Interne opvolging KMO- Portefeuille Pijler:Technologieverkenning

of 18 /18
Interne opvolging KMO-Portefeuille Pijler:Technologieverkenning

Embed Size (px)

description

Interne opvolging KMO- Portefeuille Pijler:Technologieverkenning. Informeren klant van het bestaan van de KMO Portefeuille Biedt meer financiële mogelijkheden voor klant Belangrijk voor aanduiding van de te volgen administratieve route - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Interne opvolging KMO- Portefeuille Pijler:Technologieverkenning

Titel Powerpoint presentatie

Interne opvolging KMO-PortefeuillePijler:Technologieverkenning1

Het bedrijf sluit een overeenkomst met de PHL & beschikt hiervoor over een offerte/contract.

Informeren klant van het bestaan van de KMO PortefeuilleBiedt meer financile mogelijkheden voor klantBelangrijk voor aanduiding van de te volgen administratieve routeConclusie: 1ste contactpersoon is belangrijke schakel

Basisvermeldingen overeenkomstHandtekening van dienstverlener & ondernemingDatumBeschrijving van de dienstverleningPrijs (excl. BTW) van de dienstverlening -> aparte vermelding van de niet in aanmerking komende kosten (opgelijst op website KMO-portefeuille)

3Informeren over duurtijd van de allereerste registratieRegistratie natuurlijke persoon: aanvraag token of installatie EIDRegistratie onderneming : opzoeken NACE code van hoofdactiviteit (cfr. Inschr.doc. Kruispuntbank)Koppelen van de natuurlijke, gemachtigde persoon aan de onderneming via activatielink

Het bedrijf meldt het project aan (ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de activiteiten)

Erkenningsnummer meedelen (bv. PHL = DV.T106029)Klant vult projectfiche in tijdens aanvraag: korte omschrijving van probleemstelling & op te leveren resultaten

De PHL bevestigt de opdracht (binnen de 30 kalenderdagen na aanvraag)Ontvangst email (binnen KMO Portefeuille: 1 contactpersoon geregistreerd)

5Aanmelden via www.kmo-portefeuille.be of via link zoals vermeld in e-mail

Opvragen detail : Pijler?

SPOC aanvaardt project na verificatieAanwezigheid contract/offerteHet aangevraagde bedragDatum aanvang project

Contacteren SPOC binnen deze pijler

SPOC vult intern overzicht aan

Controle facturatieAfpunten Sodexho betalingenEindejaarsverrichtingen boekhouding: over te dragen opbrengsten?SPOC verzendt naar Financile Dienst:opdracht tot facturatie (incl. melding van de voorziene einddatum van het project)kopie van de overeenkomst/ offerte printscreen van het te aanvaarden project binnen de KMO portefeuille

FacturatieBegeleidend schrijven

Handleiding KMO Portefeuille: Storten-Betalen mee versturen met factuur

Storten : eigen aandeel kmo in portefeuille steken via rekeningnummer Sodexo.Betalen : betalen van de factuur aan de dienstverlener via de portefeuilleFinancile dienst vult intern overzicht aan met factuurnummer

Het bedrijf betaalt zijn aandeel (25%) van het project aan SODEXHO

Ontvangst e-mail : bevestiging storting

De Vlaamse overheid vult de KMO Portefeuille aan

Bij gebrek aan deze email binnen 30dagen na aanvraag van het project: de onderneming heeft zijn/haar bijdrage niet gestort. Subsidie aanvraag wordt automatisch & zonder verdere berichtgeving geannuleerd !!

Na afloop van het project vult de PHL de projectfiche in

Ontvangst e-mail : verslagfiche project

Informeren SPOC

SPOC vult de verslagfiche in

Projectnummer2010KMO026038 Naam ondernemingJANSSEN EXPEDITIE EN TRANSPORT Ondernemingsnummer0421695721 Adres ondernemingNijverheidslaan 1515 3660 Opglabbeek Naam dienstverlenerProvinciale Hogeschool LimburgNaam uitvoerende persoonErkenningsnummer dienstverlenerDV.T106029OnderwerpBusiness Intelligence Tool voor transportkostrapporteringProjectbedrag (cfr. Overeenkomst)13.300,00Factuurbedrag aan KMO (excl. BTW)bv. 1.234,56Mededeling factuurVrije mededeling Of gestructureerde mededeling+++ / / +++ Project had betrekking op de vernieuwing van een()productprocessdienstDoor kenniscentrum bestede menskracht (md)ProbleemstellingUitgevoerde activiteitenBereikte resultaten en kennistransfer naar KMOIs er een aanwijsbaar verband tussen deze Technologieverkenning en andere IWT projecten?ja nee onduidelijk Indien ja, welk?Project: VerslagficheHet bedrijf keurt de projectfiche goed, kent een score toe aan de PHL en geeft opdracht tot betaling van de PHL

Ontvangst email: bevestiging betaling

De PHL ontvangt de betaling op zijn rekening

Boekhouding: verwerken betalingen van Sodexho (van alle pijlers!): eenvoudig traceerbaar via zoekfunctie in intern overzicht

Ex-post controleert IWT de uitgevoerde projecten en grijpt in waar nodig

Voor een portefeuille geopend in 2009 kunnen de projecten afgewerkt worden tot en met 31/12/2010. Het eigen aandeel dat op het einde van de cyclus niet is doorgestort aan de dienstverlener wordt automatisch teruggestort aan de onderneming.

Speciale opvolging : aanmaningen

Eindejaarscontrole : afstemmen overzicht website KMO portefeuille Intern overzicht

Bronvermelding: Website www.kmo-portefeuille.be