1 CAB training & coaching - In 7 Stappen een Succesvol Team · PDF file CAB training &...

Click here to load reader

 • date post

  12-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 1 CAB training & coaching - In 7 Stappen een Succesvol Team · PDF file CAB training &...

 • 1

  CAB training & coaching - In 7 Stappen een Succesvol Team

  http://cabcoaching.nl/

 • 2

  CAB training & coaching - In 7 Stappen een Succesvol Team

  In 7 Stappen een Succesvol Team

  Inhoudsopgave

  Inleiding ................................................................................. 3

  Over Christine ......................................................................... 4

  Stap 1: creëer duidelijkheid over doelstellingen ............................ 5

  Stap 2: schep duidelijkheid over taak- en rolverdeling ................... 8

  Stap 3: verbeter interne communicatie ....................................... 12

  Stap 4: van horen naar luisteren ............................................... 16

  Stap 5: vol vertrouwen ............................................................ 18

  Stap 6: vergroten van conflictvaardigheid ................................... 20

  Stap 7: successen vieren .......................................................... 22

  Slotwoord .............................................................................. 23

  http://cabcoaching.nl/

 • 3

  CAB training & coaching - In 7 Stappen een Succesvol Team

  Inleiding

  Deze quote hangt prominent in mijn kantoor. Hij dient als mooie reminder.

  Samenwerken is een proces. Het begint met bij elkaar komen, dan volgt er een

  heel proces van bij elkaar blijven en echt samen te gaan werken. Zodra dat lukt,

  dan heb je met elkaar succes. Dat gaat over het algemeen niet vanzelf. Een team

  bestaat uit allemaal individuen met eigen karakters, kwaliteiten en

  eigenaardigheden. Dat maakt het soms lastig en tegelijkertijd ook zo boeiend.

  Is het één of meer van de volgende situaties herkenbaar?

   de productiviteit van het team is te laag

   door reorganisatie en/of fusie is er (nog) geen samenwerking

   er is veel onzekerheid onder de teamleden

   het team heeft last van verandermoeheid

   de hoeveelheid klachten van klanten is te hoog

   er heerst veel ontevredenheid op de werkvloer

   de omzet moet omhoog

   de teamleden wantrouwen elkaar en de leidinggevenden

   er wordt wel gekletst, maar niet goed gecommuniceerd

  Met dit e-boek geef ik handvatten om het proces naar een succesvol

  samenwerkend team te vergemakkelijken.

  Working Together

  Coming Together Is A Beginning, Keeping Together

  Is Progress, Working Together Is Success.

  http://cabcoaching.nl/

 • 4

  CAB training & coaching - In 7 Stappen een Succesvol Team

  Over Christine

  Voordat ik verder ga met dit e-boek wil ik mij – voor diegenen die

  mij nog niet kennen – voorstellen.

  Ik ben Christine van Alten-den Boer oprichter van CAB training

  & coaching. Ruim 20 jaar werkzaam geweest in de financiële

  dienstverlening. Begonnen als allround medewerker van een

  assurantiekantoor, doorgegroeid tot duizendpoot en na 7 jaar

  vennoot geworden van een goed lopend bedrijf.

  Met ons bedrijf heb ik de nodige veranderingen meegemaakt. Door

  wetswijzigingen en ook door eigen keuzes om kwalitatief te groeien en uit te

  breiden zijn we o.a. een fusie aangegaan. Deze veranderingen scheppen nieuwe

  kansen, maar zorgen ook voor de nodige onzekerheid en spanningen voor de

  mensen binnen de organisaties.

  Wat ik regelmatig als lastig en soms zelfs als frustrerend ervaren heb is dat ik

  voor mijn gevoel steeds minder aan mijn gewone werk toekwam. Ik was veel

  bezig met alle veranderingen in goede banen te leiden en oplossingen te zoeken

  voor problemen.

  Op zoek naar oplossingen ben ik gerichte opleidingen en trainingen gaan volgen

  op het gebied van coaching, training en groepsdynamica. Ik kreeg steeds meer

  specifieke kennis over effectief werken met teams en het coachen van individuele

  teamleden. Op het gebied van personeelsmanagement hoefde ik niet langer te

  watertrappelen.

  Wanneer een team zich ontwikkelt en succesvol samenwerkt, geeft dat iedereen

  binnen de organisatie enorm veel energie en voldoening.

  Met de volgende 7 stappen wil ik mijn opgedane kennis graag met je delen,

  zodat jij geïnspireerd van jouw team een Succesvol Team maakt.

  http://cabcoaching.nl/

 • 5

  CAB training & coaching - In 7 Stappen een Succesvol Team

  Stap 1: creëer duidelijkheid over doelstellingen

  De basis voor het goed functioneren van het team wordt gevormd door het doel

  van dit team. Zonder doel is een team stuurloos en ontbreekt er draagvlak.

