

er kan meer

Page 35: Eindwerk cleantechambassadeur

bosrandenbeheersnoeiafval van laanbomen

bufferzones van industriegebieden…

niet enkel snipperhout

Page 36: Eindwerk cleantechambassadeur

Cleantech???

Page 37: Eindwerk cleantechambassadeur

CO2 daling

productie van brandstof: lokale

minder fossiele brandstoffen

biodiversiteit beter

snoeihout en maaisel :grondstof.

Page 38: Eindwerk cleantechambassadeur

maar!

nood aan

Page 39: Eindwerk cleantechambassadeur

voor

kwaliteitsvol gebruik landschap

voor dier en mens

Page 40: Eindwerk cleantechambassadeur

stockbeheer

kost/opbrengst

planning

samenwerken

communicatie

Page 41: Eindwerk cleantechambassadeur

stockbeheer

kost/opbrengst

planning

samenwerken

communicatie

Page 42: Eindwerk cleantechambassadeur

efficiëntie is belangrijk!

Page 43: Eindwerk cleantechambassadeur

koppelen

food – fuel – fiber – flower en feelgood.

Page 44: Eindwerk cleantechambassadeur

oplossing

Page 45: Eindwerk cleantechambassadeur

DIPLA

Digitaal Platform voor Landschapsbeheer

Page 46: Eindwerk cleantechambassadeur
Page 47: Eindwerk cleantechambassadeur

geografisch softwaresysteem

tools voor een efficiënt beheer

alle aspecten van beheer van het buitengebied

verschillende pakketten interageren met elkaar

Page 48: Eindwerk cleantechambassadeur

DIPLA: tools voor

Page 49: Eindwerk cleantechambassadeur

inventariseren

beheren recreatieve elementen

beheerstaken: plannen en opvolgen

Page 50: Eindwerk cleantechambassadeur

bereken: werkuren, timing, kostprijs,

CO2 impact, cubage, opbrengst, benodigde materialen

voorspellen: effecten op 5F en op termijn

Page 51: Eindwerk cleantechambassadeur

ondersteunen opmaak beheersplannen en vergunningen

koppeling aan boekhouding

projectmanagement

Page 52: Eindwerk cleantechambassadeur

DIPLA: communicatiemiddel

Page 53: Eindwerk cleantechambassadeur

tussen verschillende partijen: overheden, natuurorganisaties, landbouwers, bewoners, recreanten

bij één actie

in één gebied

werken worden zichtbaar

Page 54: Eindwerk cleantechambassadeur

DIPLA: voor wie?

Page 55: Eindwerk cleantechambassadeur

regionale landschappenbosgroepen

provinciale dienstennatuurverenigingenagro-beheergroepen

sociale economiebedrijvengroendiensten

recreatieve beheerders

Page 56: Eindwerk cleantechambassadeur

DIPLA = DUPLO

Page 57: Eindwerk cleantechambassadeur
Page 58: Eindwerk cleantechambassadeur

DIPLA: vier interfaces

Page 59: Eindwerk cleantechambassadeur

openbaar

niet-openbaar of beveiligd

de backoffice

Page 60: Eindwerk cleantechambassadeur

DIPLA

open source / open bron

Page 61: Eindwerk cleantechambassadeur

mogelijkheden

uitbreiding

samenwerking

Page 62: Eindwerk cleantechambassadeur

demo

Page 63: Eindwerk cleantechambassadeur
Page 64: Eindwerk cleantechambassadeur
Page 65: Eindwerk cleantechambassadeur
Page 66: Eindwerk cleantechambassadeur
Page 67: Eindwerk cleantechambassadeur
Page 68: Eindwerk cleantechambassadeur
Page 69: Eindwerk cleantechambassadeur
Page 70: Eindwerk cleantechambassadeur
Page 71: Eindwerk cleantechambassadeur

Vragen?