Flex Income Planâ„¢ invoeren in 7 stappen

Click here to load reader

download Flex Income Planâ„¢ invoeren in 7 stappen

of 28

Embed Size (px)

Transcript of Flex Income Planâ„¢ invoeren in 7 stappen

 • Flex Income PlanTM invoeren in 7 stappenBeproefde methodologie voor een juridisch sluitende introductie van een flexibel verloningspakket in uw organisatie

  Februari 2016

 • Switch van one-size-fits-all naar maatwerk

 • Flex Income PlanTM maakt individueel verlonen mogelijk binnen hetzelfde budget

 • Flex Income PlanTM in detail

  1 | Wat?

  3 | Waarmee?

  2 | Hoe?

  4 | Voordelen?

  Extralegale voordelen worden omgezet in een persoonlijk budget/werknemer.

  Onafhankelijke, geautomatiseerde online tool.

  Elke werknemer stelt hiermee 1x / jaar zijn loonpakket samen op basis van persoonlijke/ professionele behoeften.

  - budgetneutraal - juridisch waterdicht- concurrentieel

 • 7 stappen om Flex Income PlanTM te implementeren

 • Implementatie Flex Income PlanTM in 7 stappen

  Projectmanagement & Communicatie

  1 | Voorstudie

  2 | Verfijning Voorstudie

  3 | Kick-off

  4 | Implementatie

  5 | Opleiding enondersteuning

  6 | Ingebruik-name

  7 | Evaluatie

 • Stap 1 | Voorstudie

  1 | Voorstudie

  2 | Verfijning voorstudie

  3 | Kick-off

  4 | Implementatie

  5 | Opleiding enondersteuning

  6 | Ingebruik-name

  7 | Evaluatie

 • Stap 1 | Voorstudie

  - onderzoek naar juridische mogelijkheid tot flexibilisering van de huidige loonvoordelen

  - definiren voordelen die uw onderneming wil aanbieden in een flexibel verloningsplan, rekening houdend met de bedrijfsstrategie, het personeelsbeleid en de reward focus

  - FIP strategie bepalen (welke voordelen in de verf zetten, doelgroep bepalen, )

  - overzicht grootorde budgetten per doelgroep

  - stappenplan introductie Flex Income PlanTM

  1 | Voorstudie

 • Stap 2 | Verfijning voorstudie

  1 | Voorstudie

  2 | Verfijning voorstudie

  3 | Kick-off

  4 | Implementatie

  5 | Opleiding enondersteuning

  6 | Ingebruik-name

  7 | Evaluatie

 • Stap 2 | Verfijning voorstudie

  - afstemmen of weerhouden voorstel is het wenselijk / haalbaar vanuit functioneel, operationeel, oogpunt?

  - verfijning valorisatie van elk voordeel betrokken in het Flex Income PlanTM

  - keuzemoment bepalen

  - bepaling budgetcreatie en keuzemogelijkheden per doelgroep (differentiatie in het Flex Income PlanTM)

  - opmaak rekenvoorbeelden

  2 | Verfijning voorstudie

 • Stap 3 | Kick-off

  1 | Voorstudie

  2 | Verfijning voorstudie

  3 | Kick-off

  4 | Implementatie

  5 | Opleiding enondersteuning

  6 | Ingebruik-name

  7 | Evaluatie

 • Stap 3 | Kick-off

  - consolidatie budget en keuzemogelijkheden per doelgroep

  - presentatie van het projectplan (omvang, stakeholders, timings, stappenplan, in het projectteam, ...)

  3 | Kick-off

 • Stap 4 | Implementatie

  1 | Voorstudie

  2 | Verfijning voorstudie

  3 | Kick-off

  4 | Implementatie

  5 | Opleiding enondersteuning

  6 | Ingebruik-name

  7 | Evaluatie

 • - uitschrijven nieuwe juridische architectuur

  - verankeren Flex Income PlanTM in arbeidsovereenkomsten

  - garantie van volledig juridisch correcte implementatie (legal audit)

