Cocreatie in de opsporing

Click here to load reader

 • date post

  24-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  56
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Cocreatie in de opsporing. Martin van Bochove MPA Centrum versterking opsporing. COCREATIE MET BURGERS (EN BEDRIJVEN). Politieacademie 11 september 2012. STRATEGIE AANPAK CRIMINALITEIT. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Cocreatie in de opsporing

Dia 1

Cocreatie in de opsporingMartin van Bochove MPACentrum versterking opsporingCOCREATIE MET BURGERS (EN BEDRIJVEN)Politieacademie 11 september 2012NL22STRATEGIE AANPAK CRIMINALITEIT

Er is sprake van een dreigende crisis in de opsporing(Stoffel Heijsman, 22 november 2010)

De huidige aanpak van criminaliteit staat onder druk. We stappen daarom af van alleen symptoombestrijding. We stellen het veiligheidsprobleem meer centraal. We gaan voor het maximale effect in de samenleving.3Van visie op opsporing naar de strategie aanpak criminaliteit (tweedaagse RAIN-sessie op 28 en 29 oktober 2010):

Opsporing is daarbij een interventie, een belangrijke, maar niet de enige. De opbouw van de strategie is gebaseerd op een integrale aanpak die uit de volgende elementen bestaat:Het veiligheidsprobleem centraal stellen, Het slachtoffer centraal, Het stimuleren van de naleving van wet- en regelgeving.3DRIE HEFBOMEN De hefbomen: gaan over een meer intensieve relatie met de omgeving, moeten een verandering brengen in de huidige aanpak van de criminaliteit, zorgen zo voor een meer blijvend effect van de criminaliteitsbestrijding.

Directe aanpak & afhandelingNetwerkend werkenCocreatie met burgers4Allemaal gaan ze over een intensieve relatie met de omgeving.

De hefbomen zijn:Netwerkend werkenGentegreerde aanpak (ondermijnende) criminaliteit, afspraken met partners, RIECs etceteraInterne investering: hogeropgeleiden dossier (1.300 REKUs in de opsporing), Annemieke Roobeek, het uitleren van netwerkend werken in verschillende korpsen (pilots netwerkend werken)

Directe aanpak en afhandelingHeterdaadkrachtZSMFoBo

Cocreatie met burgersCOCREATIE IS

niet de bekende vormen van burgerparticipatie.wel intensief samenwerken met burgers.niet burgers informeren, raadplegen of adviseren.wel burgers als coproducent of meebeslisser.niet burgers betrekken bij politiewerk.wel politie betrekken bij burgerinitiatief.niet burgers dragen bij aan politiewerk.wel politie draagt bij aan burgerinitiatief.niet een doel op zich.wel het effect centraal stellen.Cocreatie is gezamenlijk werken aan een oplossing die voor beide partijen waarde creert5Cocreatie = Hierbij gaat het zowel om het gezamenlijk produceren, als ook het mogelijk meebeslissen.Cocreatie daarentegen niet hetzelfde als burgerparticipatie. Cocreatie is een deelverzameling van burgerparticipatie. Informeren = politievoorlichting Raadplegen = Burgernet Adviseren = burgerpanelCocreatie = coproduceren of meebeslissen. 4. Coproduceren = cocreatie good practices (verschil met adviseren is dat betrokken burgers en politie samen iets creren).5. Meebeslissen = cocreatie good practices Ik vertel jullie ter verduidelijking wat voorbeelden van wat cocreatie wel is zie slide 8 t/m 11

: zelfredzaamheid : actieve wederkerigheid, individualisering & responsabilisering: burgerparticipatie: cocreatie in de Strategie Aanpak CriminaliteitMaatschappelijke ontwikkelingenJaren 90 21e eeuw

2010Maatschappelijke ontwikkeling: cocreatie van commercile naar bestuurlijke inzetWAAR KOMT COCREATIE VANDAAN?

6Jaren 90: eigen verantwoordelijkheid van burgers (hang- en sluitwerk woning, fiets op slot zetten). 21e eeuw: actieve wederkerigheid (burgers en slachtoffers serieus nemen) zelfredzaamheid, actief burgerschap en responsabilisering (meer eigen verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid) betekenen in de 21e eeuw:Veiligheid in de samenleving wordt/is steeds meer (eerst) een zaak van burgers zelf. De politie heeft sindsdien veel gedaan om de verhoudingen met burgers te verbeteren. 2010 beseft wordt dat criminaliteit ook door de burger zelf kan worden bestreden en aangepakt. Niet alleen preventieve maatregelen, zoals hang- en sluitwerk of leefbaarheidsinitiatieven in de wijk, maar ook bij daadwerkelijke interventie crimineel gedrag. De burger als serieuze partner in het realiseren van veiligheid.

