Dorpswijzer - editie oktober 2009 - jaargang 11

Click here to load reader

download Dorpswijzer - editie oktober 2009 - jaargang 11

of 18

 • date post

  22-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Het vernieuwde magazine van de Dorpsraad Graauw

Transcript of Dorpswijzer - editie oktober 2009 - jaargang 11

 • een woordje vooraf3

  nieuw uniform voor fanfare4

  nieuwe ondernemers in Graauw5

  nieuwe zorgvoorziening in Graauw6

  kort nieuws7

  even voorstellen...9

  11 de boer & zijn bedrijf

  12 jaarvergadering

  16 leden Dorpsraad

  17 woordzoeker

 • pagina 3

  Dorpswijzer editie oktober 2009 jaargang 11

  Beste mensen,

  Mijn naam is Luc van Peteghem en ik ben de kersverse voorzitter van de Dorpsraad. Rita Jaberg heeft na zeven jaar als voorzitter de voorzittershamer aan mij doorgegeven. Namens iedereen in het dorp dank ik Rita hartelijk voor haar grote inzet voor het dorp!

  De Dorpsraad was en is voor iedereen en dat zal onder mijn voorzitterschap zeker niet veranderen. De Graauwse verenigin-gen en de inwoners zijn de ruggegraat van de Dorpsraad. In deze Dorpswijzer is er aandacht voor de fanfare, de EHBO en verschil-lende nieuwe bedrijven in Graauw.

  Verder zal er op 29 november een Ronde Tafel gesprek met de Graauwse verenigingen worden gehouden. Tijdens dit gesprek kunnen we bezien wat de Dorpsraad en de verenigingen voor elkaar kunnen betekenen.

  Denk vooral altijd mee met de Dorpsraad. Wat we nu graag wil-len weten is of er behoefte is aan een broodautomaat? Of is er behoefte aan een kleinschalige markt? Denk mee en geef uw me-ning. Dat kan per e-mail (dorpsraad@graauw.net) of ouderwets via de telefoon of per brief.

  Ook zo genoten van de lange zomer? De op 19 juli gehouden Zo-mermarkt overtrof alle verwachtingen, op de nieuwspagina leest u er meer over. Het recreatieteam dankt alle sponsoren en vrijwilligers die dit evenement hebben mogelijk gemaakt.

  Het recreatieteam is nog op zoek naar mensen die tijdens evene-menten, zoals tijdens de Kerstmarkt op 13 december aanstaande, een handje willen helpen. Aanmelden kan via recreatieteam@graauw.net.

  Zoals u ziet heeft de Dorpswijzer een metamorfose ondergaan. Patrick Keizer van Keizer & Co webontwerp en dtp heeft het ge-heel opnieuw vormgegeven. Wij zijn er trots op. Graag horen wij uw mening over de vernieuwde Dorpswijzer.

  Tot slot, op 17 november is onze Jaarvergadering. Ik hoop u daar te mogen begroeten.

  Met vriendelijke groet,

  Luc van Peteghem

  een woordjevooraf

 • pagina 4

  Dorpswijzer editie oktober 2009 jaargang 11

  Op zaterdag 24 oktober a.s. organiseert muziekvereniging Nooit Ge-dacht een concertavond in het Gemeenschapshuis, waarvoor u bij deze van harte wordt uitgenodigd. Na het concert is er een afterparty met dansmuziek.

  Aan dit concert wordt medewerking verleend door:

  het jeugdorkest o.l.v. Patrick Geerts, in dit orkest spelen jeugd- leden van Lamswaarde, Terhole, Kloosterzande, Graauw en Zaamslag

  Muziekvereniging Sluiskil o.l.v. Eric Provoost Muziekvereniging Nooit Gedacht o.l.v. Roald Rogiers

  In een eerdere brief hebben wij u genformeerd dat wij hard aan een nieuw uniform toe waren. De huidige uniformen zijn bijna 30 jaar oud, vernieuwing hiervan is zeker niet voor zijn tijd. Tijdens het concert zal het nieuwe uniform van Nooit Gedacht worden gepresenteerd. De aanschaf van de nieuwe uniformen is mede mogelijk gemaakt door subsidies uit het Rabobank stimuleringsfonds en de Kattendijke Druckerstichting. Verder hebben diverse sponsors een extra donatie gegeven en niet te vergeten: de geweldige financile steun vanuit de Graauwse gemeenschap. Zonder deze extra steun zou het voor onze vereniging niet mogelijk zijn geweest om dit te verwezenlijken. Dank aan iedereen die door hun bijdrage de aanschaf van de uniformen mogelijk heeft gemaakt. Wij zien u graag terug op ons concert, zodat u zelf het nieuwe uniform kunt bewonderen.

  Belangrijke oproepOnze vereniging kent een groot aantal jeugdleden. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, daarom zien wij de toekomst dan ook positief tege-moet. Momenteel hebben wij 28 leerlingen in opleiding bij de Zeeuwse muziekschool. Een probleem is echter dat wij voor diverse werkzaam-heden op deze jeugdleden geen beroep kunnen doen. Momenteel kampen we met een tekort aan mankracht om alle taken naar behoren te kunnen uitvoeren. Denk aan ophalen van oud papier, het inrichten van de zaal voor concerten, podiumbouw, matten leggen, stoelen zetten etc.

  Draagt u uw vereniging een warm hart toe, meldt u dan aan bij n van de bestuursleden of rechtstreeks bij het secretariaat bmt@zeelandnet.nl. Uw hulp is van groot belang, want een muziekvereniging houdt het dorp leefbaar. Denk aan alle activiteiten in en om ons dorp, die als het ook maar even kan door onze fanfare muzikaal worden opgeluisterd.

