Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters

77
Crowdsourcing en Co- creatie

Transcript of Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters

Page 1: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters

Crowdsourcing en Co-creatie

Page 2: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters

Openheid van individuen/medewerkers

Page 3: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters

Openheid van organisaties/overheid

openbaarheid van bestuur (decreet 26 maart 2004) komt tegemoet aan grondrecht op informatie van burgers: http://openbaarheid.vlaanderen.be/

Page 4: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters

Willen we wel open zijn?

Page 5: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters

Peter Verhaeghe, één van de voortrekkers van stRaten-generaal, het burgerparticipatiecollectief dat o.a. diverse alternatieven formuleerde voor de Lange Wapper in Antwerpen, is een wakkere burger die een apolitieke en kwaliteitsvolle bijdrage wil leveren aan het beleid.

Het stadsbestuur van Diest meent echter dat deze man, door zijn veelvuldige vraag naar bestuursdocumenten, de reguliere werking van de administratie verstoort en besliste onlangs de man het recht te ontnemen om nog documenten op te vragen.

Page 7: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters

Kies!

S

Page 8: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters

Change!

• NIET intellectuelen, leiders of creatievelingen• WEL sex-boost-rock-and-roll• WANT behoefte aan change

Page 9: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters

Sequentiële waardecreatie

Page 10: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters

Gelijktijdige interactieve waardecreatie

Page 11: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters

Oefeningetje

• Wat draagt bij tot jouw werkgoesting?• En wat nog meer?• En wat nog?

Page 12: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters

• Denk eens aan een situatie waarin je…– sterk gemotiveerd was?– echt verbinding voelde?– waarin je je zeer bekwaam voelde?– een overleg echt geslaagd was?

• Beschrijf die situatie. Wat gebeurde er. Wat deed je. Wat deden wij? Wat maakte dat het zo goed lukte?

Page 13: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters

Waarom? Engagement/motivatie/geluk!

• Ingrediënten voor succes: 5 bouwstenen

Bron: http://www.de-raet.be/motivatie/

Page 14: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters

Crowdsourcing: burning platform

Page 15: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters

Spontane burgerbewegingen

Page 16: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters

Uit de ivoren toren!

Page 17: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters

Directe democratie – iedereen wil inspraak

Page 18: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters

Oefening: mini-Gemeenteraad

Page 19: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters
Page 20: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters
Page 21: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters

Crowdsourcing: theorie

Page 22: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters

Peer production is about more than sitting down and having a nice conversation... It's about harnessing a new mode of production to take innovation and wealth creation to new levels.

– Eric Schmidt, Google CEO in Don Tapscott’s Wikinomics, 2007

Page 23: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters

Definitie• Term uitgevonden door Jeff Howe in Wired (2006)• Jan Willem Alphenaar:

“Vraag het een ander als je het zelf niet weet, kunt, begrijpt of er geen tijd voor hebt.”“De ultieme vorm van democratie die evenwel dictatoriale leiding vereist”

• The act of a company taking a function once performed by employees and outsourcing it to an undefined (and generally large) network of people in the form of an open call. (Bron: http://crowdsourcing.typepad.com/cs/2006/06/crowdsourcing_a.html)

Page 24: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters
Page 25: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters

Crowdsourcing

Page 26: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters

Lays: Maak je smaak

De winnende smaak, Lay's Limited Edition Bicky Crisp, werd bepaald op basis van het aantal stemmen . Alle Belgen konden stemmen op hun favouriete smaak. Zo kwam Lay's Limited Edition Bicky Crisp als winnaar uit de bus met 91.299 van de 134.581 stemmen.

http://www.facebook.com/laysbelgium (bijna 40.000 likes)

Page 27: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters

• BarCamp is een ad-hoc unconference gegroeid uit het verlangen van mensen om te delen en te leren in een open omgeving. Het is een intens event met discussies, demo’s en interacties tussen alle deelnemers.

