Samenwerking en ontwikkelingen in de huisartspraktijk Prof dr Job FM Metsemakers

of 20 /20
Samenwerking en ontwikkelingen in de huisartspraktijk Prof dr Job FM Metsemakers

description

Samenwerking en ontwikkelingen in de huisartspraktijk Prof dr Job FM Metsemakers. Biostat. Geneeskunde Maastricht Basisarts Huisartsopleiding afgerond Medewerker Rijksuniversiteit Limburg 1982 Huisarts in Geulle CB applicatie cursus 2002 Hoogleraar Huisartsgeneeskunde. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Samenwerking en ontwikkelingen in de huisartspraktijk Prof dr Job FM Metsemakers

Page 1: Samenwerking en ontwikkelingen in de huisartspraktijk Prof dr Job FM Metsemakers

Samenwerking en ontwikkelingen

in de huisartspraktijk

Prof dr Job FM Metsemakers

Page 2: Samenwerking en ontwikkelingen in de huisartspraktijk Prof dr Job FM Metsemakers

Faculty of Health, Medicine and Life Sciences

Biostat

1974 Geneeskunde Maastricht1980 Basisarts1981 Huisartsopleiding afgerond

Medewerker Rijksuniversiteit Limburg

1982 Huisarts in Geulle1990 CB applicatie cursus2002 Hoogleraar Huisartsgeneeskunde

Page 3: Samenwerking en ontwikkelingen in de huisartspraktijk Prof dr Job FM Metsemakers

Faculty of Health, Medicine and Life Sciences

Inhoud presentatie

• Enkele kengetallen• Recente ontwikkelingen in het vak• Zwaartepunten• Huisartsenzorg en jeugd

• Niet volledig• 15 min/15 min• Huisartsopleiding volgende presentatie

Page 4: Samenwerking en ontwikkelingen in de huisartspraktijk Prof dr Job FM Metsemakers

Faculty of Health, Medicine and Life Sciences

Kengetallen landelijk

• Huisartsen 8.783 waarvan bijna 1100 Hidha’s

• Man/Vrouw 70%/30% Hidha’s 83% vrouw

• Leeftijdsopbouw: – < 40 jaar 21%– 40-50 jaar 31% – 50-54 jaar 21% – > 54 jaar 27%

Page 5: Samenwerking en ontwikkelingen in de huisartspraktijk Prof dr Job FM Metsemakers

Faculty of Health, Medicine and Life Sciences

Kengetallen landelijk

• Praktijkvorm:– solopraktijk 20% (dalend)– duo 29%– groepspraktijk 51%

• Totaal aantal praktijken: 4.325 dalend-> schaalvergroting / clusters

Page 6: Samenwerking en ontwikkelingen in de huisartspraktijk Prof dr Job FM Metsemakers

Faculty of Health, Medicine and Life Sciences

Aantal huisartsen/Hidha’s

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

aantal HA Hidha's

1999

2004

2008

Aantal huisartsen 1999: 7571 2004: 81072008: 8783

Aantal Hidha’s 1999: 480 2004: 7222008: 1084

Page 7: Samenwerking en ontwikkelingen in de huisartspraktijk Prof dr Job FM Metsemakers

Faculty of Health, Medicine and Life Sciences

Huisarts en positie in de zorg

• Huisarts spil in de zorg

• Huisarts is poortwachter

• Huisarts kent gezin (familiedokter)

Page 8: Samenwerking en ontwikkelingen in de huisartspraktijk Prof dr Job FM Metsemakers

Faculty of Health, Medicine and Life Sciences

Huisarts en positie in de zorg

• De huisarts kan goed met mensen praten• De huisarts is deskundig• De huisarts werkt samen in een goed

georganiseerde praktijk/centrum• De huisarts is maatschappelijk betrokken• De huisarts houdt zijn kennis op peil• De huisarts is betrouwbaar

Page 9: Samenwerking en ontwikkelingen in de huisartspraktijk Prof dr Job FM Metsemakers

Faculty of Health, Medicine and Life Sciences

Competentie profiel huisarts

• Vakinhoudelijk handelen• Arts-patiënt communicatie• Samenwerking• Organisatie• Maatschappelijk handelen• Wetenschap en onderwijs• Professionaliteit

Page 10: Samenwerking en ontwikkelingen in de huisartspraktijk Prof dr Job FM Metsemakers

Faculty of Health, Medicine and Life Sciences

Organisatie huisartsenzorg

• Basispakket onveranderd

• Huisartsenpost al dan niet bij de SEH

• Ondersteunende beroepen in de huisartspraktijk

• Ketenzorg - Functionele bekostiging

• CHBB

• Gezondheidscentra wegvallen subsidie

Page 11: Samenwerking en ontwikkelingen in de huisartspraktijk Prof dr Job FM Metsemakers

Faculty of Health, Medicine and Life Sciences

Organisatie huisartsenzorg

• Basispakket onveranderd ??– Andere honoreringstructuur– Inschrijving/ loon naar werken ( € 9)– Chronische zorg uitgebreid

