Mark Magazine Oktober 2015

Click here to load reader

 • date post

  23-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Een platform rond arbeidsmarktcommunicatie dat werkgevers en werknemers dichter bij elkaar brengt. Dat is MARK, het employer branding-initiatief dat Mediahuis lanceert in print en online.

Transcript of Mark Magazine Oktober 2015

 • #16 - oktober 2015

  WIM GETUIGT: HELP, MIJN JOB WAS DOODSAAI

  BESTAAT JOUW JOB NOG IN 2035?

  6 ZAKEN DIE JIJ KUNT LEREN VAN LUXEMERKEN

  Langer werken: hou j het vol?VERANDER VAN JOB IN JE EIGEN JOB

  5 TIPS OM TOT JE 67STE DOOR TE GAANVOLG ONS OP @MARK_MAGAZINE OF WWW.MARKMAGAZINE.BE

 • Interne mobiliteit heeft voordelen voor mij en de organisatie

  In een huis met vele kamers vind je makke-lijker een plek die je prima bevalt. Annick, Piet, Elisabeth en Marc hebben binnen het grote Securex-huis al verschillende functies gehad, en zijn vol lof over de interne mobi-liteit die hen bracht waar ze nu zijn, en hen nog verder zal brengen in de toekomst.

  Annick De Lie is nu sales advisor, maar startte 29 jaar geleden op de dienst aansluitingen. Ze was ook al ma-nagement assistant en werkte even op de marketing. Twintig jaar geleden startte Piet Rosseel op het sociaal secretariaat. Hij werd nadien nog business analist, werkte op de HRIS-afdeling, stond mee aan de wieg van de eBusiness, maakte de overstap naar marketing en is nu Group Communications Director.Marc Heyndrickx werkt vandaag in de IT-afdeling van Securex als Data Management Office Manager is. Dat is een beetje terug naar de roots: voor hij bij Securex aan de slag ging, nu acht jaar geleden, werkte hij in de IT, eerst als consultant, later als recruiter. De jongste aan tafel? Dat is Elisabeth Van Steendam. Drie jaar geleden startte zij hier als management trai-nee, een opleidingsprogramma waarbij ze op vijf jaar tijd drie functies zal hebben in drie verschillende afde-lingen. Eerst was ze HR officer, vandaag is ze partner advisor.

  Iedereen wintVier verschillende trajecten, maar wel een heel gelijklo-pend idee over de voordelen van interne mobiliteit. Elisabeth: Van job veranderen geeft me de mogelijk-heid om Securex te begrijpen als geheel. Ik merk dat wie al lang in n dienst werkt, soms moeilijk zicht heeft op wat er in andere diensten gebeurt.Ook Piet weet dat zijn traject voordelen biedt in zijn job. Ik zou het zonder dat traject kunnen doen, maar het is makkelijker nu. Ik heb van alle diensten wel vol-doende kennis om in communicatie sneller mee te zijn, zegt hij. Ik ken ook heel veel mensen. Interne mobiliteit heeft duidelijk voordelen voor mij, maar k voor de organisatie.Ja, ook Annick ziet in dat haar gediversifieerd parcours bij Securex maakt dat ze vandaag vlotter de klant ten dienste kan zijn, al is het ook voor haar persoonlijk een hele verrijking. Je groeit in functies, zegt ze. Bij mij

  was het belangrijk om een nieuwe motivatie te heb-ben. Op het einde van mijn functie als management assistant kreeg ik stilaan het gevoel in een dagelijkse sleur te zitten. Ik heb daar mijn leidinggevende over aangesproken en die raadde me aan om de HR-dienst te contacteren. De verandering die er zo gekomen is, was net wat ik nodig had om mijn motivatie terug te vinden.Dat lijkt een erg moeilijke stap stap jij met een gerust gemoed naar je chef om te zeggen dat je elders in de firma aan de slag wil? maar bij Securex is het deel van de cultuur om daar positief mee om te gaan. Marc heeft medewerkers dan ook altijd aangeraden om net die stap te zetten. Hij zette zelf op bepaald moment ook de stap naar zijn leidinggevende. Ze bedankte me om het haar te zeg-gen, weet hij nog. Dat heeft ook gn invloed gehad op mijn evaluatie of dergelijke. Wij verwachten binnen onze organisatie dat de leidinggevenden daarvoor openstaan en de medewerkers ook daarin steunen.

