Crossmedia is bereik

of 73 /73
WE

description

 

Transcript of Crossmedia is bereik

Page 1: Crossmedia is bereik

WE

Page 2: Crossmedia is bereik

WEB

Page 3: Crossmedia is bereik

het web als wapen

Page 4: Crossmedia is bereik

het web als wapen

Page 5: Crossmedia is bereik

het web als gereedschap

Page 6: Crossmedia is bereik

het web als gereedschap

in een crossmediale

benaderingswijze

Page 7: Crossmedia is bereik

• Crossmedia als term dook op toen (traditionele) mediamakers (print, televisie) zich beseften dat nieuwe media op zichzelf staan en machtiger zijn dan verwacht

• Nieuwe media werden gezien als concurrenten en / of bedreiging

• Samenwerking tussen mediavormen kan oplossing zijn

• Nieuwe doelgroepen bereiken, binding, nieuwe inkomsten, nieuwe kansen

crossmedia :: bedreiging > kans

Page 8: Crossmedia is bereik

• “ Het veranderende medialandschap heeft niets te maken met leren, het gaat om afleren. Alle gangbare grenzen vervagen. Durf de wereld met onzekerheden te betreden.” Paul Molenaar (v/h ilse Media)

crossmedia :: bronnen

Page 9: Crossmedia is bereik

• Vergroten bereik• personen vinden elkaar > zegt het voort /

motivatie / betrokkenheid• personen vinden producenten, en omgekeerd• op meerdere locaties• op meerdere momenten• bij de juiste aandacht / motivatie• in kortere tijd• want: aandacht is schaars

crossmedia :: kansen

Page 10: Crossmedia is bereik

de hoofdpersonen

Page 11: Crossmedia is bereik

het roodborstje

Page 12: Crossmedia is bereik

de koolmees

Page 13: Crossmedia is bereik

het roodborstje

Page 14: Crossmedia is bereik

de koolmees

Page 15: Crossmedia is bereik

de koolmees

Page 16: Crossmedia is bereik

het roodborstje

Page 17: Crossmedia is bereik

de koolmees

Page 18: Crossmedia is bereik

het roodborstje

Page 19: Crossmedia is bereik

crossmedia :: middelen >> doel

Page 20: Crossmedia is bereik

• bij crossmedia staat een gesprek centraal, niet het product en niet eens de techniek of het medium

‣ personen / rollen / perspectief ‣ consument en producent worden beiden ‘prosumers’‣ interactie = redactie

• crossmedia = bereik(en)

crossmedia :: stellingen

Page 21: Crossmedia is bereik

•vinden•binden•boeien

crossmedia :: bereiken

Page 22: Crossmedia is bereik

• vinden:‣ zijn waar je doelgroep is‣ van je doelgroep een volggroep maken‣ (al)tijd en locatie onafhankelijk communiceren‣ meerdere media vanwege hun specifieke kenmerken en kracht inzetten (mediaspecificiteit)‣ diverse media elkaar laten beïnvloeden‣ dus: wordt vervolgd, ook door gebruikers zelf

• binden: ‣ de communicatieve kern is ‘contact maken, conversaties op gang brengen of volgen.’

• boeien: ‣ 24/24 (hoogwaardige) content bieden vgl. TED.com‣ gebruikers mogelijkheid bieden tot (re)creatie content

crossmedia :: bereik

Page 23: Crossmedia is bereik

• meerdere media inzetten vanwege specifieke kwaliteiten

• internet (Web 2.0, sociale media) vormt vaak de verbindende factor

• storytelling is middel om boodschap te delen en/of te vragen

• crossmedia zet aan tot conversatie• en...

crossmedia :: bereiken

Page 24: Crossmedia is bereik

‣ informeren (want?)‣ entertainen (want?)‣ educatie (want?)‣ participatie (want?)‣ communicatie (want?)‣ marketing (want?)‣ ?

crossmedia :: doelstellingen

Page 25: Crossmedia is bereik

• steeds vaker zal een integrale aanpak noodzakelijk zijn, dus én communicatie én educatie én registratie én digitalisatie én marketing én...