• Basisregel: je mag slechts komen als je zelf actief bijdraagt

• How to BarCamp? http://barcamp.be/zelf-een-barcamp-organiseren/

• Rond welk thema zouden jullie wel eens een Barcamp willen houden?

Page 28: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters
Page 29: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters

• methode om, in geval van een verdwijning van een kind waarbij er onmiddellijk levensgevaar is, de inwoners van België te waarschuwen, en op te roepen tot getuigenissen die tot een ontknoping kunnen leiden.

• website waarop kan iedere burger of organisatie zich opgeven om mee te werken.

• Systeem beheerd door Child Focus, in samenwerking met de Belgische Federale politie en justitie.

Page 30: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters
Page 31: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters

“Friends, welcome to my PledgeMusic page. As you may or may not know, I have just made a new album and I plan to release it in May 2011. We are in the last stage of finishing the production.Having chosen not to go with a major label this time, I have the freedom to do things a little differently with this release….Via PledgeMusic I’d like to invite you to be involved.”

Page 32: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters

IJsland: grondwet• Oorspronkelijke grondwet uit 1944 bij onafhankelijkheid van

Denemarken• Instorting economie in 2008 • Crowdsourcing nadat Nationaal Congres met 950 random

geselecteerde burgers dag over toekomstige grondwet discussieerden

• Bedoeling dat draft in referendum gaat zonder wijzigingen door het parlement (by the people, for the people) dus burgers best van bij het begin betrokken

• Interactie maximaliseren door:– Wekelijks tussendocumenten te posten op website – Twitter account, YouTube page en Facebook page (met meer dan

1.300 likes in een land van 320.000 mensen)– Publieke meetings live gestreamed

Page 33: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters

• SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence): opsporen van intelligent buitenaards leven.

• Modern radio SETI projects analyze the data digitally. More computing power enables searches to cover greater frequency ranges with more sensitivity. Radio SETI, therefore, has an insatiable appetite for computing power.

Page 34: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters
Page 35: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters

• Departement Bestuurszaken (2010) organiseert rondetafel met de aanwezige burgers, bedrijven en civil society rond ‘open overheid en ICT‘

• Ideeënplatform groepeert verschillende visies rond open en transparante overheid met behulp van ICT en internet

• Input/voeding voor minister Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken

• Opvallend:– Voortrekkers die achterban aanspreken– opiniemakers die via blog op site animo creëren

Page 37: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters

1. Wie is je publiek

• Specifieke groep of iedereen?• Welk sociaal netwerk/tool werkt het best voor

jouw crowd?• Waar kan je je crowd vinden?• Zoek je crowd in specifieke groepen op

Linkedin/Facebook/…• Hoe kan je je crowd het best bereiken?

Page 38: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters

2. Heldere en duidelijke probleembeschrijving

• Maak een heldere oproep voor je crowd• Je crowd mag zich geen vragen meer stellen;

alles is duidelijk• Er zijn geen alternatieve interpretaties

mogelijk, er zijn geen dubbelzinnigheden• Je crowd moet begrijpen wat je hen vraagt• Neem hiervoor je tijd!

Page 39: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters

3. Omschrijf het proces

• Maak het totale proces duidelijk en wees volledig transparant

• Zorg voor een procesbeschrijving inzake:– Wijze van bijdragen– Wijze van selectie– Wijze van stemmen– Wijze van beslissingen nemen

Page 40: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters

4. Stel deadlines en kaders

• Een deadline is nodig om je crowd in actie te doen schieten

• Geen urgentiebesef bij je crowd = geen resultaten

• Geef een indicatie van de beschikbare tijd (vb. via een counter)

Page 41: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters

5. Beloningssysteem

• Wat ga je teruggeven aan je crowd?• Hoe ga je bijdragen belonen? Enkel de beste?• Niet alleen financiële beloningen!

Page 42: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters

6. Ere wie ere toekomt

• Gelijk welk beloningssysteem je gebruikt, honoreer altijd de inspanning van je crowd.

• Mensen worden graag vermeld bij hun eigen ideeën/werk.

• Steel geen credits!

