Taxikrant editie 13 (oktober 2014)

download Taxikrant editie 13 (oktober 2014)

of 8

 • date post

  05-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  4

Embed Size (px)

description

De gratis krant van Sociaal Fonds Taxi voor werknemers in de taxibranche verschijnt 2x per jaar.

Transcript of Taxikrant editie 13 (oktober 2014)

 • Chauffeurs die rolstoelgebruikers vervoeren, moeten er goed op letten dat het veilig gebeurt. Het klinkt zo logisch. Toch gebeuren er jaarlijks tientallen ongelukken omdat er iets mis gaat.

  Elk ongeval met een rolstoelgebruiker is er een te veel. Dat vindt ook Ap Peters. Als secretaris van de stichting Vast = Beter is hij al jaren betrokken bij de bewustwording omtrent dit thema. Peters: Een chauffeur die nalatig is, is niet alleen aansprakelijk voor de consequenties, maar riskeert ook nog eens strafrechtelijke vervolging.

  Code VVREen van de instrumenten om die bewustwording kracht bij te zetten is via de Code Veilig Vervoer Rolstoelgebruikers. De code is geen wet of regel, legt Peters uit. Maar veel opdrachtgevers en werkgevers onderschrijven de Code VVR en verwijzen ernaar in hun contracten of de arbeidsovereenkomst met hun personeel. Er wordt hard gewerkt aan een vernieuwde meer praktijk gerichte versie die uiteindelijk moet gaan dienen als een soort handboek. En dat is hard nodig. Peters. Het veilig vervoeren van rolstoelinzittenden is gecompliceerder dan veel mensen ook uit de branche denken. Het is niet alleen een kwestie van het goed vastzetten

  van de rolstoel maar ook het juiste gebruik van de veiligheidsgordel en de geschiktheid van de rolstoel. De hele veiligheidsketen moet gesloten zijn. Ook de gordel zelf en de systemen waartoe de gordel behoort, moeten aan allerlei eisen voldoen. Veel van dit thema is wettelijk geregeld in artikel 59 van het RVV (en de Memorie van Toelichting). Uit de wirwar van het juridisch jargon vermelden wij:Rolstoelgebruikers worden vervoerd in een rolstoel die in het voertuig wordt vastgezet op een wijze die de stabiliteit van de rolstoel en de veiligheid van de rolstoelgebruiker waarborgt.

  Deze passagiers maken gebruik van de veiligheidsgordel die deel uitmaakt van het voertuig of van het systeem waarmee de rolstoel aan de vloer is bevestigd. Om de veiligheid van de rolstoel-gebruiker te waarborgen, mogen veiligheidsgordels in de trekrich-ting alleen aanliggen tegen de sterkste delen van het lichaam (heup, borstbeen) en niet tegen weke delen zoals de buik. Tevens moeten de trekbanden onbelem-merd in rechte lijn naar beneden lopen.

  De autogordel wordt gebruikt op een wijze die de

  bescherming ervan niet negatief benvloedt of kan benvloeden. Een driepuntsgordel gebruiken als heupgordel is daarom niet toegestaan. De regelgeving is zelfs zo gedetailleerd dat er wordt ingegaan op losse voorwerpen, vastzetsystemen en koppelingen. Peters: Het is nou eenmaal niet anders en het is ook goed. Waar het nu om gaat, is dat de hele vervoers en rolstoelbranche het ook oppikken en consequent gaan toepassen.

  Veilig vervoer rolstoelinzittenden (vervolg pag 1) 2Geslaagde Taxilerarendag 2014 2Pensioenfonds Vervoer gaat digitaal (vervolg pag 1) 2De boordcomputer 3AxiTaxi: Inhouden van minuren: hoe zit het? 4Kort taxi nieuws 4Vitaliteit: sleutel tot succes 5Kort taxi nieuws 5De dag van Jacqueline Schuil 6Kort taxi nieuws 6Mijn taxi 7Pauze puzzel 7Column Henk Brker 8Het bestuur van SFT verwelkomt drie nieuwe leden 8Colofon 8

  Wat moet u doen?

  1. Ga naar www.pfvervoer.nl en log in met uw DigiD of eigen inloggegevens van Pensioenfonds Vervoer.

  2. Er verschijnt een scherm waar u uw emailadres kunt invullen. Hier kunt u uw voorkeur aangeven voor de manier waarop u door Pensioenfonds Vervoer genformeerd wilt worden:

  a. Via gewone post n email; b. Alleen via email; c. Alleen via gewone post. Ziet u dit scherm niet? Klik dan op Mijn profiel.

  3. Klik op deze pagina op de blauwe button Wijzigen gegevens. Deze button vindt u onderaan de pagina.

  4. Vul uw emailadres in en selecteer uw voorkeur voor de manier waarop u post van Pensioenfonds Vervoer wilt ontvangen, en klik op Opslaan.

  Na deze wijziging ontvangt u in de loop van het jaar onder andere een op maat gemaakte nieuwsbrief en andere berichten die voor u interessant zijn. Denk bijvoorbeeld aan een melding dat uw Uniform Pensioenoverzicht online voor u klaar staat, maar ook aan informatie over de financile situatie van Pensioenfonds Vervoer.

  Veilig vervoer rolstoelinzittenden

  Pensioenfonds Vervoer gaat digitaal Wilt u informatie over uw pensioen graag digitaal ontvangen? Dat kan. Het Pensioenfonds Vervoer heeft dan wel uw e-mailadres nodig. Een groot voordeel van digitale post is dat u alle informatie over uw pensioen gemakkelijk online kunt bekijken. Bovendien krijgt u dan alleen nog informatie die voor u relevant is.

