Pasar-magazine oktober 2012

14
Limburg Beneveld door Bordeaux NIEUWE REEKS Langs de taalgrens Kids bij de boer AFGIFTEKANTOOR: GENT X Vleugels voor je vrije tijd 10 Oktober 2012

description

Een voorsmaakje van het Pasar-magazine oktober 2012, boordevol interessante reportages en tips voor uitstappen dichtbij.

Transcript of Pasar-magazine oktober 2012

Page 1: Pasar-magazine oktober 2012

Limburg

Benevelddoor Bordeaux

Nieuwe reeks

Langs de taalgrens

Kids bij de boer

AFGIFTEKANTOOR: GENT X

V l e u g e l s v o o r j e v r i j e t i j d10Oktober 2012

Page 2: Pasar-magazine oktober 2012

5 CampStory Francisco Javièr en Maria uit Bilbao

8 Passage Halloweenindepretparken•

OppadmetHeroRat•NatuurgidsKempen-Maasland•PasarendeWeekvanhetBos•Bed&Breakfastszonderdrempels•PasarendeDagvandeTrageWeg•Goedkopetopo-dvd’sBelgië

18 Pasarbuiten

27 Pasarcultuur

28 Buurnatuur Burlende herten in het bruinrode bos

44 Pasargezin

46 België LangsdecaminoinWallonië

Rubrieken

58

30

64

50Pasar HalloweenmetPasar•Infodagen

verrereizen•Kampkwestie:

caravanstalling

20

12

67 Pasarkamperen

80 Erfgoedendekleineman

Slot:ZandenglasindeKempen

86 Pasardichtbij

94 Hetlaatstewoord DianeDeneyer. Assisi en de rit van de

BerniniMotorBabe

Nieuw!

6 PASAR oktobeR 2012

Portugal Cruisen langs

de Douro

België Bijdeboer

inLimburg

LangsdetaalgrensDeel 1: Van Voeren naar Montenaken

CultuurToots is 90

FrankrijkCitytrip Bordeaux

CoverFoto:VanParysMedia/JavierGil

Page 3: Pasar-magazine oktober 2012

Oktober 2012 - jaargang 5

Reportages

58

38

68

88

E X T R A3FIETS-ENWANDELFICHES

PasaralspartnerOp14oktoberbegeefjejenaardestembusomjepolitieke voorkeur bekend te maken om nieuwe gemeente-enprovincieradenoveralinVlaande-renteinstalleren.OokPasarwilviade300lokale

afdelingenzijnduitinhetzakjedoen.Hunbekommer-nissenuitenzijdoorbrievenmetstandpuntenvanPasarteoverhandigenaangemeentelijkeenprovincialekandidaten.

Pasarschuiftvijfaandachtspuntennaarvoren:1.recreatie dichtbij:meteengoedetoeristischeinfrastructuureneengoedrecreatiebeleidbrengteengemeenteeigennatuur,cultuurenerfgoeddichterbijdemensen.

2.trage wegen:weroepenprovincie-engemeentebesturenophuntaaktebehoudeninhettrage-wegenbeleidenindeversterkingvanhettrage-wegennetwerk.

3.bos en natuur:aandachtvoorhetbehoud van bestaande natuur- en bosgebieden,bosennatuuropenstel-lenwaarmogelijkenwerkenaaneenaaneengeslotenVlaamsnetwerkvanbosennatuurombiodiversiteitenduurzamerecreatietebevorderen.

4.sociaal toerisme:hetbelangvaneenactiefsociaaltoe-ristischbeleid.Aandachtvoortoegankelijkeenbereikbarerecreatie-infrastructuurvoormensenmetfysischepro-blemenenvoormindermobielemensen.Ookbetaalbarerecreatiemogelijkhedenzijnbelangrijkvoormensendiehetfinancieelnietzobreedhebben.

5.Pasar als partner:deverenigingwerktvanuithetmid-denveldgraagsamenmetdegemeentenenprovinciesomprojectenoptezetten.ZowordthetrecreatiefbeleidversterktenkanPasaralssociaal-cultureleverenigingzijnervaringtendienstestellen.

OpdezemanierwilPasareensteentjebijdragenomrecreatiedichtbijvooriedereenwaartemaken.

