Management voor de KMO

download Management voor de KMO

of 44

 • date post

  05-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  228
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Als zaakvoerder van een KMO wordt het u niet altijd even makkelijk gemaakt.Regelgeving wijzigt voortdurend, wordt strenger en wordt strikter toegepast. Het administratieveluik van ondernemen wordt ook steeds complexer.Daarbovenop zal, na de lang aanslepende politieke besluitloosheid van het voorbije jaar, hetkomende jaar in het teken staan van heel wat bijkomende regels en aanpassingen.Twee gebieden waarin heel wat aanpassingen verwacht worden, zijn het financiële en fiscalewerkveld en het personeelsbeleid.

Transcript of Management voor de KMO

 • www.syntrawest.be

  vOORjaaR 2012

  mAnAgement voor de kmo financin Accountancy hrm

 • www.syntrawest.be2

  Financieel beleid ....................................................................................................... 4 Programmawet2012vooruinkaartgebracht....................................................................................... 4 Probleemboekingen-demoeilijksteboekingenoverwonnen.............................................................. 6 Elektronischfactureren:bespaarkosten............................................................................................... 7 Deautoendefiscus.................................................................................................................................. 8 Notioneleinterestaftrek........................................................................................................................... 8 Extralegalepensioenen:mogelijkhedenuitfiscaalstandpunt............................................................ 8 Correctefacturerenindebouw............................................................................................................... 9 EMCS-aangiftevanaccijnsgoederen....................................................................................................10 Meepratenmetdeboekhouder...............................................................................................................11

  Dubbelboekhouden.................................................................................................................................11 Balansanalyse..........................................................................................................................................12 Kostprijsberekeningindebouw..............................................................................................................13 UpdatePbenVenb....................................................................................................................................14 Practicumvennootschapsbelasting.......................................................................................................15 Grondigesnelcursussen..........................................................................................................................16 GrondigesnelcursusBTW.......................................................................................................................16 Grondigesnelcursuspersonelbelasting................................................................................................17 Grondigesnelcursusvennootschapsbelasting.....................................................................................18 Grondigesnelcursusvennootschapsrecht............................................................................................19 Delevensloopvaneenvennootschap.................................................................................................... 20 Updatevennootschapsrecht................................................................................................................... 20

  Personeelsmanagement en -administratie ........................................................... 21 Loon-enpersoneelsadministratieindeKMO...................................................................................... 21 Tijdskrediet,thematischeverlovenenbrugpensioen.......................................................................... 22 Vakantiewetgeving:jaarlijksevakantievanAtotZindeKMO............................................................ 23 Arbeidsduurregelingenrusttijden........................................................................................................ 24 HoesteltdeKMOeenvolledigencorrectarbeidsreglementop?...................................................... 25 SocialeinspectieindeKMO:bereiduvoor!.......................................................................................... 26 LoonkostverminderingenvoorKMOs................................................................................................... 28 Betaalmindersocialebijdragenalszelfstandigofvennootschap..................................................... 29 SociaalwettelijkeactualiteitMBTPC124bouw................................................................................... 30 StudentenarbeidindeKMO.................................................................................................................... 31

  Stichting Bedrijfsmanagement ............................................................. 32 Bewijskrachtboekhouding..................................................................................................................... 32 BTWauditinvoorbereidingopdeinspectie.......................................................................................... 32 OnroerendgoedonttrekkenaanhetOndernemersrisico................................................................... 32 TaksMasterclass:boekhoudkundigvsfiscalewinst........................................................................... 33 TaksMasterclass:fiscalecosmeticabijherstructureren................................................................... 33 Eindezakelijkrecht,ennu?.................................................................................................................... 33 Fiscalebenaderingvanaanvullendeverzekeringen............................................................................ 33 FinancialPerformanceManagement.................................................................................................... 34 Actuelesocialewetgevingvoormanagers............................................................................................ 34 Leanmanagementinadministratieendienstverlening...................................................................... 35 FinancialBasicsvoordenietfinancilemanager................................................................................ 36 Bedrijfsmanagementvoorniet-economisten....................................................................................... 37

  OPLEIDINGSKALENDER .........................................................................................38INFO / INSCHRIJVING ............................................................................................. 42CONTACTADRESSEN ..............................................................................................44

 • Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief) 3Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief)

  Geachte mevrouwGeachte heer

  Als zaakvoerder van een KMO wordt het u niet altijd even makkelijk gemaakt.