• dat vraagt al om een gedifferentieerde benaderingswijze en aanpak

• daarmee kan een breder publiek worden aangesproken en betrokken

crossmedia :: meerdere doelen

Page 26: Crossmedia is bereik

• mediumspecificiteit• boodschap

‣ non-lineair karakter‣ volgt meerdere richtingen‣ kan veranderen

crossmedia :: kenmerken

Page 27: Crossmedia is bereik

• zender < > ontvanger‣ perspectief wisselt vaak‣ verschillende rollen en ‘overstap’‣ doelgroep genereert zelf ‘content’ (UGC)‣ virale werking boodschap‣ betrokkenheid en authenticiteit zijn belangrijk

‣ niet tijdgebonden (24/24)‣ re-creëren, remixen > auteurschap & ©

crossmedia :: kenmerken

Page 28: Crossmedia is bereik

crossmedia :: mediumspecificiteit

Page 29: Crossmedia is bereik

• Dat wat een medium onderscheidt van andere media

• Door de uiteenlopende mogelijkheden van digitale media is de scheidingslijn t.o.v. traditionele media erg dun geworden

• Zoeken naar de specifieke mogelijkheden van digitale media

• maar: denk vanuit je kern idee / concepten zoek daar de juiste media bij; niet

andersom

crossmedia :: mediumspecificiteit

Page 30: Crossmedia is bereik

• TV: emotionele impact, demonstratie • Radio: naamsbekendheid, goedkoper dan TV • Print: segmentatie / niche, gebruiksmoment • Buiten (narrowcasting, billboards, e.d.): eenvoudige boodschappen, aanwezigheid

• Event / locatie: beleving, interactie • museum, landschap (recreatie, toerisme)

4

crossmedia :: mediumspecificiteit

Page 31: Crossmedia is bereik

• Internet: interactie en méér…• Mobiel (+ SMS): bereikbaarheid, connectiviteit• Games: in-game advertising• en... ?

4

crossmedia :: mediumspecificiteit

Page 32: Crossmedia is bereik

Van medium naar de combinatie van media

•TV + websites (+ games) (+ sms)

•TV + tijdschriften

•Kranten / tijdschriften + websites / weblogs

•Radio programma’s + sms (mobiel)

•Kranten met radio + TV

5

crossmedia :: mediumspecificiteit

Page 33: Crossmedia is bereik

Van medium naar de combinatie van media

•Weblogs + krant

•Catalogi (print) + bestelsystemen op internet

•Events + tijdschriften + internet (+ sms)

•TV + telefonie + internet (triple play, interactieve TV)

•op internet: mash-ups van diverse applicaties, vaak gekoppeld aan mobiele toepassingen

5

crossmedia :: mediumspecificiteit

Page 34: Crossmedia is bereik

crossmedia :: verwijzing•Stemmen (polls)•Discussie (forum, weblog)•Downloads als foto, videomateriaal (You Tube) en pdfs (statuten)

•Stel je eigen voorkeurspakket samen•Actuele stand van zaken (wat zijn we aan het doen?)

•Niet “voor meer informatie www.mijnwebsite.nl”Wél www.mijnwebsite.nl/nieuws/vandaag.htm”

•Reageren op een artikel:•www.mijnwebsite.nl/forum/dit_artikel.htm

Page 35: Crossmedia is bereik

crossmedia :: verwijzing•Diepte interviews•Uitgebreide en lange artikelen•Lees het volledige artikel in:Cosmopolitan, jaargang 4, nr. 12, pag. 60

•Pdf (is print)

Page 36: Crossmedia is bereik

• authenticiteit + beleving• cultuur (taal, herkomst, club. etc.)• locatie (land, regio, stad) > heritage planning• gewilde ‘merken’, gevoelige onderwerpen• bezoeker als ambassadeur• en...

conversatie :: identiteit

Page 37: Crossmedia is bereik

‣ http://www.youtube.com/watch?v=zAe7x9Y_PAo

crossmedia :: identiteit

Page 38: Crossmedia is bereik

• Hoe presenteer je erfgoed als er (bijna) niks te zien is, als er weinig bekend is?