IndezeverkiezingsmaandstartenweookmeteennieuwevierdeligereeksLangs de taalgrens.JournalisteSuzanneAntonisenfotograafMichaëlDehaspefietstendetaalgrensafvanoostnaarwestenzochtennaarverhalen,anekdotes,geschiedenisenboeiendetoeristischeplekkenopdienauwegrenslijntussenVlaanderenenWallonië.

Veelleesplezier!

GuntherRitsmansHoofdredacteurPasar

76

PASAR oktobeR 2012 7

ZwitserlandGraubünden op twee wielen

InterviewThomasVanderveken

EngelandCitytrip

Newcastle- Gateshead

FrankrijkTranshumance in de Elzas

Page 4: Pasar-magazine oktober 2012

20 PASAR oktobeR 2012

Bern

ZWITSERLAND

LIMBURGHasselt

PORTUGAL

Lissabon

Douro

VERENIGDKONINKRIJK

IERLANDLonden

Newcastle

FRANKRIJK

Parijs

AQUITAINE

Bordeaux

FRANKRIJK

Parijs

ENGELAND

Chur

Buchs

Disentis

Ilanz

Peer

GRAUBÜNDEN

ELZAS

Mulhbach-sur-Munster

ANTWERPEN

LIMBURG

MolDessel

Lommel BELGIË

DinantNamen

Voere

n

Monten

aken

1

VLAANDEREN

WALLONIË

Van Voeren naarMontenaken

1

Beneveld

Een oude stad die in haar geheel als werelderfgoed werd geklasseerd. Chateaus en appellations tot je de wijngaard niet meer door de wijnstokken ziet. Bars, bistrots, terrassen, oesters, eend, kaas. Leven als God in Frankrijk was een cliché tot Bordeaux het verpakte als een swingende citytrip.

De Miroir d’Eau tegenover de Place de la Bourse. Bordeaux ziet alles groots.

Citytrip

in Bordeaux

Page 5: Pasar-magazine oktober 2012

PASAR oktobeR 2012 21

De tram glijdt voorbij. Achter mij fietsers, rolschaatsers, mensen die uitrusten, een fles wijn delen of lezen op een bank in het park.

>

Volgens Frédéric, onze lesgever in de Ecole du Vin, beleeft Bordeaux zijn der-de gouden tijdperk. Eleonora van Aquitaine bezorgde de stad drie eeu-wen lang Britse klandizie door in 1152 een Brits koning te huwen (een export-

beleid was toen nog kinderspel). In de 18de eeuw verdiende de haven fortuinen aan slaven, specerij-en en Caribische rietsuiker. En tot slot is er het he-den. Jaar 17 sinds Alain Juppé aantrad als burgemeester. De voormalig premier heeft zich ontpopt tot de lokale farao. Grote projecten bij de vleet: een tgv-verbinding, een peperdure, maar succesvolle tram met bodemvoeding, de sanering van de kade en uiteindelijk de erkenning van heel de oude stad – 1.800 hectare, alstublieft! – als we-relderfgoed. Wie heeft er dan nog piramides no-dig?

Bordeaux behoeft geen kransFrédéric vertelt het verhaal veel bloemrijker. Hij kan het zoals wel meer Fransen geweldig goed uit-leggen. De wijnworkshop voor beginners van de Wijnraad van Bordeaux duurt twee uur en na drie kwartier zijn de glazen op mijn kraakwitte lesse-naar nog steeds leeg. Ik knip het halogeenlampje aan. Man, je kunt hier wijn ontleden als een labo-rant! Genoeg gepraat, vul mijn glas. Goede wijn behoeft geen krans.Dat geldt ook voor de stad. Stop nu met lezen als je onbevangen in Bordeaux wil aankomen. De oude stad is gemaakt om reizigers te imponeren en in een roes te brengen. Ik kom er in de late namiddag binnen door de achterpoort, de Porte Dijeaux. Over land dus, niet via de rivier. De herenhuizen uit de

Tekst: Gert CorremansFoto’s: Michaël Dehaspe

Bordeaux

Bordeaux charmeert met oude herenhuizen, smeedijzeren balkons en blazoenen.

Page 6: Pasar-magazine oktober 2012

18 PASAR OktObeR 2012

buitenbuiten

Heerlijk, dat Hageland! Je kunt

de streek rond Aarschot, Tielt-

Winge en Rotselaar voortaan

wandelend verkennen langs

het 300 km lange wandelnet-

werk Hagelandse Heuvels.

