Week 1 Crossmedia Bc

download Week 1 Crossmedia Bc

of 58

 • date post

  21-Nov-2014
 • Category

  Business

 • view

  872
 • download

  1

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Week 1 Crossmedia Bc

 • 1. Welkom

2. Frank Meeuwsen
Uw docent de komendeweken
3. Frank Meeuwsen
http://twitter.com/frankmeeuwsen
http://www.flickr.com/photos/punkey
http://www.facebook.com/frankmeeuwsen
http://www.slideshare.net/frank_m
http://www.last.fm/user/punkey666
http://punkey.hyves.nl/
4. Indeling
Week 1: Wat is crossmedia
Week 2: Speerpuntencrossmedia
Week 3: Aard van crossmedia
Week 4: Interactieveconsument
Week 5: Crossmediaaldenken/concepting
Week 6: Social Media
Week 7: Voorbereidingtentamen
5. Literatuur
Reynaert, I., Dijkerman, D., BasisboekCrossmediaConcepting, 2009
Blogartikelen
6. Lesopbouw (behalvevandaag)
45 minutenverhaal incl. interactieVraag! Roep! Twijfel!
Opdracht: 30 minuteninclpauze
45 minutenBespreking en afronding
7. Check je agenda!
Woensdag 10 maart GEEN les > 9 maart?
Woensdag 17 maart GEEN les > 18 maart?
Woensdag 24 maartmisschien GEEN les want
8. 9. SpinAwards
Jaarprijzen voor creativiteit in interactieve communicatie
Bezoek gratis Inspiratiedagen op 23 of 24 maart (volgtzsm) te Amsterdam
Komtterugbij je tentamen in de vorm van essay. Dusbenerbij.
http://www.spinawards.nl
10. Gewenstgedrag
11. Tentamen
Open vragen over crossmedia
Essay over crossmedialecampagne
Gaan we nogvoorbereiden.
12. Wat is crossmedia?
Anyone? Anyone? Anyone?
13. De combinatie van verschillende media
Bron: Vrijhoeven, N. Reclame is dood, TMg, 2009
14. De combinatie van verschillende media
consument
merken
media
Pr internet (tot jaren 90)
Bron: Media2 Ontdek de kracht van Crossmedia, Pluuren, van A.
15. De combinatie van verschillende media
consument
merken
media
Internet 1.0 (vanaf jaren 90)
16. De combinatie van verschillende media
Bron: Vrijhoeven, N. Reclame is dood, TMg, 2009
17. De combinatie van verschillende media
Internet 2.0 sinds 2003. Een dynamischer internet.
18. De term crossmedia
19. CROSSMEDIA KENMERKT ZICH IN THEORIE AAN
Er is sprake van crossmediaalser ten behoeve van eencommunicatiedoelstellingeenkruisbestuivingbestaat van verschillende media zoals theater, film, televisie, radio, de bladen, het internet, games, mobieleapparaten en live-evenementen.
De verschillende media communicerenhierbijmediumspecifiekebetekenissen die deeluitmaken van eensynergetischgeheel: via eenverhaalwordtereenbepaaldeboodschapover media uitgedragen, waarbijrekeningwordtgehouden met de kwaliteiten en eigenaardigheden van de ingeschakelde media, de participerendehouding en het mediagebruikvan de consument(Reynaert, Dijkerman 2009).
Eenmanieromeenboodschapteverwoorden, tevertellenen teverankeren.
20. HOE WERKT DIT IN DE PRAKTIJK?
Een (communicatie) doelstellinggedefinieerd:
Behalenmiddelseenboodschap
De boodschap is efficint en creatief, verwoordenvia : het groteidee
Vertellenvia verschillendekanalen
Latenverankerendoormiddel van beleving en participatie.
21. SPEERPUNTENVAN EEN CROSSMEDIALE AANPAK
22. 5 RICHTLIJNEN
Storytelling
Mediumspecificiteit
Usability
Relevantie
Co-Creatie
23. storytelling
http://www.youtube.com/watch?v=hC-9SCmBOHc
24. Elementen van eenvertelstructuur
Hoofdpersoon
Begin, midden en einde
Verhaallijn met ontwikkeling
Het en toen moment
Tegenstander
Helper
25. STORYTELLING
Storytelling is het krachtigste middel om een gedachtegoed te koppelen aan een merk of concept
Storytelling zorgt voor verankering van de boodschap
26. Vertelstructuur
Eenverhaalhoeftnietallenarratieveelemententebevatten, kaningepaktzijn
Insiders kennen het verhaal
27. Ingepaktverhaal
9/11
28. Ingepaktverhaal
29. Adam en eva
http://www.youtube.com/watch?v=rU30H0rkymY
30. storytelling
Storytelling kan er voor zorgen dat het publiek overschakelt van het ene medium naar het andere
Het zijn vaak (inter-) persoonlijke relaties die mensen overtuigen om over te gaan tot actie (over te schakelen naar een ander medium).
31. 32. Idols (RTL)
33. Campagneposterpetrelli
34. Campagnesitepetrelli
35. HEROES (NBC)
36. Lost (ABC)
37. Narratievecomplexiteit
38. Storytelling negatief effect
Verkeerde adaptatie van een medium
http://www.youtube.com/watch?v=epN_k70p1-w
39. Mediumspecificiteit
Dat wat media van elkaar onderscheid door hun kwaliteiten maar ook door hun eigenaardigheden. De specificiteit wordt gedefinieerd door media tegen elkaar af te zetten.
40. Mediumspecificiteit
Wat is mediumspecifiek aan televisie?
Wat is mediumspecifiek aan de mobiele telefoon?
41. Mediavergelijking
42. Mediumspecificiteit
Wat is mediumspecifiek aan Uitzending Gemist?
43. Mediumspecificiteit
Wat is mediumspecifiek aan de E-reader?
44. Relevantie
Nieuwe media maken het mogelijkvoor het individuomeenvoudig tot relevanteinformatietekomen
Relevantiemotiveertbetrokkenheid en participatie van het individu
Relevantie in
Verschijningsvorm
Tijd
Plaats
(Her)gebruik; bewaarbaar; zoekbaar
Interactie
45. Contextuelerelevantie (Shopgirl)
46. Twitter NS vertraging
47. Persoonlijkerelevantie (foodlog)
48. Socialerelevantie
49. Van bereiknaarrelevantie
Eenstuk op een blog waarstevig op gereageerdwordt, kanwaardevollerzijndaneen commercial die door 1 miljoenmensen is gezien, maarwaarniemandeigenlijkommaalt.
50. 51. 52. 53. 54. 55. Kansenvoor co-creatie
Dialoogen gedrevenheid
Toegankelijkheid van de informatie
Transparantie van de informatie
56. Mediabattle
Hoe zijn de speerpunten in je plan vertegenwoordigd?
Watkanscherper/beter?
57. Week 3: 17 februari
Aard van crossmedia / Transmedia
Doornemen H3 BasisboekCrossmedia
58. Ik dank u!