Cocreatie in de opsporing

14
Cocreatie in de opsporing Martin van Bochove MPA Centrum versterking opsporing

description

Cocreatie in de opsporing. Martin van Bochove MPA Centrum versterking opsporing. COCREATIE MET BURGERS (EN BEDRIJVEN). Politieacademie 11 september 2012. STRATEGIE AANPAK CRIMINALITEIT. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Cocreatie in de opsporing

Page 1: Cocreatie in de opsporing

Cocreatie in de opsporing

Martin van Bochove MPACentrum versterking opsporing

Page 2: Cocreatie in de opsporing

NLCOCREATIE MET BURGERS

(EN BEDRIJVEN)

Politieacademie 11 september 2012

Page 3: Cocreatie in de opsporing

STRATEGIE AANPAK CRIMINALITEIT

‘Er is sprake van een dreigende crisis in de opsporing’(Stoffel Heijsman, 22 november 2010)

• De huidige aanpak van criminaliteit staat onder druk.• We stappen daarom af van alleen symptoombestrijding.• We stellen het veiligheidsprobleem meer centraal. • We gaan voor het maximale effect in de samenleving.

Page 4: Cocreatie in de opsporing

DRIE HEFBOMEN

De hefbomen:• gaan over een meer intensieve relatie met de omgeving,• moeten een verandering brengen in de huidige aanpak van de criminaliteit, • zorgen zo voor een meer blijvend effect van de criminaliteitsbestrijding.

Directe aanpak & afhandelingNetwerkend werken Cocreatie met burgers

Page 5: Cocreatie in de opsporing

COCREATIE IS…• niet de bekende vormen van burgerparticipatie.• wel intensief samenwerken met burgers.• niet burgers informeren, raadplegen of adviseren.• wel burgers als coproducent of meebeslisser.• niet burgers betrekken bij politiewerk.• wel politie betrekken bij burgerinitiatief.• niet burgers dragen bij aan politiewerk.• wel politie draagt bij aan burgerinitiatief.• niet een doel op zich.• wel het effect centraal stellen.

Cocreatie is gezamenlijk werken aan een oplossing die voor beide partijen waarde creëert

Page 6: Cocreatie in de opsporing

: zelfredzaamheid : actieve wederkerigheid, individualisering & responsabilisering: burgerparticipatie: cocreatie in de Strategie Aanpak Criminaliteit

Maatschappelijke ontwikkelingenJaren ‘90 21e eeuw

2010

Maatschappelijke ontwikkeling: cocreatie van commerciële naar bestuurlijke inzet

WAAR KOMT COCREATIE VANDAAN?

Page 7: Cocreatie in de opsporing

VAN STRATEGIE NAAR UITVOERING

Meerwaarde tonen Experimenteren

• Cocreatie open podium• Civiele afhandeling winkeldiefstal

(functionele pilot ZSM)• Collegetour ‘cocreatie’

• Delen ‘good practices’• Actieonderzoek TGO.nl

• Aandacht voor innovatie en experimenten door maatwerk ondersteuning;

• Handvatten om samenwerking te vergemakkelijken en mogelijk te maken;

• Onderzoek naar de meerwaarde van cocreatie;

• Cocreatie resultaatgericht inzetten; • Good practices een podium geven en

successen zichtbaar maken.

Page 8: Cocreatie in de opsporing

COCREATIES VOOR VERSCHILLENDE CRIMINALITEITSVORMEN

Incidentgericht Probleemgericht ThematischVeel Voorkomende CriminaliteitBaas in eigen wijk

2 initiatievenvb. Horecateam

Utrecht

10 initiatievenvb. Buurt Bestuurt

5 initiatievenvb. Meldpunt

Internetoplichting

High Impact CrimeBurgers in de opsporing

4 initiatievenvb. Social Game & Burgerrechercheurs

4 initiatievenvb. Track&Trace

OndermijningBurger als moreel ondernemer

2 initiatievenvb. Ketenaanpak Witgoedfraude &

Innovatieteam

3 initiatievenvb. Bankenteam

(Electronic Crimes Taskforce)

Page 9: Cocreatie in de opsporing

BURGERRECHERCHEURS (LAREN)

PROBLEEM/DOEL• Seriematige brandstichting AANPAK• Bewoners krijgen een spoedcursus rechercheren,• om een pyromaan te vinden. SUCCESFACTOR• Burgerrechercheurs denken mee, geven tips, • en er is goed onderling contact tussen team en bewoners.RESULTAAT• Politie Gooi blijft op deze manier samenwerken met burgers• Aanpak overgenomen in o.a. Huizen en Weert, ook voor de aanpak van woninginbraken

