Verandering van Tijdperk: wat betekent dat voor Groningen?

download Verandering van Tijdperk: wat betekent dat voor Groningen?

If you can't read please download the document

 • date post

  15-May-2015
 • Category

  Environment

 • view

  137
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Groningen, 4 juni 2014

Transcript of Verandering van Tijdperk: wat betekent dat voor Groningen?

 • 1. twitter.com/janrotmans Verandering van Tijdperk: wat betekent dat voor Groningen? Groningen, 04 Juni 2014

2. We leven niet in tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperken 3. Industrile revolutie Modernisering samenleving Machtswisseling Laatste Kantelperiode 4. Nederland bevindt zich nu weer in een kantelperiode 5. bron: Rene Westerink 6. Kantelperiode 1. samenleving wordt decentraal en bottom-up 2. economie wordt decentraal en circulair 3. nieuwe macht ontstaat 7. centrale systemen zijn niet meer nodig voor geld, data, kennis, zorg, muziek, energie films, verzekering, boeken, reizen, educatie 8. Nieuwe Macht opkomende middenklasse tornt aan traditionele instituties kennis, netwerken, sociale media micromacht 9. Macht gemakkelijker te verwerven, lastiger uit te oefenen en eenvoudiger te verliezen Moiss Nam 10. Doorontwikkelingsfa se Voorontwikkelingsfase Horizontaal Decentraal Bottom-up Verticaal Centraal Top-down Tijd Opbouw van Samenleving 3.0 We zitten hier Kantelperio de Overgang naar Samenleving 3.0 11. Energiebedrijven vallen om Massale ontslagen in thuiszorg Welzijnsorganisaties verdwijnen Bouwbedrijven saneren op grote schaal Kantelperiode 12. Oude orde Nieuwe orde banken financile coperaties energiebedrijven lokale energie initiatieven bouwbedrijven 3D-netwerken / hubs verzekeringsbedrijven broodfonds netwerken thuiszorg organisaties lokale zorg initiatieven Oude Orde vs Nieuwe Orde 13. Oude paradigma Nieuwe paradigma exploitatie co-operatie structuren mensen waarde ontlenen waarde creren lineair cyclisch Paradigma Wisseling 14. Oude sturing Nieuwe sturing centrale sturing netwerksturing controle ruimte zekerheid onzekerheid regisseren faciliteren Sturings Wisseling 15. Energie van centraal, fossiel naar decentraal duurzaam Welzijn van zorgen voor naar zorgen dat Bouw van aanbod & product naar vraag & dienst Zorg van doelmatig & efficint naar mensgericht Waar zien we die wisseling? 16. Burger Initiatieven 17. Broodfondsen 18. Lokale energiemaatschappijen 19. Lokale zorg coperaties 20. CO2-arm biobased kleinschalig circulair maatwerk bottom-up nieuwe maakindustrie Economie 3.0 21. tijd van makkelijk winbare grondstoffen is over 17 kritische aardmetalen worden schaars scandium, neodymium, dysprosium, gadolinium, lanthanum windmolens, elektrische autos, smartphones, zonnecellen China heeft 97% in handen Grondstoffen Crisis 22. Terug naar de kern op moderne manier nieuwe soberheid menselijke schaal Voordeel van het nadeel 23. Philips transformeert tot zorgbedrijf DSM transformeert tot fijn/biochemie Schoonmaakbedrijf stapt in de zorg Energiebedrijven gaan in verzekeringen Bedrijven in Transitie 24. 3 van 5 bedrijven sneuvelen in kantelfase van transitie 25. Survival of the Fittest niet de grootste bedrijven overleven, ook niet de slimste bedrijven, maar de meest adaptieve bedrijven 26. Iconische Voorbeelden Economie 3.0 27. Groningers Bouwen Huis van Hennep 28. Lessons 29. Lessons 30. Wat betekent dit nu voor Groningen? 31. Is Groningen toekomstbestendig? Nee 32. Fossiele Economie Economie is eenzijdig en kwetsbaar afhankelijk van fossiele brandstoffen Energy Valley: 23 miljard investeringen, 2/3 fossiel zeer sterk fossiel energieregime 33. fossiel top-down bestuurlijk Dominante Richting Groningen 34. Wordt Groningen het nieuwe Ruhrgebied? 