Continuïteit in de familiale KMO

70

description

Continuïteit in de familiale KMO. Continuïteit in de familiale KMO. Succesvolle overdracht : model Familiale Opvolging Verkoper : creëer waarde! Oefening. Het Familiebedrijf (FB). Belang 80% van Belgische bedrijven 55% van het BNP stellen meer mensen te werk dan niet FB - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Continuïteit in de familiale KMO

Page 1: Continuïteit in de familiale KMO
Page 2: Continuïteit in de familiale KMO

Continuïteit in de familiale KMO

Page 3: Continuïteit in de familiale KMO

3

Continuïteit in de familiale KMO

Succesvolle overdracht : model Familiale Opvolging Verkoper : creëer waarde! Oefening

Page 4: Continuïteit in de familiale KMO

4

Het Familiebedrijf (FB)

Belang80% van Belgische bedrijven55% van het BNPstellen meer mensen te werk dan niet FBpresteren beter dan niet FB

Opvolging10% haalt slechts 3° generatie1% haalt slechts 4° generatie

Page 5: Continuïteit in de familiale KMO

5

Starten...

48% van de jongeren wil het 3% slechts doet het < 50% is nog actief na 5 jaar

Page 6: Continuïteit in de familiale KMO

6

…of overnemen

96% nog actief na 5 jaar 80% van de overnames leidt tot

50% meer omzet40% meer tewerkstelling63% meer winst46% meer innovatie

Page 7: Continuïteit in de familiale KMO

7

Verklarend model overdracht

BEDRIJF

FAMILIE

INDIVIDU

Afbakening verantwoordelijkheden

Familiewaarden

Symbolen

TroevenGezond bedrijf

Familienaam

Alleen actieve aandeelhouders

Schriftelijke Planning en afspraken

EerlijkeCommunicatie

Formele internevorming

Overdrager· Vader als

Buddy of Big Manitu

· Enthousiasme· Moeder als

symbolischhoofd

TIJD

Opvolger· Geen dwang· Individuele waarden· Vrijheid· Vroege betrokkenheid· Externe ervaring· Onder aan de ladder· Medeaandeelhouder

bij officiële intrede· Ondernemer

∞2008

Naar J. Lambrecht (2004)

Page 8: Continuïteit in de familiale KMO

8

Continuïteit in de familiale KMO

Succesvolle overdracht : model Familiale Opvolging Verkoper : creëer waarde! Oefening

Page 9: Continuïteit in de familiale KMO

9

Familiale Opvolging

Valkuilen en Succesfactoren Stappenplan Voorbeeld overdracht Nut van de Holding

Page 10: Continuïteit in de familiale KMO

10

Stappenplan Familiale Opvoling

In elk proces van familiale opvolging :

3 valkuilen

3 succesfactoren

Page 11: Continuïteit in de familiale KMO

11

3 valkuilen

Illusie dat een goed contract volstaat Overlater regelt en beslist eenzijdig Fiscale optimalisatie primeert

Page 12: Continuïteit in de familiale KMO

12

1. Een goed contract volstaat

Misverstand bij veel adviseurs Opvolging is veel meer dan een

juridische kwestie Opvolging is een proces De juridische stap is de allerlaatste

Page 13: Continuïteit in de familiale KMO

13

2. Overlater regelt en beslist

Kent z’n bedrijf, z’n kinderen… Wil in eenieders belang handelen Is een vastberaden aanpak gewend DUS: overlater regelt en beslist MAAR: is er voldoende vrijheid van

menings-vorming, voldoende overleg tussen alle betrokkenen?

Page 14: Continuïteit in de familiale KMO

14

Conflict? Macht?

Zo

Pa

Page 15: Continuïteit in de familiale KMO

15

3. Fiscale optimalisatie voorop

Wie betaalt graag de fiscus? Niemand Makkelijk thema voor consensus Onze ervaring: deze doelstelling laten

primeren, vormt een ernstige bedreiging voor de continuïteit van het familiebedrijf

Page 16: Continuïteit in de familiale KMO

16

3 valkuilen

Wat moet U doen om deze valkuilen te vermijden?

Hoe moet u dan wel te werk gaan?