  Regelgeving wijzigt voortdurend, wordt strenger en wordt strikter toegepast. Het administratieve luik van ondernemen wordt ook steeds complexer.

  Daarbovenop zal, na de lang aanslepende politieke besluitloosheid van het voorbije jaar, het komende jaar in het teken staan van heel wat bijkomende regels en aanpassingen.Twee gebieden waarin heel wat aanpassingen verwacht worden, zijn het financile en fiscale werkveld en het personeelsbeleid.

  Het is dan ook onmogelijk alle evoluties zelf constant op te volgen. Syntra West en Stichting Bedrijfsmanagement zijn uw partners om uw kennis actueel te houden en bij te sturen waar nodig.

  In deze brochure vindt u programmas die u binnen het financile, fiscale en personeelsbeleid enerzijds de actuele evoluties bijbrengen maar anderzijds ook basiskennis bijbrengen waar nodig (afgestemd op de actualiteit).

  Zorg dat u actueel blijft, het kan u onnodige kosten en nutteloze uitgaven besparen!

  Met vriendelijke groeten

  Nathalie NeirynckCommercieel cordinator

  PS: wist u dat u Syntra West kan inschakelen via Syntra Consult?

  Alle info via 078 353 653

 • F I N A N C I E E L B E L E I D

  www.syntrawest.be4

  ProgrAmmAWet 2012 voor u in kAArt gebrACht

  DocentAndy Cools, Fiscaal jurist, onderzoeker Universiteit Maastricht, vennoot United Tax Network

  De regeringsonderhandelingen zijn gefinaliseerd, de maatregelen worden in wetten en besluiten gegoten (op het moment van schrijven althans).Dit alles zal resulteren in een regeerakkoord, deelakkoorden, nieuwe wetten, fiscale bepalingen, Indien u tijdig wil anticiperen om uw clint tijdig het gepaste advies te kunnen geven, heeft u een grondig overzicht nodig van de verschillende nieuwigheden en hun gevolgen.

  Hoe dit alles ook zal evolueren, het staat vast dat uw clinten (werkgevers n werknemers, ondernemers, gezinnen, ) zullen geconfronteerd worden met strenge besparingsmaatregelen.Dit seminarie zet de maatregelen op een rij en overloopt de gevolgen voor u en uw klant.

  Uw voorDeel met ons seminarie uwbeslissingenenadviesoppeil heteigenopzoekwerkwordttoteenminimumbeperkt

  Een investering van slechts enkele uren kan een wereld van verschil betekenen.

  Doelgroep(Medewerkers van) boekhouders, accountants, fiscalisten, revisoren; medewerkers van boekhoudafdelingen in bedrijven.

  praktische gegevensDatum en locatie

  Syntra West Campus Brugge, woensdag 8 februari2012 van 19u tot 22u Syntra West Campus Kortrijk, donderdag 16 februari 2012 van 19u tot 22u

  Deelnameprijs: deelname aan deze opleiding bedraag 74,00 excl. btw ( 89,54 incl. btw)

 • Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief) 5

  F I N A N C I E E L B E L E I D

  Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief)

  Probleemboekingen - de moeilijkSte boekingen overWonnen

  DocentIgnace Bogaert, Ernst & Young

  Eens men het systeem van het dubbel boekhouden onder de knie heeft, zorgt het in de meeste gevallen voor we