KMO Groep Christoffels

of 26 /26
KMO’S: COMFORTABEL EN DUURZAAM ONDERNEMEN EN LEVEN: VANDAAG EN MORGEN GROEP CHRISTOFFELS GROEPCHRISTOFFELS.BE

Embed Size (px)

description

KMO Groep Christoffels

Transcript of KMO Groep Christoffels

 • KMOS:COMFORTABEL EN DUURZAAM ONDERNEMEN EN LEVEN:

  VANDAAG EN MORGEN

  GROEP CHRISTOFFELS

  GROEPCHRISTOFFELS.BE

 • 0403

 • 01

 • 02

 • 03

  DE START VANDAAG AQUILAELIDIn 1975 vestigt Ivo Christoffels

  zich als onafhankelijk

  verzekeringsmakelaar. Even

  later komt echtgenote Sonja

  hem steunen. In 1979 werd de

  bankservice toegevoegd aan het

  aanbod. De introductie van de

  vastgoedservice in 1992 maakte het

  aanbod compleet. Toen Vanessa,

  als oudste dochter, in 1999 in het

  familiebedrijf stapte, werd een

  nieuw kantoor gebouwd op de

  huidige locatie. In 2003 koos ook

  de jongste dochter, Joke, voor een

  toekomst in het familiebedrijf.

  Groep Christoffels is een

  enthousiast en dynamisch

  familiebedrijf in de verzekerings-

  en vastgoedsector. Al jaren werken

  we bewust aan doorgedreven

  klantgerichtheid en innovatie.

  Ons team hebben wij zorgvuldig

  samengesteld. We zijn dan ook

  oprecht trots op de kwaliteiten

  van onze medewerkers.

  Wij bieden u in onze huidige

  begeleiding - als onafhankelijk

  regisseur - tijdens iedere fase

  van uw leven een duidelijke

  meerwaarde. Wij stemmen uw

  daadwerkelijke wensen, behoeften

  en doelen af, inventariseren

  deze en doen een voorstel voor

  een correcte productmix.

  Dit doen we elk jaar opnieuw!

  Want niets in het leven is statisch.

  Op deze manier controleren we

  telkens opnieuw of de inventarisatie

  nog actueel is en of het advies

  en de gekozen oplossingen nog

  aansluiten bij de huidige situatie.

  Wij streven naar een winstgevende

  adviesrelatie met iedere klant.

  Groep Christoffels is lid van de

  makelaarsvereniging Aquilae. Dit

  netwerk van 55 onafhankelijke

  verzekeringsadviseurs in

  Vlaanderen, Brussel en Walloni

  biedt ons de mogelijkheid

  onze werking verder te

  professionaliseren en te

  vernieuwen.

  www.aquilae.be

  LID VAN MAKELAARSNETWERK

 • 04

 • 05

  MISSIE

  VISIE

  Wij helpen u, als ondernemer n als priv-

  persoon, het leven te leiden dat u graag

  wil leiden. Nu en in de toekomst. Zonder

  dat u zich ooit zorgen moet maken dat u

  iets tekort komt, wat er ook gebeurt.

  Wij willen van u weten wat u cht belangrijk

  vindt en hoe u zelf aankijkt tegen de risicos

  die uw activiteiten inhouden. Hierbij bieden

  wij u ruime ondersteuning zodat u zich kan

  concentreren op uw kerncompetenties.

  Wij werken voor u, in volledige onafhankelijk-

  heid. Bij ons krijgt u geen plan, maar een

  planning. Op lange termijn en voorzien van

  blijvend pro-actief nazicht en begeleiding.

  Onze focus ligt immers niet op het verkopen

  van zo veel mogelijk verzekeringsproducten!

  | ACTIEF ENGAGEMENT| FANTASTISCHE MENSEN MAKEN FANTASTISCHE BEDRIJVEN| VERTROUWELIJKHEID| KWALITEIT| EERLIJKHEID EN OPENHEID| AMBITIE EN POSITIVITEIT

 • 06

 • 07

  ONZE AANPAK

  Wij nemen de tijd om ons in te leven in uw zakelijke activiteiten. Stellen vragen naar uw noden, wensen en verwachtingen. Ontdekken wat u als bedrijfsleider nauw aan het hart ligt.