Page 17: Continuïteit in de familiale KMO

17

3 Succesfactoren

Tijdsextensief proces Open 3-weg communicatie Ontwikkeling gedeelde visie

Page 18: Continuïteit in de familiale KMO

18

1.Tijdsextensief proces

Neem er ruim de tijd voor 4 tot 7 jaar! Opvolging is geen contract, wel een

proces Opvolger, overlater, familie en bedrijf

moeten erdoor

Page 19: Continuïteit in de familiale KMO

19

Timing op- & afbouwIn

vlo

ed

op

Be

dri

jf

I

Opvolger²Overdrager

Tijd

Invloed individuele levenscycli op bedrijf

LoslatenOndersteunenSturen

Opvolger

Groeien

Plannen

(Naar R.Carlock & J.Ward)

Op- & afbouw :Opleiden: intern, extern, mentorStart-functie: loon, evaluatieVerantwoordelijkheden overnemen ...van wie?Eindverantwoordelijkheid?Eigendom overnemen: wanneer hoeveel, alleen?Afbouw: hoe snel, waar naartoe

Page 20: Continuïteit in de familiale KMO

20

2.Open 3-weg communicatie

Gebrek aan communicatie is belangrijkste oorzaak faling opvolging

Overleg tussen 3 groepenFamilieBedrijfExternen (specialisten)

In een open, respectvolle sfeer

Page 21: Continuïteit in de familiale KMO

21

Goede familiale relatie = Hoge RI

IIIGemiddelde RI

IVHoge RI

IGeen RI

IILage RI

Actie-gebied

Fund

amen

ten

: ver

trouw

en,

optim

ism

e, re

spec

t

Vaardigheden : communicatie, luisteren, problemen oplossen, plannen

Relationele Intelligentie (C.& E. Hoover)

Goede familiale relatie =

succesfactor N°1in opvolging

Page 22: Continuïteit in de familiale KMO

22

Op zoek naar harmonie ?

Win-winToegeven

Compromis

Positief Negatief

Pos

itief

Effe

ct o

p F

amili

e

VermijdingGezag

Neg

atie

f

Effect op Bedrijf

Conflict strategieën : welke hanteren?

(R. Sorenson)

Meer initiatieventot samenwerking

=Meer win-win

=Meer harmonie

Page 23: Continuïteit in de familiale KMO

23

3. Ontwikkeling gedeelde visie

Ontwikkel een gezamenlijke droom waardoorOpvolgers bezield rakenMedewerkers enthousiastDe familie geëngageerd blijft

Page 24: Continuïteit in de familiale KMO

24

Huidige structuur : eenvoudig

Bedrijf

KMO

BedrijfsleiderEchtgenote

Aandeelhouder

Bedrijfsleider

Zaakvoerder

Patron

Page 25: Continuïteit in de familiale KMO

25

Te realiseren structuur : complex

Eigendom

BedrijfFamilie

1

Naar Davis & Tagiuri (1982)

5

4 3

2

1 : algemene vergadering ( van vennoten/aandeelhouders) 2 : (college van) zaakvoerders / managementteam STUREND3 : college van zaakvoerders / raad van bestuur STUREND4 : family office (louter theoretisch)5 : familie-forum/raad STUREND

Wie doet wat, waar, en wanneer ?

Uitdaging : managen van een complexere structuur 1° aandeelhouders : van 1 naar…?2° zaakvoerders/bestuurders : van 1 naar …?3° managementteam?4° niet-actieve vennoten/aandeelhouders !5° uitdeindende familie !

Page 26: Continuïteit in de familiale KMO

26

Structuren & Afspraken

Eigendom

BedrijfFamilie

1

Naar Davis & Tagiuri (1982)

3 2

1 : Aandeelhoudersoverenkomst ? Statuten2 : Bevoegdheid zaakvoerder(s) : statuten ↔ Interne verdeling verantwoordelijkheden3 : Familiecharter Huwelijkscontract Testament

Wie doet wat, waar, en wanneer ?

Page 27: Continuïteit in de familiale KMO

27

Sleutelprincipes bij het maken van afspraken

CommunicatieTé veel … bestaat niet

ObjectiverenWaarde, vergoeding, evaluatie prestaties..

