KMO Groep Christoffels

of 26 /26
KMO’S: COMFORTABEL EN DUURZAAM ONDERNEMEN EN LEVEN: VANDAAG EN MORGEN GROEP CHRISTOFFELS GROEPCHRISTOFFELS.BE

description

KMO Groep Christoffels

Transcript of KMO Groep Christoffels

Page 1: KMO Groep Christoffels

KMO’S:COMFORTABEL EN DUURZAAM ONDERNEMEN EN LEVEN:

VANDAAG EN MORGEN

GROEP CHRISTOFFELS

GROEPCHRISTOFFELS.BE

Page 2: KMO Groep Christoffels

0403

Page 3: KMO Groep Christoffels

01

Page 4: KMO Groep Christoffels

02

Page 5: KMO Groep Christoffels

03

DE START VANDAAG AQUILAELIDIn 1975 vestigt Ivo Christoffels

zich als onafhankelijk

verzekeringsmakelaar. Even

later komt echtgenote Sonja

hem steunen. In 1979 werd de

bankservice toegevoegd aan het

aanbod. De introductie van de

vastgoedservice in 1992 maakte het

aanbod compleet. Toen Vanessa,

als oudste dochter, in 1999 in het

familiebedrijf stapte, werd een

nieuw kantoor gebouwd op de

huidige locatie. In 2003 koos ook

de jongste dochter, Joke, voor een

toekomst in het familiebedrijf.

Groep Christoffels is een

enthousiast en dynamisch

familiebedrijf in de verzekerings-

en vastgoedsector. Al jaren werken

we bewust aan doorgedreven

klantgerichtheid en innovatie.

Ons team hebben wij zorgvuldig

samengesteld. We zijn dan ook

oprecht trots op de kwaliteiten

van onze medewerkers.

Wij bieden u in onze huidige

begeleiding - als onafhankelijk

regisseur - tijdens iedere fase

van uw leven een duidelijke

meerwaarde. Wij stemmen uw

daadwerkelijke wensen, behoeften

en doelen af, inventariseren

deze en doen een voorstel voor

een correcte productmix.

Dit doen we elk jaar opnieuw!

Want niets in het leven is statisch.

Op deze manier controleren we

telkens opnieuw of de inventarisatie

nog actueel is en of het advies

en de gekozen oplossingen nog

aansluiten bij de huidige situatie.

Wij streven naar een winstgevende

adviesrelatie met iedere klant.

Groep Christoffels is lid van de

makelaarsvereniging Aquilae. Dit

netwerk van 55 onafhankelijke

verzekeringsadviseurs in

Vlaanderen, Brussel en Wallonië

biedt ons de mogelijkheid

onze werking verder te

professionaliseren en te

vernieuwen.

www.aquilae.be

LID VAN MAKELAARSNETWERK

Page 6: KMO Groep Christoffels

04

Page 7: KMO Groep Christoffels

05

MISSIE

VISIE

Wij helpen u, als ondernemer én als privé-

persoon, het leven te leiden dat u graag

wil leiden. Nu en in de toekomst. Zonder

dat u zich ooit zorgen moet maken dat u

iets tekort komt, wat er ook gebeurt.

Wij willen van u weten wat u écht belangrijk

vindt en hoe u zelf aankijkt tegen de risico’s

die uw activiteiten inhouden. Hierbij bieden

wij u ruime ondersteuning zodat u zich kan

concentreren op uw kerncompetenties.

Wij werken voor u, in volledige onafhankelijk-

heid. Bij ons krijgt u geen plan, maar een

planning. Op lange termijn en voorzien van

blijvend pro-actief nazicht en begeleiding.

Onze focus ligt immers niet op het verkopen

van zo veel mogelijk verzekeringsproducten!

| ACTIEF ENGAGEMENT| FANTASTISCHE MENSEN MAKEN FANTASTISCHE BEDRIJVEN| VERTROUWELIJKHEID| KWALITEIT| EERLIJKHEID EN OPENHEID| AMBITIE EN POSITIVITEIT

Page 8: KMO Groep Christoffels

06

Page 9: KMO Groep Christoffels

07

ONZE AANPAK

Wij nemen de tijd om ons in te leven in uw zakelijke activiteiten. Stellen vragen naar uw noden, wensen en verwachtingen. Ontdekken wat u als bedrijfsleider nauw aan het hart ligt.

