Het KMO-Rapport - UNIZO | De Unie van Zelfstandige .Het KMO-Rapport De financieel-economische...

download Het KMO-Rapport - UNIZO | De Unie van Zelfstandige .Het KMO-Rapport De financieel-economische gezondheid

of 135

 • date post

  26-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Het KMO-Rapport - UNIZO | De Unie van Zelfstandige .Het KMO-Rapport De financieel-economische...

Het KMO-RapportDe financieel-economische gezondheid van de Vlaamse, Brusselse en Waalse KMO in beeld

JANUARI 2016

Uitgave van UNIZO vzw, Graydon Belgium nv en UCM

3 KMO-Rapport Belgi 2016

Redactie

Gilles Vandorpe (Cordinator Onderzoek UNIZO-Studiedienst) Charlie Tchinda (Economist-Statisticus UCM Studiedienst)

Begeleidingscomit en databronnen

Johan Bortier (Directeur UNIZO-Studiedienst) Arnaud Deplae (Directeur UCM-Studiedienst) Peter Thijs (Programmatie Graydon Belgium nv) Aim Le Roy (Research & Development Graydon Belgium nv) Eric Van den Broele (Senior Manager Research & Development Graydon Belgium nv)

Contact

Secretariaat UNIZO-Studiedienst Willebroekkaai 37 Tel. 02 212 25 31 studiedienst@unizo.be 1000 Brussel Fax 02 230 93 54 www.unizo.be Graydon Belgium nv Uitbreidingstraat 84-b1 Tel. 03 280 88 55 studiedienst@graydon.be 2600 Berchem Fax 03 280 88 99 www.graydon.be

UCM Service dEtudes Chausse de Marche 637 Tel. 081 486 287 service.etudes@ucm.be 5100 Wierde Fax 081 486 279 www.ucm.be

Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd mits bronvermelding UNIZO Graydon Belgium - UCM. Deze brochure is louter ter informatie opgesteld. De gegevens zijn ontwikkeld op basis van de Graydon-databanken. De verwerking ervan gebeurde door de studiediensten van UNIZO en UCM. Uitgevers, informatieverstrekker noch auteurs kunnen aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke onnauwkeurigheden. De uiteindelijke interpretatie van de gegevens is voor rekening van de lezer.

4 KMO-Rapport Belgi 2016

Inleiding ................................................................................................................................. 5

1. Methodologie ..................................................................................................................... 7

2. De KMO in cijfers .............................................................................................................. 10

2.1 Evolutie aantal KMOs in Belgi .............................................................................................. 10

2.2 KMOs volgens leeftijdscategorie .......................................................................................... 12

2.3 KMOs volgens juridische vorm .............................................................................................. 13

2.4 KMOs volgens sector .............................................................................................................. 15

2.5 KMOs volgens tewerkstellingsklassen ................................................................................. 17

3. Financile ratios van de Belgische ondernemingen ....................................................... 19

3.1 Productiviteit: bruto toegevoegde waarde in verhouding tot de personeelskosten ..... 19

3.2 Nettorendabiliteit van het eigen vermogen na belastingen ..............................................20

3.3 Solvabiliteit ..................................................................................................................................21

3.4 Graad van financile onafhankelijkheid ................................................................................22

3.5 Dekking vreemd vermogen door cashflow ..........................................................................23

3.6 Liquiditeit .....................................................................................................................................24

3.7 FiTo-meter ...............................................................................................................................25

4. Andere financieel-economische gegevens van de KMOs .............................................. 27

4.1 Aantal dagen leverancierskrediet ...........................................................................................27

4.2 Aantal dagen klantenkrediet ...................................................................................................28

4.3 Investeringen in materile vaste activa .................................................................................28

4.4 Bedrijfsresultaat en aandeel verlieslatende bedrijven .......................................................30

4.5 Eigen vermogen .........................................................................................................................31

5. Multiscore van de KMO .................................................................................................... 32

6. Conclusie .......................................................................................................................... 35

6.1 Financile ratios van de KMO-vennootschappen (FiTo-meter) .................................... 35

6.2 Andere financieel-economische gegevens .........................................................................37

6.3 Multiscore van de KMOs .........................................................................................................38

Lijst van afkortingen ............................................................................................................ 39

Lijst van tabellen en grafieken ............................................................................................. 40

Bijlages ................................................................................................................................. 42