  Wij beperken ons niet tot het louter zakelijk aspect maar denken ook met u mee over de relatie tussen u als zaakvoerder en u als priv-persoon.

  1 -2-3-4-5LUISTEREN, INVENTARISEREN EN ANALYSERENSCHRIFTELIJK RAPPORTERENAANBOD PRODUCTENAANBOD DIENSTENOPVOLGEN EN BEHEREN

 • 08

  In een eerste gesprek screenen wij uw organisatie in al zijn geledingen.Daarvoor ontwikkelden wij een unieke bedrijfs- en verzekeringsscan.Het doel:

  - Duurzaamheid ondersteunen. Basisrisicos afdekken, investeringen beschermen, continuteit verzekeren;

  - Versterken van de verankering van het personeel: de betere werkgever, salaris, extra legale voordelen, leren en ontwikkelen, organisatie en werkomgeving, klantgerichtheid, leidinggeven;

  - Optimaliseren van het priv- en vennootschapsvermogen van de zaakvoerder: ondernemerschap, groei, successie, financile planning.

  LUISTEREN,INVENTARISERENEN ANALYSEREN

  1

  AANBODPRODUCTEN

  In samenspraak met u bepalen wij welke producten voor u een meerwaarde betekenen in uw zakelijke en/of priv-omgeving.

  - Het aanbod omtrent verzekeringen, beleggingen, kredieten, pensioens-opbouw en successie & rentenieren verzorgen wij volledig in huis;

  - Wij adviseren u daarbij in alle onafhankelijkheid;- Wij kiezen in alle gevallen voor kwalitatief hoogstaande

  producten die wij regelmatig aftoetsen aan de markt;- U kan rekenen op een correcte prijszetting.

  Op basis van deze bedrijfs- en verzekeringsscan en de analyse van het huidige verzekeringspakket ontvangt u een samenvattend rapport met een helder overzicht van uw sterke en zwakke punten. Met duiding van de kansen die u mogelijk nog niet benut. Samen bespreken we dit rapport en vertalen dit naar actiepunten.SCHRIFTELIJK

  RAPPORTEREN

  2

  3

 • 09

  Voor materies buiten onze kerncompetenties(uw medewerkers, uw klanten, ) brengen wij u graag in contact met ons zorgvuldig samengesteld netwerk van professionals.

  AANBOD DIENSTEN

  4

  Wij nemen in alle gevallen een pro-actieve houding aan.Wanneer u er voor kiest uw risicos door ons te laten beheren, kan u steeds op beide oren slapen. Wij waarborgen:

  - Omdat uw situatie voortdurend evolueert, contacteren wij u minstens jaarlijks voor een opvolgingsgesprek;

  - Een persoonlijke dossieropvolging en -behandeling;- Een regelmatige check-up van uw dossier, wij blijven onze vinger aan uw pols houden;- Op uw vraag, maken we graag tijd voor u;- Een professioneel beheer en opvolging van

  uw schadedossiers.

  OPVOLGEN EN BEHEREN

  5

 • 10

 • 11

  WIJ GARANDEREN ZEKERHEID EN COMFORT- U kan ons 24/24 u telefonisch bereiken.

  - Wij zorgen in alle gevallen voor onafhankelijk advies. Zonder enige binding.

  - Bij ons vindt u meerdere leveranciers onder n dak zodat wij u het beste van de markt kunnen voorstellen: de beste kwaliteit aan een correcte prijs.

  - Wij kiezen bewust voor een lange termijnrelatie gestoeld op wederzijds vertrouwen en transparantie.

  - Wij profileren ons als uw vertrouwenspersoon en regisseur.

  - Op onze website vindt u actuele info.