Wij beperken ons niet tot het louter zakelijk aspect maar denken ook met u mee over de relatie tussen u als zaakvoerder en u als privé-persoon.

1 -2-3-4-5LUISTEREN, INVENTARISEREN EN ANALYSERENSCHRIFTELIJK RAPPORTERENAANBOD PRODUCTENAANBOD DIENSTENOPVOLGEN EN BEHEREN

Page 10: KMO Groep Christoffels

08

In een eerste gesprek screenen wij uw organisatie in al zijn geledingen.Daarvoor ontwikkelden wij een unieke bedrijfs- en verzekeringsscan.Het doel:

- Duurzaamheid ondersteunen. Basisrisico’s afdekken, investeringen beschermen, continuïteit verzekeren;

- Versterken van de verankering van het personeel: ‘de betere werkgever’, salaris, extra legale voordelen, leren en ontwikkelen, organisatie en werkomgeving, klantgerichtheid, leidinggeven;

- Optimaliseren van het privé- en vennootschapsvermogen van de zaakvoerder: ondernemerschap, groei, successie, financiële planning.

LUISTEREN,INVENTARISERENEN ANALYSEREN

1

AANBODPRODUCTEN

In samenspraak met u bepalen wij welke producten voor u een meerwaarde betekenen in uw zakelijke en/of privé-omgeving.

- Het aanbod omtrent verzekeringen, beleggingen, kredieten, pensioens-opbouw en successie & rentenieren verzorgen wij volledig in huis;

- Wij adviseren u daarbij in alle onafhankelijkheid;- Wij kiezen in alle gevallen voor kwalitatief hoogstaande

producten die wij regelmatig aftoetsen aan de markt;- U kan rekenen op een correcte prijszetting.

Op basis van deze bedrijfs- en verzekeringsscan en de analyse van het huidige verzekeringspakket ontvangt u een samenvattend rapport met een helder overzicht van uw sterke en zwakke punten. Met duiding van de kansen die u mogelijk nog niet benut. Samen bespreken we dit rapport en vertalen dit naar actiepunten.SCHRIFTELIJK

RAPPORTEREN

2

3

Page 11: KMO Groep Christoffels

09

Voor materies buiten onze kerncompetenties(uw medewerkers, uw klanten, …) brengen wij u graag in contact met ons zorgvuldig samengesteld netwerk van professionals.

AANBOD DIENSTEN

4

Wij nemen in alle gevallen een pro-actieve houding aan.Wanneer u er voor kiest uw risico’s door ons te laten beheren, kan u steeds op beide oren slapen. Wij waarborgen:

- Omdat uw situatie voortdurend evolueert, contacteren wij u minstens jaarlijks voor een opvolgingsgesprek;

- Een persoonlijke dossieropvolging en -behandeling;- Een regelmatige check-up van uw dossier, wij blijven onze vinger aan uw pols houden;- Op uw vraag, maken we graag tijd voor u;- Een professioneel beheer en opvolging van

uw schadedossiers.

OPVOLGEN EN BEHEREN

5

Page 12: KMO Groep Christoffels

10

Page 13: KMO Groep Christoffels

11

WIJ GARANDEREN ZEKERHEID EN COMFORT- U kan ons 24/24 u telefonisch bereiken.

- Wij zorgen in alle gevallen voor onafhankelijk advies. Zonder enige binding.

- Bij ons vindt u meerdere leveranciers onder één dak zodat wij u het beste van de markt kunnen voorstellen: de beste kwaliteit aan een correcte prijs.

- Wij kiezen bewust voor een lange termijnrelatie gestoeld op wederzijds vertrouwen en transparantie.

- Wij profileren ons als uw vertrouwenspersoon en regisseur.

