ZOA Magazine oktober 2010

Click here to load reader

 • date post

  02-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  228
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Rachel Tocklu - ‘Hulp moet een duwtje zijn’ Afghanistan - Prachtig werk Act Positive - ‘Ik dacht dat ik wist wat Aids betekent’

Transcript of ZOA Magazine oktober 2010

 • # 6 | o

  ktober 2010 | christelijk

  e organ

  isatie voor internationale vluch

  telin

  gen

  hulp

  Naam :Marijn KlamerLeeftijd :9 jaarHoudtvan:sportenWillaterworden:profvoetballer

  Ik ben Marijn. Mijn vader, Jaco Klamer, is fotograaf en hij is net terug uit Pakistan, waar hij fotos maakte van de watersnood. Hij reist wel vaker naar rampgebieden, zoals naar Afghanistan of Hati. Mijn vader laat zien dat mensen door een ramp hun familie, hun huis of werk kwijtraken of honger hebben. Ik vind dat ook belangrijk, maar ik vind het ook wel moeilijk en gevaarlijk als hij weg gaat. Ik wil niet dat mijn vader dood gaat. Toen Jaco in Hati was, maakte hij een aardbeving mee, we konden hem toen een paar dagen niet bereiken. En tijdens zijn reis naar Pakistan was Jaco in de Swat-vallei waar de Taliban ook is. Ik vind dat eng.

  Toen mijn vader in Pakistan was, hielden we thuis het nieuws goed in de gaten. Ik zag op tv mensen echt wegstromen in de rivier! Ik besloot toen direct zakgeld over te maken voor Pakistan.

  Ik vind het erg dat Abdu Razak geen vader meer heeft en nu ook een watersnoodramp meemaakt. Ik schrok toen ik de foto van Abdu met zijn grote familie zag. Ik vraag me af hoe het verder met hem gaat: krijgt hij hulp, kan hij zijn huis opbouwen, mag Abdu weer naar school?

  Mag Abdu weer naar school?

  Rachel TockluHulp moet een

  duwtje zijn

  AfghanistanPrachtig werk

  28 | het kind

  | Te

  kst: Hen

  rique

  Staal, fotografie: Jaco Klamer

  Act PositiveIk dacht dat ik wist wat Aids betekent

 • Colofon:ZOA-magazine is een periodieke uitgave van ZOA-Vluchtelingenzorg. Oplage 46.300, ISSN 1871-0727

  AdresgegevensSleutelbloemstraat 8, 7322 AG ApeldoornPostbus 4130, 7320 AC ApeldoornT: 055 3663339 F: 055 3668799E: info@zoa.nl I: www.zoa.nlK.v.K.: 41009723, Bank: 38.75.12.012, Giro 550, t.n.v. ZOA Apeldoorn

  Vorm : Frivista - (y)our mission Druk : drukkerij De Bunschoter

  Redactie: Folkert Rinkema, Johan Guis, Els Sytsma (eindred.) en Ewout Suithoff (hoofdred.)Aan dit nummer werkten verder mee: Henrieke Buit, Ab Jansen, Charlotte van Putten, Henrique Staal en Lotte VermeijFotografie: Jaco Klamer (p. 1, 6, 20-21, 28), Evert Sytsma (p. 23), Folkert Rinkema (p. 2, 7, 8-11, 18, 27), Pieter Wolfert (p. 25), ZOA (p. 12, 19, 22)

  ZOA-Vluchtelingenzorg - het kopiren of vermenigvuldigen van artikelen wordt door ons op prijs gesteld mits met bronvermelding. Graag ontvangen wij een bewijsexemplaar.

  Adressenbestanden van ZOA wordenniet uitgeleend of doorverkocht.

  03 | inhoud

  |

  02 | voorw

  oord

  | tekst: H

  arry Paul, fotografie: F

  olkert Rinkema

  Ik zie ernaar uit!