  - Via een persoonlijke inlogcode kan u op elk moment uw polissen digitaal consulteren.

  - Wij communiceren met u bij voorkeur via e-mail.

  - Na elke meeting bezorgen wij u een rapportage.

 • 12

 • 13

  ONZE BEDRIJFS-EN VERZEKERINGSSCAN

  Samen met u bekijken we in detail:De duurzaamheid van uw organisatie

  Statutaire posities AandeelhoudersstructuurUw aansprakelijkheden als zaakvoerder

  Overdracht van uw eigendommen Afspraken bij overlijden, ziekte, invaliditeitFamiliale opvolgingVerzekeringen voor overlijden, invaliditeit, ziekte en medische kostenPensioenvoorzieningen

  Financile gezondheid en groeipotentieel

  Strategisch en financieel plan Kernpunten

  Financile parameters Omzet(evolutie) en loonkostLiquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteitCashpositieLeningen en financieringenFraudegevoeligheid

  Troeven van de onderneming Sterktes en zwaktes

  Financieel comfort zaakvoerder(s) Voorzieningen voor IPT, VAPZ, Gewaarborgd Inkomen

  Klanten en leveranciers

  De kern Missie, visie, waardenUnieke kenmerken

  Uw klanten DoelgroepOnderscheidend vermogenKlantenverwachtingenKlantentevredenheidVisibiliteit

  Voorzieningen Aansprakelijkheidsverzekeringen (uitbating, toevertrouwde goederen, na levering, )Beroepsaansprakelijkheid Rechtsbijstand

 • 14

 • 15

  Uw medewerkers

  Belonen en verlonen Huidig verloningspakket

  Mogelijkheden tot optimalisatie

  Arbeidswetgeving Arbeids- en huishoudelijk reglement

  Carpolicy

  Bedrijfscultuur Werknemerstevredenheid

  Werkongevallen

  Ziekteverzuim

  Functioneren en evalueren Functieomschrijving

  Functionerings- en evaluatiegesprekken

  Teammeetings

  Competentiemanagement

  Voorzieningen Groepsverzekering

  Arbeidsongevallenverzekering

  Omkadering & continuteit

  Investeringsgoederen Gebouwen

  Schattingsverslag gebouwen

  Aanwezigheid alarm

  Elektriciteitskeuring

  Brandpreventie

  Verzekeringen gebouw, inboedel, goederen

  Machines

  Keuringen

  Verzekeringen

  Voorraden

  Wagenpark

  Riskmanagement Financile raming risicos

  Riskmanagment plan

  Veiligheid Veiligheidsreglement

  Interventie- en evacuatieplan

  Veiligheidsopleidingen

  Milieu Wetgeving en vergunningen

  Gevaarlijke stoffen

  Informatica Noodscenario bij diefstal/brand

  Verzekeringen

  Bedrijfsverzekeringen Brand

  Machinebreuk

  Alle risicos

  Elektrische en elektro-apparaten

  Vervoer en verblijf van waarden

  Burgerrechterlijke aansprakelijkheid

  Objectieve BA na brand en ontploffingen

  Arbeidsongevallen

  Auto en transport

 • 16

  ONZE PARTNERS

 • 17

  ONS CONTACTAANBOD

  - Via onze website.- Via Inzicht, 3 maandelijkse magazine.- Via FinActua, onze driemaandelijkse elektronische nieuwsbrief.- Via onze Facebookpagina.

  Wij communiceren

  - We zijn een modern kantoor, goed gelegen met een parking en 24/24 u telefonisch bereikbaar.- Out-of-the-box-innovatie.- Wij nemen uw administratie uit handen en leggen, waar nodig, rechtstreeks contact met (uw) partners (boekhouder, sociaal secretariaat, advocaat, notaris,)

  Ons kantoor

  - Wij stellen u regelmatig een contactmoment voor.

  Persoonlijk contact met u

  - We organiseren op regelmatige basis een informatie-event dat aansluit bij uw interesses.- Netwerking met lokale bedrijfsleider in kleine groepjes.