Met behulp van 230 knoop-

punten kun je zelf trajecten

samenstellen.

Getuigenheuvels, de Winge

met zijn watermolens en vele

bossen kenmerken het gebied

waar ook aan wijnteelt wordt

gedaan en waar het kasteel

van Horst mee het landschap kleurt. Bij het netwerk horen een kaart en infobrochure, te

koop voor 9 euro bij de toeristische diensten van de regio.

Info: www.vlaamsbrabant.be.

20 x avontuurlijk BelgiëElektrisch fietsen, op trektocht met een

ezel of een huifkar, een lasergevecht hou-

den, kanovaren, afdalen in een grot …

Allemaal min of meer avontuurlijke dingen

die je in eigen land kunt ondernemen. Luc

van Bakel zocht er nog passend logies bij

ook. Dus kun je overnachten in een tipi of

een hoeve met kruidentuin. Slapen in een

joert of een binnenschip. Volgens het prin-

cipe van de 20 x-gidsen van Lannoo krijg je

telkens een logeeradres gepresenteerd met

actieve natuuractiviteiten in de omgeving

en tal van duurzame reistips.

20 x op avontuur in de natuur. Auteur Luc van Bakel. Prijs: 15,99 euro.

Van 12 tot 14 oktober zijn het weer

Tuindagen in het kasteeldomein van

Beervelde. Het is de oudste tuinbeurs van

het land. Je kunt er terecht op ruim

220 stands. Harmonie is ditmaal het

thema. Er zijn tal van demonstraties en

een brede waaier aan animatie met o.a.

bloemsierkunst, workshops snoeien van

kleinfruit, ecologisch tuinieren, manden-

vlechten, boekpresentaties e.a.

Dage lijks van 10 tot 17 u. Toegang

10 euro.

Info: www.parkvanbeervelde.be.

Wie roofde het paneel

de Rechtvaardige

Rechters uit de

St.-Baafskathedraal in

Gent? Tachtig jaar na

de feiten blijft de

kunstdiefstal beroe-

ren. In Wetteren kun

je nu digitaal op

‘stAPP’ met de

Rechtvaardige

Rechters in het spoor

van verdachte Arsène

Goedertier. Getuigenissen, historische geluidsfragmenten en culinaire weetjes dompelen

je onder in de wereld van de jaren dertig. De digitale wandeling werkt op elke digitale

drager (iPod, smartphone, iPad, tablet). Die kun je ook huren bij Toerisme Wetteren.

Info en de wandeling downloaden: www.beleefwetteren.be.

Tuindagen Beervelde

Rechtvaardige Rechters

Met een lengte van 1.200 km is de

Vélodyssee de langste fietsroute van

Frankrijk. De tocht start in Roscoff in het

tipje van Bretagne, leidt dan 385 km door

het Bretoense hinterland, waarna je door de

Loirestreek, Nantes en La Rochelle fietst om

te eindigen bij de Spaanse grens in Hendaye.

Een nieuwe website biedt veel toeristische

informatie en je kunt er je verblijf plannen

en je route uitstippelen dankzij een inter-

actieve kaart.

Info: www.lavelodyssee.com.

Langste Franse fietsroute

Toe

ris

me

Ge

nT/

GF

GF

Toe

ris

me

Vla

am

s-B

ra

Ba

nT/

GF

Hagelandse Heuvels

Page 7: Pasar-magazine oktober 2012

kamperenkamperen

Het signaleren van nieuwe producten wil niet noodzakelijk zeggen dat ze door de redactie zijn getest of worden aanbevolen.

PASAR OktObeR 2012 19

Over de nieuwe Truma S-verwarmingen hadden we het vorige keer al. Een bijzon-der extraatje is de verlichting met aanra-kingssensor voor de bedieningselementen. Het volstaat om het midden van de afdek-king te naderen en meteen zijn de draai-knoppen en schaalverdelingen verlicht. Na 20 seconden schakelt een timer het licht weer uit. Dankzij de nieuwe verlichting kun je de verwarming ’s nachts bedienen zonder het licht in de caravan aan te scha-kelen. De verlichting met aanrakingssensor zit niet in de standaardversies van de nieu-we S-verwarmingen. Wie dit comfort op prijs stelt, kan de verlichting achteraf installeren. Afhankelijk van de gekozen set betaal je tussen 79 en 139 euro.Info: www.truma.nl.