• Huisartsenposten al dan niet bij de SEH– Minder diensturen per huisarts– Onpersoonlijker– Gemak patient– Veel dienstartsen

Page 12: Samenwerking en ontwikkelingen in de huisartspraktijk Prof dr Job FM Metsemakers

Faculty of Health, Medicine and Life Sciences

Organisatie huisartsenzorg

• Ondersteunende beroepen in de huisartspraktijk– praktijkassistente– praktijkondersteuner/verpleegkundige– praktijkmanager

• Ketenzorg - Functionele bekostiging– integrale aanpak en bekostiging

Page 13: Samenwerking en ontwikkelingen in de huisartspraktijk Prof dr Job FM Metsemakers

Faculty of Health, Medicine and Life Sciences

Organisatie huisartsenzorg

• CHBB– College voor Huisartsen met Bijzondere

Bekwaamheden– kaderhuisartsen DM, COPD, HVZ, …

• Gezondheidscentra wegvallen subsidie– innovatie wordt afgedwongen/beloond

Page 14: Samenwerking en ontwikkelingen in de huisartspraktijk Prof dr Job FM Metsemakers

Faculty of Health, Medicine and Life Sciences

Inhoudelijk zwaartepunten komende jaren

• DM

• COPD

• Risicomanagement Hart en Vaatziekten

• Hartfalen

• Depressie

Page 15: Samenwerking en ontwikkelingen in de huisartspraktijk Prof dr Job FM Metsemakers

Faculty of Health, Medicine and Life Sciences

Jeugdzorg

• Wat ziet de huisarts ??

• NS2 Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk 2000 -2002NIVEL

Page 16: Samenwerking en ontwikkelingen in de huisartspraktijk Prof dr Job FM Metsemakers

Faculty of Health, Medicine and Life Sciences

• Top-20 van de éénjaarsincidentie van klachten en aandoeningen in de huisartspraktijk, bij kinderen jonger dan 18 jaar (n=79272)

per1000

1 R74 Acute infectie bovenste luchtwegen 7517 94,82 H71 Otitis media acuta/myringitis 4849 61,23 R05 Hoesten 4076 51,44 S03 Wratten 2733 34,55 R78 Acute bronchitis/bronchiolitis 2109 26,66 S74 Dermatomycose(n) 1982 25,07 S88 Contact eczeem/ander eczeem 1817 22,98 D73 Veronderstelde gastro-intestinale infectie 1664 21,09 S84 Impetigo/impetiginisatie 1664 21,010 S18 Scheurwond/snijwond 1663 21,0

Page 17: Samenwerking en ontwikkelingen in de huisartspraktijk Prof dr Job FM Metsemakers

Faculty of Health, Medicine and Life Sciences

•Top-20 van de éénjaarsincidentie van klachten en aandoeningen in de huisartspraktijk, bij kinderen jonger dan 18 jaar (n=79272)

per1000

11 F70 Infectieuze conjunctivitis 1633 20,612 A03 Koorts 1522 19,213 R76 Acute tonsillitis/peritonsillair abces 1488 18,814 S87 Constitutioneel eczeem 1305 16,515 A04 Moeheid/zwakte 1178 14,916 U71 Cystitis/urineweginfectie 1173 14,817 H72 Otitis media met effusie 1125 14,218 A77 Andere virusziekte(n) 1116 14,119 R96 Astma 1073 13,520 L17 Voet/teen symptomen/klachten 987 12,5

Page 18: Samenwerking en ontwikkelingen in de huisartspraktijk Prof dr Job FM Metsemakers

Faculty of Health, Medicine and Life Sciences

Eénjaarsincidentie naar orgaansysteem (ICPC-hoofdstuk), bij kinderen jonger dan 18 jaar(n=79272)

per1000Algemeen, niet gespecificeerd A 9889 125Bloed en bloedvormende organen B 975 12.Hartvaatstelsel K 393 5Bewegingsapparaat L 10914 138Zenuwstelsel N 2430 31Psychische problemen P 2040 26Tractus respiratorius R 23104 291Huid en subcutis S 22757 287Endocriene klieren/metabolisme/voeding T 791 10.Sociale problemen Z 323

4Totaal 102576 1294

Page 19: Samenwerking en ontwikkelingen in de huisartspraktijk Prof dr Job FM Metsemakers

Faculty of Health, Medicine and Life Sciences

Huisartsenzorg en jeugdNHG standpunt

• Huisarts als gezinsarts• Op kind afgestemde begeleiding en

behandeling• Meer aandacht voor preventie• Herkennen en melden vermoeden

kindermishandeling• Samenwerken huisartsen en JGZ• Gebrek aan regie in jeugdzorg en

jeugdhulpverlening

Page 20: Samenwerking en ontwikkelingen in de huisartspraktijk Prof dr Job FM Metsemakers

Faculty of Health, Medicine and Life Sciences