  Ons engagement

  - Wij zorgen voor een screening en rapportage.- Wij stemmen uw daadwerkelijke wensen, behoeften en doelen af, inventariseren deze en doen een voorstel voor een correcte productmix. Dit doen we elk jaar opnieuw!- Wij bezorgen u financieel inzicht en overzicht.- Bij ons team kan u altijd terecht met vragen.

  Wij kennen u

 • 18

  GETUIGENISSEN

  Het juiste adres voor gereedschappen, bevestigingsmaterialen, werkkleding, veiligheidsuitrusting, machines, power tools, ijzerwaren, werkplaatsinrichting en onderhoudsproducten.

  PROFFIX VAKHANDEL

  Reeds vier jaar zijn wij klant bij Verzekeringsgroep Christoffels. Hiervr waren al onze verzekeringspolissen verspreid over verschillende makelaars, die op hun beurt met nog meer verschillende maatschappijen samenwerkten. In samenwerking met Groep Christoffels hebben we een grondige audit gedaan en onze behoeften in kaart gebracht om vervolgens alle polissen te bundelen. Dankzij Verzekeringsgroep Christoffels zijn wij nu zeker van een betere dekking en dat tegen zeer marktconforme premies. Zowel met het bedrijf Proffix, als priv ben ik sindsdien verzekerd bij Groep Christoffels. Ik ben zeer tevreden met hun persoonlijke aanpak van onze dossiers en hun doorgedreven maatwerk.

  Zij bieden ons een voortdurende evaluatie van mogelijke verzekeringsvormen en zorgen steeds voor een accurate opvolging. Verder worden wij door Groep Christoffels als klant regelmatig uitgenodigd voor diverse seminaries waardoor we de kans krijgen met verschillende collega-ondernemers de mogelijkheden op de verzekeringsmarkt ook vanuit een financieel standpunt te bekijken en te evalueren. Dank je wel Groep Christoffels!(Wim Verjans)

  Oud Kantoorstraat 6; BE 3620 Lanaken www.proffix.be

  Nr 01

 • 19

  Human Solutions gaat steeds op zoek naar een menselijke benadering van ICT. Het gaat dan onder meer over de installatie van netwerken en intranet-toepassingen, boekhoudkundige toepassingen, reservatiemodules en CRM-systemen. Inbegrepen de training van de medewerkers en de aanpassingen aan de bestaande werkprocessen.Human Solutions specialiseert zich vooral in ICT oplossingen voor kleine en middelgrote hotelketens, zelfstandige hoteleigenaars, restaurants en conferentiecentra.

  BELISIUS advocaten is een professioneel advocatenkantoor bestaande uit 10 advocaten en 3 administratieve medewerkers. Het kantoor wordt geleid door 6 vennoten, bijgestaan door 4 advocaten - medewerkers. Het kantoor onderscheidt zich door ervaring, gespecialiseerde kennis en een uiterst professionele werkwijze. Inlevingsvermogen, persoonlijke betrokkenheid, integriteit en pragmatisme kenmerken de dienstverlening van Belisius advocaten.

  HUMAN SOLUTIONS

  ERIK SCHELLINGEN ADVOCAAT-VENNOOT BELISIUS ADVOCATEN

  Zoals voor mij, mijn klanten mijn gasten zijn, en ik ICT en oplossingen op een menselijke manier benader, zo is Groep Christoffels al jaren actief en proactief, mijn beschermengel, steun en toeverlaat met oplossingen zowel op professioneel als op priv-vlak. (Guy van Heuzen)

  Kanaaldijk 7; BE 3620 Lanakenwww.hs-ict.eu

  Ik ervaar groep Christoffels als een uiterst professioneel en gedreven team, waarbij vertrouwen en optimale bijstand aan de klant hoog in het vaandel staan. Als advocaat bemerk ik een zelfde reflex bij groep Christoffels van maximale belangenbehartiging voor de klant.(Erik Schellingen)

  Stationlaan 45; BE 3740 Bilzenwww.belisius.be

  Nr 02

  Nr 03

 • 20

  Bed and Breakfast Ims & Wims is landelijk en rustig gelegen in Vroenhoven, een deelgemeente van Riemst, 3.8 km ten zuidwesten van het centrum van Maastricht. Bij aankomst wordt u van harte welkom geheten met een heerlijk kopje koffie en gebak!

