Transmedia Strategy Les 1 Minor Crossmedia Inholland Diemen

download Transmedia Strategy Les 1 Minor Crossmedia Inholland Diemen

of 79

 • date post

  01-Nov-2014
 • Category

  Education

 • view

  407
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Les 1 Transmedia Strategy van de Minor Crossmedia Inholland Diemen, met als onderwerp: wat is Transmedia?

Transcript of Transmedia Strategy Les 1 Minor Crossmedia Inholland Diemen

 • 1. Communicatie, media en muziekTransmedia Strategy les1Minor Crossmedia Diemen25 april 2013Door: Mark Jacobs1
 • 2. Na deze les: Ken je het begrip transmedia enweet je daar uitleg aan te geven Je weet wat de uitgangspuntenzijn voor transmediaal denken Begrijp je het verband tussentransmedia en crossmedia
 • 3. Social Media 0.0
 • 4. Storytelling
 • 5. Waarom vertellenwe verhalen?
 • 6. De opbouw vaneen verhaal
 • 7. Kaa, van der (2012)tekst
 • 8. Kaa, van der (2012)
 • 9. Hoe vertellen wehet?
 • 10. Traditioneel modelKaa, van der (2012)
 • 11. En toen was er
 • 12. Maar ook
 • 13. Harry Potter Remake
 • 14. Transmedia modelKaa, van der (2012)
 • 15. Pratten (2011)
 • 16. voorbeeldenuit deentertainmentwereld
 • 17. OK, dus het werktvoor film & tvseries. Maar watheefteen merk eraan?
 • 18. Conspiracy for good
 • 19. Enkelekenmerken:
 • 20. Storytelling
 • 21. Alternate realitygameplaying
 • 22. Realiteit vermengtzich met fictie
 • 23. Online n offlineexperience
 • 24. Diverse (verspreide)platformen vormen destartpunten van een complex(en complementair)universum
 • 25. Diverse lagen (enmanieren) vanparticipatie
 • 26. Transmedia is het integreren van meer belevingenbinnen verschillende mediaplatformen. Door in eenverhaallijn losse aanknopingspunten beschikbaar temaken (bijvoorbeeld via de telefoon, een boek, een film,een spel, social media) creer je van een verhaal eencomplexe, dynamische en gecordineerde beleving.Jenkins (2006)
 • 27. Participatiecultuur
 • 28. De participatiecultuur behandelt het gegeven dat weinteractief willen deelnemen aan diverse activiteiten.Het begrip gaat uit van het vervagen van de grenzentussen productie en consumptie en het veranderen vande machtsverhoudingen tussen producent enconsument.Door de participatiecultuur is de statischeinformatiestroom veranderd in een dynamischmedialandschap dat continu in beweging is engrotendeels bestuurd wordt door de consumenten.Jenkins (2006)
 • 29. Transmedia missionaris: Henry Jenkins
 • 30. Transmedia &cross-media
 • 31. JWT (2011)
 • 32. Uitgangspunt voortransmediaaldenken
 • 33. Het uitgangspunt voor transmediaaldenken is dat je elk mediaplatformbinnen een verhaallijn zodanig inzet,dat je zo maximaal en efficint mogelijkvan de mediumspecifieke kenmerkengebruik maakt.Bron: Basisboek Social Media pag. 193Boonstra (2011)
 • 34. Het verhaal, verteld via meerdere autonomemediaplatformen, noemen we transmediastorytellingReynaert (2009, 2012)
 • 35. Crossmedia
 • 36. Er is sprake van crossmedia als er tenbehoeve van eencommunicatiedoelstelling eenkruisbestuiving bestaat van verschillendemedia zoals theater, film, televisie, radio,de bladen, het internet, games, mobieleapparaten en live-evenementen.Reynaert (2009, 2012)
 • 37. Crossmedia werkt volgens het principe vaneen afhankelijk ge ntegreerd conceptReynaert (2009, 2012)
 • 38. OEFENINGBekijk de volgende case enhoud in de gaten van welkemediaplatformen cq kanalengebruik wordt gemaakt.
 • 39. Why so serious?
 • 40. VraagjeVorm een drietal en schrijfop een vel papier welkeverschillendeplatformen/kanalen je hebtgezien...
 • 41. VraagjeVorm een drietal en schrijfop een vel papier welkeverschillendeplatformen/kanalen je hebtgezien...
 • 42. nog een vraagje:Welke (communicatie)doelstelling(en) wordenwaar gerealiseerd?
 • 43. Dus nu: Ken je het begrip transmedia enweet je daar uitleg aan te geven Weet wat de uitgangspunten zijnvoor transmediaal denken Begrijp je het verband tussentransmedia en crossmedia
 • 44. PlanningWeek 3/4 opdracht 2 TS + opdracht 3 DM*Week 5 bespreken 2 +3 / maken opdracht 4Week 6 inleveren dossier (deadline volgt)Week 7 inleveren essay (deadline volgt)Week 8/9 keynotes (line-up volgt)*Hardcopy meenemen naar eerstvolgende les!
 • 45. HuiswerkBestudeer de Transmedia rising whitepaperdoor JWT - download hem van de FB groep,DDK of vind hem zelf op het www...
 • 46. HuiswerkBestudeer de Transmedia rising whitepaperdoor JWT - download hem van de FB groep,DDK of vind hem zelf op het www...RTFM > alle opdrachten (en debeoordelingsformulieren!)
 • 47. HuiswerkBestudeer de Transmedia rising whitepaperdoor JWT - download hem van de FB groep,DDK of vind hem zelf op het www...RTFM > alle opdrachten (en debeoordelingsformulieren!)Bekijk de documentaire Dutch insights onTransmedia
 • 48. Dutch insights on transm
 • 49. BibliografieBoonstra, R (2001), Basisboek Social Media, Os, D van en Zijl, R van (2011), Uitgeverij BoomLemma, P 193Berelowitz, M (2011), Transmedia Rising, JWT Trendreport,http://www.jwtintelligence.com/2011/03/transmedia-rising/#axzz2RSgfHRJX, geraadpleegd op 22september 2012Gurfinkel, J (2010, 2011), Your Life Is A Transmedia Experience, http://social-creature.com/your-life-is-a-transmedia-experience-now-with-pictures, geraadpleegd op21 september 2012Jenkins, H (2009), http://www.youtube.com/watch?v=bhGBfuyN5ggKaa geraadpleegd op 25april 2013Pratten, R (2001), Getting started in transmedia storytelling, http://www.tstoryteller.com/getting-started-in-transmedia-storytelling geraadpleegd op 21 september2012Reynaert, I (2009, 2012), Basisboek crossmedia concepting, Uitgeverij Boom Lemma.Disclaimer: van sommige informatie in deze presentatie ligt het auteursrecht bij derden.Voor zover bekend is dat expliciet aangegeven.Mocht iemand menen ten onrechte niet te zijn vermeld, dan stellen wij het zeer op prijs als die persoon contact met ons opneemt.