- Op onze website vindt u actuele info.

- Via een persoonlijke inlogcode kan u op elk moment uw polissen digitaal consulteren.

- Wij communiceren met u bij voorkeur via e-mail.

- Na elke meeting bezorgen wij u een rapportage.

Page 14: KMO Groep Christoffels

12

Page 15: KMO Groep Christoffels

13

ONZE BEDRIJFS-EN VERZEKERINGSSCAN

Samen met u bekijken we in detail:De duurzaamheid van uw organisatie

Statutaire posities AandeelhoudersstructuurUw aansprakelijkheden als zaakvoerder

Overdracht van uw eigendommen Afspraken bij overlijden, ziekte, invaliditeitFamiliale opvolgingVerzekeringen voor overlijden, invaliditeit, ziekte en medische kostenPensioenvoorzieningen

Financiële gezondheid en groeipotentieel

Strategisch en financieel plan Kernpunten

Financiële parameters Omzet(evolutie) en loonkostLiquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteitCashpositieLeningen en financieringenFraudegevoeligheid

Troeven van de onderneming Sterktes en zwaktes

Financieel comfort zaakvoerder(s) Voorzieningen voor IPT, VAPZ, Gewaarborgd Inkomen

Klanten en leveranciers

De kern Missie, visie, waardenUnieke kenmerken

Uw klanten DoelgroepOnderscheidend vermogenKlantenverwachtingenKlantentevredenheidVisibiliteit

Voorzieningen Aansprakelijkheidsverzekeringen (uitbating, toevertrouwde goederen, na levering, …)Beroepsaansprakelijkheid Rechtsbijstand

Page 16: KMO Groep Christoffels

14

Page 17: KMO Groep Christoffels

15

Uw medewerkers

Belonen en verlonen Huidig verloningspakket

Mogelijkheden tot optimalisatie

Arbeidswetgeving Arbeids- en huishoudelijk reglement

Carpolicy

Bedrijfscultuur Werknemerstevredenheid

Werkongevallen

Ziekteverzuim

Functioneren en evalueren Functieomschrijving

Functionerings- en evaluatiegesprekken

Teammeetings

Competentiemanagement

Voorzieningen Groepsverzekering

Arbeidsongevallenverzekering

Omkadering & continuïteit

Investeringsgoederen Gebouwen

Schattingsverslag gebouwen

Aanwezigheid alarm

Elektriciteitskeuring

Brandpreventie

Verzekeringen gebouw, inboedel, goederen

Machines

Keuringen

Verzekeringen

Voorraden

Wagenpark

Riskmanagement Financiële raming risico’s

Riskmanagment plan

Veiligheid Veiligheidsreglement

Interventie- en evacuatieplan

Veiligheidsopleidingen

Milieu Wetgeving en vergunningen

Gevaarlijke stoffen

Informatica Noodscenario bij diefstal/brand

Verzekeringen

Bedrijfsverzekeringen Brand

Machinebreuk

Alle risico’s

Elektrische en elektro-apparaten

Vervoer en verblijf van waarden

Burgerrechterlijke aansprakelijkheid

Objectieve BA na brand en ontploffingen

Arbeidsongevallen

Auto en transport

Page 18: KMO Groep Christoffels

16

ONZE PARTNERS

Page 19: KMO Groep Christoffels

17

ONS CONTACTAANBOD

- Via onze website.- Via Inzicht, 3 maandelijkse magazine.- Via FinActua, onze driemaandelijkse elektronische nieuwsbrief.- Via onze Facebookpagina.

Wij communiceren

- We zijn een modern kantoor, goed gelegen met een parking en 24/24 u telefonisch bereikbaar.- Out-of-the-box-innovatie.- Wij nemen uw administratie uit handen en leggen, waar nodig, rechtstreeks contact met (uw) partners (boekhouder, sociaal secretariaat, advocaat, notaris,…)

Ons kantoor

- Wij stellen u regelmatig een contactmoment voor.