35. Fossiel Mausoleum 36. Sociale Krimp Groningse bevolking neemt af vanaf 2025 daling sterkst in Noord-Oost Groningen bevolkingsdaling in sommige gemeenten > 10% beroepsbevolking daalt tot 2030 met 8% aantal jongeren daalt met ca. 7% 37. Sociaal Probleem voorzieningen zijn nog steeds goed maar komen onder druk te staan 38. Groningen op een Kantelpunt 39. - dominantie van fossiele industrie en petrochemie - dominantie van bestuurlijke netwerken - dominantie van top-down cultuur - krachtige, levendige onderstroom - beweging van onderop niet krachtig & machtig genoeg Transitie Status Groningen 40. - er gebeurt best wel wat in het Noorden - zijn vooral kleine projecten - gestuurd vanuit bedrijfsleven - bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden werken samen - Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij Transitie Status Groningen 41. Bestuurlijke orde Nieuwe orde top-down bottom-up bureaucratisch pragmatisch traag snel techniek mensen rationeel gevoel, emotie Bestuurders vs Mensen 42. Unieke Kans voor Groningen 43. - grote en kleine havens [Eemshaven, Delfzijl, Harlingen] - omvangrijke chemische industrie [Delfzijl, Emmen] - veel landbouwgrond [ 70% van grondoppervlak ] - energieproductie [ grote en kleine centrales ] - kennis & innovatie [ RUG, hogescholen, ondernemingen ] Het Noorden uniek voor bio-economie 44. - grote boerderijen: slimmer gebruiken van bestaande gewassen aardappelen - kleine proefboerderijen voor nieuwe gewassen vlas, hennep, lupine - kassencomplexen voor hoogwaardige gewassen medicinale stoffen - zeeboerderijen rondom de Eemshaven voor algen en zeewier - bioraffinaderijen in de regio Delfzijl Het Noorden proeftuin bio-economie 45. - landbouw gaat grondstoffen leveren aan industrie - agro-industrie op grote n kleine schaal chemische producten uit suikerbieten op de boerderij - andere vervoersstromen vooral over het spoor en over het water - grote en kleine industrien weinig schadelijke effecten voor de omgeving Ingrijpende Verandering 46. versmelting van chemie, energie, landbouw landbouw moet ontvlechten van fossiele sector chemie moet ontvlechten van fossiele sector chemie ombouwen richting voeding-gezondheid vraagt om radicale verandering, kost decennia Transitie vraagt ontvlechting 47. knelpunten oplossen - betere aansluiting van kennisaanbod en kennisvraag betere samenwerking kenninstellingen en bedrijven - meer studenten in technische vakken - continue financiering van kennisontwikkeling / onderzoek Hoe de bio-transitie te versnellen? 48. faciliteren - samenwerking stimuleren tussen groene chemie en landbouw - portfolio aan grote en kleine transitie-experimenten - start beperkt aantal doorbraakprojecten Hoe de bio-transitie te versnellen? 49. verbinden & stimuleren - werk vooral met pioniers: koplopers vanuit chemie en landbouw - zoek 100 pioniers voor proefprojecten - creer innovatieruimte voor pioniers Hoe de bio-transitie te versnellen? 50. bio/circo bottom-up maatschappelijk Veelbelovende Richting Groningen 51. tegenkracht is nodig grote bedrijven en kleine bedrijven entrepreneurs, burgercollectieven beweging van onderop zelfsturend & zelforganiserend Transitie Beweging Groningen 52. visie waar verdient Groningen zijn brood mee over 20 jaar? strategie kantelplan en kantelagenda actie kantelprojecten Transitie Beweging Groningen 53. leiderschap wat geld friskijkers/dwarsdenkers Wat is Nodig: