Presentatie Cocreatie

Click here to load reader

download Presentatie Cocreatie

of 26

 • date post

  22-Jan-2015
 • Category

  Technology

 • view

  1.142
 • download

  2

Embed Size (px)

description

CO.CREATIE is mijn nieuwe bedrijf in de dop: een jonge, creatieve onderneming die zich specialiseert op het gebied van visie- en strategieontwikkeling door interactie en innovatie op het terrein van stads- en plattelandsontwikkeling, erfgoed- en natuurbehoud. Een formule waarin u onder persoonlijke en ervaren begeleiding - als groep of als individu - uw vraag kunt voorleggen, kunt voortbouwen op nieuwe ideeën en een oplossing kunt vinden voor een duurzaam resultaat. CO.CREATIE werkt vanuit de formule denken - ontdekken - creëren. Omdat uit deze logische opeenvolging vaak vanzelf vernieuwing ontstaat. 'Adaptation is smart development !'

Transcript of Presentatie Cocreatie

 • 1. In de wereld van de virtuele netwerkenis cocreatie een nieuwe formulewaarbij mensen vanuit een open sourcemeningen delen,voortbouwen op elkaars ideen,samen nadenken over uiteenlopende zaken .wathoewiedienstenproductenpilotcontact CO.CREATIE is een jonge, creatieve ondernemingdie zich specialiseert op het gebied vanvisie-enstrategieontwikkeling doorinteractieeninnovatie.

