Grieppandemie en de huisartspraktijk F P Zwager, huisarts.

of 35 /35
Grieppandemie en de huisartsprakt ijk F P Zwager, huisarts

Embed Size (px)

Transcript of Grieppandemie en de huisartspraktijk F P Zwager, huisarts.

Page 1: Grieppandemie en de huisartspraktijk F P Zwager, huisarts.

Grieppandemie en de huisartspraktijk

F P Zwager, huisarts

Page 2: Grieppandemie en de huisartspraktijk F P Zwager, huisarts.

Frank Zwager, 28 september 2009

Page 3: Grieppandemie en de huisartspraktijk F P Zwager, huisarts.

Frank Zwager, 28 september 2009

Inleiding:

21 april 2009: VS melden besmetting met varkensgriep-virus

Uitbreiding besmetting Dodelijke slachtoffers Waarschuwing WHO Grootschalige voorbereiding

Page 4: Grieppandemie en de huisartspraktijk F P Zwager, huisarts.

Frank Zwager, 28 september 2009

Inleiding dia tornado

Page 5: Grieppandemie en de huisartspraktijk F P Zwager, huisarts.

Frank Zwager, 28 september 2009

Grootschalig Calamiteitenplan Voorbarig? Grote getallen! Premature maatregelen?

Generale repetitie!

Page 6: Grieppandemie en de huisartspraktijk F P Zwager, huisarts.

Frank Zwager, 28 september 2009

Onderwerpen:

1. Griepzorg = huisartsenzorg

2. Griep bínnen de praktijk

3. Griep buiten de praktijk

4. Pandemische problematiek

5. Adviezen

6. Vaccinatiebeleid

7. Afsluiting

Page 7: Grieppandemie en de huisartspraktijk F P Zwager, huisarts.

Frank Zwager, 28 september 2009

1. Griepzorg = huisartsenzorg

Huisarts primair verantwoordelijk voor g.z. Continuëring reguliere h.a. zorg Afstemming met andere zorgpartijen

Lit: Samenvatting Handreiking over de samenwerking h.a. en GHOR

Page 8: Grieppandemie en de huisartspraktijk F P Zwager, huisarts.

Frank Zwager, 28 september 2009

2. Griep bínnen de praktijk Hygiénische- en preventieve maatregelen Uitval van praktijk medewerkers Bedrijfscontinuïteitsplan Samenwerking binnen de HAGRO

Page 9: Grieppandemie en de huisartspraktijk F P Zwager, huisarts.

Frank Zwager, 28 september 2009

3. Griep buiten de praktijk Momenteel mild verloop 1-2% gecompliceerd door pneumonie Ernstiger beloop bij 15 – 50 jarigen dan de

normale seizoensgriep! Besmettelijkheid: R2

Page 10: Grieppandemie en de huisartspraktijk F P Zwager, huisarts.

Frank Zwager, 28 september 2009

3. Griep buiten de praktijk

Page 11: Grieppandemie en de huisartspraktijk F P Zwager, huisarts.

Frank Zwager, 28 september 2009

3. Griep buiten de praktijk Symptomen: Temp > 38°C

Neus-/ keelklachtenHoestenSpierpijnAlg. MalaiseGastro-intest. Klachten

Incubatie: 1-7 dagenBeloop: 2-3 dagen tot 10 dagen

Page 12: Grieppandemie en de huisartspraktijk F P Zwager, huisarts.

Frank Zwager, 28 september 2009

3. Griep buiten de praktijk Proberen de grieppatiënt thuis te

houden

Indien nodig, behandelen

Page 13: Grieppandemie en de huisartspraktijk F P Zwager, huisarts.

Frank Zwager, 28 september 2009

3. Griep buiten de praktijk

Verdenking H1N1?

Nee: Handelen naar klinische bevinding

Ja: Is het een risicopatiënt?

Page 14: Grieppandemie en de huisartspraktijk F P Zwager, huisarts.

Frank Zwager, 28 september 2009

3. Griep buiten de praktijk Risicopatiënten:

Alle risicopatiënten van de seizoensgriep Pat. uit medische risicogroepen of met gestoorde afweer Alle kinderen < 2 jaar (* zie verder) Zwangeren met medisch risico en/of in derde trimester Personen met gecompl. beloop en/of z-h opname

Advies Gezondheidsraad dd 18 augustus 2009

Page 15: Grieppandemie en de huisartspraktijk F P Zwager, huisarts.

Frank Zwager, 28 september 2009

3. Griep buiten de praktijk Risicopatiënt?

Nee, dan handelen naar klinische bevindingen, géén Tamiflu

Ja, hoe oud is de patiënt?

Page 16: Grieppandemie en de huisartspraktijk F P Zwager, huisarts.

Frank Zwager, 28 september 2009

3. Griep buiten de praktijk > 2 jaar, behandelen met Tamiflu (en ev.

preventief antibiotica)

NB: Tamiflu < 48 uur starten

Page 17: Grieppandemie en de huisartspraktijk F P Zwager, huisarts.

Frank Zwager, 28 september 2009

3. Griep buiten de praktijk < 2 jaar, diagnosticeren* en behandelen

met Tamiflu

* Sectie pediatrische infectieziekten en immunologie, 14 september ’09

* Advies wijkt af van eerder!

Page 18: Grieppandemie en de huisartspraktijk F P Zwager, huisarts.

