Socialemediastrategie in 7 stappen

Click here to load reader

Embed Size (px)

Transcript of Socialemediastrategie in 7 stappen

 1. 1. Dag van de digitale communicatie 15 september 2015 Marc van Daele Een socialemediastrategie in 7 stappen
 2. 2. Sociale media zijn leuk!
 3. 3. Een organische groei brengt chaos.
 4. 4. Je hebt een strategie nodig.
 5. 5. Een socialemediastrategie is een plan om doelstellingen te realiseren met behulp van de voordelen van sociale media.
 6. 6. Een socialemediastrategie is een plan om doelstellingen te realiseren met behulp van de voordelen van sociale media. Een plan wil zeggen: wie, wat, wanneer, waar en hoe.
 7. 7. Een socialemediastrategie is een plan om doelstellingen te realiseren met behulp van de voordelen van sociale media. Doelstellingen zijn SMART geformuleerd.
 8. 8. Een socialemediastrategie is een plan om doelstellingen te realiseren met behulp van de voordelen van sociale media. Welke sociale media en wat zijn de verwachte voordelen?
 9. 9. Bepaal je doelstellingen 1
 10. 10. Luisteren Praten Ac.veren Faciliteren Omarmen Groundswell 5 fasen
 11. 11. Luisteren Doelgroepbegrijpen Welkepersoneninwelk rollen? Wiezijnde benvloeders? Waaroverpraatmen? Emo.esenreac.esop boodschappen Praten Communicerenmetde doelgroep. Facebookfanpagina Eigencommunitymet ac.eveaanwezigheid Bedrijfsblog Ac.veren Enthousiasmerenvande doelgroep Mond-tot-mondreclame Peer-to-peer Ra.ngs,waardecijfers Reviews Communityvanklanten Cadeautjes Faciliteren Klantenhelpenelkaar. Inputvoor productverbeteringen Wikis Forum Omarmen Rela.emethetpubliek Doelgroepwordt onderdeelvande organisa.e Ontwerpenverbetering vanproducten Crowdsourcing Usergeneratedcontent Klantenpar.cipa.e Groundswell 5 fasen
 12. 12. Bepaal je uitgangspositie 2
 13. 13. Bepaal je uitgangspositie www.socialmediamaturity.eu
 14. 14. Een kleine socialemediapoll
 15. 15. De socialemediadoelstellingen van mijn organisatie zijn gelinkt aan onze organisatiedoelstellingen. Doelstellingen
 16. 16. Mijn organisatie weet waar online conversaties van het publiek met betrekking tot de organisatie en haar dienstverlening of besluitvorming over gaan. Doelgroepen
 17. 17. Mijn management is bereid om de nodige investeringen te doen om sociale media van de grond te krijgen. Organisatie
 18. 18. We hebben een overzicht van welke socialemediakanalen beschikbaar zijn en welke het best aansluiten bij onze doelstellingen en doelgroepen. Kanalen
 19. 19. Mijn organisatie heeft een contentstrategie waarin ruwweg wordt bepaald welke inhoud, voor wie, voor welke doeleinden en via welke kanalen wordt verspreid. Contentstrategie
 20. 20. Er is een reactieschema dat aangeeft wanneer en op welke manier medewerkers moeten/kunnen reageren op boodschappen van het publiek. Monitoring & webcare
 21. 21. Leer je doelgroepen kennen 3
 22. 22. Rollen in het publiek
 23. 23. Waar praten mensen over jou?
 24. 24. Trefwoorden KanalenPubliek #organisa-e #plaats #product
 25. 25. Breng organisatie in je sociale media 4