2. of we pragmatisme niet te snel associren met een snelle opbrengst ?of onskorte-termijn-denken wel de inspanning rechtvaardigt die vaak nodig is om zaken cht van de grond te krijgen?hoe het toch komt dat we vaak zo aarzelen om bekende patronen te verlaten ? heeft u zich wel eensafgevraagd waarom de meest voor de hand liggende oplossingen soms niet altijd goed werken in de praktijk ? klik dan hier of we ons eigenlijk wel genoeg ruimte gunnen voor reflectie en creativiteit ? 3. Complexiteitvraagt om helderheid. CO.CREATIE is in staatu die te helpen vinden. Om uit de stortvloed van informatie dekaf van het korente kunnen scheiden, eenoptimumte behalen uit de wildgroei van mogelijkheden, voorafgoed tot de kernvan een vraagstuk te komen is diepgang , structuur en interactie nodig. 4. Wij worden daarin bijgestaan door een veelzijdig netwerk van vakkundige partners dieafhankelijk van de opdrachtkunnen assisterenbij de (co)creatie van een passend resultaat. Wij zien vernieuwing als een volstrekt natuurlijk proces: geen strijd en geen onnodig gedoe. Gewoon dicht bij de kern blijven, kansen herkennen en inspiratie putten uit de flow! CO.CREATIEwerkt vanuit het mottodenken, ontdekken, creren.Omdat uit deze logische opeenvolgingvaak vanzelf vernieuwing ontstaat. 5. REFLECT Co.creatie helpt u om te beginnen uw vraag helder te formuleren. Wij bieden u handreikingen om op een geordende manier uw eigen denkwerk te optimaliseren om tot de kern te komen van uw ambitie.Of het nu over de formulering van persoonlijke doelen gaat, de opmaat naar een beleidsvisie of ontwikkelingstraject, de behandeling van een dilemma of van een ander vraagstuk: als gesprekspartner nemen we daarin dan vooral een faciliterende rol aan en bewaken we voor u alle aspecten die in dat stadium van belang zijn. Individuele begeleiding wordt steeds vaker herkend als een effectieve manier om gerichte ontwikkelvragen aandacht te geven en te beantwoorden.Wij geloven in uitkomsten die in hun eenvoud z krachtig zijn, dat ze daarmee tegelijk zeer flexibel zijn in hun dagelijkse toepassing.hoe 6. DISCOVER Wanneer u graag ziet dat de kussens eens worden opgeschud, er wat meer ruimte komt voor verbeelding, of wanneer u wenst dat ook andere vakdisciplines of partijen een inbreng hebben, dan krijgt onze rol een levendiger accent. Uw motieven worden dieper bevraagd. Volgens de Socratische methode houden wij u (altijd wel een beetje schuin) een spiegel voor, waardoor mogelijk andere invalshoeken in beeld komen. Desgewenst kunt u tevens worden ingeleid in het spannende domein van het strategisch denken. U zult in dat proces vanzelf ontdekken dat zich hierdoor een keur aan nieuwe kansen manifesteert.Motiveren, inspireren en binden: dat is in dit stadium onze bijdrage. Sommige vraagstukken zijn z sterk in zichzelf gekeerd, dat het lijkt alsof ze in zichzelf gevangen zitten.Het denkproces is dan vastgelopen op tevoren bedachte oplossingen, die evenwel niet het gewenste resultaat blijken te kunnen opleveren. hoe 7. CREATE Met deze tak van sport zijn we aanbeland bij de kern vanCO.CREATIE . Creativiteit is in onze ogen een groepsproces. Wij zijn bedreven in de toepassing van werkvormen die erop gericht zijn het creatieve vermogen van samenwerking te verhogen.CO.CREATIEis de lokgeest van uw vernieuwing. Eerst bekijken wij samen of uw vraag zich leent voor een creatieve aanpak. Daarna doorloopt u de divergerende en de convergerende fasen die horen bij een creatief proces: van het uitwisselen van denkbeelden, het scheppen van vrije associaties, tot aan de selectie van de meest onderscheidende uitkomsten, zodat iedereen hier genspireerd mee verder kan.CO.CREATIEhelpt u bij het verleggen van uw grenzen. Wie een creatief vak heeft kan er over meepraten:de voortdurende zoektocht naar nieuwe wegen en middelen, een open en nieuwsgierige geest,, een bruisend vat vol ideen, een fijne neus voor kansen En de gedreven durf om daar ook cht iets mee te doen !hoe 8. REFLECT - DISCOVER - CREATE als alle mensen alles voor zichzelf al weten, dan is er gewoon geen nieuws uit de dialoog ontstaat interactie en met een vleugje creativiteit :innovatie 9. U herkent mij als een optimistisch en creatief mens, behept met een goede dosis empathie en een sterk analytisch vermogen. Dankzij deze kwaliteiten kan ik met gemak (interdisciplinaire) verbanden leggen en met anderen samen werken. Ik ben initiatiefrijk en in staat mij als coach zelfstandig en onafhankelijk op te stellen, maar ik ben beslist geen solist.Do or mijn jarenlange werkervaring in een politiek-bestuurlijk gevoelige omgeving met soms tegenstrijdige belangen heb ik mij kunnen ontplooien tot een strategisch denker, altijd op zoek naar interactie en synergie voor een duurzaam resultaat. Graag kies ik daarin de weg van de verbeelding.Voor de oprichting vanCO.CREATIEwas die fascinatie een belangrijke drijfveer.Na ruim 18 boeiende jaren, werkzaam in de wereld van het culturele erfgoed,de stadsontwikkeling en het landschapsbeheer,in een leidende rol om disciplines met elkaar te verbinden, heb ik besloten om als zelfstandig ondernemer mijn aandachtsveld te verlengen naar het specifieke terrein van innovatie, interactie en visieontwikkeling.Mijn professionele netwerk bestaat daarom nu ook uit belangrijke en gewaardeerde medespelers op het gebied van duurzaamheid, creativiteit en veranderingsmanagement.Kien van Hvell tot Westerflier wie 10. DIENST ronde tafel

 • Wij helpen u bij de formulering van de gespreksopgave en bij het vinden van een goede gespreksleider.
 • Desgewenst wordt u bijgestaan bij de voorbereiding van een prikkelende casus en worden de uitkomsten van de dialoog voor u vastgelegd.
 • Bent u op zoek naar innovatie op het gebied van ruimtelijke ordening, erfgoed, stedelijke ontwikkeling, platteland, natuur en duurzaamheid ?Of wilt u een afgerond project evalueren ?
 • CO.CREATIEorganiseert voor u informele rondetafelgesprekken in een passende omgeving, met als doel (interdisciplinaire) verbanden te leggen tussen thematische kwesties.