Camping­-­magazine­Eifel

Camper-vakanties

En­het­werd­licht

Voortent

De gloednieuwe deeltent Limara past op nagenoeg alle caravans. Ze combineert een

hedendaags design met praktisch gebruiksgemak. Het driedimensionale front biedt volop

binnenruimte (350 x 230/270 cm). De zijwanden hebben allebei een deur en een groot

afsluitbaar ventilatiepaneel. De raamfolie is licht getint. In de tentzak vind je naast

afdichtstroken en aandrukstangen ook een wielflap en een tochtstrook.

Prijs: ongeveer 860 euro.Info: www.brand-camping.nl.

Kamperen in de Eifel wordt een stuk prak-

tischer met het nieuwe campingmagazine

van Eifel Tourismus. 30 campings aan de

rand van het Nationaalpark Eifel, in de

natuurparken Noord- en Zuid-Eifel, stellen

er zich in voor. Negen campings zijn

gecertificeerde ‘gastgevers van het regio-

merk Eifel’ en dertien zijn door het

Deutsche Tourismusverband onderschei-

den. Drie daarvan zijn vijfsterrencampings.

Openingstijden, standplaatsen voor cam-

pers, voorzieningen en activiteiten staan

overzichtelijk in een tabel. Een kaart helpt

bij het oriënteren. Stuur een mailtje met je

thuisadres voor een gratis exemplaar naar

[email protected]. Het magazine staat ook

online op de website van de Eifel.

Info: www.eifel.info.

Eind juli werd met een Westfalia het snelheidsrecord voor campers met 15 km/u ver-

beterd. Een door de firma Goldschmitt geprepareerde Mercedes werd met 222 km/u

geklokt en vestigde daarmee een nieuw wereldrecord.

Op een aangepaste ophanging en een kleine modifi-

catie aan de motor na ging het om een gewoon type

Jules Verne dat zo op de openbare weg mocht. Niets

van de uitbouw werd verwijderd om gewicht te spa-

ren.

Info: www.westfalia-mobil.net.

Snelste­camper

Denk je voor 2013 aan een campertrip bui-ten Europa? Specialist Travelhome heeft zijn bestemmingen en prijzen al gereed. Aangezien bij een campervakantie iets meer komt kijken dan bij het online boe-ken van een weekje zonvakantie organi-seert Travelhome in het najaar in Geldrop (bij Eindhoven) vijf voorlichtingsbijeenkom-sten. Je dient je aan te melden via de but-ton Informatiedagen op de website. Data:6/10: West- en Oost-Canada.20/10: West- en Oost-Amerika.3/11: West-Amerika en West-Canada.16/11: Australië en Nieuw-Zeeland.1/12: Reismarkt en informatiedag Noord-Amerika.Prijs: 5 euro/pers.Info: www.travelhome.nl.

AF

AF

AF

Page 8: Pasar-magazine oktober 2012

Bern

ZWITSERLAND

LIMBURGHasselt

PORTUGAL

Lissabon

Douro

VERENIGDKONINKRIJK

IERLANDLonden

Newcastle

FRANKRIJK

Parijs

AQUITAINE

Bordeaux

FRANKRIJK

Parijs

ENGELAND

Chur

Buchs

Disentis

Ilanz

Peer

GRAUBÜNDEN

ELZAS

Mulhbach-sur-Munster

ANTWERPEN

LIMBURG

MolDessel

Lommel BELGIË

DinantNamen

Voere

n

Monten

aken

1

VLAANDEREN

WALLONIË

Van Voeren naarMontenaken

1

Handen

Kinderboeren in Limburg

mouwen!uit de

30 PASAR OKTOBER 2012

Page 9: Pasar-magazine oktober 2012

PASAR OKTOBER 2012 31

Als we de wagen parkeren aan vakantiewoning Hoeve Rubrecht in Meeuwen-Gruitrode stijgt het dierenlawaai al op uit de stallen. Boer Patrick Jehouls veestapel telt 60 koeien, liefst 2.000 varkens en nog wat kleine boerderijdieren. Kinderen mogen hier ’s morgens en ’s avonds mee de dieren voederen. Aiko (3), Nand (3) en Bent (1,5) kijken verrukt naar de beesten. ‘Waaw, die hebben wel dikke koppen, zeg!’ En al snel geldt het motto: ‘Handen uit de mouwen!’