 26. 26. Wie heb je nodig? Destrateeg Deredacteur Decordinator Desponsors
 27. 27. Waar ligt je focus?
 28. 28. Kies de juiste kanalen 5
 29. 29. Aandacht trekken Informeren Overtuigen& werven Onder- steunen Onder- houden Posi-eve conversa-e& interac-e PERS Kranten&magazines/ redac.oneel + +/- - +/- + - Kranten&magazines/ Adverten.es +/- +/- - +/- + - Televisiespots + +/- +/- +/- + - Radiospots + +/- +/- +/- + - TV-redac.oneel ++ + ++ +/- + - Radio-redac.oneel ++ + + +/- + - GEDRUKTEMEDIA Flyers + +/- - +/- - - Folders +/- + - + - - Brochures - ++ - + - - Brief ++ ++ +/- +/- + +/- Eigen.jdschriW ++ + +/- +/- ++ +/- Aches/ aanplakborden + +/- - +/- +/- - MONDELINGEMEDIA Loket/balie - ++ + ++ - + Persoonlijkgesprek ++ ++ ++ + + ++ UiteenzeYngvooreen groep + ++ + +/- +/- + Infolijn(burgernaar overheid) - + +/- ++ - ++ Telefoongesprek (overheidnaarburger) ++ + + +/- + ++ Stand +/- +/- +/- +/- - +/- DIGITALEMEDIA Website +/- ++ - ++ - - E-mail + + - +/- +/- +/- E-zine + + - +/- + - Sms-berichten ++ +/- - +/- +/- +/- Chat - +/- +/- +/- - + Apps +/- +/- - +/- +/- - Facebook + +/- - - + + Facebook(adverten.es) +/- - - - +/- - Twi]er + - - - + +/- Youtube - + +/- +/- +/- - Elektronische infoborden + +/- - +/- + - cEricGoubin, Kortomvzw,2015
 30. 30. Maak een contentstrategie 6
 31. 31. Wat kan hen jouw content schelen? En waarom zouden ze hem delen?
 32. 32. Welke content heeft succes?
 33. 33. Welke content heeft succes?
 34. 34. Let op voor verrassingen
 35. 35. Verschillende boodschappen Harde corporate informa.e Leuke berichten Actuele informa.e Peilingen Content cura.on Bepaalvoorelk typeeen frequen.e
 36. 36. Monitoring en analyse 7
 37. 37. Doelstellingen voor monitoring zijn gebaseerd op organisatiedoelstellingen en zijn organisatiebreed bekeken.
 38. 38. Organisatiebrede doelstellingen Communica.edienst Crisisineenvroegstadiumdetecteren Benvloedersiden.ceren Metenvansen.ment Marke.ng Deeec.viteitvancampagnesmeten Shareofvoicemeten Trendsindesectordetecteren Wetenwelkeopkomendesocialemediarelevantworden Verkoopsdienst Leadsdetecteren Klantentevredenheidmeten Hetaankoopprocesinkaartbrengen R&D Productenendienstenverbeteren Gatindemarktvinden Personeelsdienst Poten.lekandidatenspo]en Klantendienst Niet-speciekeposi.eveennega.eveklantenervaring Klantenontevredenheidmetenvoorzegrootwordt
 39. 39. Starten met monitoring 1. Bepaal doestellingen. 2. Zorg voor een haalbare manier om berichten volgens prioriteiten in te delen. 3. Maak workows voor: 1. Onmiddellijke reacties 2. Analyse op langere termijn
 40. 40. Workflows Doelstelling Toon Rol Timing Klachtenbehandelen Hulpvaardig,begripvol Klachtencordinator 24u. Informeren Hulpvaardig Balie Onmiddellijk.jdens kantooruren
 41. 41. Sen.mentvanhetbericht Ishetnega.efofbeledigend? Aardvanhetbericht Vraag?Compliment? Reac.e Antwoorden,vragen,verwijderen Op.e1 Op.e2 Op.en Op.e1 Op.e2 Op.en Op.e1 Op.e2 Op.en luisteren evalueren reageren
 42. 42. Marc van Daele [email protected] 0475 92 48 03 @marcvandaele www.deconversatie.be