Incident-gericht

Probleem-gericht

Thema-tisch

VVC

HIC

Onder-mijning

Page 10: Cocreatie in de opsporing

BUURT BESTUURT (ROTTERDAM)

PROBLEEM/DOEL• Veiligheid in de buurt verbeteren, • veiligheidsgevoel versterken, leefbaarheid vergroten, • door bewoners die actief meedoen in de buurt • en politie en gemeente die uren beter inzetten.AANPAK• Top 3 problemen in de buurt wordt aangepakt, bepaald door comité bewoners en

professionalsSUCCESFACTOR• Kloof bewoners en professionals wordt kleiner.RESULTAAT• Steeds meer partners sluiten aan, in steeds meer buurten is het project van start gegaan.

Incident-gericht

Probleem-gericht

Thema-tisch

VVC

HIC

Onder-mijning

Page 11: Cocreatie in de opsporing

INNOVATIETEAM/VDV-METHODE

PROBLEEM/DOEL:• Criminaliteit bij de kern cq. bron aanpakken. AANPAK• Beïnvloeden crimineel gedrag,• door aan de voorkant van het probleem,• in gesprek te gaan met publieke en private partners; • "Je zou geen zaken moeten willen doen met criminelen" SUCCESFACTOR • Per samenwerking kijken wie beste papieren heeft, om het probleem samen aan te pakken.

Onderling vertrouwen is hierbij heel belangrijk.RESULTAAT• o.a. convenant Makelaars (politie, de MVA en Dienst basisinformatie) en afspraken BOVAG

Incident-gericht

Probleem-gericht

Thema-tisch

VVC

HIC

Onder-mijning

Page 12: Cocreatie in de opsporing

ACTIEONDERZOEK TGO.NLSamen puzzelen met burgers in een opsporingsonderzoek

DOEL• Burger niet alleen als tipgever en informant, maar ook een rol in de hypothese- en scenariovormingAANPAK (experiment 3 eenheden)• In een vroegtijdig stadium burgers laten meedenken in een live TGO.• Via pagina [dossiers] op nieuwe politie.nl en sociale media. • Parallel onderzoekt PA de meerwaarde.SUCCES-/RISICOFACTOR• Hoe ver ga je met het delen van informatie?• Burgers gaan te ver in hun rol als rechercheur (zie Deventer moordzaak)VERMISSING MONIKA TANOVA• Politie Rotterdam volgt de aanpak van het deelproject

actieonderzoek TGO.nl • Burgers rechercheren mee via www.helpmonikavinden.nl• Na één dag al 177 tips en scenario’s van het publiek

Page 13: Cocreatie in de opsporing

‘Samen met branches kunnen in plaats van zaken problemen

worden aangepakt’(Marc van Nimwegen)

COCREATIE, OMDAT…

‘Cocreatie is een impuls om te komen van criminaliteitsbestrijding

naar criminaliteitsbeheersing’(Nicolien Kop)

‘Wij zijn een politie die intensief samenwerkt met burgers &

partners’

(ontwerpplan Nationale Politie)

‘Door cocreatie met burgers en/of bedrijven

ontdek je nieuwe concepten. Samen kom je tot iets, wat je nooit had

gevonden als je het alleen had gedaan’

(Arthur van Baaren)‘De politie lost te weinig misdrijven op. De gebrekkige effectiviteit leidt ertoe dat de

geloofwaardigheid en legitimiteit van de politie in het geding

komen’(Stoffel Heijsman)

Page 14: Cocreatie in de opsporing

TOT SLOT

Stimuleren en motiveren van cocreatie werpt zijn vruchten af:– Steeds meer eenheden starten cocreaties met burgers en bedrijven– Artikelen in politievakblad Blauw over good practices– September 2012: artikel over cocreatie in Tijdschrift voor de Politie– E-magazines cocreatie – Cocreatie onderdeel van het onderwijs van de TLL-R

Daarom gaat het stimuleren & motiveren van cocreatie-experimenten door– November 2012: start actieonderzoek TGO.nl + onderzoek PA naar de meerwaarde– Collegetour cocreatie in de eenheden (5x in het najaar)– Initiatiefnemers open podium gaan experimenteren met hun idee– Samenwerken met bewegingen als de VDV-methode en Samen Veilig (GGP)

Meer informatie: http://cvo.politieacademie.politie.nl/projecten/Pages/Cocreatie.aspx