TheCoCreators: Cocreatie met teens en tweens

38
COCREATIE MET TWEENS & TEENS Tilburg 16 april 2014 15:15 16:00 Stefanie Jansen, TheCoCreators

Transcript of TheCoCreators: Cocreatie met teens en tweens

COCREATIE MET

TWEENS & TEENS

Tilburg 16 april 2014

15:15 – 16:00

Stefanie Jansen, TheCoCreators

*blieb resultaten

Bij lancering 650 simcards

Bij de launch al 1000 likes

11.000 likes zonder reclame

Talent dat vanzelf aanklopt

Jongeren die zelf initiatieven starten

4 jongeren in management team

“You should learn from the growing number of

companies in traditional industries – firms like

Honda, Procter & Gamble, Best Buy, and Hyatt –

that are tapping user contributions to improve

products, better serve customers, generate new

business, reduce costs, boost employee

performance, and more.

Contribution-driven results like those are

achievable for pretty much any business.”

Scott Cook, mede-oprichter Intuit / lid van de directies van

Intuit, Procter & Gamble en eBay

De vragen van vandaag

Waarom is de tijd nu rijp voor cocreatie?

Wat is cocreatie?

Hoe gaat cocreatie in de praktijk?

(met tweens & teens)?

Waarom is de tijd

NU rijp voor

cocreatie?

Samenwerken

Dominantie

Tendens 1

Samenwerken

Dominantie

Zenden

Interactie

Tendens 2

Samenwerken

Dominantie

Zenden

Gesloten Open

Interactie

Tendens 3

CocreatieTransitieModel

transitiepunt

Samenwerken

Dominantie

Zenden

GeslotenOorlogs-

paradigmaOpen

Interactie

Cocreatie-

paradigma

Waar staat jouw organisatie?

Wat is cocreatie?

Verwarring over cocreatie

Crowdsourcing

Open innovation

Ideation

Brainstorms

Engagement

Partnership

Doelgroepconnectie

Feedback sessie

Participatie

Samenwerken

Co-design

User-centered design

?Inspraak Customization

Marktonderzoek

Adviesraad

Complete cocreatie is het proces van

vormgeven van een product, dienst,

voorziening, belevenis, merk en/of

communicatiemiddel en alles daaromheen

in productieve samenwerking

met de eindgebruiker

en eventuele andere relevante partijen.

De eindgebruiker

Productieve samenwerking

“Co-creation works because even the greatest creative rarely knows the complete answer – usually they know part of it or have

a hunch. Someone somewhere probably knows another part of the solution, and so on,

until a complete picture appears. By collaborating, we get to the solution quicker, and often with more elegance.”

John Williams, founding partner at WikiSolutions

Een proces

Complete CoCreatie:

Ja of Nee?

Ja of nee? ‘Okki’

Hoe gaat cocreatie

in de praktijk (met

tweens & teens)?

TheCoCreators ToolKitCrowdsourcing

Brainstorms

Aansluiten op

bestaande

congregaties

Ambassadeursclub /

adviesraad

Gamification

Dimensies

• Ad hoc versus continu

• Wel/geen agendasetting mogelijk

• Laagdrempelig / hoogdrempelig

• Groot/klein bereik

• Diversiteit versus homogeniteit deelnemers

• Groot/klein risico group think

• Grote/kleine mate van gemak

• Hoge/lage kosten

• Wel/geen selectiecriteria deelnemers

• Hoge/geringe mate van creatie

• Veel/weinig output

• Diepgang versus oppervlakkig

• Gedetailleerde uitwerking ideeën versus in grote lijnen

• Wel/geen persoonlijk contact deelnemers

• Veel/weinig achtergrondinformatie deelnemers

• Grote/kleine variatie kanalen

• Grote/kleine mate van toewijding deelnemers

Voorbeeld: JIP Noord

Voor eind 2012 invulling geven aan de

informatie- en adviesfunctie richting jongeren en

jongvolwassenen in Amsterdam-Noord

Onderzoeken

Behoeftenonderzoek onder jongeren en stakeholders

Customer insight

JIP Noord

Ontwikkelen

Conceptontwikkeling in cocreatie

Haalbaarheidsanalyse en implementatieplan

Ontwikkeling online en offline JIP plus marketing

Optimaliseren

Toetsen

Aanscherpen in cocreatie

Opvolgen

Doelgroepconnectie

Monitoring

(nog) geen co-eigenaarschap

opening

Resultaten JIP Noord

na 7 maanden

• 3000 jongeren geholpen

• 750 fysiek in JIP

• De rest vooral via WhatsApp, mail en telefoon

• 25% van de jongeren komt van buiten het stadsdeel

• Vooral vragen over:

– schulden

– opleiding/stage

– huisvesting

– seksualiteit

– huiselijk geweld

groove.me resultaten

Toename in sales van 50% sinds introductie (vergeleken

bij 20% marktstandaard)

90% van de docenten geeft aan dat de methode hun

verwachtingen waarmaakt of overstijgt

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat Groove.me

effectiever is dan standaardmethodes

Verder praten?

TheCoCreators

Stefanie Jansen

06-52686084

[email protected]

www.thecocreators.com