  GemotiveerdPiet werkt nu twintig jaar voor Securex, al sinds hij is afgestudeerd, maar of dat ook zo aanvoelt? Zeker niet! Net omdat ik de verschillende ervaringen heb kun-nen doen, blijf ik hier, zegt hij. Had men aan het be-gin van mijn loopbaan gezegd dat ik in dezelfde dienst zou moeten blijven, dan had ik hier niet meer geweest.Elisabeth, voor wie twintig jaar ervaring nog erg ver weg is, begrijpt wat ancien Piet zegt. Gewoon het idee dat je hier ook iets anders kn doen, weten dat die mogelijkheid bestaat, misschien niet voor nu, maar voor binnen een aantal jaren, houdt je gemotiveerd.

  En dat geldt zlfs voor wie nog moet starten bij Securex, weet Marc tot slot. Tijdens een rekruteringsgesprek komt dat al aan bod: je start hier niet noodzakelijk om steeds maar hetzelfde te doen. Niemand is verplicht om een andere functie te nemen er zijn ook mensen die grg hetzelfde blijven doen. Maar voor wie dat nodig heeft, biedt Securex een afwisselende loopbaan.

  De veranDerInG was net wat Ik noDIG haD om mIjn motIvatIe teruG te vInDen.

 • 3MARKwww.markmagazine.be

  Overwerk 4 Goed om weten

  Dossier inzetbaarheid & job crafting9 Hoe inzetbaar ben jij?

  10 Ondersteuning en uitdagingen voor iedereen

  11 Ik ben op vervroegd pensioen, maar werk nog drie halve dagen per week

  12 Wat je hier ziet op een dag, zie je op school op een week

  14 Inzetbaarheid draait om willen en kunnen

  De Tien van PwC15 Minder fi nance dan je zou vermoeden

  Wat jij kan leren van luxemerken18 Alles valt te kopiren, behalve je persoonlijkheid.

  Het merk IK20 5 tips om tot je 67ste door te (kunnen) blijven gaan

  Help, mijn job is doodsaai

  22 Wim vertelt over de bore-out waar hij mee moest afrekenen

  Brandline24 Het verhaal van IBM: meer dan een eeuw oud

  Een bureau zoals bij Pixar26 Clean desk-beleid: opgeruimd staat netjes?

  Shopping is dood, lang leve smart shopping

  28 E-commerce creert uitdagingen voor merken en voor jezelf

  Infografi ek30 Bestaat jouw job nog in 2035?

  INTRO

  INHOUD

  Edito

  AllesVan ATOt Z

  G j door tot je erb neervalt? Gij jij door tot je erbij neervalt? Het was de ietwat provocerende slogan waarmee we dit nummer van MARK Magazine, het eerste na de zomer, hebben aangekondigd.

  Voorbeelden in deze MARK bewijzen het tegendeel. We spraken met jong en oud over hoe ze hun job draaglijk (en inspirerend) houden: van de jonge tech-nische schoolverlater en de expat tot de bruggepen-sioneerde die nog enkele dagen per week werkt bij zijn voormalige werkgever. Allemaal voorbeelden die tonen dat langer werken allesbehalve onoverkomelijk is, n dat je baas vaak meedenkt.

  Daarnaast hebben we het in deze MARK ook over andere themas. We brengen de getuigenis van Wim, die zijn werk zo saai vond dat hij er mee ophield. We geven aan wat jijzelf kunt leren van luxemerken n of een proper bureau al dan niet nuttig is.