Welk belang primeert?Bedrijf>Familie>Individu

Engagement om ze na te leven

Page 28: Continuïteit in de familiale KMO

28

StappenplanFamiliale Opvolging

1. Toekomst als zelfstandige KMO

2. Keuze voor carrière in het familiebedrijf

3. Loslaten levenswerk

4. Interesse andere familieleden

5. Schenken

6. Haalbaarheid uitkoop

7. Familieleden als stille vennoot

8. Fiscale optimalisatie

9. Juridische uitwerking

Page 29: Continuïteit in de familiale KMO

29

Stappenplan

1. Toekomst als zelfstandige KMO Hoe ziet u dit als overlater? Hoe ziet uw opvolger de toekomst? Visie van uw sleutelmedewerkers? Kan het bedrijf op eigen kracht verder? Zonder toekomst…, geen opvolging!

Page 30: Continuïteit in de familiale KMO

30

Stappenplan

2. Kies ik als opvolger voor een carrière in het familiebedrijf?

Is het dat wat ik echt wil? Heb ik de motivatie, de drive? Heb ik voldoende competenties? Kan ik het leven als zelfstandige aan?

Page 31: Continuïteit in de familiale KMO

31

Stappenplan

3. Laat de overlater z’n levenswerk (al) los?

Ben je financieel onafhankelijk? Wees je bewust van de relationele band

met het bedrijf Geef de droom door Word coach van je opvolger Geef je leven een nieuwe wending

Page 32: Continuïteit in de familiale KMO

32

Stappenplan

4. Wat is de interesse van de andere familieleden?

Betrek hen bij het proces Maak dat ze zich uitspreken

Page 33: Continuïteit in de familiale KMO

33

Stappenplan

De voorbije 4 stappen zijn van essentieel belang.

Sla ze niet over. Ze bepalen het kader waarbinnen een

regeling kan uitgewerkt worden. De volgende 5 stappen hebben een

meer technisch karakter.

Page 34: Continuïteit in de familiale KMO

34

Stappenplan

5. Is een schenking mogelijk? Financieel mogelijk? Wat zijn de juridische mogelijkheden? Is een schenking wenselijk?

Page 35: Continuïteit in de familiale KMO

35

Stappenplan

6. Is een uitkoop haalbaar? Wat is de waarde? Wat is de prijs? Wat is de terugbetalingscapaciteit? Welke zijn de

financieringsmogelijkheden?

Page 36: Continuïteit in de familiale KMO

36

Is uitkoop mogelijk?

Waardebepaling onderneming Terugbetalingscapaciteit opvolger Belasting op uitkoop Financiering uitkoop

Page 37: Continuïteit in de familiale KMO

37

Waardebepaling onderneming

Wat zit er in het bedrijf? intrinsieke waarde netto-actiefgecorrigeerd eigen vermogen

Wat kan ik er in verdienen? rendementswaardeActuele waarde toekomstige

Netto-winsten Vrije cashflow

Bereidheid opvolger hiervoor te betalen

Page 38: Continuïteit in de familiale KMO

38

Terugbetaling overnamekrediet

Cashflow volgende 5 à 7 jaar

- aflossingen bestaande investeringskredieten

- nieuwe bedrijfsinvesteringen met eigen middelen

= vrije cashflow voor overnamefinanciering

Nog voldoende buffer voor exploitatierisico’s?

Page 39: Continuïteit in de familiale KMO

39

Terugbetalingscapaciteit opvolger

Vrije cash flow na belastingen:

Hoeveel belastingen zijn hierop

verschuldigd?

Page 40: Continuïteit in de familiale KMO

40

Belasting op uitkoop : activatransactie Overnemer kan afschrijven Terugbetaling overnamekrediet kan in

principe met winsten voor belasting

Overlater wordt belast op meerwaardepersonenbelasting: afzonderlijk tarief vennootschapsbelasting: géén afzonderlijk tarief

Page 41: Continuïteit in de familiale KMO

41

Belasting op uitkoop : aandelentransactie koper aandelen kan intresten overname-

krediet fiscaal aftrekken koper kan niet afschrijven op aandelen

=> krediet aflossen met winst na belastingaankoop als privé-persoon => na personenbelastingaankoop via holding => na vennootschapsbelasting

wie aandelen verkoopt aan familiale opvolger ontvangt prijs belastingvrij

Page 42: Continuïteit in de familiale KMO

42

De juiste financieringsmix Bronnen van financiering ?

