Meet en Greet KMO

of 23/23
Contracten : wat zijn mijn mogelijkheden?
 • date post

  14-Feb-2017
 • Category

  Business

 • view

  300
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Meet en Greet KMO

DEEL II CONTRACTUELE FASE

Contracten : wat zijn mijn mogelijkheden?

1

Welke mogelijkheden heb ik?Fact : proefperiode valt weg Specifieke contracten : InterimStudentenarbeid

Normale contracten :Onbepaalde duurTijdelijk contractVervangingsovereenkomstelke mogelijkheden heb ik ?

12

Interim

Uitzendarbeid4Enkel feitelijk gezag

Toepassings-gebied arbeidsreglementering

Informatieplicht

Ancinniteit?

Driehoeks-verhouding: gebruiker uitzendkantoor werknemer

Uitzendarbeid

Uitzendkracht is geen goedkope werkkracht ! Procedure volgen informatie en controle Beperkte termijn Beperkte toelating

Toegelaten uitzendarbeid

Vervanging van vaste werknemerTijdelijke vermeerdering van werkUitzonderlijk werkInstroom (vanaf 01/09/2013)

InstroomTewerkstelling als uitzendkracht in een vacante betrekkingDaarna aanwerving met arbeidsovereenkomstDoor de gebruiker Voor dezelfde betrekking5

Studentenarbeid

Sluiten van de arbeidsformaliteitenArbeidsovereenkomst voor Studenten

Leeftijd (min. 16 of 15 n 1ste graad secundair onderwijs gevolgd en geslaagd)Volledig leerplanDagonderwijs

Arbeidsovereenkomst bepaalde duur (max. 12 maanden)Schriftelijk (uurrooster, arbeidsduur, tewerkstellingsplaats, )IndividueelTen laatste bij indiensttredingArbeidsreglement 7Wie is student?

Naast dagonderwijs ook thesisstudenten, vrije leerlingen en studenten die examen voorbereiden voor examencommissie. Al wie in hoofdstatuut onderwijs volgt.7

Studenten

Sociale zekerheidsbijdragen:

Vrijstelling gewone bijdragen mits:

Geldige AOK voor studenten (!formaliteiten!) en50 arbeidsdagen gedurende het kalenderjaar Te reserveren via de multi-dimona aangifte

Wel een solidariteitsbijdrage van 8,13%: 5,42% voor WG 2,71% voor WN8

9Sociale zekerheidsbijdragen: illustratieBediende verdient 2.500 voor een maand Hoeveel RSZ-bijdrage is hierop verschuldigd?RSZ WGRSZ WNWerkstudent (gewone bijdrage = 32,38% en 13,07%) 809,5 326,75Student (solidariteitsbijdrage = 5,42% en 2,71%) 135,5 67,75

Studenten

Studenten

Overschrijding bij dezelfde of meerdere WGs Vanaf de 51ste dag: Waarschuwing

12WG geeft toch door aan solidariteitsbijdrageSanctie: volledig jaar wordt retroactief geregulariseerd

WG geeft door aan normale RSZ bijdragen: behoudt de eerste 50 dagen aan gunstige solidariteitsbijdrage

Normale contracten

Normale contracten12SOORTEN AOK I.F.V. DUUROnbepaalde duurBepaalde duur / Welomschreven werkVervangingsovereenkomst * Schriftelijk* Uiterlijk bij indiensttreding* IndividueelGeen vormvereisten(=vangnet)

Vorm: Taalgebruik

Taalgebruik in de arbeidsrelatie: wet/decreet legt op welke taal gebruikt moet worden in de arbeidsrelatieWelke regels? Waar bevindt zich de exploitatiezetel?

Vestiging of centrum van activiteiten waaraan het personeel gebonden is, waar sociale contacten tussen de werkgever en de werknemer in principe plaats hebben. Deze exploitatiezetel geeft opdrachten en instructies aan de werknemer en doet alle nodige mededelingen aan haar personeel13

13

FransDuitsTaal van de streekNederlandsTaal WNTaal van de streekVorm: Taalgebruik

14

Vorm: TaalgebruikVlaanderen en WalloniMondelinge n schriftelijke communicatieAlle wettelijk voorgeschreven documentenAOK, arbeidsreglement, fiscale documenten

Sanctie: absolute nietigheid

Duitstalige landsgedeelte, Brussel Hoofdstedelijk gewest, faciliteitengemeenteUitsluitend schriftelijke communicatie

Sanctie: relatieve nietigheid15

Faciliteitengemeenten in het Nederlandse taalgebied zijn : Mesen, Spierre, Helkijn, Ronse, Bever,'s Gravenvoeren, Sint-Martens-Voeren, Sint-Pieters-Voeren, Herstappe, Moelingen, Remersdaal, Teuven, Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel en Wezembeek.

Faciliteitengemeenten in het Franse taalgebied zijn : gemeenten rond Malmdy (Bellevaux-Ligneuville, Beverc, Faymonville, Malmdy, Robertville en Weismes), Bas-Warneton, Komen, Dottignies, Herseaux, Houthem, Luingue, Moeskroen, Ploegsteert, Warneton, Flobecq, Edingen, Lettelingen en Marcq.