Page 43: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters

7. Wees betrokken

• Ga mee in de conversatie• Zorg dat je management betrokken• Beantwoord vragen• Handel als een coach voor je crowd

Page 44: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters

8. Feedback

• Beantwoord alle zinvolle en zinloze bijdragen• Een goed antwoord op een zinloze bijdrage

kan tot een zinvolle bijdrage leiden!

Page 45: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters

9. Laat publiek (mee-)beslissen

• Gebruik bij voorkeur een stemsysteem waarbij je crowd de beste bijdrage kan kiezen

• Zorgt ook voor betere fit tussen gekozen bijdrage en het publiek waarvoor de bijdrage bedoeld is

Page 46: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters

10. 1 centraal punt

• Website als centrale spil met inhoud van waaruit de boodschap vertrekt (sharing) en waar je altijd naar terugkeert

• Je kan allerlei sociale netwerken gebruiken maar zorg dat je het overzicht kan houden

• Je crowd ziet het liefst het volledige plaatje• Ook analoog communiceren! (vb. flyers,

visitekaartjes,…)– Vb. bekendmaking Yammer Bestuurszaken op

nieuwjaarsreceptie

Page 47: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters

Plussen en minnen

+ Verbinding en engagement:+ Goedkoop (minder personeels- en/of consultingkosten) en snel+ Constante aanvoer van talent+ Corporate branding/imago- Geen controle, verderbouwen, verfijnen- Kwaliteit is risico, Sweat shops (5 $ logo)

Page 49: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters

Met bottom-up alleen kom je er niet!

• Crowdsourcing is deel van groter geheel

“the bottom-up mind will take us much further, but will never take us to the end goal”(Kevin Kelly)

Page 50: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters

Co-creatie: theorie

Page 51: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters

Definitie

• C.K. Prahalad (2008)• HBR: “Co-creation involves working on new product

and service ideas together with the customers who are going (you hope) to buy them.”

• Een situatie waarbij een organisatie waardecreatie laat plaatsvinden door een samenwerking aan te gaan met een groep consumenten, eindgebruikers of andere belanghebbenden.

• Altijd in bèta! Flexibele en adaptieve instelling om de input van the crowd een plaats te geven

Page 53: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters

...the world is becoming too fast, too complex and too networked for any company to have all the answers inside.

– Yochai Benkler. Yale University from The Wealth of Networks

Page 54: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters

Do’s (bron: HBR)

• Open geest: creatief zijn over mogelijke co-creators• Bouw en investeer in een sterke community waar

mensen ideeën delen, mekaars werk becommentariëren en beconcurreren

• Breng top creators minstens elk jaar samen zodat ze netwerken en elkaar inspireren (het Davos-gevoel)

• Verwacht geen aha-erlebnis! Geen silver bullet!• Kunst is verschillende zaken samen te brengen en er

de rode draad in te vinden• Cyclus: prototype van idee maken, prototype van

idee afbreken

Page 55: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters

Plussen en minnen

+ Meer gericht want zowel bottom-up als top-down+ Toegang tot strategische inzichten en relevante gegevens+ Verderbouwen, verfijnen, bewerken+ Robuuster want meer op maat- Duurder- Minder diverse ideeën want kleinere groep

Page 56: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters

Co-creatie

Page 57: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters

• www.pleio.nl = initiatief van het programma Ambtenaar 2.0 met de Belastingdienst

• functionaliteiten (bloggen, wiki’s, foto’s en berichten uitwisselen,…) bij elkaar gebracht in één gratis overheidsplatform

• Elke ambtenaar kan dus een groep of “online vergaderzaal” openen met deze voorzieningen erin (voor een bestuur, een overleg, een dossier of een project).