Frank Zwager, 28 september 2009

3. Griep buiten de praktijk Opm: < 2 jr, grotere kans complicaties Opm: < 2 jr, meer opnames (grote druk

z.h.) Opm: < 2 jr, t.n.t. geen hogere mortaliteit Opm: < 6 mnd, tamiflu behandeling in z.h.

Page 19: Grieppandemie en de huisartspraktijk F P Zwager, huisarts.

Frank Zwager, 28 september 2009

3. Griep buiten de praktijk

Profylactische behandeling met virusremmers wordt afgeraden uit angst voor ontwikkelen resistentie!

NB: herziening medio augustus 2009

Page 20: Grieppandemie en de huisartspraktijk F P Zwager, huisarts.

Frank Zwager, 28 september 2009

3. Griep buiten de praktijk Complicaties:

Respiratoire insufficientie

Page 21: Grieppandemie en de huisartspraktijk F P Zwager, huisarts.

Frank Zwager, 28 september 2009

4. Pandemische problematiek Groot patiënten aanbod Beperkte personele bezetting Overbelasting telefoonlijnen Patiëntenstroom naar de praktijk Overbelasting spreekuren en huisbezoeken Reguliere zorg komt in gedrang

Page 22: Grieppandemie en de huisartspraktijk F P Zwager, huisarts.

Frank Zwager, 28 september 2009

4. Pandemische problematiek Knelpunten in de zorgketen:

(tel.) bereikbaarheid h.a. praktijk Discrepantie zorgvraag/-aanbod Verstrekking (herhaal-)medicatie Ambulance vervoer Beschikbaarheid tweede lijnszorg Toename vraag mantelzorg Coördinatie opnamebeleid

Page 23: Grieppandemie en de huisartspraktijk F P Zwager, huisarts.

Frank Zwager, 28 september 2009

4. Pandemische problematiek Problemen:

Emoties van patiënten en naasten Eisende en dreigende patiënten en naasten Onrust en ev. onlusten

Page 24: Grieppandemie en de huisartspraktijk F P Zwager, huisarts.

Frank Zwager, 28 september 2009

4. Pandemische problematiek Speciale aandacht voor:

Verloskunde

Apotheek bevoorrading/-vertsrekkingen

Medische zorg op de eilanden

Page 25: Grieppandemie en de huisartspraktijk F P Zwager, huisarts.

Frank Zwager, 28 september 2009

5. Adviezen Interne organisatie voorbereiden Afspraken op HAGRO / WAGRO niveau Krachten verdelen over prioriteitsgebieden Voorbereiden op eventuele opschaling van

zorg / instellen “Zorgmeldpunt” Ontwikkelingen blijven volgen via VWS,

Gemeente, GGD / GHOR, (lokale) media

Page 26: Grieppandemie en de huisartspraktijk F P Zwager, huisarts.

Frank Zwager, 28 september 2009

Page 27: Grieppandemie en de huisartspraktijk F P Zwager, huisarts.

Frank Zwager, 28 september 2009

6. Vaccinatiebeleid Oktober: vaccinatie seizoensgriep Tenminste 2 weken later H1N1 vaccinatie

met herhaling na 3 weken Uitvoering door huisarts Afh. van levering: gefaseerde toediening

volgens prioriteitenschema Vergoeding per vaccinatie

Page 28: Grieppandemie en de huisartspraktijk F P Zwager, huisarts.

Frank Zwager, 28 september 2009

6. Vaccinatiebeleid, indicaties

1. Mensen met medisch risico (alle geïndiceerden voor de gewone griepprik)

2. Zwangere vrouwen in tweede - en derde trimester

3. Personeel in de gezonheidszorg

4. Gezinsleden en mantelzorgers van hoog risico-patiënten

Page 29: Grieppandemie en de huisartspraktijk F P Zwager, huisarts.

Frank Zwager, 28 september 2009

7. Afsluiting Grieppandemie eist gedegen voorbereiding Bedrijfscontinuïteitsplan Patiëntenzorg: regulier / griep Symptomen / herkenning / risicogroepen Behandeling

Page 30: Grieppandemie en de huisartspraktijk F P Zwager, huisarts.

Frank Zwager, 28 september 2009

7. Afsluiting Pandemische problematiek Mogelijke noodzaak tot opschaling zorg Knelpunten in de zorgketen Onrust onder patiënten / burgers Vaccinatie

Page 31: Grieppandemie en de huisartspraktijk F P Zwager, huisarts.

Frank Zwager, 28 september 2009

7. Afsluiting

Terugrapportage / parameters

Presentaties terug te vinden bij: Website van ROS

Page 32: Grieppandemie en de huisartspraktijk F P Zwager, huisarts.

Frank Zwager, 28 september 2009

Informatie

NHG standaard 88 RIVM: actuele informatie http://www.rivm.nl http://www.minvws.nl www.grieppandemie.nl

Page 33: Grieppandemie en de huisartspraktijk F P Zwager, huisarts.

Frank Zwager, 28 september 2009

7. Tot slot

Overbodig?

Page 34: Grieppandemie en de huisartspraktijk F P Zwager, huisarts.

Frank Zwager, 28 september 2009

Page 35: Grieppandemie en de huisartspraktijk F P Zwager, huisarts.

Frank Zwager, 28 september 2009