De werkgever moet in deze gemeenten de taal van het taalgebied gebruiken voor alle wettelijk voorgeschreven documenten en voor alle documenten bestemd voor het personeel. Zo is bijvoorbeeld het Frans de officile taal voor een werknemer tewerkgesteld in een exploitatiezetel in Moeskroen. En zo is bijvoorbeeld het Nederlands de officile taal voor een werknemer tewerkgesteld in een exploitatiezetel in Linkebeek.

Bijsturing Vlaams Taaldecreet (vanaf 2 mei 2014)

Mogelijkheid om voor de individuele arbeidsovereenkomst met een grensoverschrijdend karakter bijkomend een rechtsgeldige versie op te maken in een officile taal van de EUR/EER.Versoepeling geldt enkel voor individuele arbeidsovereenkomst (niet voor andere documenten) + niet in zuiver Belgische situaties en situaties met derdelanders.Bjijkomende versie is niet verplicht en bij verschil heeft de Nederlandstalige versie voorrang.

15

Tijdelijke contracten

Duur17

MAXIMUM 2 JAAR

Max. 4 AOKen

Min. duur per AOK = 3 m.

Totale duur = max. 2 jaarOpeenvolgende AOKen van bepaalde duur?

Neen!

Uitz: Flexibiliteit:

MAXIMUM 3 JAAR

Toestemming inspectie

Min. duur per AOK = 6 m.

Totale duur = max. 3 jaar

Arbeidsovereenkomst van bepaalde duurBeindiging: principe = op einddatum

Vroegtijdige beindiging

Opzegbaar tijdens eerste helft van het contract, met een max. van 6 maandenNormale opzeggingstermijnen van toepassingOpzeg gaat steeds in op maandag volgend op betekening ontslagLet op! Bij opeenvolgende contracten is vroegtijdige opzegging enkel mogelijk voor de eerste overeenkomst.Let op ! Opzegtermijn moet eindigen vooraleer de eerste helft van het contract verstreken is !

Op einddatumEindigt vanzelf, geen opzegAfwezigheden (Bv. ziekte) schorst de einddatum van de arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of duidelijk omschreven werk niet

Vroegtijdige beindigingContracten bepaalde duur vanaf 1 januari 2014: eenzijdige beindiging mogelijk tijdens eerste helft van contract, met een maximum van zes maanden.Bv. 2 maanden (tijdens 1e maand)Bv. 2 jaar (tijdens eerste 6 maanden)

Vaste termijn (schorsingen hebben er geen invloed op)!

Vroegtijdige beindiging na eerste helftVergoeding: onvermijdelijk een verbreking

Bijzondere regel arbeidsongeschiktheid (verwijzen naar Peter!)Contract < drie maanden: > 7 dagen arbeidsongeschikt? Werkgever kan arbeidsovereenkomst verbreken zonder vergoeding, voor zover de periode gedurende dewelke een opzegging wordt toegelaten is verstreken

Contract drie maanden: > 6 maanden arbeidsongeschikt? Verbrekingsvergoeding (loon verschuldigd tot het einde van het contract, met maximum van 3 maanden loon). Werkgever mag hier het gewaarborgd loon aftrekken dat hij betaald heeft tijdens de eerste 30 dagen van de arbeidsongeschiktheid18

Vroegtijdige beindiging n eerst helft van het contract / n zes maanden

Arbeidsovereenkomst van bepaalde duur

Steeds met vergoedingPrincipe: tot einde overeenkomstMax: dubbel van vergoeding bij AO onbepaalde duur

Vervangingscontract

Vervangingsovereenkomst: Definitie

Gewone arbeidsovereenkomtsTer vervanging van een werknemer wiens arbeidsovereenkomst geschorst is

Niet mogelijk i.g.v. tijdelijke werkloosheid omwille van gebrek aan werk, slecht weer, staking of lock-out.1234SG 2

21

VervangingsovereenkomstVoorwaardenVerplicht schriftelijk (reden vervanging, identiteit vervangen WN, duur arbeidsovereenkomst of bepalingen m.b.t. beindiging)Duur: bepaalde of onbepaalde duurMaximum 2 jaar (tenzij omwille van tijdskrediet)Mogelijkheid om verschillende opeenvolgende AO te sluiten

Beindiging : Vervangingsovereenkomst van (on)bepaalde duur Overlapping mogelijk met te vervangen werknemer?

SG 2

VoorwaardenSanctie: gewone arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duurBepaalde OF onbepaalde duur: geen duidelijkheid over duur van afwezigheid werknemer? Best onbepaalde duur

Beindiging (gemakkelijk te beindigen)Bepaalde duur: vroeger terugkomen? Vergoeden tot einde!Onbepaalde duur: opzeggenWerknemer nog weg? GewoonWerknemer al terug? Verkorte opzeg van 7 dagenTIP: ontbindende voorwaarde opnemen in de overeenkomstterugkeer van rechtswege beindigd

Overlapping?Ofwel gewoon contract van bepaalde duurOfwel interimOpzegperiode vervangingsovereenkomst laten samenvallen met overdrachtperiodeOp voorhand samenlopen: interim / bepaalde duur

Outplacementverplichting?Terugkeer en ontbindende voorwaarde? Neen want dit is geen ontslag!Opzeg? Ja22

Thank you.