KMO Groep Christoffels

download KMO Groep Christoffels

of 26

 • date post

  23-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  2

Embed Size (px)

description

KMO Groep Christoffels

Transcript of KMO Groep Christoffels

 • KMOS:COMFORTABEL EN DUURZAAM ONDERNEMEN EN LEVEN:

  VANDAAG EN MORGEN

  GROEP CHRISTOFFELS

  GROEPCHRISTOFFELS.BE

 • 0403

 • 01

 • 02

 • 03

  DE START VANDAAG AQUILAELIDIn 1975 vestigt Ivo Christoffels

  zich als onafhankelijk

  verzekeringsmakelaar. Even

  later komt echtgenote Sonja

  hem steunen. In 1979 werd de

  bankservice toegevoegd aan het

  aanbod. De introductie van de

  vastgoedservice in 1992 maakte het

  aanbod compleet. Toen Vanessa,

  als oudste dochter, in 1999 in het

  familiebedrijf stapte, werd een

  nieuw kantoor gebouwd op de

  huidige locatie. In 2003 koos ook

  de jongste dochter, Joke, voor een

  toekomst in het familiebedrijf.

  Groep Christoffels is een

  enthousiast en dynamisch

  familiebedrijf in de verzekerings-

  en vastgoedsector. Al jaren werken

  we bewust aan doorgedreven

  klantgerichtheid en innovatie.

  Ons team hebben wij zorgvuldig

  samengesteld. We zijn dan ook

  oprecht trots op de kwaliteiten

  van onze medewerkers.

  Wij bieden u in onze huidige

  begeleiding - als onafhankelijk

  regisseur - tijdens iedere fase

  van uw leven een duidelijke

  meerwaarde. Wij stemmen uw

  daadwerkelijke wensen, behoeften

  en doelen af, inventariseren

  deze en doen een voorstel voor

  een correcte productmix.

  Dit doen we elk jaar opnieuw!

  Want niets in het leven is statisch.

  Op deze manier controleren we

  telkens opnieuw of de inventarisatie

  nog actueel is en of het advies

  en de gekozen oplossingen nog

  aansluiten bij de huidige situatie.

  Wij streven naar een winstgevende

  adviesrelatie met iedere klant.

  Groep Christoffels is lid van de

  makelaarsvereniging Aquilae. Dit

  netwerk van 55 onafhankelijke

  verzekeringsadviseurs in

  Vlaanderen, Brussel en Walloni

  biedt ons de mogelijkheid

  onze werking verder te

  professionaliseren en te

  vernieuwen.

  www.aquilae.be

  LID VAN MAKELAARSNETWERK

 • 04

 • 05

  MISSIE

  VISIE

  Wij helpen u, als ondernemer n als priv-

  persoon, het leven te leiden dat u graag

  wil leiden. Nu en in de toekomst. Zonder

  dat u zich ooit zorgen moet maken dat u

  iets tekort komt, wat er ook gebeurt.

  Wij willen van u weten wat u cht belangrijk

  vindt en hoe u zelf aankijkt tegen de risicos

  die uw activiteiten inhouden. Hierbij bieden

  wij u ruime ondersteuning zodat u zich kan

  concentreren op uw kerncompetenties.

  Wij werken voor u, in volledige onafhankelijk-

  heid. Bij ons krijgt u geen plan, maar een

  planning. Op lange termijn en voorzien van

  blijvend pro-actief nazicht en begeleiding.

  Onze focus ligt immers niet op het verkopen

  van zo veel mogelijk verzekeringsproducten!

  | ACTIEF ENGAGEMENT| FANTASTISCHE MENSEN MAKEN FANTASTISCHE BEDRIJVEN| VERTROUWELIJKHEID| KWALITEIT| EERLIJKHEID EN OPENHEID| AMBITIE EN POSITIVITEIT

 • 06

 • 07

  ONZE AANPAK

  Wij nemen de tijd om ons in te leven in uw zakelijke activiteiten. Stellen vragen naar uw noden, wensen en verwachtingen. Ontdekken wat u als bedrijfsleider nauw aan het hart ligt.

  Wij beperken ons niet tot het louter zakelijk aspect maar denken ook met u mee over de relatie tussen u als zaakvoerder en u als priv-persoon.

  1 -2-3-4-5LUISTEREN, INVENTARISEREN EN ANALYSERENSCHRIFTELIJK RAPPORTERENAANBOD PRODUCTENAANBOD DIENSTENOPVOLGEN EN BEHEREN

 • 08

  In een eerste gesprek screenen wij uw organisatie in al zijn geledingen.Daarvoor ontwikkelden wij een unieke bedrijfs- en verzekeringsscan.Het doel:

  - Duurzaamheid ondersteunen. Basisrisicos afdekken, investeringen beschermen, continuteit verzekeren;

  - Versterken van de verankering van het personeel: de betere werkgever, salaris, extra legale voordelen, leren en ontwikkelen, organisatie en werkomgeving, klantgerichtheid, leidinggeven;

  - Optimaliseren van het priv- en vennootschapsvermogen van de zaakvoerder: ondernemerschap, groei, successie, financile planning.

  LUISTEREN,INVENTARISERENEN ANALYSEREN

  1

  AANBODPRODUCTEN

  In samenspraak met u bepalen wij welke producten voor u een meerwaarde betekenen in uw zakelijke en/of priv-omgeving.

  - Het aanbod omtrent verzekeringen, beleggingen, kredieten, pensioens-opbouw en successie & rentenieren verzorgen wij volledig in huis;

  - Wij adviseren u daarbij in alle onafhankelijkheid;- Wij kiezen in alle gevallen voor kwalitatief hoogstaande

  producten die wij regelmatig aftoetsen aan de markt;- U kan rekenen op een correcte prijszetting.