  - creren van de HR manual

  - functionele analyse

  - software implementatie

  - opstellen communicatieplan

  4 | Implementatie

  Stap 4 | Implementatie

 • Stap 5 | Opleiding en ondersteuning

  1 | Voorstudie

  2 | Verfijning voorstudie

  3 | Kick-off

  4 | Implementatie

  5 | Opleiding enondersteuning

  6 | In gebruik-name

  7 | Evaluatie

 • - training en ondersteuning van medewerkers die FIPTM beheren

  - infosessies voor medewerkers

  5 | Opleiding enondersteuning

  Stap 5 | Opleiding en ondersteuning

 • Stap 6 | Ingebruikname

  1 | Voorstudie

  2 | Verfijning voorstudie

  3 | Kick-off

  4 | Implementatie

  5 | Opleiding enondersteuning

  6 | Ingebruik- name

  7 | Evaluatie

 • - toegang tot de online tool voor medewerkers en beheerders

  - software op maat van elke klant

  - samenstellen van een individueel loonpakket in de vooraf bepaalde keuzeperiode

  - automatische aanmaak van een juridisch correcte bijlage bij de arbeidsovereenkomst

  - naadloze integratie met eender welk payrollpakket

  - rapporteringsmogelijkheid om overzicht te behouden en vlot voordelen te bestellen bij partners

  - automatische optimalisaties, technische updates en nieuwe versies

  6 | Ingebruik-name

  Stap 6 | Ingebruikname

 • Stap 7 | Evaluatie

  1 | Voorstudie

  2 | Verfijning voorstudie

  3 | Kick-off

  4 | Implementatie

  5 | Opleiding enondersteuning

  6 | Ingebruik- name

  7 | Evaluatie

 • - peilen naar ervaringen met het Flex Income PlanTM

  - mogelijkheid tot aanpassing of uitbreiding

  7 | Evaluatie

  Stap 7 | Evaluatie

 • Waarom dit stappenplan?

  1 | Voorstudie

  2 | Verfijning Voorstudie

  5 | Opleiding enOndersteuning

  3 | Kick-off

  6 | Ingebruik- name

  4 | Implementatie

  7 | Evaluatie

  1 | Beproefde methodologie

  2 | Steeds op maat van uw concrete behoeften en uitdagingen

  3 | Oog voor ROI voor uw organisatie

  4 | Aansluitend bij uw bedrijfsvisie, strategie en reward ambities

  5 | Garantie op een administratief waterdichte en juridisch sluitende introductie van een flexibel verloningspakket

 • Operationele impact

  jaarlijkse voornaamste inspanning gebundeld in een periode van enkele weken

  keuzeproces ondersteund met geautomatiseerde webtool

  export naar payrollsysteem naar keuze

  gedetailleerde rapportering

  aandacht voor communicatie & integratie met partners

  mogelijkheid tot full service model

 • Dagelijkse samenwerking

  KLANT PAYROLL CONSULENTSD WORX

  CLIENT OWNERSD WORX

  PROJECT MANAGER

  JURIDISCH TEAMKENNISCENTRUM

  DEDICATED IT-TEAM REWARD CONSULTANTS

  DEDICATED FIP CONSULTANT

 • FIPTM is administratief beheersbaar voor uw HR-afdeling

 • Onze FIPTM Consultants brengen volgende aspecten in kaart:

  proactief detecteren & beantwoorden van

  HR vraagstukken rond FIPTM

  gedetailleerde rapporten

  end-to-end flows FIPTM providers

  keuzeproces via een geautomatiseerde

  webtool

  automatische opmaak legal

  documents

  export naar payroll

  HR manual HR operationsFIPTM tool

 • HR manual

  Algemene bepalingen Budget Keuzemogelijkheden Processen

  - Context

  - Definities

  - FIPTM cyclus

  - Toepassingsgebied

  - FIPTM uitgangspunten

  - Regels van toepassing bij loopbaangebeurtenissen in het FIPTM jaar

  - Wat is een keuzebudget?

  - Samenstelling recurrent

  - keuzebudget

  - Samenstelling ad hoc keuzebudget

  - Valorisatie per keuzebudget

  - Print screen tool

  Per voordeel:

  - Omschrijving

  - Toepassingsgebied

  - Payrollverwerking

  - Wijze verrekening met budget

  - Bewijsstukken

  - Rekenvoorbeelden

  - Print screen tool

  End-to-end flow voor FIPTM providers

  +

 • FIPTM cyclus na implementatie

  FIPTM keuzeperiode FIPTM administratieperiode start FIPTM jaar

  FIPTM JAAR

  WAT? OMSCHRIJVING

  FIPTM KEUZEPERIODE

  FIPTM ADMINISTRATIE

  Periode van 12 opeenvolgende maanden waarin de gemaakte keuzes blijven gelden

  periode waarin elke werknemer zijn/haar keuze kenbaar maakt aan de werkgever de FIPTM shop is geopend

  periode waarin de gemaakte keuzes verwerkt worden en de export naar de payroll wordt voorbereid

 • Klanten-referenties