Trends en ontwikkelingen in crossmedia 2009-2010

Click here to load reader

 • date post

  06-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  288
 • download

  10

Embed Size (px)

description

Trends en ontwikkelingen in crossmedia geeft een overzicht van de relevante ontwikkelingen in de Nederlandse crossmedia sector in 2009. 2009, het jaar waarin heel Nederland gebruik begint te maken van mobiele diensten, HDTV’s niet aan te slepen waren, digitale archieven springlevend zijn en serious health gaming een nieuwe belofte voor 2010 werd. Nieuw in deze editie: Peter Olsthoorn leidt elk onderwerp in met een opiniërende blik op de gebeurtenissen in 2009.

Transcript of Trends en ontwikkelingen in crossmedia 2009-2010

 • TRENDS EN ONTWIKKELINGEN IN CROSSMEDIA, EDITIE 2009-2010

  Trends en ontwikkelingen in crossmedia geeft een overzicht van de relevante ontwikkelingen in de Nederlandse crossmedia sector in 2009. Aan de hand van de door iMMovator georganiseerde evenementen, zoals de Cross Media Cafs, de HD Dagen en het Media-park Jaarcongres, projecten en onderzoeken komen verschillende themas aan bod. 2009, het jaar waarin heel Nederland gebruik begon te maken van mobiele diensten, HDTV zich langzaam verder ontwikkelde, digitale archieven springlevend zijn en serioushealth gaming de belofte voor 2010 werd. Trends en ontwikkelingen in crossmedia biedt een boeiend overzicht van de ontwikkelingenin de crossmedia sector in 2009 en inzicht in prille trends die in 2010 de markt kunnen veranderen!

  Meer informatie is te vinden opWWW.IMMOVATOR.NL

  ANDERE UITGAVEN VAN IMMOVATOR:

  Trends en ontwikkelingen in crossmedia, editie 2007-2008 (januari 2008) Trends en ontwikkelingen in crossmedia, editie 2008-2009 (januari 2009) Cross Media Monitor 2006 (december 2006) Cross Media Monitor 2008 (juni 2008) Kwartaalmonitor Digitale Televisie (vanaf september 2007 ieder kwartaal) Investeren in Verbindingen (juni 2006)

  IMMOVATORTRENDS EN ONTWIKKELINGEN

  IN CROSSMEDIAEDITIE 2009-2010

  IMM

  OV

  AT

  OR

  T

  RE

  ND

  S E

  N O

  NT

  WIK

  KE

  LIN

  GE

  N IN

  CR

  OS

  SM

  ED

  IA E

  DIT

  IE 2

  00

  9-2

  010

 • IMMOVATORTRENDS EN ONTWIKKELINGEN

  IN CROSSMEDIAEDITIE 2009-2010

  iMMovator Cross Media Expertisecentrum is mede gefinancierd met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Commissie.

 • iMMovator Cross Media Network02

 • InhoudsopgaveTrends en ontwikkelingen in crossmedia

  Inhoudsopgave 03

  Voorwoord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .05Door Ton van Mil

  Hoofdstuk 1. Mobiele media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .07Cross Media Caf over mobiel

  Hoofdstuk 2. Aflevering: Digitale tv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21Cross Media Caf over digitale tv

  Hoofdstuk 3. Aflevering: HDTV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31De Nederlandse HD Dagen

  Hoofdstuk 4. Digitale archieven springlevend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49Cross Media Caf over digitale archieven

  Hoofdstuk 5. Toekomst van het medialandschap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61Het Mediapark Jaarcongres

  Hoofdstuk 6. BreedNet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81Innovatiever, sneller, voordeliger

  Hoofdstuk 7. Dutch Media Hub. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87Digital Gateway to Europe

  Hoofdstuk 8. Nieuw seizoen, nieuwe plannen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93Cross Media Zomercaf over nieuwe crossmediale plannen van de omroepen

  Hoofdstuk 9. Media en uitvinders. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101Cross Media Caf over media en uitvinders

  Hoofdstuk 10. Games en Zorg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111Cross Media Caf op locatie: Game in the City

  Hoofdstuk 11. Crossmedia marktontwikkelingen: de nieuwste cijfers . . . . . . . . 119Cross Media Caf over trends en ontwikkelingen

  Hoofdstuk 12. Over iMMovator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127Netwerkorganisatie, expertisecentrum, projectbureau

  Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

  Colofon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

 • iMMovator Cross Media Network04

 • VoorwoordDoor Ton van Mil

  Voorwoord 05

  Voor u ligt de derde editie van ons jaarboek Trends en ontwikke-lingen in crossmedia. Wederom zijn onze vakgenoten bereid ge-vonden hun inzichten met ons te delen. En dat niet alleen op onzeevenementen of binnen de projecten maar ook in deze uitgave.Daarmee bereikbaar voor eenieder en tijdloos geworden door zeaan papier toe te vertrouwen. Op uw verzoek geven we in dezeuitgave voor het eerst een korte toelichting op de themas die aande orde komen en weven er een rode draad doorheen. Een traditieis gezet! Trends en ontwikkelingen in crossmedia is een blijvendepublicatie geworden. Van en voor U.

  We hebben nu een vol jaar crisis achter ons. Een crisis is altijd on-eerlijk. Degene die niet wordt getroffen kijkt vaak verbaasd en somsonverschillig naar de effecten. Degene die wel wordt getroffen is zuur. De scheidslijn in onze sector tussen wel of niet geraakt isdun en behalve voor de structurele problemen in de print en reclamesector erg van toeval afhankelijk. Onze sector toont zichveerkrachtig en onomkeerbaar is de succesvolle werkvorm van dekleine zelfstandige, soms als zzper maar ook als kleine MKB-er.Dankzij de verworvenheden van internet en breedbandnetwerken,zoals het door iMMovator genitieerde BreedNet zijn kleine be-drijven steeds meer in staat grote dingen te doen. Dat geeft eennieuwe beweeglijkheid in de sector en nieuwe dynamiek in dekleinere steden rondom de metropool Amsterdam. We zien eentoenemend ondernemerschap in Haarlem, Amersfoort en ook Almere begint vanuit een ICT perspectief aan te sluiten bij de tra-ditioneel in Amsterdam en Hilversum gevestigde media-industrie.

  Media groeien nog steeds en sneller in belang in de creatief zakelij-ke dienstverlening. Ook hier slaagt (weet) de zzper meer en meerpositie te kiezen. Kleinschaligheid wordt door de afnemers nietmeer gezien als een potentieel risico in continuteit maar gewaar-deerd als flexibiliteit, kosteneffectief en value for money. Nederlandwent mede dankzij de crisis snel aan het idee dat medewerkersniet in dienst hoeven te zijn maar prima vanuit hun zelfstandigheidhun diensten kunnen leveren. 2010 wordt HET jaar voor onderne-merschap, aangemoedigd door de voorbije crisis!

  Klein ondernemerschap bergt ook het risico van versnippering inzich en minder orintatie op internationale groeikansen. Nieuwesamenwerkingsvormen zijn nodig om de sector internationaal opde kaart te zetten en te houden. IMMovator speelt hier op in methet project Dutch Media Hub maar ook met het organiseren vangezamenlijke aanwezigheid op internationale beurzen.

  Inmiddels wordt breed erkend dat de crossmedia industrie groeitin belang voor de internationale positie van Nederland. Dat heeftzich vertaald naar extra financiering voor onze activiteiten door deEuropese Unie. IMMovator kan hiermee haar activiteiten voor desector intensiveren. Daarbij zoeken we nog nadrukkelijker de samenwerking met u als individu, kleine ondernemer, groot bedrijfof netwerkorganisatie. Nieuwe coalities zijn nodig, laten we diegaan smeden!

  Veel leesplezier.

  Ton van MilDirecteur iMMovator Cross Media Network

  Ton van Mil

  Stand Dutch Media Hub op IBC

 • iMMovator Cross Media Network06

 • 1. Mobiele media

  Cross Media Caf over mobiele Media

  Datum: 10 februari 2009

  Locatie: studio 31, Media Park Hilversum

  Samenvatting en PowerPoint presentaties:

  http://www.immovator.nl/cross-media-

  cafe-10-februari

  490 inschrijvingen

  Cross Media Caf over mobiel

  Hoofdstuk 1. Mobiele Media 07

 • Na het veel te late succes van sms, het slecht aanslaan vanmms, de mislukking mobiele portalen en van open mobiel inter-net toont de mobiele markt wederom een grote verrassendewending. Makers van mobiele besturing zetten de toon met denieuwe poging om mobiel internet tot een succes te maken. Enhet lukt, met Apple die de toon zet met iPhone.

  Eerst nog een mislukking. Op het Cross Media Caf mobielemedia begin februari 2009 werd Blyk aangekondigd: gr