  14 | AfghanistanAngst voor geweld en zelfmoord-aanslagen zijn dagelijkse realiteit voor veel Afghanen, waaronder onze medewerkers. ZOA ondersteunt de Afghanen, die snakken naar vrede en een gewoon leven, dwars door alles heen bij de wederopbouw.

  24 | Act Positive campagneDit najaar zal de Act Positive campagne met o.a. een Award en een Europese conferentie van zich doen horen. Het doel is om jongeren te betrekken bij de strijd tegen Aids. De 16-jarige Charlotte schrijft over een indrukwekkend bezoek aan een Aids-patint en zijn gezin.

  En verder: 04 | Menselijke waardigheid07 | ZOA-nieuws12 | Vier families Congo18 | Kruidnoten

  Voor- en achterpagina:Abdu Razak (10) uit Pakistan en Marijn (9) uit Amers-foort. Twee prachtige knullen, die je niets anders gunt dan een heerlijke en onbezorgde jeugd. Maar Abdu moest rennen voor zijn leven toen het water zijn huis binnenstroomde. Marijns vader ging naar Pakistan voor zijn werk. Lees het verhaal van Abdu op pagina 6 en het verhaal van Marijn op de achterpagina.

  Twee werelden, n gezicht. Op deze manier beelden wij de verbinding uit tussen u in Nederland en de vluchtelingen en ontheemden in Afrika en Azi. Want het zijn wel twee gezich-ten, maar het is n wereld.

  Maar laat ik me eerst even voorstellen. Mijn naam is Harry Paul en ik ben sinds 1 juni van dit jaar voorzitter van de Raad van Toezicht van ZOA-Vluchtelingenzorg. In het dagelijks leven ben ik inspecteur-generaal van de Inspectie van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer. De inspectie houdt toezicht op o.a. drinkwaterbedrijven, nucleaire installaties, bodemverontreiniging, illegaal vuurwerk, maar ook op de export van afval naar de derde wereld. En met dat laatste is vaak wat mis. Een voorbeeld daarvan is de export van elektronica afval naar Ghana, waar de apparatuur door kinderen onder zeer slechte omstandigheden uit elkaar gehaald worden. Door toezicht te houden en afspraken te maken met de handel proberen we illegale praktijken in te dammen. Verder maakt ook de afdeling crisismanagement, waar ik hier boven over sprak, deel uit van de inspectie.

  Door mijn werk heb ik een breed netwerk binnen de overheid en het bedrijfsleven. Het is voor mij een voorrecht om de kennis en ervaring die ik heb opgedaan te mogen inzetten binnen de Raad van Toezicht van

  ZOA. Mijn eerste ervaringen met de ZOA- organisatie, de leiding en de medewerkers, zijn heel positief en ik ben onder de indruk van de betrokkenheid en de inzet van de mensen. Overigens is ZOA bij ons thuis geen onbekende. Mijn vrouw is in ons dorp al jarenlang cordinator van de huis aan huis collecte en de ZOA-sponsornacht op de Scholengemeenschap De Driestar is voor ons een bekend fenomeen!

  In het bestuursmodel met een Bestuur en een Raad van Toezicht is het zoeken naar de juiste balans tussen die twee. Ik vind het belangrijk om open en transparant naar elkaar te zijn en duidelijk uit te spreken wat de wederzijdse verwachtingen zijn. Dienen is hierbij steeds het sleutelwoord. Het gaat niet om onszelf, maar om het werk wat we mogen doen en waarbij ieder met Gods hulp op zijn of haar plaats mag bijdragen.

  Steeds zijn keuzes nodig, zowel voor de strategie, de samenwerkingspartners en het verkrijgen van voldoende financiering in de zorg voor vluchtelingen. Ik zie er naar uit om vanuit mijn rol als voorzitter van de Raad van Toezicht hierbij betrokken te zijn.

  ZOA-VluChTElingEnZORg wERKT in AZi AfghAnistAn, CAmboDjA, myAnmAr, sri LAnkA, thAiLAnD En AFRiKA burunDi, DemoCrAtisChe repubLiek Congo, ethiopi, LiberiA, noorD-suDAn (DArfur), ugAnDA, ZuiD-suDAn.

  inhoud:

  19 | De veldmedewerker20 | noodhulp Pakistan22 | De expat26 | De gastschrijver

  Vandaag stond voor mij in het teken van crisismanagement.