Tekst: Gunther RitsmansFoto’s: Michaël Dehaspe & Gunther Ritsmans

>

In de woning waar nu toeristen kunnen ver-blijven, woonde Patrick eerst zelf met zijn gezin. Toen zijn vader stierf en zijn moeder naar het dorp verhuisde, ging het gezin in de woning aan de straat wonen. ‘De idee rijpte om met hoevetoerisme te starten nu de ach-

terste woning leeg stond. We waren de eersten in de regio. Samen met Plattelandstoerisme en Vlaande-ren Vakantieland hebben we onze naam stilaan be-kend gemaakt’, vertelt hij. Van januari tot de krokusvakantie sluiten de deuren, maar de rest van het jaar loopt het tijdens weekends en vakan-ties aardig storm. ‘We willen kinderen laten zien hoe een boerderij werkt. Doordat ze meehelpen, beleven ze het van heel nabij.’

Problemen met darmflora, een te hoge cholesterol, last van koemelkallergie … De lijst gezondheidsproblemen waarbij paardenmelk kan helpen, is lang.

uit de

Links:Aiko en Nand vullen de kruiwagen met gehakselde maïs voor de jonge stieren. Boven: Nand en een roos biggetje: ‘Ohhh, die heeft al tandjes!’

MD

MD

Page 10: Pasar-magazine oktober 2012

38 PASAR oktobeR 2012

>

Het topstation van de Motta-Nalunskabelbaan bij Scuol is ons vertrekpunt. Indrukwekkend! Een machtig bergpanorama met de laatste sneeuw nog op de hoogste toppen en aan onze voeten de val-lei, zonovergoten, grasgroen en idyllisch als een Heidiboek. Hoor ik daar in de verte een jodelaar, of echoot de ijle wind in het dal? Wandelaars laten gezwind het bergstation achter zich en verdwij-nen al snel in de alpenweiden, bedekt met een ta-pijt zomerbloeiers. Hogerop, in de sneeuwvelden naar de col, zullen ze kleine bonte stippen zijn, spikkels kwetsbaar leven in een weergaloos land-schap. Is het omdat een mens in de bergen zo nie-tig lijkt, dat ze zoveel ruimte creëren in je hoofd en inspireren tot gekte? Adrenaline zoek ik vandaag niet reikhalzend op weg naar de top, maar rollend als een steen, terug naar de vallei. In de zomer zor-gen niet de lange latten maar tweewielers voor opwindende afdalingen. Net als op de trein of de Postauto - een busdienst tussen de dorpen - kun je ‘s zomers op de skilift gratis je fiets meenemen. Niet dat we vandaag zelf met een fiets zeulen. Kristien, de enthousiaste jongedame van de toeristische dienst, heeft een verrassing in petto. Een tweewie-ler, zonder trappers. Het lijkt een eeuwigheid gele-den dat ik nog op een step stond, en dat deed ik nooit eerder in de bergen. Downhill, met over-sized kinderspeelgoed? Moi? De bergstep heeft ech-ter een stevig voorwiel voor alle terrein, een vertrouwenwekkende rem en een stevige tree-plank. Hoe moeilijk kan het zijn?

FreerideOpletten voor steentjes in de bochten en altijd voor- en achterrem tegelijkertijd gebruiken, luidt het reisadvies. Rechtopstaand lijkt mijn evenwicht wankeler dan gezeten in een zadel, maar nadat de remmen eens stevig getest zijn, groeien het vertrouwen en de snelheid. Onvermijdelijk roept de vrijheid van deze freeride herinneringen uit een onbezorgde kindertijd op, van toen je nog niet écht kon fietsen. Afduwen met één voet en laten bollen. Kinderspel. Maar hoeveel indrukwekken-der dan ‘trotinetten’ in mijn geboortestreek wordt dit kinds transport in dit bergland. Schermbloe-men schitteren in de berm, links het ravijn en rechts de berg, terwijl mijn voorwiel hobbelt op het gravelpad, resoluut in de richting van de vallei. Remmen of snelheid maken? Is deze afdaling nu mooier in de winter of in de zomer? Op wielen voel ik mij alvast zelfzekerder dan op latten, en

Fietsparadijs Graubünden

De Veloland Rhein-Route nr. 2

vertrekt ten oosten van Disentis.