11. DIENST begeleiding en coaching

 • CO.CREATIE ondersteunt u bij het (her)vinden van uw eigen-zinnigheid en helpt u bij het ontdekken van de creatieve keuzen die daarbij passen.
 • De vertaling naar actie is vervolgens gewoon een oefening in lenigheid.
 • Lenigheid in denken n in werken.
 • Zodat uw droom de realiteit wordt waarin u zelf de hoofdrol speelt.

Hebt u een sparring partner nodig of gewoon een steun in de rug bij het nemen van nieuwe stappen of het vinden van de juiste formule hiervoor ? 12. PRODUCTvisie en strategie

 • Een geloofwaardige visie is realistisch maar biedt vooral perspectief.
 • Je moet doorleefd weten waar je mee bezig bent, genspireerd zijn in de richting die je opgaat, weten wie je tegen wilt komenop je pad.
 • CO.CREATIEhelpt u deze combinatie proactief vorm te geven zodat u een krachtige baken kunt zijn in een wereld van verandering.
 • Yes, you can !

Het ontwikkelen van visie is van belang voor iedereen die zich voorbereidt op de toekomst. Visie ontstaat uit compassie en interactie: samen dragen we de verantwoordelijkheid voor de toekomst. . 13. PRODUCTinnovatie en interactie

 • Zonder interactie geen innovatie:internovatie?
 • De eer voor het bedenken van deze term komt toe aan Giep Hagoort, oprichter van de Amsterdam School of Management (ASOM) en voor wie interactie en innovatie n geworden zijn.
 • Co.creatie wil actief meehelpen de koers te verleggen naar meer creatieve en interactieve manieren van innoveren voor een duurzaam resultaat. Wijwillen in de praktijk laten zien dat maatschappelijk verantwoord ondernemen een persoonlijke drive kan zijn van professionals, en dat uit hun interactie meerwaarde kan ontstaan voor mens en maatschappij.
 • Als jonge onderneming heeftCO.CREATIEzich daarom tot doel gesteld om ook zelf het platform te zijn van een interdisciplinair leerproces waarin de theorie van innoveren rechtstreeks wordt getoetst aan de praktijk.Learning by doing.
 • Het werk in uitvoeringkunt u online volgen onder het kopje PILOT

14. contact

 • St Jacobsweg 13 6581 KM Malden KvK 09195765

06.55820089 [email_address] 15. PILOT1. continuteit in het geding

 • De eerste pilot vanCO.CREATIEvindt zijn casustiek in het dilemma een particulier landgoed,dat precies op de grens ligt tussen de stad en het platteland.

Binnen de tijdsspanne van bijna honderd jaar wist iedere bewoner van dit landgoed zich doorpersoonlijke inzet te kwijten van goed rentmeesterschap. Hierdoor kon het stokje telkens worden doorgegeven aan de volgende generatie.Een mooi voorbeeld van continuteit. Maar deze bijna vanzelfsprekende interne traditie werd plotseling indringend beproefd door de nieuwe verwachtingen van de beweeglijke wereld daaromheen >> 16. 2. gemangeld tussen stad en land

 • Met de bouw van een nieuwe woonwijk aan de noordzijde van het landgoed kwam de stad in de jaren 60 letterlijk tot aan de poort te liggen. De ambitie van de stadsgemeente in de jaren 80 om een deel van het buitengebied aan de zuidkant te annexeren voor de ontwikkeling van een VINEX locatie werd verijdeld door de Provincie.
 • Deze bracht daarop vanuit het zuiden een krachtige tegenbeweging op