Bisg kmo congres

of 19/19
Is uw werknemer tevreden met z’n werkomgeving? Aangrijpingspunten tot verbetering Glenn BISCOP Europees Ergonoom Regiodirecteur Medisch Toezicht HDP-AristA 17 maart 2009

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Bisg kmo congres

 • 1. Is uw werknemer tevreden met zn werkomgeving? Aangrijpingspunten tot verbetering Glenn BISCOP Europees Ergonoom Regiodirecteur Medisch Toezicht HDP-AristA 17 maart 2009
 • 2. Inleiding
  • Onderwerp
  • Mens - arbeidssysteem
 • 3. Inleiding
  • Arbeidsbelasting
  • = proces waarin responsen in het lichaam worden opgeroepen door de taak arbeid te verrichten
  • belastende factoren
  • belastingsverschijnselen
 • 4. Arbeidsbelasting
  • Belastende factoren
    • Fysieke belasting
     • kracht, duur, frequentie, werkhoudingen,...
    • Mentale psychische belasting
     • werkdruk, relaties (collegas), hirarchie, werkinhoud,...
    • Fysische omgevingsparameters
     • geluid, verlichting, klimaat,
 • 5. Arbeidsbelasting
  • Belasting belastbaarheid (draagkracht)
  • Evenwicht noodzakelijk
 • 6. Arbeidsbelasting
  • Belastingsgevolgen
  • Belasting belastbaarheid
  • Verstoring van dit evenwicht kan leiden tot
  • reversiebele oververmoeidheid
  • klachten van het bewegingsapparaat
  • ziekte
  • irreversiebele blijvend letsel (stoornis- beperking of handicap)
  • dood
 • 7. Enqute
  • Mei 2008 : enqute uitgevoerd door AristA betreffende de tevredenheid op het werk (beeldschermwerkers)
  • 75 % is tevreden over de werkomgeving ( 81 % bij de +50ers )
 • 8. Enqute
  • Positieve aspecten
   • Werkinhoud : 34% (40 % bij de + 50ers)
   • Collegas : 24% (31 % bij de groep 18 - 30 jaar).
 • 9. Enqute
  • Negatieve aspecten
   • Klimaat : 57% = te warm, te koud, droge lucht, tocht, (54 % zonder airco, 60 % met airco)
   • Lawaai : 41% = concentratiestoornis
   • Wekpost layout : 20% = opstelling, werkhouding
   • Woon werk afstand : 15 %
 • 10. Klimaat
  • ARAB, art. 64
  • De minimumtemperatuur, gemeten met behulp van een droge thermometer is18C voor licht werk ( 150 kcal / uur) en 20C voor zeer licht werk ( 90 kcal / uur).
  • De maximumtemperatuur bedraagt voor zowel licht als zeer licht werk 30, gemeten met een vochtige globethermometer.
  • Norm NBN EN ISO 7730
  • PMV : Predicted Mean Vote geeft een voorspelling van hoe het binnenklimaat zal worden aangevoeld.
  • PPD: Predicted Percentage of Dissatisfied geeft een voorspelling van het percentage mensen dat ontevreden is bij gegeven klimaatomstandigheden
  • altijd minimum 5% ontevreden personen !
 • 11. Geluid
  • Landschapskantoren
  • Weinig privacy
  • Lawaaihinder
  • Centrale regeling van de fysische omgevingsparameters zal voor klachten zorgen
  • Minder mogelijkheden voor een aangepaste opstelling (veelal geschakelde tafels)
  • Vlotte communicatie,
  • Direct contact met de collegas
 • 12. Geluid
  • Geen schadelijk maar hinderlijk geluid
  • De mate van hinder die wordt ondervonden van geluid is afhankelijk
  • van diverse factoren, zoals:
  • het geluidsniveau
  • de aard van de werkzaamheden
  • de mate van concentratie die daarvoor nodig is
  • de individuele gevoeligheid
  • de mate waarin men zelf het geluid kan beheersen
  • soort omgevingsgeluid: geluid met een informatie-inhoud werkt storender dan een constante ruis, zoals verkeerslawaai
  • relatie van de werknemer met het geluid: lawaai van andere afdelingen zal storender werken dan geluid van de eigen afdeling
 • 13. Geluid
  • Mogelijke oplossingen
   • Combinatie van landschapskantoren met cocoon ruimtes + voldoende vergaderzalen met uurplanning
   • Procedure om het lawaai te beheersen: afzondering bij telefoongesprekken of besprekingen
   • Akoestiek van het lokaal verbeteren: vals plafnd, geluidsabsorberende wanden, beheer van het geluidsniveau van de apparatuur,
 • 14. Planten
  • Positieve aspecten :
   • verdamping = positieve bijdrage igv lage relatieve vochtigheid
   • Vasthechten van stof
   • Verbeteren van de luchtkwaliteit (oa CO 2 )
   • Absorptie van geluid
   • Worden als rustgevend ervaren
  • Negatieve aspecten :
   • Vergen strikt onderhoud (aard van microben)
   • Allergie
   • Schadelijk tot toxisch (oppassen bij kinderen)
  • 50 % hebben geen/namaak planten
 • 15. Beeldschermwerkpost
  • Enqute :
   • 90% kan armen laten steunen
   • 85% zit op een goede werkhoogte
   • 85% kan zelf pauzes inlassen
   • 66% pijnklachten die ze wijten aan beeldschermwerk
   • 20% werkt in een gedraaide positie
   • 75% heeft niet de nodige voetsteun
   • Weerkaatsingen in het scherm worden als negatief vermeld, maar slechts 55% heeft een efficinte zonnewering
 • 16. Beeldschermwerkpost
   • Te respecteren basiscriteria !
  • Ellebogen +/- op werkbladhoogte,
  • Voeten plat op de grond,
  • Zo diep mogelijk in de stoel zitten,
  • Zo dicht mogelijk aanschuiven aan het werkblad
  • De handen en onderarmen steunen op het werkblad,
  • Goede ondersteuning van de lage rug,
  • Scherm op een afstand van 50 tot 70 cm,
  • Bovenrand scherm op ooghoogte
  • Werken met een rechte rug
 • 17. Beeldschermwerkpost
  • Werken met laptop
  • Werk > 2 h / J ?
  • 20% : geen uitrusting,
  • 78% : aparte pc muis,
  • 44% : apart toetsenbord,
  • 30% : laptopsteun.
   • Aanpassing noodzakelijk !
   • Apart scherm en toetsenbord
   • Laptopsteun, regelbaar in hoogte
 • 18. Besluit
  • Verbetering van deze parameters(klimaat, geluid, werkpostopstelling, enz) kan klachten voorkomen maar staat op zich niet voor een goede werkomgeving of tevreden werknemer. Men beschouwt dit als normaal.
  • Maar, afwezigheid van of slecht scoren op deze parameters kan leiden tot ontevredenheid en demotivatie van het personeel.
 • 19.
  • Vragen ?
  • Dank voor uw aandacht