  We hebben adviezen gegeven aan de

  brandweer, die op Bonaire de brand in een olieterminal aan het bestrijden was.

  Verder heb ik overleg gevoerd met een ander ministerie

  over nauwe samenwerking bij incidenten. Tot

  slot: vandaag kwam een medewerker

  terug uit Pakistan, die als milieuadviseur deel uitgemaakt heeft

  van een VN team.

  08 | Rachel TockluDeze voormalige vluchtelinge uit Ethiopi/Eritrea is nu succesvol ondernemer. Voor ondernemers met durf en passie is goed geld te verdienen in Afrika, stelt ze. En bovendien help je daarmee conflicten voorkomen.

 • Onze kernwaarden

  TROuw | M

  EnSEliJK

  E w

  AARDighEiD | R

  EnTM

  EESTE

  RSChAP | R

  EChT

  Alle mensen zijn verschillend, maar iedereen is naar Gods beeld geschapen. In de omgang met de mensen die wij ondersteunen, behandelen wij idereen gelijk en zetten wij ons in voor respect, begrip en samenwerking.

  menselijke waardigheid

 • Van hun huisje, in de zuidelijke provincie Punjab, is niets over, de lemen hut spoelde weg in het kolkende water. Van hun schamele bezittingen is ook niets meer te vinden. Drie jaar geleden stierf Abdus vader, sindsdien kon hij niet meer naar school. Abdu heeft zeven broers en zussen. Zijn broer Kamin heeft een verstandelijke beperking. Drie zussen zijn getrouwd, zijn zus Muby en zwager Forzan wonen met

  drie kleine kinderen bij hen in. Abdus familie wilde zich na de overstroming tijdelijk vestigen in een vluchtelingenkamp van de overheid. Maar daar werd hun de toegang geweigerd, het kamp zou overvol zijn. Hulp krijgen ze ook niet, hulpgoederen gaan alleen naar de bewoners van de tentenkampen van de overheid. Ook de hulppaketten van hulporganisaties gaan tot nu toe hun neus voorbij.Op een modderig landje langs de Indus maakte de familie toen een onderkomen,

  met een paar lappen en stokken die ze buit maakten in de rivier. Het is heet op de onbeschutte plek en het ruikt er naar uitwerpselen van de koeien, geiten en kippen die gespaard zijn, kostbaar bezit van de eigenaren. Van het vervuilde water dat ze moeten drinken kreeg zijn kleine nichtje Chikil diarree, Abdu hoopt dat ze snel beter wordt. Op het stinkende stukje grond wacht Abdu met zijn familie op hulp. Ze hopen dat het water van de Indus, dat vervaarlijk langs hun tijdelijke woonplaats stroomt, snel zakt. Abdu wil terugkeren naar hun dorp om een nieuw huis te bouwen en het dagelijkse leven hervatten.

  Sajid Ishaq, de directeur van ZOAs partnerorganisatie I-LAP, bezocht eind augustus deze vergeten groep ontheemden, en gaat hen hulp bieden.

  De Pakistaanse Abdu Razak (10) moest rennen voor zn leven toen het water van de Indus op een vroege ochtend ineens hun huisje binnenstroomde. Tijd om nog snel een kookpot of winterkleren mee te nemen, had hij niet.

  07 | ZOA-nieuws |

  06 | de vluch

  telin

  g | T

  ekst: Hen

  rique

  Staal, fotografie: Jaco Klamer

  AfghanistanJoop Teeuwen, landendirecteurCor Verduijn, programma-manager

  CambodjaBernie ONeill, landendirecteur

  MyanmarSimon Langbroek, landendirecteurLiz Langbroek, programma-adviseurJasper Besemer, programma-adviseur

  Sri lanka Bernhard Kerschbaum, landendirecteurGerard Hooiveld, manager General Affa