crossmedia is bereik

of 30 /30
we :: web sociale media als gereedschappen in een crossmediale benaderingswijze Erfgoed 2.0

Embed Size (px)

description

Crossmedia Bereik 01crossmedia presentatie voor Beaumont

Transcript of crossmedia is bereik

  • 1. we ::websociale mediaals gereedschappen in een crossmediale benaderingswijzeErfgoed 2.0

2. :: waarover wil ik het met jullie hebben? introductie: wie zijn wij verhalen + conversaties introductie crossmedia bespreken meegenomen voorbeelden en bespreken huiswerk 1 verder met crossmedia (theorie + toepassingen) voorbeelden + nieuwe trends (vogelvlucht) volgende keer... Erfgoed 2.0 3. :: crossmedia?conversaties &bereikErfgoed 2.0 4. :: verhalen storytelling, buzz, WoMMa, Erfgoed 2.0 5. :: zegt het voort Erfgoed 2.0 6. :: stories leiden een eigen leven? Erfgoed 2.0 7. :: stories leiden jouw leven indienje aanwezig bent waar de doelgroep is leert luisteren naar de taal van de doelgroep de doelgroep betrokken maakt bij jouw story inspireert (1 beeld zegt meer dan 1000 woorden, dus bewegend beeld ...) exibel bent: content goed op orde Erfgoed 2.0 8. :: bijeenkomsten, communities Erfgoed 2.0 9. :: nieuws msn en twitter zijn snelste nieuwsmedia moment en motivatie (modus) zijn belangrijk hoe lang duurt nieuws? Erfgoed 2.0 10. :: wie ben ik? Erfgoed 2.0 11. :: waar hoor ik bij? :: wat maakt mij blij? :: wat zoek ik? :: wat wil ik leren? Erfgoed 2.0 12. :: wat maak ik? Erfgoed 2.0 13. :: waaraan heb ik gebrek?aandacht is schaarsErfgoed 2.0 14. :: hoe bereik en betrek je mij? Erfgoed 2.0 15. crossmedia :: hoofdpersonen: individu / groep Erfgoed 2.0 16. crossmedia :: bereikt worden 7 bouwstenen van het sociale web Erfgoed 2.0 17. crossmedia :: menigte Erfgoed 2.0 18. crossmedia :: bronnen Het veranderende medialandschap heeft niets te maken met leren, het gaat om aeren. Alle gangbare grenzen vervagen. Durf de wereld met onzekerheden te betreden. Paul Molenaar (v/h ilse Media) Erfgoed 2.0 19. crossmedia :: bedreiging > kans Crossmedia als term dook op toen (traditionele) mediamakers (print, televisie) zich beseften dat nieuwe media een eigen kracht hebben die groter is dan verwacht Nieuwe media werden gezien als concurrenten en / of bedreiging Samenwerking tussen mediavormen kan oplossing zijn Nieuwe doelgroepen bereiken, binding, nieuwe inkomsten, nieuwe kansen Erfgoed 2.0 20. crossmedia :: kansen Vergroten bereik personen vinden elkaar > zegt het voort / motivatie / betrokkenheid personen vinden producenten, en omgekeerd op meerdere locaties op meerdere momenten bij de juiste aandacht / motivatie in kortere tijd want: aandacht is schaars 21. crossmedia :: (a)synchrone media + overstap Erfgoed 2.0 22. crossmedia :: uitgangspunten bij crossmedia staat een gesprek centraal, niet het product en niet eens de techniek of het mediumpersonen / rollen / perspectiefconsument en producent worden beiden prosumers interactie = redactie crossmedia = bereik(en) Erfgoed 2.0 23. crossmedia :: bereiken vinden binden boeien Erfgoed 2.0 24. crossmedia :: bereik vinden: zijn waar je doelgroep isvan je doelgroep een volggroep maken(al)tijd en locatie onafhankelijk communicerenmeerdere media vanwege hun gebruikersgroepen en krachtinzetten (mediaspeciciteit)diverse media elkaar laten benvloedendus: wordt vervolgd..., gebruikers vertellen ook zelf door binden: de communicatieve kern is contact maken, conversaties op gangbrengen of volgen. boeien: 24/24 (hoogwaardige) content bieden vgl. TED.comgebruikers mogelijkheid bieden tot (re)creatie contentErfgoed 2.0 25. crossmedia :: werkwijzemeerdere media inzetten vanwege specieke kwaliteiten internet (Web 2.0, sociale media) vormt vaak de verbindende factor storytelling is middel om boodschap te delen en/of te vragen crossmedia zet aan tot conversatie Erfgoed 2.0 26. crossmedia :: doelstellingeninformeren (want?) entertainen (want?) educatie (want?) participatie (want?) communicatie (want?) marketing (want?) ? Erfgoed 2.0 27. crossmedia :: meerdere doelensteeds vaker zal een integrale aanpak noodzakelijk zijn, dus n n n dat vraagt al om een gedifferentieerde benaderingswijze en aanpak daarmee kan een breder publiek worden aangesproken en betrokken Erfgoed 2.0 28. crossmedia :: kenmerkenmediumspeciciteit boodschap non-lineair karakter volgt meerdere richtingen kan veranderen Erfgoed 2.0 29. crossmedia :: kenmerkenzender < > ontvanger perspectief wisselt vaak verschillende rollen en overstap doelgroep genereert zelf content (UGC) virale werking boodschap betrokkenheid en authenticiteit zijn belangrijk niet tijdgebonden (24/24) re-creren, remixen > auteurschap & Erfgoed 2.0 30. crossmedia :: mediumspeciciteit Dat wat een medium onderscheidt van andere media Door de uiteenlopende mogelijkheden van digitale media is de scheidingslijn t.o.v. traditionele media erg dun geworden Zoeken naar de specieke mogelijkheden van digitale media maar: denk vanuit je kern idee / concept en zoek daar de juiste media bij; niet andersomErfgoed 2.0