  AROgroup architectuur bestaat uit een team van architecten die hun specialisme en ervaring ten dienste stellen van het project. AROgroup ziet architectuur als een middel en geen doel om tot een leefbare omgeving te komen. De architect acteert als functioneel estheet, waarbij het om mr gaat dan vorm, stenen en beton.

  BED & BREAKFASTIMS & WIMS

  AROGROUPARCHITECTUUR

  Sinds 1999 zijn wij klant bij Groep Christoffels. De bevlogen zaakvoerders en het team doen hun uiterste best om zo maatgericht mogelijk te adviseren. Jaarlijks vindt er een opvolging plaats zodat zaken bijgesteld kunnen worden. Deze persoonlijke n professionele aanpak maakt dat de klant zich koning voelt en niet slechts een dossiernummer! De vriendelijkheid en kordaatheid waarmee problemen worden aangepakt, samen met de goede bereikbaarheid maken het plaatje compleet! (Irmgard Pletzers)

  Keelstraat 4; BE 3770 Vroenhovenwww.imsenwims.eu

  Toen ik enkele jaren geleden uit besparings- overweging alle evidenties in mijn bedrijf in vraag stelde kwam een leger aan 30 jaar oude verzekeringspolissen te voorschijn. De hulp en het advies van Groep Christoffels als onafhankelijk verzekeringsmakelaar, betekende voor ons een omvangrijke besparing op premieniveau. Het leuke is dat wij elk jaar opnieuw van deze besparing kunnen genieten en dat vanaf nu dit pakket professioneel wordt beheerd.(Hubert Bijnens)

  A. Dumontlaan 210; BE 3600 Genkwww.arogroup.be

  Nr 04

  Nr 05

 • 21

  L&R Kelderbouw beschikt over jarenlange ervaring in het aanleggen van waterdichte betonkelders- en vloeren. In de landbouwindustrie zijn ze de referentie voor stallenonderbouw, mestputten en keerwanden. Zij werken voor particulieren (ook aanleg van betonnen zwembad in de tuin), bedrijven en landbouwondernemingen.

  L&RKELDERBOUW

  Wij zijn al jaar en dag klant bij Groep Christoffels. Elk jaar zitten we samen aan tafel om ons dossier na te kijken. Regelmatig en pro-actief kijken ze of we nog de beste premies en voorwaarden genieten, of er waarborgen geschrapt moeten worden. Ook bij schade kunnen we steeds snel iemand bereiken en zijn we zeker van een goede afhandeling en correcte uitbetaling. Waar mogelijk nemen ze administratie uit handen en stellen zich rechtstreeks met de betrokken partijen in verbinding. We zijn zeker 100% tevreden! (Ludwig Christoffels)

  Grensstraat 64; BE 3740 Beverstwww.lenrkelderbouw.be

  Nr 06

 • 22

  Dolmans Landscaping Group komt voort uit een rijke Limburgse hovenierstraditie en is vandaag een allround multidisciplinair groenvoorzieningsbedrijf, actief in aanleg, renovatie en onderhoud van alle vormen van groen en bijbehorende civieltechnische projecten. Het is steeds liefdevol omgaan met landschappen; met passie vormgeven in groen.

  DOLMANSLANDSCAPING GROUP

  Al ruim 15 jaar doet Groep Christoffels onze verzekeringen. Wat een ouderwetse service en klantvriendelijkheid! Als klant word je hier nog enorm gewaardeerd; altijd, toujours, always!(Erwin Janssen en Rosita Dolmans)

  Centrum-Zuid 2409; BE 3530 Houthalenwww.dolmanslandscaping.com

  Nr 07

 • 23

  Classic Car Storage zorgt voor een veilige en droge stalling van uw prestige car, boot of mobilhome.