Persoonlijk contact met u

- We organiseren op regelmatige basis een informatie-event dat aansluit bij uw interesses.- Netwerking met lokale bedrijfsleider in kleine groepjes.

Ons engagement

- Wij zorgen voor een screening en rapportage.- Wij stemmen uw daadwerkelijke wensen, behoeften en doelen af, inventariseren deze en doen een voorstel voor een correcte productmix. Dit doen we elk jaar opnieuw!- Wij bezorgen u financieel inzicht en overzicht.- Bij ons team kan u altijd terecht met vragen.

Wij kennen u

Page 20: KMO Groep Christoffels

18

GETUIGENISSEN

Het juiste adres voor gereedschappen, bevestigingsmaterialen, werkkleding, veiligheidsuitrusting, machines, power tools, ijzerwaren, werkplaatsinrichting en onderhoudsproducten.

PROFFIX VAKHANDEL

“Reeds vier jaar zijn wij klant bij Verzekeringsgroep Christoffels. Hiervóór waren al onze verzekeringspolissen verspreid over verschillende makelaars, die op hun beurt met nog meer verschillende maatschappijen samenwerkten. In samenwerking met Groep Christoffels hebben we een grondige audit gedaan en onze behoeften in kaart gebracht om vervolgens alle polissen te bundelen. Dankzij Verzekeringsgroep Christoffels zijn wij nu zeker van een betere dekking en dat tegen zeer marktconforme premies. Zowel met het bedrijf Proffix, als privé ben ik sindsdien verzekerd bij Groep Christoffels. Ik ben zeer tevreden met hun persoonlijke aanpak van onze dossiers en hun doorgedreven maatwerk.

Zij bieden ons een voortdurende evaluatie van mogelijke verzekeringsvormen en zorgen steeds voor een accurate opvolging. Verder worden wij door Groep Christoffels als klant regelmatig uitgenodigd voor diverse seminaries waardoor we de kans krijgen met verschillende collega-ondernemers de mogelijkheden op de verzekeringsmarkt ook vanuit een financieel standpunt te bekijken en te evalueren. Dank je wel Groep Christoffels!”(Wim Verjans)

Oud Kantoorstraat 6; BE 3620 Lanaken www.proffix.be

Nr 01

Page 21: KMO Groep Christoffels

19

Human Solutions gaat steeds op zoek naar een menselijke benadering van ICT. Het gaat dan onder meer over de installatie van netwerken en intranet-toepassingen, boekhoudkundige toepassingen, reservatiemodules en CRM-systemen. Inbegrepen de training van de medewerkers en de aanpassingen aan de bestaande werkprocessen.Human Solutions specialiseert zich vooral in ICT oplossingen voor kleine en middelgrote hotelketens, zelfstandige hoteleigenaars, restaurants en conferentiecentra.

BELISIUS advocaten is een professioneel advocatenkantoor bestaande uit 10 advocaten en 3 administratieve medewerkers. Het kantoor wordt geleid door 6 vennoten, bijgestaan door 4 advocaten - medewerkers. Het kantoor onderscheidt zich door ervaring, gespecialiseerde kennis en een uiterst professionele werkwijze. Inlevingsvermogen, persoonlijke betrokkenheid, integriteit en pragmatisme kenmerken de dienstverlening van Belisius advocaten.

HUMAN SOLUTIONS

ERIK SCHELLINGEN ADVOCAAT-VENNOOT BELISIUS ADVOCATEN

“Zoals voor mij, mijn klanten mijn “gasten” zijn, en ik ICT en oplossingen op een menselijke manier benader, zo is Groep Christoffels al jaren actief en proactief, mijn “beschermengel”, steun en toeverlaat met oplossingen zowel op professioneel als op privé-vlak.” (Guy van Heuzen)

Kanaaldijk 7; BE 3620 Lanakenwww.hs-ict.eu

“Ik ervaar groep Christoffels als een uiterst professioneel en gedreven team, waarbij vertrouwen en optimale bijstand aan de klant hoog in het vaandel staan. Als advocaat bemerk ik een zelfde reflex bij groep Christoffels van maximale belangenbehartiging voor de klant.”(Erik Schellingen)

Stationlaan 45; BE 3740 Bilzenwww.belisius.be

Nr 02

Nr 03

Page 22: KMO Groep Christoffels

20

Bed and Breakfast Im’s & Wim’s is landelijk en rustig gelegen in Vroenhoven, een deelgemeente van Riemst, 3.8 km ten zuidwesten van het centrum van Maastricht. Bij aankomst wordt u van harte welkom geheten met een heerlijk kopje koffie en gebak!