Verkoper Derden

Koper

Bedrijf

Page 43: Continuïteit in de familiale KMO

43

De juiste financieringsmix

Koper : eigen spaarcenten Bedrijf

Uitkeren overtollig patrimoniumWerken op bedrijfsexploitatie

DerdenBankiersDe overheidRisicokapitaal / Business angel

Overlater : uitstel van betaling

Page 44: Continuïteit in de familiale KMO

44

Stappenplan

7. Familieleden als stille vennoot Als een uitkoop niet haalbaar is… Hoe omgaan met stille vennoten? Wat zijn de juridische mogelijkheden? Hoe kan de opvolger controle houden

over het bedrijf?

Page 45: Continuïteit in de familiale KMO

45

Familieleden als stille vennoot

NV: meerderheid algemene vergadering benoemt bestuurders

BVBA: afzetten statutaire zaakvoerder vergt bijzondere meerderheid

Commanditaire Vennootschap op Aandelen

Private Stichting

Page 46: Continuïteit in de familiale KMO

46

Familieleden als stille vennoot

Veel belangrijker dan de juridische structuur is de voortdurende investering in het engagement & respect van de familie

Page 47: Continuïteit in de familiale KMO

47

Familieleden als stille venoot

Vertrouwen informatie over gang van zakeninformatie over toekomstvisie

Emotionele banddezelfde naamdezelfde roots

Page 48: Continuïteit in de familiale KMO

48

Stappenplan

8. Fiscale optimalisatie Pas nadat alle andere stappen zijn

doorlopen De wet biedt tal van opportuniteiten!

9. Juridische uitwerking Deze laatste stap is een gevolg van alle

voorgaande

Page 49: Continuïteit in de familiale KMO

49

StappenplanFamiliale Opvolging

1. Toekomst als zelfstandige KMO

2. Keuze voor carrière in het familiebedrijf

3. Loslaten levenswerk

4. Interesse andere familieleden

5. Schenken

6. Haalbaarheid uitkoop

7. Familieleden als stille vennoot

8. Fiscale optimalisatie

9. Juridische uitwerking

Page 50: Continuïteit in de familiale KMO

50

Familiale Opvolging

Valkuilen en Succesfactoren Stappenplan Voorbeeld overdracht Nut van de Holding

Page 51: Continuïteit in de familiale KMO

51

Familiale Opvolging ABC

Context :Successieplanning echtpaar V – R3 kinderen : Karel, C & V ABC en andere vennootschappenKarel wil ABC uitbouwenOuders willen schenken

Page 52: Continuïteit in de familiale KMO

52

Familiale Opvolging ABC

Voor bespreking :50% van de aandelen overdragenControle bij ouders

Na bespreking en analyse :Firma integraal overdragenOnafhankelijkheid overnemer/overdragerFaire waarde

Uitwerking : verkoopscenario

Page 53: Continuïteit in de familiale KMO

53

ABC : stappenplan => verkoop

Aanzuivering schuld bij ABC XYZ betaalt zijn schuld aan ABC : 400.000 eurABC beschikt hierdoor over liquiditeiten

Oprichting holdingvennootschap Bvb 100.000 eur kapitaal (middels?)

Verkoop NV ABC aan Karels holdingaan waarde obv waarderingsverslag: 600.000 eur

Financiering middels krediet van 500.000 eur

Page 54: Continuïteit in de familiale KMO

54

ABC : stappenplan => verkoop

Schenking verkoopprijs (600.000) aan elk van de 3 kinderen

Inbreng 200.000 door Karel in zijn holding Als RC (lening) 100.000 Als startkapitaal 100.000

Terugbetaling deel krediet Met 100.000 (RC) daalt het krediet naar 400.000

Dividenduitkering door ABC aan Holding Met de liquiditeiten (400) : 200.000 (?) Resterende liquiditeiten in ABC : 200.000

Resterend lange termijnkrediet op Holding : 200.000

Page 55: Continuïteit in de familiale KMO

55

Familiale Opvolging

Valkuilen en Succesfactoren Stappenplan Voorbeeld overdracht Nut van de Holding

Page 56: Continuïteit in de familiale KMO

56

Familiale Opvolging

Zeer vaak keuze voor :Verkoop van het familiebedrijfMiddels holdingstructuur

Holding: hoe werkt dit?