• Overheidsorganisaties kunnen deelsite openen (met eigen vormgeving en internetadres) met deze nieuwe middelen erin (als intranet, participatiesite of evenementensite)

• Meer info? Contacteer https://twitter.com/hearwimpy

Page 58: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters

• Club35 is een initiatief van HREPS en is het Belgisch netwerk van jonge professionals die nieuwe ideeën uitwisselen en in de praktijk brengen in de virtuele en reële wereld om zo de publieke sector van morgen vorm te geven

• https://www.yammer.com/club35/ • Visietekst over ambtenaar van de toekomst = tot stand

gekomen via Yammer/crowdsourcing en is continu in revisie

• Voorgelegd aan leidend ambtenaren Vlaamse overheid: College Ambtenaren-Generaal + MOVI

Page 59: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters

* Klik op de wordle voor de volledige visietekst

Page 61: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters

• www.g1000.org• Burgertop, een nieuwe vorm van democratische

inspraak. • Openhartige, grootschalige beraadslaging tussen

vrije burgers over een belangrijk onderwerp• Bedoeling: verse zuurstof verlenen aan de

politieke impasse en aantonen dat democratie vernieuwd kan worden

• Meer info: http://twitter.com/catoleonard

Page 63: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters

I4

Innovatieve Arbeidsorganisatie (sleutelproject Modern HR-beleid)

Page 64: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters

• Entiteiten stimuleren om:– zich innovatief te organiseren – een focus te ontwikkelen op hun stakeholders (burger,

klant, partner,…)• Entiteiten gaan praktijken van innovatieve processen

beheren in een hanteerbare en logische structuur. • Entiteiten zetten de stap naar een visiegedreven

organisatie die berust op 4 pijlers: Inspiratie, Informatie, Innovatie en Implementatie.

• Elke Wambacq ([email protected]) • LinkedIn:

De innovatieve bende voor de Vlaamse overheid

Page 65: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters

Nog goede praktijken?

• Real-time crowdsourcing• Wisdom of the crowd hier aanwezig!

Page 66: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters

Crowdsourcing en Co-creatie: tools

Page 67: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters

Energie-oefening

• Situatie: Welk kanaal zou je inzetten om je stakeholders bij je project te betrekken?

• 2 groepen• Ja maar• Ja en• Neem de tips in acht!

Page 68: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters

Soci

ale

med

ia =

ena

bler

Page 69: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters

Sociale media: niet zomaar een kanaal

• Platform waar media samenkomt, lijm tussen mensen en organisaties

• Geeft nieuwe inzichten, genereert ideeën, conserveert en deelt kennis

• Testen en valideren van projecten• WOM + evangelisatie

Page 71: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters

• Ideemanagementplatform• Marijke Verhalvert vertelt meer

Page 72: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters

DUS

• Mensen willen meewerken als het hun raakt• Pak het professioneel aan• Duidelijk communiceren• Duidelijke procesbeschrijving• Pak alle kanalen en mogelijkheden aan• Laat de oude methoden niet los!

Page 73: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters
Page 74: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters
Page 75: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters

Meer weten?• Boeken:– Wij weten meer dan ik (Barry Libert)– The Wisdom of Crowds, James Surowiecki– Crowdsourcing: Why the Power of the Crowd is driving the F

uture of Business, Jeff Howe

– Here Comes Everybody: The Power of Organizing without Organizations, Clay Shirky

• Sites:– www.cocreatie.net – Crowdsourcing, Wikipedia– Crowdsourcing, What It Means for Innovation, John Winsor,

BusinessWeek– Crowdsourcing: Now With a Real Business Model!, Jeff

Howe, Wired

Page 76: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters

• Welke inspirerende mogelijkheden van crowdsourcing en/of co-creatie kunnen jullie integreren in je eigen project?

• Wat is een mogelijk stappenplan?

Page 77: Cocreatie en crowdsourcing op zijn dinobusters

• 0478/75.76.38 - twitter.com/jokerenneboog - [email protected]

• HR-generalist, afd. HR- en Organisatiebeleid - dep. Bestuurszaken – Vlaamse overheid – rolverdeling 70 - 20 - 10 (cfr. Google)

• NIET GRAAG: ruzie, witloof, signataires , wanorde• GRAAG: mensen/superhelden, politiek, innovatie, pizza

Man Emma Sponsor Wendy Baas

Vincent Dochter Laurence Coach Wouter

Over mij en de mensen…