  Vervolg op pagina 2

  Vervolg op pagina 2

  De CAO Taxivervoer heeft een eigen websiteU heeft nu altijd toegang tot de meest actuele informatie over de CAO. Aanvullende uitleg en besluiten van CAOpartijen worden steeds toegevoegd bij het betreffende CAOartikel. De website heeft een slimme zoekfunctie en u kunt informatie eenvoudig delen via bijv. email, twitter en facebook.

  http://cao.sociaalfondstaxi.nl

  De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 13 - oktober 2014 1

  13 o k t 2 0 1 4 D e k r a n t v a n S o c i a a l F o n d s T a x i v o o r w e r k n e m e r s i n d e t a x i b r a n c h e

  Inhoudsopgave

 • Naleving en voorlichtingOok Paul Verstraten van ILenT (belast met de naleving) is verheugd dat het veilig vervoer van rolstoelgebruikers zo prominent op

  de politieke agenda prijkt. Verstraten: Een boete van 230 euro voor een chauffeur die nalatig is geweest, is niet leuk. Misschien heeft de chauffeur er zelf voor gekozen om uit klantvriendelijkheid een overtreding te begaan, bijvoorbeeld om een knellende gordel eventjes niet om te doen bij iemand die net een nierdialyse

  heeft ondergaan. Maar het gaat ons niet om een boete. Het gaat ons om het vergroten van de bewustwording van de chauffeur. Hij moet de gevaren onderkennen bij het niet goed vastzetten van rolstoel en passagier. We wijzen bedrijven op hun zorgplicht, zoals het opleiden van chauffeurs en het verstrekken van goede vastzetsystemen. Het motto voorkomen is beter dan genezen mag dan klinken als een clich, het is wel meer dan waar en kan zelfs levens redden. Vorig jaar heeft ILenT een lijvig en gedetailleerd rapport gelanceerd onder de naam Samen op weg naar veiliger vervoer van

  rolstoel inzittenden. Aanleiding was het hoge aantal geconstateerde onveilige situaties bij rolstoelinzittenden in combinatie met de verhoogde kwetsbaarheid van de rolstoelpassagier. Vooral het naleefpercentage moet omhoog. Wij streven naar een niveau van 95 procent. We hebben een doelgroep van meer dan 30.000 taxichauffeurs en doen er alles aan om hen zo goed mogelijk te informeren. Dit rapport, maar ook de Code VVR zijn daar goede voorbeelden van. En van de andere voorlichtingsinstrumenten waar we ook enorm te vreden over zijn, is de internetcursus het Rolstoel ABC.

  Ongeveer de helft van de onveilige situaties is te wijten aan het niet of onjuist gebruik van de externe veiligheidsgordel.

  Een kwart van de onveilige situaties is te wijten aan het instabiel en onveilig vast-zetten van rolstoelen met passagiers.

  Een kwart van de onveilige situaties is te wijten aan losliggende voorwerpen;

  die het risico op letsel bij een noodstop of een aanrijding verhogen.

  Veilig vervoer rolstoelinzittendenVervolg van pagina 1

  Pensioenfonds Vervoer gaat digitaal Pensioendashboard

  Naast de mogelijkheid uw pensioenpost digitaal te ontvangen, heeft u nu ook de mogelijkheid te bekijken hoe u er bij pensionering financieel voor staat. Dit doet u met het pensioendashboard.

  Het pensioendashboard is een instrument dat bedoeld is om u te helpen inzicht te krijgen in uw pensioensituatie. Door de verwachte inkomsten en

  uitgaven met elkaar te vergelijken, heeft u een indicatie of uw inkomsten na pensionering toereikend zijn. U kunt dan ook inschatten of u eventueel aanvullende acties moet ondernemen.

  U wordt in drie stappen door het pensioendashboard geleid. U begint bij uw verwachte pensioeninkomen, gevolgd door uw inkomsten en uitgaven en als laatste kunt u uw pensionering plannen.

  Bij de laatste stap kunt u bijvoorbeeld bekijken of u eerder met pensioen kunt gaan, of hoeveel pensioen u erbij krijgt als u partnerpensioen inruilt voor ouderdomspensioen.

  U vindt het pensioendashboard op www.pfvervoer.nl/mijn-pensioendashboard. Neem eens een kijkje of u genoeg pensioen heeft voor uw pensionering!

  (Bron: Pensioenfonds Vervoer)

  Sociaal Fonds Taxi heeft de Taxilerarendag ontwikkeld met als doel het versterken van de competenties en didactische vaardigheden van taxileraren. Want, de leraar is iemand die het allemaal moet weten! Toch? Vlak voor de zomer organiseerde SFT voor de tweede keer in successie de Taxilerarendag.

  Geslaagde Taxilerarendag 2014Het werd een drukbezochte dag met oefeningen in het geven van presentaties en lessen en hoe om te gaan met feedback. Want wat doe je als taxileraar als een chauffeur/collega vindt dat hij het vanuit zijn jarenlange ervaring altijd beter weet? Hoe benader je dan de groep aan wie je les geeft? Twee acteurs lieten zien hoe vervelend het kan zijn als een leraar in een rollenspel agressief de collegas benadert, omdat het op straat ook gebeurt. Acteur Erik liet duidelijk merken dat hij als leraar zich alleen op vrouwen richt en ze er altijd uitpikt voor een rollenspel. Zijn tegenspeler Sonja noemt het gewoon gewichtig doen. Met zijn jasje aan en dan zeggen dat hij taxileraar is..! Voor trainer Monique van

  Limpt, die de leiding over deze dag had, gaat het erom verbinding te maken met de groep, de collegas. Creer een veilige omgeving om het leren via rollenspellen mogelijk te maken, want veel mensen vinden het eng om een rollenspel te doen.

  FeedbackOok het geven van feedback, zoals een collega ergens op aanspreken of als je het ergens niet mee eens