Page 57: Continuïteit in de familiale KMO

57

Huidige situatie

Ouders

NV ExploitatieLiquiditeiten 1.000 1.500 Eigen Vermogen

100%

Page 58: Continuïteit in de familiale KMO

58

Holding : stap 1 opvolger richt holding op die aandelen koopt

Opvolger

BVBA Holding

FVA: Aandelen 2.000 100 Kapitaal 1.900 Lening ouders/bank

99,9%

NV Exploitatie

Liquiditeiten 1.000 1.500 Eigen Vermogen

99,9%

RichtlijnenRulingInzake

FamilialeOverdracht

Page 59: Continuïteit in de familiale KMO

59

Holding : stap 2 dividenduitkering

Opvolger

BVBA Holding FVA: Aandelen 2.000 100 Kapitaal Liquiditeiten 983 983 Overgedragen Winst 1.900 Lening ouders/bank

99,9%

NV Exploitatie

Liquiditeiten 0 500 Eigen Vermogen

99,9%

DBI : 95% vrij, 34% op 5% = 1,7%Belastingdruk1.000 – 17 = 983

Page 60: Continuïteit in de familiale KMO

60

Holding: stap 3 aflossing schuld aan ouders

Opvolger

BVBA Holding FVA: Aandelen 2.000 100 Kapitaal Liquiditeiten 0 983 Overgedragen Winst 917 Lening Bank

99,9%

NV Exploitatie

Liquiditeiten 0 500 Eigen Vermogen

99,9% Ouders hebbengeld ipv

aandelen

Verkoper Ontvangt

VerkoopprijsBelastingvrij

Page 61: Continuïteit in de familiale KMO

61

Familiale Opvolging: Nut van de Holding

Successieproblematiek verkleinenGeen aandelen verdelen, wel cashGeen onverdeeldheid creëren rond

familiebedrijf

Fiscaalvriendelijke techniekGeen Meerwaardebelasting Koper : DBI

ExploitatiemaatschappijMean & lean => performanter

Page 62: Continuïteit in de familiale KMO

62

Familiale Opvolging :Nut van de Holding

Voordelen uitkoop :Definitieve regeling indien faire prijsOpvolger op eigen benen : drive!Overdrager financieel onafhankelijk

Page 63: Continuïteit in de familiale KMO

63

Continuïteit in de familiale KMO

Succesvolle overdracht : model Familiale Opvolging Verkoper : creëer waarde! Getuigenis : Paul Peeters Oefening

Page 64: Continuïteit in de familiale KMO

64

Waardecreatie

Positionering Transparant ondernemingsdossier Werken op bedrijfsexploitatie Latente rendabiliteit tonen Vennootschap afslanken

Page 65: Continuïteit in de familiale KMO

65

WOW! (werken op waardecreatie)

Voordeel ondernemer groter familiaal vermogen betere risicospreiding minder financiële zorgen bij overdracht makkelijkere successieplanning

Page 66: Continuïteit in de familiale KMO

66

Overdracht: moeilijk

100%

Familiaal vermogen = Familiebedrijf (spaargeld + bedrijfspand + villa?)

Page 67: Continuïteit in de familiale KMO

67

WOW!

20%

10%

20%

50%

7%

7%

Familiaal vermogen = FB 1 + FB 2 + Joint Venture + villa + spaargeld + Patrimoniumvenn.

Familiebedrijf 1FB 2

J V

20%

80%

Erfgenaam 2

100%

Erfgenaam 1

Page 68: Continuïteit in de familiale KMO

68

WOW! (werken op waardecreatie)

Voordeel ondernemer groter familiaal vermogen betere risicospreiding minder financiële zorgen bij overdracht makkelijkere successieplanning

Voordeel onderneming hogere performantie vlottere verkoopbaarheid

Page 69: Continuïteit in de familiale KMO

69

Continuïteit in de familiale KMO

Succesvolle overdracht : model Familiale Opvolging Verkoper : creëer waarde! Oefening

Page 70: Continuïteit in de familiale KMO

70

Tot PLATO !