crossmedia is bereik

30
we :: web sociale media als gereedschappen in een crossmediale benaderingswijze Erfgoed 2.0

description

Crossmedia Bereik 01crossmedia presentatie voor Beaumont

Transcript of crossmedia is bereik

Page 1: crossmedia is bereik

we::

websociale media

als gereedschappenin een crossmediale benaderingswijze

Erfgoed 2.0

Page 2: crossmedia is bereik

• introductie: wie zijn wij

• verhalen + conversaties

• introductie crossmedia

• bespreken meegenomen voorbeelden en bespreken huiswerk 1

• verder met crossmedia (theorie + toepassingen)

• voorbeelden + nieuwe trends (vogelvlucht)

• volgende keer...

:: waarover wil ik het met jullie hebben?

Erfgoed 2.0

Page 3: crossmedia is bereik

:: crossmedia?

Erfgoed 2.0

conversaties&

bereik

Page 4: crossmedia is bereik

• storytelling, buzz, WoMMa,

:: verhalen

Erfgoed 2.0

Page 5: crossmedia is bereik

:: zegt het voort

Erfgoed 2.0

Page 6: crossmedia is bereik

:: stories leiden een eigen leven?

Erfgoed 2.0

Page 7: crossmedia is bereik

• indien je ‣ aanwezig bent waar de doelgroep is

‣ leert luisteren naar de taal van de doelgroep

‣ de doelgroep betrokken maakt bij jouw ‘story’

‣ inspireert (1 beeld zegt meer dan 1000 woorden, dus bewegend beeld ...)

‣ flexibel bent: content goed op orde

:: stories leiden jouw leven

Erfgoed 2.0

Page 8: crossmedia is bereik

:: bijeenkomsten, communities

Erfgoed 2.0

Page 9: crossmedia is bereik

• msn en twitter zijn snelste nieuwsmedia

• moment en motivatie (modus) zijn belangrijk

• hoe lang duurt nieuws?

:: nieuws

Erfgoed 2.0

Page 10: crossmedia is bereik

:: wie ben ik?

Erfgoed 2.0

Page 11: crossmedia is bereik

:: waar hoor ik bij?

Erfgoed 2.0

:: wat wil ik leren?

:: wat zoek ik?

:: wat maakt mij blij?

Page 12: crossmedia is bereik

:: wat maak ik?

Erfgoed 2.0

Page 13: crossmedia is bereik

:: waaraan heb ik gebrek?

Erfgoed 2.0

aandacht is schaars

Page 14: crossmedia is bereik

:: hoe bereik en betrek je mij?

Erfgoed 2.0

Page 15: crossmedia is bereik

crossmedia :: hoofdpersonen: individu / groep

Erfgoed 2.0

Page 16: crossmedia is bereik

7 bouwstenen

van het sociale web

Erfgoed 2.0

crossmedia :: bereikt worden

Page 17: crossmedia is bereik

crossmedia :: menigte

Erfgoed 2.0

Page 18: crossmedia is bereik

• “ Het veranderende medialandschap heeft niets te maken met leren, het gaat om afleren. Alle gangbare grenzen vervagen. Durf de wereld met onzekerheden te betreden.” Paul Molenaar (v/h ilse Media)

Erfgoed 2.0

crossmedia :: bronnen

Page 19: crossmedia is bereik

• Crossmedia als term dook op toen (traditionele) mediamakers (print, televisie) zich beseften dat nieuwe media een eigen kracht hebben die groter is dan verwacht

• Nieuwe media werden gezien als concurrenten en / of bedreiging

• Samenwerking tussen mediavormen kan oplossing zijn

• Nieuwe doelgroepen bereiken, binding, nieuwe inkomsten, nieuwe kansen

crossmedia :: bedreiging > kans

Erfgoed 2.0

Page 20: crossmedia is bereik

• Vergroten bereik

• personen vinden elkaar > zegt het voort / motivatie / betrokkenheid

• personen vinden producenten, en omgekeerd

• op meerdere locaties

• op meerdere momenten

• bij de juiste aandacht / motivatie

• in kortere tijd

• want: aandacht is schaars

crossmedia :: kansen

Page 21: crossmedia is bereik

Erfgoed 2.0

crossmedia :: (a)synchrone media + overstap

Page 22: crossmedia is bereik

• bij crossmedia staat een gesprek centraal, niet het product en niet eens de techniek of het medium

‣ personen / rollen / perspectief

‣ consument en producent worden beiden ‘prosumers’‣ interactie = redactie

• crossmedia = bereik(en)

crossmedia :: uitgangspunten

Erfgoed 2.0

Page 23: crossmedia is bereik

• vinden

• binden

• boeien

Erfgoed 2.0

crossmedia :: bereiken

Page 24: crossmedia is bereik

• vinden:‣ zijn waar je doelgroep is‣ van je doelgroep een volggroep maken‣ (al)tijd en locatie onafhankelijk communiceren‣ meerdere media vanwege hun gebruikersgroepen en kracht

inzetten (mediaspecificiteit)‣ diverse media elkaar laten beïnvloeden

‣ dus: “wordt vervolgd...”, gebruikers vertellen ook zelf door

• binden: ‣ de communicatieve kern is ‘contact maken, conversaties op gang

brengen of volgen.’

• boeien: ‣ 24/24 (hoogwaardige) content bieden vgl. TED.com‣ gebruikers mogelijkheid bieden tot (re)creatie content

crossmedia :: bereik

Erfgoed 2.0

Page 25: crossmedia is bereik

• meerdere media inzetten vanwege specifieke kwaliteiten

• internet (Web 2.0, sociale media) vormt vaak de verbindende factor

• storytelling is middel om boodschap te delen en/of te vragen

• crossmedia zet aan tot conversatie

Erfgoed 2.0

crossmedia :: werkwijze

Page 26: crossmedia is bereik

‣ informeren (want?)‏‣ entertainen (want?)‣ educatie (want?)‣ participatie (want?)

‣ communicatie (want?)‏‣ marketing (want?)‏‣ ?

crossmedia :: doelstellingen

Erfgoed 2.0

Page 27: crossmedia is bereik

• steeds vaker zal een integrale aanpak noodzakelijk zijn, dus én én én

• dat vraagt al om een gedifferentieerde benaderingswijze en aanpak

• daarmee kan een breder publiek worden aangesproken en betrokken

crossmedia :: meerdere doelen

Erfgoed 2.0

Page 28: crossmedia is bereik

• mediumspecificiteit

• boodschap

‣ non-lineair karakter

‣ volgt meerdere richtingen

‣ kan veranderen

crossmedia :: kenmerken

Erfgoed 2.0

Page 29: crossmedia is bereik

• zender < > ontvanger

‣ perspectief wisselt vaak

‣ verschillende rollen en ‘overstap’

‣ doelgroep genereert zelf ‘content’ (UGC)

‣ virale werking boodschap

‣ betrokkenheid en authenticiteit zijn belangrijk

‣ niet tijdgebonden (24/24)

‣ re-creëren, remixen > auteurschap & ©

crossmedia :: kenmerken

Erfgoed 2.0

Page 30: crossmedia is bereik

• Dat wat een medium onderscheidt van andere media

• Door de uiteenlopende mogelijkheden van digitale media is de scheidingslijn t.o.v. traditionele media erg dun geworden

• Zoeken naar de specifieke mogelijkheden van digitale media

• maar: denk vanuit je kern idee / concept

en zoek daar de juiste media bij; niet andersom

crossmedia :: mediumspecificiteit

Erfgoed 2.0