JF

Bern

ZWITSERLAND

LIMBURGHasselt

PORTUGAL

Lissabon

Douro

VERENIGDKONINKRIJK

IERLANDLonden

Newcastle

FRANKRIJK

Parijs

AQUITAINE

Bordeaux

FRANKRIJK

Parijs

ENGELAND

Chur

Buchs

Disentis

Ilanz

Peer

GRAUBÜNDEN

ELZAS

Mulhbach-sur-Munster

ANTWERPEN

LIMBURG

MolDessel

Lommel BELGIË

DinantNamen

Voere

n

Monten

aken

1

VLAANDEREN

WALLONIË

Van Voeren naarMontenaken

1

Page 11: Pasar-magazine oktober 2012

PASAR oktobeR 2012 39

Fietsparadijs Graubünden, waar een eeuw geleden het wintertoerisme werd uitgevonden, transformeert zich tijdens de zomer tot een fietsparadijs. Zin om met een reuzenstep de skipistes af te razen? Of liever een meerdaagse tocht langs de oevers van de Rijn? Wie de hellingen vreest, schakelt naar bergversnelling met een elektrische fiets. Zoef!

Tekst: Jo FransenFoto’s: Jo Fransen en swiss-image.ch

Page 12: Pasar-magazine oktober 2012

54 PASAR oktobeR 2012

Pasartips

6/10 Flirten met de Franse grens Pa sar Wandelclub Gent

Niets gaat boven een heerlijke wandeling in een prachtig herfstlandschap. Of wat dacht je van een cul­tuurbezoekje aan het Museum aan de Stroom, de Antwerpse Bartholomeuskerk of het Patershol in Gent? Met Pasar kan het in oktober allemaal. Onze 320 lokale afdelingen zijn jouw garantie voor een geslaagde uitstap. Op de volgende pagina’s stellen we je graag enkele mooie smaakmakers voor van ons volledig aanbod. Op www.pasar.be/activiteiten vind je alle activiteiten voor deze maand.

Je maakt een fietstocht door char-mante dorpjes en langs idyllische fietspaden in 2 provincies, name-lijk Limburg en Vlaams-Brabant. Onderweg geniet je van cultuur en natuur.Vertrek: 14 u. Lindestraat 2 3850 Nieuwerkerken.Afstand: 35 km.Deelname: 1,5 euro, <12: gratis, leden: 1 euro, <12: gratis. Meer info bij: Nadine Vanholst 0477-74 27 19 [email protected].

Ontdek de wonderen van de natuur ten zuiden van Dinant net aan de grens met onze zuiderburen in een prachtige omge-ving met helder water en diepe wouden. Geen wonder dan ook dat deze streek als natuurreservaat erkend werd. Weet je dus de rust van de natuur te waarderen en ben je een echte fijnproever van wonder-baarlijke landschappen, dan mag je deze uitstap niet missen. Vertrek: 7.45 u. P&R E17 Gentbrugge.Afstand: 16, 20 of 24 km.Deelname: 20 euro, <12: 16 euro, leden: 18 euro, <12: 14 euro.Meer info bij: Josef De Meester 09-227 76 09 [email protected] http://www.pasar.be/wandelclubgent.

7/10 Gezoute fietstocht Pa sar n ieuWerkerken

Het Museum Aan de Stroom, kortweg MAS, is in korte tijd uitgegroeid tot een echte publiekstrekker. En dat mag niet ver-wonderen. Het MAS is, naast een knap staaltje van moderne architectuur ook een kijkdepot, een museumplein, een wandel-boulevard en genieten van een indrukwek-kend uitzicht over Antwerpen... Het MAS is een totaalbelevenis die het verhaal vertelt over de stad, de stroom en de verbonden-heid met de wereld.Vertrek: 9.30 u. bushalte Broechem Van den Nestlaan; 9.35 u. bushalte Ranst Centrum.Deelname: 8 euro, 12-26 jaar: 2 euro. Meer info bij: Frans Wuyts 03-475 92 90 of Pieter Royackers 03-475 00 10.

Op 14 oktober bezoekt ook Pasar St.-Katelijne Waver het MAS. Je vertrekt met de trein van van 12.26 u. in Sint-Katelijne-Waver. Na een wandeling door Antwerpen, start het bezoek om 14.30 u. Meer info bij: Paul Beullens 015-31 50 04 [email protected] http://www.pasar.be\sint-katelijne-waver.