  Vrancken bvba: uw partner voor gist, confiserie, bakkerijgrondstoffen, snoepwaren, frisdrank, enz

  CLASSIC CAR STORAGE& VRANCKEN BVBA

  Nr 08

  20 jaar geleden werden we klant, o.a. vanwege het jaarlijks toetsen aan het marktaanbod van ons verzekeringspakket i.v.m. verleende dekkingen in relatie tot de betaalde premie. Vandaag genieten we nog steeds dezelfde service, gekoppeld aan degelijk advies en dit met de glimlach.(Paul Vrancken)

  Classic Car StorageWaterrijtstraat 9/B; BE 3920 Lommelwww.classiccarstorage.be

  Vrancken bvbaIndustrieterrein 1314; BE 3960 Breewww.vranckenbvba.be

 • 24

  Wij zijn ingeschreven als verzekeringsmakelaar onder nr. 11152A in het register van verzekerings-tussenpersonen, bijgehouden door de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel. U kunt onze gegevens terugvinden op de website van de FSMA op www.fsma.be. Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de AssurMiFID-gedragsregels*. Wij informeren u grondig en correct. Communiceren met u rechtstreeks in het Nederlands. Wij communiceren met onze klanten zoveel mogelijk via elektronische weg. Hiertoe gebruiken wij het e-mailadres dat u ons opgaf. Algemene informatie bezorgen wij aan onze klanten via onze website (www.groepchristoffels.be). U vindt daar onze gegevens, ons beleid inzake belangenconflicten en de lijst van verzekeringsbemiddelingsdiensten. Bijkomende en gedetailleerde informatie is op eenvoudig verzoek op ons kantoor te verkrijgen. In geval van bijkomende vragen kan u ons altijd contacteren via n van de kanalen die u hierboven terugvindt. Heeft u geen regelmatige toegang tot het internet, dan houden wij u op een andere, gepaste, wijze op de hoogte van onze algemene informatie. Voor al uw vragen en klachten kunt u steeds bij ons terecht. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen vzw in 1000 Brussel, de Meeussquare 35, tel. 02 547 58 71; fax 02 547 59 75; [email protected]; www.ombudsman.as.

  GROEP CHRISTOFFELSBESSEMERSTRAAT 4543620 LANAKENBELGI

  T +32 (0)89 73 03 00F +32 (0)89 73 03 05

  [email protected]

  OPENINGSURENMA 8.30u - 12u en 13u - 17uDI 8.30u - 12u en 13u - 17uWO 8.30u - 12u en namiddag op afspraakDO 8.30u - 12u en 13u - 17uVR 8.30u - 12u en namiddag op afspraak

  Tijdens de sluitingsuren en tijdens zon- en feestdagen is ons kantoor verbonden met een permanentiedienst. U kan dus 24/24 u op ons beroep doen met uw vragen of problemen. Buiten de openingsuren werken wij op afspraak, op ons kantoor, bij u thuis of op uw bedrijf.

  NV ZAKENKANTOOR IVO CHRISTOFFELSOndernemingsnummer: BE 0438 929 750Inschrijvingsnummer FSMA: 11152 A

  BVBA IMMOKANTOOR IVO CHRISTOFFELSOndernemingsnummer: BE 0446 559 987Erkende BIV-makelaars:

  Ivo Christoffels: 206508 Vanessa Christoffels: 502019 Joke Christoffels: 502479

  Intellectuele eigendomsrechtenDe teksten, tekeningen, fotos, data, handels- en domeinnamen, merken, logos en andere bestanddelen van deze folder zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Groep Christoffels toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Groep Christoffels de op en via deze folder aangeboden informatie op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

  Groep Christoffels is lid van Aquilae, Brocom, CIB, BIVVerantwoordelijke uitgever: Groep Christoffels