  Bestuur en leden muziekvereniging Nooit Gedacht

  nieuw uniform voor fanfare

  zaterdag 24 oktober concert in Gemeenschapshuis

 • pagina 5

  Dorpswijzer editie oktober 2009 jaargang 11

  nieuwe ondernemersin Graauw

  Hondenkennis- en ontspanningscentrum The DOG Company biedt een totaalpakket aan voor (toekomstige) hondeneigenaren die zich ervan bewust zijn dat kennis over honden een noodzakelijk onderdeel is voor een goede relatie tussen hond en eigenaar.

  Kathleen van Peteghem is de eigenaresse van The DOG Company. Zij is een jonge, maar ervaren persoon die zich al heel haar leven op honden richt. Zij heeft verschillende opleidingen afgerond die voor een indrukwekkend cv zorgen. Haar honger naar kennis zal nooit uitsterven en zij is constant bezig zich bij te scholen en nieuwe ervaringen op te doen.

  Het leven van Kathleen van Peteghem draait al vanaf haar geboorte om honden. Toen zij geboren werd had-den haar ouders reeds honden, honden zijn dan ook nooit meer uit haar leven verdwenen. Na de middelbare school was de keuze voor de opleiding Dierverzorging met veterinaire ondersteuning dan ook geen onver-wachte keuze. Toch was deze opleiding alleen niet voldoende en volgde zij naast deze opleiding nog de oplei-ding tot hondentrimmer en dierenartsassistente.

  Nadat zij deze opleiding afgerond had is zij gestart met de opleiding Dier- en Veehouderij waar zij in 2009 is af-gestudeerd met de afstudeerrichting Topklas Ondernemen waarin zij The Dog Company opgezet heeft. Tijdens deze opleiding heeft zij ook de opleiding tot Kynologisch Instructeur met goed resultaat afgerond. Voor meer informatie bezoekt u de website www.thedogcompany.nl.

  Femke Mannaert start op twee november als kapper. Femke

  woont sinds kort in Scheldevaartshoek. Zes jaar geleden is

  zij gestart met een kappersopleiding aan Academie Verbist in

  Antwerpen. Zij heeft verschillende diplomas behaald,

  ondere andere een diploma bruidskapsels en n voor

  extravagante kapsels. De afgelopen drie jaar heeft Femke in

  een kapsalon in Sint-Niklaas gewerkt.

  Vanaf twee november kunt u bij Femke terecht voor alle

  vormen van het kappersvak: kleuren, permanenten, knip-

  pen fhnen etc. Haar specialiteit is het kleuren en opsteken.

  Femke werkt met het jonge merk Artistique. Artistique

  heeft een breed assortiment mooie kleuren die uw haar

  veel glans geven. Bel Femke Mannaert voor een afspraak via

  haar mobiele nummer 06 2508 5761.

  Femke Mannaert start 2 november als kapper

 • pagina 6

  Dorpswijzer editie oktober 2009 jaargang 11

  Ad van Beers (1950) is in 1972 als fysiotherapeut afgestudeerd. Vanaf augustus 1974 werkt Ad in Tilburg-Noord. En sinds 2009 heeft Ad een praktijk voor fysiotherapie in Graauw. Deze praktijk is gevestigd aan de Irenestraat 28. Behandeling vindt plaats na telefonische afspraak via 06 4236 6430.

  erkendAd van Beers is erkend DAM- therapeut, Driedimensionale Artrokinematische Mobilisatie-technieken. Hij heeft zich naast de algemene fysiotherapie bin-nen de praktijk bekwaamd in het behandelen van de sporter. In het verleden heeft hij gewerkt voor NAC en bij de jeugdopleiding van Willem II. In 2006 is hij van Noord-Brabant naar Lamswaarde verhuisd. Daar is hij gestart met een kleine praktijkruimte naast zijn woonhuis op Roversberg. Maar hij wilde meer faciliteiten en ruimte. En sinds eerder dit jaar beschikt Ad over een praktijk in Graauw aan de Irenestraat 28.

  verwijsbriefje U heeft geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huis-arts. Maar het hoeft in principe niet meer. Dat heeft voordelen. Zo komt u direct bij de specia-

  list in beweging terecht. Zodat u weer direct kunt beginnen met werken aan uw herstel. De huis-arts blijft de centrale rol spelen in de cordinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blij-ven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Als u besluit rechtstreeks naar de fysiothe-rapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Ook behandeld hij patinten aan huis, als dit noodzakelijk is en door de huisarts of specialist is voorge-schreven. ook voor de sporter U heeft een blessure of u raakt overtraind. Dan wilt u zo snel mogelijk weer op de been. Met een alternatief trainingsschema desnoods, maar u wilt blijven sporten als dat kan en uw con-ditie behouden. Een fysiothera-peut begrijpt wat er tijdens het sporten gebeurt en snapt daarom hoe u geblesseerd bent geraakt. Als sporter weet hij ook hoe belangrijk de sport voor u en uw vereniging is. Dat ziet u terug in het behandelplan en revalidatie- schema dat hij met u maakt. Ener-zijds afgestemd op uw mogelijk-heden en anderzijds op de sport die u beoefent.

  zorgverzekeraarsAd van Beers heeft met alle zorg-verzekeraars een contract! Over de tarieven voor een behandeling worden jaarlijks met de zorg-verzekeraars afspraken gemaakt. Indien u aanvullend verzekerd bent, zal de declaratie direct met de verzekeraar worden afgehan-deld. De meeste behandelingen fysiotherapie worden door de verzekeraar vergoed vanuit de a