• Hoe betrek je daar een breed publiek bij?

crossmedia :: erfgoed op locatie

Page 39: Crossmedia is bereik

crossmedia :: erfgoed op locatie

Page 40: Crossmedia is bereik

crossmedia :: erfgoed op locatie

Page 41: Crossmedia is bereik

crossmedia :: erfgoed op locatie

Page 42: Crossmedia is bereik

•ingrediënten voor storytelling:‣ personages / rollen‣ locatie / scène‣ dramatisch verloop‣ etc.

crossmedia :: hervertellen

Page 43: Crossmedia is bereik

crossmedia :: zegt het voort...

Page 44: Crossmedia is bereik

‘stories’ leiden hun eigen leven?

Page 45: Crossmedia is bereik

‘stories’ leiden jouw eigen leven!•indien je

‣ aanwezig bent waar de doelgroep is‣ leert luisteren naar de taal van de doelgroep‣ de doelgroep betrokken maakt bij jouw

‘story’‣ inspireert (1 beeld zegt meer dan 1000

woorden, dus bewegend beeld ...)‣ flexibel bent: content goed op orde

Page 46: Crossmedia is bereik

http://www.ted.com/index.php/talks/peter_hirshberg_on_tv_and_the_web.html

crossmedia :: TED.com / BMW

Page 47: Crossmedia is bereik

“media :: conversaties”socialecrossnewtrans

Page 48: Crossmedia is bereik

crossmedia :: bereikt worden 7 bouwstenen

van het sociale web

Page 49: Crossmedia is bereik

crossmedia :: meedoen

Page 50: Crossmedia is bereik

sociale web :: sociale ideeën

Page 51: Crossmedia is bereik

crossmedia :: het gerucht

Page 52: Crossmedia is bereik

18

crossmedia :: de getuigen

Page 53: Crossmedia is bereik

19

crossmedia :: de getuigen

http://www.metropolistv.nl/?cat=71

Page 54: Crossmedia is bereik

crossmedia :: het plein

Page 55: Crossmedia is bereik

crossmedia :: gesprekken

Page 56: Crossmedia is bereik

crossmedia :: de besprokenen

Page 57: Crossmedia is bereik

crossmedia :: de/het stemmen

Page 58: Crossmedia is bereik

crossmedia :: de stemmen

Page 59: Crossmedia is bereik

crossmedia :: de stemmen

Page 60: Crossmedia is bereik

crossmedia :: de verkiezing

Page 61: Crossmedia is bereik

crossmedia :: de menigte

Page 62: Crossmedia is bereik

crossmedia :: het delen

Page 63: Crossmedia is bereik

crossmedia :: het samenwerken

Page 64: Crossmedia is bereik

crossmedia :: de gemeente

Page 65: Crossmedia is bereik

crossmedia :: de getuigen

Page 66: Crossmedia is bereik

80

crossmedia :: de verhalen

Page 67: Crossmedia is bereik

• kernboodschap bepalen: KIJK, WANT, DUS• wat is daarin de vraag, het

aanhakingspunt• welke thema’s vloeien daaruit voort?• welke partners passen daarbij?

• maak een mix tussen best practices en oorspronkelijkheid• gebruik zowel intuitieve als methodische

creativiteit (bijv. ‘out of the box’ en SIT)

crossmedia :: concept

Page 68: Crossmedia is bereik

• inventariseer• analyseer• associeer• (re)combineer• imagineer• communiceer• probeer :-)

crossmedia :: concept

Page 69: Crossmedia is bereik

•Creatief: cross-over denken (hink-stap-sprong), met brainstorm technieken. Geforceerde koppeling van associatieve opbrengst.

•Methodisch: principes van SIT (= op basis van bewezen succes en acceptatie doelgroep). Bepaal de ‘eigen’ onderdelen en de naaste onderdelen. Ga daarmee systematisch te werk, bijvoorbeeld:

•Voeg één onderdeel toe•Neem een onderdeel weg•Verander de functie van een onderdeel•Verander de (onderlinge) afhankelijkheid

crossmedia :: concept

Page 70: Crossmedia is bereik

crossmedia :: 9 X M• mens(en)• motivatie• medium• moment• mogelijkheden (opportunities)• (re)mixen• maker(s)• meten

Page 71: Crossmedia is bereik

erfgoed + crossmedia :: de winnaars...

... de erfgenamen

Page 72: Crossmedia is bereik

take care

:-)

Page 73: Crossmedia is bereik

erfgoed20.wordpress.com

commidea.nl