Bisg kmo congres

19
Is uw werknemer tevreden met z’n werkomgeving? Aangrijpingspunten tot verbetering Glenn BISCOP Europees Ergonoom Regiodirecteur Medisch Toezicht HDP-AristA 17 maart 2009

description

 

Transcript of Bisg kmo congres

Page 1: Bisg kmo congres

Is uw werknemer tevreden met z’n werkomgeving?

Aangrijpingspunten tot verbetering

Glenn BISCOP

Europees Ergonoom

Regiodirecteur Medisch Toezicht HDP-AristA

17 maart 2009

Page 2: Bisg kmo congres

2

Inleiding

Onderwerp

Mens - arbeidssysteem

Page 3: Bisg kmo congres

3

Inleiding

Arbeidsbelasting

= proces waarin responsen in het lichaam worden opgeroepen door de taak arbeid te verrichten

belastende factoren

belastingsverschijnselen

Page 4: Bisg kmo congres

4

Arbeidsbelasting

Belastende factoren

• Fysieke belasting

kracht, duur, frequentie, werkhoudingen,...

• Mentale – psychische belasting

werkdruk, relaties (collega’s), hiërarchie, werkinhoud,...

• Fysische omgevingsparameters

geluid, verlichting, klimaat,…

Page 5: Bisg kmo congres

5

Arbeidsbelasting

Belasting – belastbaarheid (draagkracht)

Evenwicht noodzakelijk

Page 6: Bisg kmo congres

6

Arbeidsbelasting

BelastingsgevolgenBelasting – belastbaarheid

Verstoring van dit evenwicht kan leiden tot

reversiebele oververmoeidheid

klachten van het bewegingsapparaat

ziekte

irreversiebele blijvend letsel (stoornis-beperking of handicap)

dood

Page 7: Bisg kmo congres

7

Enquête

• Mei 2008 : enquête uitgevoerd door AristA betreffende de tevredenheid op het werk (beeldschermwerkers)

• 75 % is tevreden over de werkomgeving (81 % bij de +50ers)

Page 8: Bisg kmo congres

8

Enquête

Positieve aspecten

• Werkinhoud : 34% (40 % bij de + 50ers)

• Collega’s : 24% (31 % bij de groep 18 - 30 jaar).

Page 9: Bisg kmo congres

9

Enquête

Negatieve aspecten

• Klimaat : 57% = te warm, te koud, droge lucht, tocht, … (54 % zonder airco, 60 % met airco)

• Lawaai : 41% = concentratiestoornis• Wekpost layout : 20% = opstelling,

werkhouding • Woon – werk afstand : 15 %

Page 10: Bisg kmo congres

10

Klimaat

ARAB, art. 64• De minimumtemperatuur, gemeten met behulp van een

droge thermometer is18°C voor licht werk ( 150 kcal / uur) en 20°C voor zeer licht werk ( 90 kcal / uur).

• De maximumtemperatuur bedraagt voor zowel licht als zeer licht werk 30°, gemeten met een vochtige globethermometer.

Norm NBN EN ISO 7730PMV: “Predicted Mean Vote” geeft een voorspelling van hoe het binnenklimaat zal worden aangevoeld. PPD: “Predicted Percentage of Dissatisfied” geeft een voorspelling van het percentage mensen dat ontevreden is bij gegeven klimaatomstandigheden

altijd minimum 5% ontevreden personen !

Page 11: Bisg kmo congres

11

Geluid

Landschapskantoren

• Weinig privacy• Lawaaihinder• Centrale regeling van de fysische

omgevingsparameters zal voor klachten zorgen• Minder mogelijkheden voor een aangepaste

opstelling (veelal geschakelde tafels)• Vlotte communicatie,• Direct contact met de collega’s

Page 12: Bisg kmo congres

12

Geluid

Geen schadelijk maar hinderlijk geluid

De mate van hinder die wordt ondervonden van geluid is afhankelijk

van diverse factoren, zoals:• het geluidsniveau• de aard van de werkzaamheden• de mate van concentratie die daarvoor nodig is• de individuele gevoeligheid• de mate waarin men zelf het geluid kan beheersen• soort omgevingsgeluid: geluid met een “informatie-inhoud” werkt

storender dan een constante ruis, zoals verkeerslawaai• relatie van de werknemer met het geluid: lawaai van andere

afdelingen zal storender werken dan geluid van de eigen afdeling

Page 13: Bisg kmo congres

13

Geluid

Mogelijke oplossingen

• Combinatie van landschapskantoren met cocoon ruimtes + voldoende vergaderzalen met uurplanning

• Procedure om het lawaai te beheersen: afzondering bij telefoongesprekken of besprekingen

• Akoestiek van het lokaal verbeteren: vals plafnd, geluidsabsorberende wanden, beheer van het geluidsniveau van de apparatuur, …

Page 14: Bisg kmo congres

14

Planten

• Positieve aspecten :− verdamping = positieve bijdrage igv lage relatieve

vochtigheid

− Vasthechten van stof

− Verbeteren van de luchtkwaliteit (oa CO2)

− Absorptie van geluid

− Worden als rustgevend ervaren

• Negatieve aspecten :− Vergen strikt onderhoud (aard van microben)

− Allergie

− Schadelijk tot toxisch (oppassen bij kinderen)

50 % hebben geen/namaak planten

Page 15: Bisg kmo congres

15

Beeldschermwerkpost

Enquête :

• 90% kan armen laten steunen • 85% zit op een goede werkhoogte• 85% kan zelf pauzes inlassen• 66% pijnklachten die ze wijten aan beeldschermwerk • 20% werkt in een gedraaide positie• 75% heeft niet de nodige voetsteun • Weerkaatsingen in het scherm worden als negatief

vermeld, maar slechts 55% heeft een efficiënte zonnewering

Page 16: Bisg kmo congres

16

Beeldschermwerkpost

Te respecteren basiscriteria !

• Ellebogen +/- op werkbladhoogte,

• Voeten plat op de grond,

• Zo diep mogelijk in de stoel zitten,

• Zo dicht mogelijk aanschuiven aan het werkblad

• De handen en onderarmen steunen op het werkblad,

• Goede ondersteuning van de lage rug,

• Scherm op een afstand van 50 tot 70 cm,

• Bovenrand scherm op ooghoogte

• Werken met een rechte rug

Page 17: Bisg kmo congres

17

Beeldschermwerkpost

Werken met laptop

Werk > 2 h / J ?

• 20%: geen uitrusting, • 78% : aparte pc muis, • 44% : apart toetsenbord, • 30% : laptopsteun.

Aanpassing noodzakelijk !

Apart scherm en toetsenbordLaptopsteun, regelbaar in hoogte

Page 18: Bisg kmo congres

18

Besluit

Verbetering van deze parameters(klimaat, geluid, werkpostopstelling, enz…) kan klachten voorkomen maar staat op zich niet voor een goede werkomgeving of tevreden werknemer. Men beschouwt dit als normaal.

Maar, afwezigheid van of slecht scoren op deze parameters kan leiden tot ontevredenheid en demotivatie van het personeel.

Page 19: Bisg kmo congres

19

Vragen ?

Dank voor uw aandacht