  En bijna vergeten uiteraard stel ik mezelf ook even voor: ik ben William Visterin, de nieuwe hoofd-redacteur van MARK Magazine, het blad voor men-sen die willen werken voor sterke merken, of er zelf ook n willen zijn.

  De volgende MARK Magazine verschijnt op 18/11 bij De Standaard en op 19/11 bij Het Nieuwsblad.

  William Visterin, hoofdredacteur MARK Magazine

  MARK Magazine is een realisatie van Content Connections, dat als Content Marketing Divisie van Mediahuis merken en bedrijven de kans geeft om hun ideen en visie te delen met de community van De Standaard en Het Nieuwsblad. Content Connections draagt de redactionele verantwoordelijkheid voor deze publicatie.

  Jouw mening? @mark_magazine

  Je carrire is een beetje als skin:wie zich schrap zet tegenverandering, breekt gegarandeerdeen arm of been.JAN HAUTEKIETRadio 1-presentator, op pagina 20.

 • MARK

  4

  OVERWERKOVERWERK

  Werkmails verstoren privleven steeds meerWerkgerelateerde e-mails versto-ren steeds meer het privleven van werknemers. Niet alleen tijdens het weekend of op vakantiedagen blijken werknemers bezig met werkgerela-teerde zaken. Dit gebeurt ook steeds vaker op minder voor de hand liggen-de evenementen, zoals huwelijken en begrafenissen.

  Uit een onderzoek van GFI Software onder duizend werknemers in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten blijkt dat 58 procent van de on-dervraagden op vrije dagen minstens eenmaal per dag zijn of haar werkmail controleert.

  Ongeveer een kwart van de werkne-mers voelt zich verplicht om binnen vijftien minuten te antwoorden op een e-mail. Onnodig, zo blijkt, aangezien slechts 11 procent van de afzenders van e-mails binnen een kwartier ant-woord verwacht.

  58%

  checkt werkmail

  op vrije dagen

  Werknemers schatten kansen op de arbeidsmarkt lager in vanaf 36 jaar

  LOCATIE VAN KOFFIE, PRINTER EN TOILET CRUCIAAL VOOR PRODUCTIVITEITBezig met de inrichting van je werkvloer? Besteed dan extra aandacht aan de locatie van het koffiezetapparaat en de toiletten. Het is nu eenmaal aangewezen om bij de indeling van de werkvloer een maximale interactie tussen collegas na te streven.

  Architecten van het internationale bureau NBBJ Architects ontwikkelden bijvoor-beeld software om het vloerplan in te delen met het oog op optimale interactie-mogelijkheden. Zo is het met de software mogelijk om te berekenen hoeveel men-sen elkaar zullen tegenkomen, en welk type medewerkers mekaar best ontmoe-

  Zelfkennis, het gebruik van verschillende netwerken, zoekinspanningen en zelfvertrou-wen zijn de vier succesfactoren in de zoektocht naar een nieuwe job. Vanaf midden ja-ren dertig keren voor werknemers de kansen op de arbeidsmarkt, zo schatten ze zelf in.

  Dit blijkt uit het outplacement-onderzoek van Ascento, een afdeling van HR-diensten-verlener t-groep, en de Onderzoeksgroep Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsycho-logie van de KU Leuven dat bij 815 deelnemers werd uitgevoerd.

  Zo zouden jonge werkzoekenden vaak eerder passief reageren tijdens hun zoektocht naar werk. Ze gaan ervan uit dat de job hen wel aangeboden zal worden op een zilve-ren dienblad. Deze manier van denken zorgt ervoor dat de jongeren zich vaak snel in een neerwaartse spiraal bevinden.

  Hun denkwijze staat in schril contrast met ouderen, die zichzelf hoog inzetbaar vinden. Zij gaan actief op zoek naar werk, omdat ze beseffen da