  Op basis van deze bedrijfs- en verzekeringsscan en de analyse van het huidige verzekeringspakket ontvangt u een samenvattend rapport met een helder overzicht van uw sterke en zwakke punten. Met duiding van de kansen die u mogelijk nog niet benut. Samen bespreken we dit rapport en vertalen dit naar actiepunten.SCHRIFTELIJK

  RAPPORTEREN

  2

  3

 • 09

  Voor materies buiten onze kerncompetenties(uw medewerkers, uw klanten, ) brengen wij u graag in contact met ons zorgvuldig samengesteld netwerk van professionals.

  AANBOD DIENSTEN

  4

  Wij nemen in alle gevallen een pro-actieve houding aan.Wanneer u er voor kiest uw risicos door ons te laten beheren, kan u steeds op beide oren slapen. Wij waarborgen:

  - Omdat uw situatie voortdurend evolueert, contacteren wij u minstens jaarlijks voor een opvolgingsgesprek;

  - Een persoonlijke dossieropvolging en -behandeling;- Een regelmatige check-up van uw dossier, wij blijven onze vinger aan uw pols houden;- Op uw vraag, maken we graag tijd voor u;- Een professioneel beheer en opvolging van

  uw schadedossiers.

  OPVOLGEN EN BEHEREN

  5

 • 10

 • 11

  WIJ GARANDEREN ZEKERHEID EN COMFORT- U kan ons 24/24 u telefonisch bereiken.

  - Wij zorgen in alle gevallen voor onafhankelijk advies. Zonder enige binding.

  - Bij ons vindt u meerdere leveranciers onder n dak zodat wij u het beste van de markt kunnen voorstellen: de beste kwaliteit aan een correcte prijs.

  - Wij kiezen bewust voor een lange termijnrelatie gestoeld op wederzijds vertrouwen en transparantie.

  - Wij profileren ons als uw vertrouwenspersoon en regisseur.

  - Op onze website vindt u actuele info.

  - Via een persoonlijke inlogcode kan u op elk moment uw polissen digitaal consulteren.

  - Wij communiceren met u bij voorkeur via e-mail.

  - Na elke meeting bezorgen wij u een rapportage.

 • 12

 • 13

  ONZE BEDRIJFS-EN VERZEKERINGSSCAN

  Samen met u bekijken we in detail:De duurzaamheid van uw organisatie

  Statutaire posities AandeelhoudersstructuurUw aansprakelijkheden als zaakvoerder

  Overdracht van uw eigendommen Afspraken bij overlijden, ziekte, invaliditeitFamiliale opvolgingVerzekeringen voor overlijden, invaliditeit, ziekte en medische kostenPensioenvoorzieningen

  Financile gezondheid en groeipotentieel

  Strategisch en financieel plan Kernpunten

  Financile parameters Omzet(evolutie) en loonkostLiquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteitCashpositieLeningen en financieringenFraudegevoeligheid

  Troeven van de onderneming Sterktes en zwaktes

  Financieel comfort zaakvoerder(s) Voorzieningen voor IPT, VAPZ, Gewaarborgd Inkomen

  Klanten en leveranciers

  De kern Missie, visie, waardenUnieke kenmerken

  Uw klanten DoelgroepOnderscheidend vermogenKlantenverwachtingenKlantentevredenheidVisibiliteit

  Voorzieningen Aansprakelijkheidsverzekeringen (uitbating, toevertrouwde goederen, na levering, )Beroepsaansprakelijkheid Rechtsbijstand

 • 14

 • 15

  Uw medewerkers

  Belonen en verlonen Huidig verloningspakket

  Mogelijkheden tot optimalisatie

  Arbeidswetgeving Arbeids- en huishoudelijk reglement

  Carpolicy

  Bedrijfscultuur Werknemerstevredenheid

  Werkongevallen

  Ziekteverzuim

  Functioneren en evalueren Functieomschrijving

  Functionerings- en evaluatiegesprekken

  Teammeetings

  Competentiemanagement

  Voorzieningen Groepsverzekering

  Arbeidsongevallenverzekering

  Omkadering & continuteit

  Investeringsgoederen Gebouwen

  Schattingsverslag gebouwen

  Aanwezigheid alarm

  Elektriciteitskeuring

  Brandpreventie

  Verzekeringen gebouw, inboedel, goederen

  Machines

  Keuringen

  Verzekeringen

  Voorraden

  Wagenpark

  Riskmanagement Financile raming risicos

  Riskmanagment plan

  Veiligheid Veiligheidsreglement

  Interventie- en evacuatieplan

  Veiligheidsopleidingen

  Milieu Wetgeving en vergunningen

  Gevaarlijke stoffen

  Informatica Noodscenario bij diefstal/brand

  Verzekeringen

  Bedrijfsverzekeringen Brand

  Machinebreuk

  Alle risicos

  Elektrische en elektro-apparaten

  Vervoer en verblijf van waarden

  Burgerrechterlijke aansprakelijkheid

  Objectieve BA na brand en ontploffingen

  Arbeidsongevallen

  Auto en transport

 • 16

  ONZE PARTNERS

 • 17

  ONS CONTACTAANBOD

  - Via onze website.- Via Inzicht, 3 maandelijkse magazine.- Via FinActua, onze driemaandelijkse elektronische nieuwsbrief.- Via onze Facebookpagina.

  Wij communiceren

  - We zijn een modern kantoor, goed gelegen met een parking en 24/24 u telefonisch bereikbaar.- Out-of-the-box-innovatie.- Wij nemen uw administratie uit handen en leggen, waar nodig, rechtstreeks contact met (uw) partners (boekhouder, sociaal secretariaat, advocaat, notaris,)