AROgroup architectuur bestaat uit een team van architecten die hun specialisme en ervaring ten dienste stellen van het project. AROgroup ziet architectuur als een middel en geen doel om tot een leefbare omgeving te komen. De architect acteert als ‘functioneel estheet’, waarbij het om méér gaat dan vorm, stenen en beton.

BED & BREAKFASTIM’S & WIM’S

AROGROUPARCHITECTUUR

“Sinds 1999 zijn wij klant bij Groep Christoffels. De bevlogen zaakvoerders en het team doen hun uiterste best om zo maatgericht mogelijk te adviseren. Jaarlijks vindt er een opvolging plaats zodat zaken bijgesteld kunnen worden. Deze persoonlijke én professionele aanpak maakt dat de klant zich koning voelt en niet slechts een dossiernummer! De vriendelijkheid en kordaatheid waarmee problemen worden aangepakt, samen met de goede bereikbaarheid maken het plaatje compleet!” (Irmgard Pletzers)

Keelstraat 4; BE 3770 Vroenhovenwww.imsenwims.eu

“Toen ik enkele jaren geleden uit besparings- overweging alle evidenties in mijn bedrijf in vraag stelde kwam een leger aan 30 jaar oude verzekeringspolissen te voorschijn. De hulp en het advies van Groep Christoffels als onafhankelijk verzekeringsmakelaar, betekende voor ons een omvangrijke besparing op premieniveau. Het leuke is dat wij elk jaar opnieuw van deze besparing kunnen genieten en dat vanaf nu dit pakket professioneel wordt beheerd.”(Hubert Bijnens)

A. Dumontlaan 210; BE 3600 Genkwww.arogroup.be

Nr 04

Nr 05

Page 23: KMO Groep Christoffels

21

L&R Kelderbouw beschikt over jarenlange ervaring in het aanleggen van waterdichte betonkelders- en vloeren. In de landbouwindustrie zijn ze de referentie voor stallenonderbouw, mestputten en keerwanden. Zij werken voor particulieren (ook aanleg van betonnen zwembad in de tuin), bedrijven en landbouwondernemingen.

L&RKELDERBOUW

“Wij zijn al jaar en dag klant bij Groep Christoffels. Elk jaar zitten we samen aan tafel om ons dossier na te kijken. Regelmatig en pro-actief kijken ze of we nog de beste premies en voorwaarden genieten, of er waarborgen geschrapt moeten worden. Ook bij schade kunnen we steeds snel iemand bereiken en zijn we zeker van een goede afhandeling en correcte uitbetaling. Waar mogelijk nemen ze administratie uit handen en stellen zich rechtstreeks met de betrokken partijen in verbinding. We zijn zeker 100% tevreden!” (Ludwig Christoffels)

Grensstraat 64; BE 3740 Beverstwww.lenrkelderbouw.be

Nr 06

Page 24: KMO Groep Christoffels

22

Dolmans Landscaping Group komt voort uit een rijke Limburgse hovenierstraditie en is vandaag een allround multidisciplinair groenvoorzieningsbedrijf, actief in aanleg, renovatie en onderhoud van alle vormen van groen en bijbehorende civieltechnische projecten. Het is steeds liefdevol omgaan met landschappen; met passie vormgeven in groen.