Inhoud

5 KMO-Rapport Belgi 2016

Inleiding

In 2008 werd voor het eerst het KMO-Rapport Vlaanderen gepubliceerd. De initiatiefnemers UNIZO en Graydon wilden op die manier een allesomvattend beeld schetsen van de financile gezondheid van de Vlaamse KMOs. Sinds 2013 is het KMO-Rapport Vlaanderen omgevormd tot het KMO-Rapport Belgi en is UCM een van de projectpartners. De hoofddoelstelling van het rapport blijft met deze zevende editie dezelfde als bij de start, met name het in kaart brengen van de financieel-economische gezondheid van de KMOs over een langere periode. Dit rapport focust op de periode van 2005 tot en met 2014 voor alle data die we uit de jaarrekeningen halen.

De cijfers zijn in eerste instantie interessant voor de ondernemer zelf, die zich kan positioneren ten opzichte van andere KMOs en dit zowel binnen een specifieke sector alsook de totale KMO-populatie in Vlaanderen, Brussel en Walloni. Daarnaast is het rapport ook een informatiebron voor diverse actoren die aan de hand van een uitgebreid pakket cijfermateriaal, de financieel-economische gezondheidstoestand van de Vlaamse KMOs van naderbij willen bekijken en opvolgen.

De cijfers in het KMO-Rapport werden afgesloten op 30 oktober 2015. Op dat ogenblik waren 94,5% van de jaarrekeningen voor 2014 beschikbaar.

We bekijken zowel de financieel-economische gezondheid van de vennootschappen tot en met 50 werknemers alsook de prestaties van de eenmanszaken. De cijfers voor de vennootschap-pen zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekeningen. Daarnaast beschikt Graydon Belgium nv ook over een eigen kwalitatief instrument, namelijk de multiscore. De multiscore wenden we aan om de financieel-economische toestand van enerzijds de vennoot-schappen n anderzijds de eenmanszaken in beeld te brengen.

Het rapport geeft telkens de cijfers weer voor Belgi, Vlaanderen, Brussel en Walloni. Specifieke sectorgegevens en provinciale data kunnen geraadpleegd worden in de bijlages.

In een eerste deel geven we een cijfermatig overzicht van het aantal KMOs in Belgi opge-splitst volgens regio. Het absolute aantal KMOs wordt van naderbij bekeken, alsook het aantal KMOs volgens leeftijdscategorie, volgens juridische vorm, volgens sector en volgens tewerk-stellingsklassen. We maken eveneens het onderscheid tussen KMO-vennootschappen en eenmanszaken. Samen vormen deze de groep van de KMOs.

6 KMO-Rapport Belgi 2016

In een tweede deel bekijken we een aantal financieel-economische parameters van de KMO-vennootschappen (dus zonder de eenmanszaken). Deze worden op het einde van het hoofdstuk samengevat in een allesomvattende indicator: de FiTo-score. De FiTo-score werd op basis van jarenlang en nauwgezet onderzoek ontwikkeld door professor emeritus Hubert Ooghe (Universiteit Gent en Vlerick Leuven Gent Management School) in nauwe samenwerking met Graydon Belgium nv. De score wordt berekend op basis van acht uitgewerkte ratios die in een evenwichtige verhouding tot elkaar worden geplaatst. Samen geven ze een duidelijk beeld over het al dan niet bestaan van financile consistentie binnen de onderneming. De verschillende ratios die in de berekening worden opgenomen omvatten de bruto toegevoegde waarde in ver-houding tot de personeelskosten, de nettorendabiliteit van de bedrijfsactiva voor belastingen, de nettorendabiliteit van het eigen vermogen na belastingen, de graad van zelffinanciering, de graad van financile onafhankelijkheid, de korte termijn financile schuldgraad, de dekking van het vreemd vermogen door de cashflow en tot slot de nettokasratio. De ratios worden ook apart in dit rapport verwerkt, met uitzondering van de nettorendabiliteit van de bedrijfsactiva voor belastingen en de nettokasratio.

In een derde deel nemen we nog vijf andere financieel-economische parameters onder de loep, namelijk het aantal dagen leverancierskrediet, het aantal dagen klantenkrediet, de investeringen in materile vaste activa, het bedrijfsresultaat en het aandeel verlieslatende bedrijven en tot slot het eigen vermogen. Deze vijf parameters dragen - naast de eerder bekeken financile ratios - er toe bij om een correct beeld te kr