VB Gemeenten in Twente: vertrouwenskader, afspraken met architecten. 6VAN STRATEGIE NAAR UITVOERINGMeerwaarde tonenExperimenteren Cocreatie open podium Civiele afhandeling winkeldiefstal (functionele pilot ZSM) Collegetour cocreatie Delen good practices Actieonderzoek TGO.nlAandacht voor innovatie en experimenten door maatwerk ondersteuning;Handvatten om samenwerking te vergemakkelijken en mogelijk te maken;Onderzoek naar de meerwaarde van cocreatie;Cocreatie resultaatgericht inzetten; Good practices een podium geven en successen zichtbaar maken.7Het project/traject cocreatie ondersteunt de eenheden bij het succesvol opzetten van een intensieve samenwerking met burgers en bedrijven in de aanpak van criminaliteit. Hiervoor worden de volgende activiteiten uitgevoerd in samenwerking met de eenheden:Open podium: digitale uitwisseling van ideen (nog niet nader uitgewerkt). Cocreatie in de aanpak van winkeldiefstal: Voor het effectiever afdoen van winkeldiefstal wordt gekeken of het cocreren van de civielrechtelijke afdoening voor first offenders een bijdrage kan leveren in de aanpak van winkeldiefstal.Collegetour cocreatie: fysieke, interactieve uitwisseling van good practices. Delen good practices: delen van goede ideen. Actieonderzoek TGO.nl: hier kom ik later nog uitgebreid op terug.

COCREATIES VOOR VERSCHILLENDE CRIMINALITEITSVORMENIncidentgerichtProbleemgerichtThematischVeel Voorkomende CriminaliteitBaas in eigen wijk2 initiatievenvb. Horecateam Utrecht10 initiatievenvb. Buurt Bestuurt

5 initiatievenvb. Meldpunt InternetoplichtingHigh Impact CrimeBurgers in de opsporing4 initiatievenvb. Social Game & Burgerrechercheurs4 initiatievenvb. Track&TraceOndermijningBurger als moreel ondernemer2 initiatievenvb. Ketenaanpak Witgoedfraude & Innovatieteam3 initiatievenvb. Bankenteam (Electronic Crimes Taskforce)8Voorbeeld ondermijning thematisch, wordt niet nader uitgelicht ivm het feit dat het nog in ontwikkeling is.8BURGERRECHERCHEURS (LAREN)PROBLEEM/DOELSeriematige brandstichting AANPAKBewoners krijgen een spoedcursus rechercheren,om een pyromaan te vinden. SUCCESFACTORBurgerrechercheurs denken mee, geven tips, en er is goed onderling contact tussen team en bewoners.RESULTAATPolitie Gooi blijft op deze manier samenwerken met burgersAanpak overgenomen in o.a. Huizen en Weert, ook voor de aanpak van woninginbrakenIncident-gerichtProbleem-gerichtThema-tischVVCHICOnder-mijning9Deelnemers: politie (recherche) district Gooi, gemeente Laren en Blaricum, brandweer en burgersHet co-component: burgers worden door de politie betrokken als mede-rechercheur. Niet direct in de surveillance, maar wel in hun dagelijkse activiteiten door het herkennen van verdacht gedrag.Contactpersoon is Peter Gieling (districtschef). Initiatiefnemer is een rechercheur van het korps Gooi- en Vechtstreek.Werkwijze: de politie Gooi zette 2011/2012 burgerrechercheurs in om een pyromaan te vinden. De bewoners van Laren en Blaricum kregen hiervoor een spoedcursus rechercheren voor burgers. Succesfactor: de burgerrechercheurs hebben meegedacht en tips gegeven en er was onderling contact tussen het team en de burgers (terugkoppeling, onderhouden relatie en betrokkenheid). Pyromaan (verdachte) is gepakt, niet direct met behulp van de burgerrechercheurs

9BUURT BESTUURT (ROTTERDAM)PROBLEEM/DOELVeiligheid in de buurt verbeteren, veiligheidsgevoel versterken, leefbaarheid vergroten, door bewoners die actief meedoen in de buurt en politie en gemeente die uren beter inzetten.AANPAKTop 3 problemen in de buurt wordt aangepakt, bepaald door comit bewoners en professionalsSUCCESFACTORKloof bewoners en professionals wordt kleiner.RESULTAATSteeds meer partners sluiten aan, in steeds meer buurten is het project van start gegaan.

Incident-gerichtProbleem-gerichtThema-tischVVCHICOnder-mijning10Deelnemers: politie Rotterdam, stadstoezicht, deelgemeente Delfshaven en burgers.Waarom ontstaan: veiligheid in de buurt verbeteren, veiligheidsgevoel versterken, leefbaarheid vergroten, bewoners die actief meedoen in de buurt en uren van politie en gemeente beter inzetten.