  Menig teamlid zal zich dan afvragen: “waar doe ik het allemaal voor?”

  Het is belangrijk voor een succesvolle

  samenwerking dat er inzicht is in het doel

  van die samenwerking en dat daar

  overeenstemming over bestaat. In de

  praktijk blijkt dat dit niet altijd even helder

  is voor de teamleden. Zorg ervoor dat de

  doelen niet te abstract zijn. Bijvoorbeeld:

  “we streven naar een betere service”. Dit

  impliceert meer een wens dan een duidelijk doel. Wanneer de doelen concreter

  zijn zal dit effectiever werken. Bijvoorbeeld: “Onze service willen wij verbeteren

  door vragen van cliënten die per e-mail gesteld worden binnen 24 uur te

  beantwoorden”. Een handige manier om het doel concreet te maken is gebruik te

  maken van de SMART-criteria: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en

  tijdgebonden.

  Specifiek

  Omschrijf het doel concreet. Het moet een waarneembaar resultaat, gedrag of

  actie beschrijven waaraan je een getal, percentage of bedrag kunt koppelen.

  Een heldere doelstelling geeft antwoord op de 5 W-vragen:

   Wat willen we bereiken?

   Wie gaan het doen?

   Waar gaat het gebeuren?

   Wanneer gaat het gebeuren?

   Waarom willen we dit doel bereiken?

  http://cabcoaching.nl/

 • 6

  CAB training & coaching - In 7 Stappen een Succesvol Team

  Wanneer de doelstelling preciezer geformuleerd is en een duidelijk verband

  tussen de doelstelling en de activiteiten die gevraagd wordt, is het gemakkelijker

  voor de teamleden om er invulling aan te geven.

  Meetbaar

  Hoe weten we of het doel bereikt is? Waar aan kunnen we dat meten? Hoeveel

  moeten we doen? Er moet een procedure of systeem zijn om te kunnen bepalen

  of en in welke mate het beoogde doel is bereikt. Als het mogelijk is kan een

  nulmeting een prima manier zijn om de startsituatie te bepalen.

  Acceptabel

  Is er voldoende draagvlak om het doel te behalen? Zijn de betrokkenen bereid

  zich te verbinden aan de doelstelling? Je kunt draagvlak vergroten door het team

  actief te betrekken bij het formuleren van de doelstelling.

  Realistisch

  Is het doel haalbaar? Hebben de betrokken teamleden voldoende middelen,

  kennis en capaciteit om de doelstelling te kunnen halen? Een doel moet

  overigens niet te gemakkelijk, maar ook niet moeilijk zijn. Er moet uitdaging in

  zitten, maar mag niet onrealistisch zijn. In sommige gevallen kan het goed zijn

  om de doelstelling op te splitsen in kleinere subdoelstellingen. Die tussentijdse

  resultaten geven energie en motivatie om de volgende subdoelstelling te halen.

  Tijdgebonden

  Wanneer beginnen we? Wanneer moet doel bereikt zijn? Met name korte-

  termijndoelen moeten een duidelijke start- en einddatum hebben.

  http://cabcoaching.nl/

 • 7

  CAB training & coaching - In 7 Stappen een Succesvol Team

  Valkuilen bij doelstelling

   Te uitdagende doelstellingen zijn mogelijk niet haalbaar en werken

  demotiverend.

   De doelstelling wordt door hogerhand opgelegd en geformuleerd. De kans is

  groot dat het team zich niet gecommitteerd voelt aan het doel.

   Teveel doelen stellen. Wanneer er meerdere doelen tegelijk gerealiseerd

  moeten worden raken teamleden het overzicht kwijt en is men geneigd om te

  beginnen met het meest gemakkelijke doel.

   Te korte termijn. Veel doelen zijn opgesteld voor de korte termijn. Het is

  echter ook belangrijk om lange termijndoelen te formuleren.

  http://cabcoaching.nl/

 • 8

  CAB training & coaching - In 7 Stappen een Succesvol Team

  Stap 2: schep duidelijkheid over taak- en rolverdeling

  In een team is het wenselijk dat er taakomschrijvingen zijn. Dat schept

  duidelijkheid over wie wat doet en welke bevoegdheden bij die taak horen.

  Onduidelijkheid over de taakomschrijving leidt heel vaak tot misverstanden. Voor

  je het weet ontstaat er veel discussie, irritatie en extra tijdsdruk door inefficiënt

  werken.

  Bij het vaststellen van taak- en

  rolverdeling is het goed om rekening

  te houden met de kwaliteiten en

  voorkeuren van individuele teamleden.

  Wanneer je daarop zoveel mogelijk

  aan kunt sluiten, creëer je een

  mogelijkheid waarbij de medewerkers

  datgene kunnen doen waar ze goed in

  zijn en gemotiveerd van raken. Dat