6/10 Bezoek aan het MAS Pa sar r ans t

14/10 Nog meer MAS Pa sar s int- k atel i jne-Waver

Page 13: Pasar-magazine oktober 2012

PASAR oktobeR 2012 55

7/10 Het Patershol en het Huis van Alijn Pa sar lede

Je wandelt door het mooie Dijle-land, in het afwisselende en heuvelachtige landschap dat wordt doorkruist door Dijle, Lane en IJse. De valleibodems zijn inge-nomen door weiden, hooilanden, boomaanplantingen en vijvers, die zeer waardevolle natuurgebieden vormen rijk aan fauna en flora. Langs de valleiflanken en op de leemplateaus strekken zich grote akkers uit, vaak doorsneden door diepe holle wegen. Onderweg ontdek je ook talrijke fraaie monu-menten als kerken, kapellen, hoe-ven en kastelen.Vertrek: 14.30 u. kerk St.-Agatha-Rode; 14 u. carpooling Begijnhofplein, Overijse.Afstand: 9 km.Deelname: gratis. Meer info bij: Willy Stokx 02-657 33 95 [email protected].

Het Patershol, de oudste wijk van Gent, is een aangename en gezellige plaats met heel wat gezellige restaurants en cafe’s, leuke winkeltjes en niet te vergeten: een flinke dosis kunst. Onze gids vertelt je de mooiste en boeiendste verhalen over deze buurt. Het Huis van Alijn staat bekend als een levendig en dynamische museum, en draagt de passie voor het leven van alledag als rode draad in de werking. Na de wandeling en het bezoek heb je nog de kans om de plaatselijke couleur locale op te snuiven. Vertrek: 15 u. Huis van Alijn, Kraanlei 65, Gent.Deelname: 9 euro.Meer info bij: Roger De Wolf 053-70 04 76 [email protected].

Onder de leiding van een gids wandel je door een verrassend interessante artifi-ciële stad. Louvain-la-Neuve is uit het niets ontstaan en groeide in enkele decen-nia uit tot een bruisende studentenstad naar het evenbeeld van moederstad Leuven.Vertrek: 14 u. Tervuren Parking Moestuin; 14.30 u. Parking Rédimé Georges Lemaitre Louvain-la-Neuve.Deelname: 2 euro, leden: gratis.Meer info bij: Armand Van Hove 0476-52 20 69 [email protected]. http://www.pasar.be/tervuren.

12/10 Quizavond Pa sar eeklo

7/10 Wandeling in het Dijleland Pa sar st.- aG atha - rode

Zin in een gezellig avondje onder vrienden? Schrijf je dan in voor de quizavond van Pasar Eeklo. Het wordt een leuke avond met vra-gen over de meest uiteenlopende onderwerpen zoals fauna, flora, geschiedenis, aardrijkskunde, toe-risme,... Je speelt in ploegen van 4 deelnemers. Vertrek: 20 u. St.-Jozefsschool op de hoek van de Blakstraat en de Abdijstraat.Deelname: 16 euro per ploeg van 4 personen.Meer info en inschrijven: voor 9/10/2012 bij: Danny Bundervoet 09-378 66 59 of Christa Grijp 050-71 72 01.

13/10 Op verkenning in Louvain­la­Neuve Pa sar tervuren

14/10 Fietszoektocht Pa sar ha altert

Helemaal op je eigen tempo fiets je langs de knooppunten door Haaltert en omgeving. Onderweg geniet je van rustige wegen en zoek je het antwoord op een tiental vragen.Vertrek: vrij vertrek tussen 14 u. en 14.30 u., Jeugdheem, Bruulstraat 10, Haaltert.Afstand: 22 km.Deelname: 3 euro, leden: 2 euro.Meer info bij: Magda Van Oost 053-83 21 46 [email protected].

Page 14: Pasar-magazine oktober 2012

verschijnt op 26 oktoberDe volgende

België

Ardens fAmilieweekend

GRI

KC

MD

frankrijk

Authentiek BAskenlAnd

frankrijk

exotisch mArtinique

en GuAdeloupe

nieuwe reeks

in de Volksmond

deel 1: paling

MD

GC

oostenrijk

op reis met de Gps

Wil je meer lezen? Word lid van Pasar

en ontvang elke maand het Pasar-magazine boordevol interessante reportages, tips voor uitstapjes dichtbij

en een waaier aan toeristische informatie.

Schrijf je hier in. http://www.pasar.be/lid_worden/lid-worden.asp