Postgraduaat cocreatie-erfgoedzaak-1

25
voorgoed relevant co-creatie en ondernemerschap het SET model

Transcript of Postgraduaat cocreatie-erfgoedzaak-1

voorgoed relevant co-creatie en ondernemerschap

het SET model

(zeer) korte kennismaking

zo laat ik mij kennen

zijn er nog vragen?

sociale interactie en co-creatie: ?

We kijken nog eens naar de eerste 3 stappen: • je identificeert de assets van je erfgoedlocatie of project • je (her)definieert je waarden • je brengt doelgroepen en actoren in kaart en via welke kanalen je ze kan bereiken

sociale interactie en storytelling: ?

nog maar eens: naar wie zien we uit?

Denk o.a. aan: karakteristieken en capaciteit interesses en waarden gelaagdheid in persoon context en situatie stemming en voorkennis

1

naar wie zien we uit?

Denk o.a. aan: karakteristieken en capaciteit interesses en waarden gelaagdheid in persoon context en situatie stemming en voorkennis

2

naar wie zien we uit?

Denk o.a. aan: karakteristieken en capaciteit interesses en waarden gelaagdheid in persoon context en situatie stemming en voorkennis

3

naar wie zien we uit?

Denk o.a. aan: karakteristieken en capaciteit interesses en waarden gelaagdheid in persoon context en situatie stemming en voorkennis

4

naar wie zien we uit?

Denk o.a. aan: karakteristieken en capaciteit interesses en waarden gelaagdheid in persoon context en situatie stemming en voorkennis

5

naar wie zien we uit?

Denk o.a. aan: karakteristieken en capaciteit interesses en waarden gelaagdheid in persoon context en situatie stemming en voorkennis

6

naar wie zien we uit?

Denk o.a. aan: karakteristieken en capaciteit interesses en waarden gelaagdheid in persoon context en situatie stemming en voorkennis

7

wat gaan we verdienen?

Smart phones en tablets?

in welke business zitten wij?

engagement, hoger doel, superusers

casus

engagement, hoger doel, superusers

casus

social (media) engagement, the basis

social (media) engagement, the basis

stra

tegy

stra

teg

y

strategy

visie wenkend vermogen

belofte; imagineer / visionair + beinvloedend (mentaal) aandacht vestigen / richting bieden

missie werkend vermogen resultaat; beinvloedend (actie) oplossingen bieden + bewustzijn

relatie wervend vermogen

verbond; beinvloedend (gedrag) verandering, betrokkenheid

kerntekst die de organisatie, het verhaal definieert (KIJK:) (,want) (en dus…)

de krachtbron

visie wenkend vermogen

missie werkend vermogen

relatie wervend vermogen

kerntekst kerntekstkerntekst

1. organisatie2. project /

tentoonstelling3. perspectief

bezoeker

KIJK:

, want

en dus…

ik zie

hoe 't werkt

't betekent voor mij

van krachtbron naar bezoeker in 3 lagen

Laag 1: beschrijf de krachtbron van uw organisatie in een kerntekst gebruik de visie, missie en relatie, maar maak er 1 kerntekst van in maximaal 3 zinnen / 60 woorden.

Voorbeeld (boerderij de Rankenberg): De Rankenberg is een voormalige IJsselhoeve uit de 15e eeuw, die staat voor duurzaamheid, want een lange termijn visie op leven in en met het landschap vraagt om respect voor mens, dier, natuur en cultuur, waardoor we samen met onze bezoekers kunnen genieten van aandacht, rust en heerlijke streekproducten; nu en in de toekomst.

van krachtbron naar bezoeker in 3 lagen

Laag 2: beschrijf de kerntekst van het 'verhaal' dat uw organisatie kenschetst. Dat kan ook een verandering in de organisatie zijn.

• visionair / wenkend vermogen (“KIJK!”) • missionair / werkend vermogen (“want...”) • relationaal / wervend vermogen (“en dus, betekent dit voor u”)

vat dit samen in 1 kerntekst…

Voorbeeld (Techniekmuseum HEIM): Hoe houden we ons warm en hoe brengen we dingen in beweging? Daarvan biedt de Triple stoommachine een imposante en vernuftige oplossing uit de 19e eeuw. Die is nu achterhaald, want de 21e eeuwse samenleving vraagt om ecologisch verantwoorde omgang met grondstoffen, energie en krachtbronnen, om creatieve technologie en vindingrijkheid. En dus willen we samen met de bezoeker onderzoekende en ontwerpende vaardigheden ontwikkelen waarmee we zulke vraagstukken opnieuw kunnen oplossen.

van krachtbron naar bezoeker in 3 lagen

Laag 3: beschrijf een (huidig of toekomstig) project van uw organisatie op het snijvlak van inhoud (origine, authenticiteit) en promotie (met betekenis, beleving). Probeer dit vanuit het perspectief van een bezoeker / deelnemer te beschrijven. Daarmee beschrijven we feitelijk ook de 'ambitieuze belofte' die de organisatie wil doen. Maak deze belofte zo ambitieus mogelijk. Er is op dit niveau behoefte aan een hoge lat, die echter nog (net) bereikbaar moet zijn.

Voorbeeld (MakerMuseum i.o.): Ik zie een kleine werkplaats met diverse materialen en apparatuur, nadat ik eerst allerlei toepassingen van 3D printen en het nieuwe maken zag, zoals een robotarm die zichzelf kan aanpassen aan de 'eigenaar' m.b.v. artificiële intelligentie, naast een prothese uit de 19e eeuw die er meer uitzag als een martelwerktuig. Dat zet mij wel aan het denken over deze ontwikkelingen. Nu kan ik hier samen met geestverwanten met apparatuur en materialen aan de slag. Daarmee kunnen we mogelijk (ooit) een bijdrage leveren aan nog beter apparatuur, slimmer toepassingen die ook nog eens esthetisch zijn.

van krachtbron naar bezoeker in 3 lagen

Vergelijk uw 3 lagen. Waarin verschillen ze? Wat zou u eraan willen veranderen? Komen de 3 vermogens goed tot hun recht?

Willen we komen tot co-creatie, dan zal het perspectief van de bezoeker / deelnemer niet teveel moeten afwijken van dat van de organisatie. Centraal staat de sociale interactie, waarin interesse, aandacht, plezier, leveren van een waardevolle bijdrage meest belangrijk zijn.

van krachtbron naar bezoeker in 3 lagen

zijn er nog vragen?

Theo Meereboer

tcmeereboer @ gmail . com

@theomeereboer

linkedin.com/in/theomeereboer

erfgoed20.nl/ondernemen

museummaker.nl

makermuseum.nl