DOLMANSLANDSCAPING GROUP

“Al ruim 15 jaar doet Groep Christoffels onze verzekeringen. Wat een “ouderwetse” service en klantvriendelijkheid! Als klant word je hier nog enorm gewaardeerd; altijd, toujours, always!”(Erwin Janssen en Rosita Dolmans)

Centrum-Zuid 2409; BE 3530 Houthalenwww.dolmanslandscaping.com

Nr 07

Page 25: KMO Groep Christoffels

23

Classic Car Storage zorgt voor een veilige en droge stalling van uw prestige car, boot of mobilhome.

Vrancken bvba: uw partner voor gist, confiserie, bakkerijgrondstoffen, snoepwaren, frisdrank, enz…

CLASSIC CAR STORAGE& VRANCKEN BVBA

Nr 08

“20 jaar geleden werden we klant, o.a. vanwege het jaarlijks toetsen aan het marktaanbod van ons verzekeringspakket i.v.m. verleende dekkingen in relatie tot de betaalde premie. Vandaag genieten we nog steeds dezelfde service, gekoppeld aan degelijk advies en dit met de glimlach.”(Paul Vrancken)

Classic Car StorageWaterrijtstraat 9/B; BE 3920 Lommelwww.classiccarstorage.be

Vrancken bvbaIndustrieterrein 1314; BE 3960 Breewww.vranckenbvba.be

Page 26: KMO Groep Christoffels

24

Wij zijn ingeschreven als verzekeringsmakelaar onder nr. 11152A in het register van verzekerings-tussenpersonen, bijgehouden door de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel. U kunt onze gegevens terugvinden op de website van de FSMA op www.fsma.be. Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID-gedragsregels”*. Wij informeren u grondig en correct. Communiceren met u rechtstreeks in het Nederlands. Wij communiceren met onze klanten zoveel mogelijk via elektronische weg. Hiertoe gebruiken wij het e-mailadres dat u ons opgaf. Algemene informatie bezorgen wij aan onze klanten via onze website (www.groepchristoffels.be). U vindt daar onze gegevens, ons beleid inzake belangenconflicten en de lijst van verzekeringsbemiddelingsdiensten. Bijkomende en gedetailleerde informatie is op eenvoudig verzoek op ons kantoor te verkrijgen. In geval van bijkomende vragen kan u ons altijd contacteren via één van de kanalen die u hierboven terugvindt. Heeft u geen regelmatige toegang tot het internet, dan houden wij u op een andere, gepaste, wijze op de hoogte van onze algemene informatie. Voor al uw vragen en klachten kunt u steeds bij ons terecht. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen vzw in 1000 Brussel, de Meeussquare 35, tel. 02 547 58 71; fax 02 547 59 75; [email protected]; www.ombudsman.as.

GROEP CHRISTOFFELSBESSEMERSTRAAT 4543620 LANAKENBELGIË

T +32 (0)89 73 03 00F +32 (0)89 73 03 05

[email protected]

OPENINGSURENMA 8.30u - 12u en 13u - 17uDI 8.30u - 12u en 13u - 17uWO 8.30u - 12u en namiddag op afspraakDO 8.30u - 12u en 13u - 17uVR 8.30u - 12u en namiddag op afspraak

Tijdens de sluitingsuren en tijdens zon- en feestdagen is ons kantoor verbonden met een permanentiedienst. U kan dus 24/24 u op ons beroep doen met uw vragen of problemen. Buiten de openingsuren werken wij op afspraak, op ons kantoor, bij u thuis of op uw bedrijf.

NV ZAKENKANTOOR IVO CHRISTOFFELSOndernemingsnummer: BE 0438 929 750Inschrijvingsnummer FSMA: 11152 A

BVBA IMMOKANTOOR IVO CHRISTOFFELSOndernemingsnummer: BE 0446 559 987Erkende BIV-makelaars:

· Ivo Christoffels: 206508· Vanessa Christoffels: 502019· Joke Christoffels: 502479

Intellectuele eigendomsrechtenDe teksten, tekeningen, foto’s, data, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze folder zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Groep Christoffels toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Groep Christoffels de op en via deze folder aangeboden informatie op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Groep Christoffels is lid van Aquilae, Brocom, CIB, BIVVerantwoordelijke uitgever: Groep Christoffels