NVVC!Connect Magazine 2

of 32 /32
DE POST-INFARCTPOLI Marjolein den Besten-Punt REGIO ZWOLLE Rudolf Tolsma Een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie Nummer 2, november 2014 Connect brengt de hele keten in beeld rondom de patiënt met acuut hartinfarct ‘Ik hoop wat onzekerheid weg te nemen en zo ook eventuele heropnames te voorkomen’ Pre-hospitale triage in de ambulance Enthousiasme is de katalysator REGIO UTRECHT EVELYN DE VREY Samen zichtbaar

Embed Size (px)

description

Tweede uitgave van het NVVC!Connect magazine.

Transcript of NVVC!Connect Magazine 2

 • DE POST-INFARCTPOLIMarjolein den Besten-Punt

  REGIO ZWOLLERudolf Tolsma

  Een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor CardiologieNummer 2, november 2014

  Connect

  brengt de hele keten

  in beeld rondom

  de patint met

  acuut hartinfarct

  Ik hoop wat

  onzekerheid weg

  te nemen en zo ook

  eventuele heropnames

  te voorkomen

  Pre-hospitale

  triage in de

  ambulance

  Enthousiasme

  is de katalysator

  REGIO UTRECHTEVELYN DE VREY

  Samenzichtbaar

 • 2 3

  Connect is veel mr dan een project, zegt collega Lucia Jewbali van het Erasmus MC in een van de interviews in dit nieuwe nummer van magazine Connect. Haar ervaring: Connect heeft meerdere lagen: die van cardiologen onderling, de connectie met het

  vak, de connectie met de patint, en uiteraard met de andere partners in de keten.

  In mijn woorden: Connect brengt verbinding tot stand. Tussen patint en dokter we zijn dan ook erg blij met de grote betrokkenheid van De Hart&Vaatgroep als vertegenwoordiger van de patint bij ons project! , tussen maatschappen, tussen disciplines en tussen derde, tweede en eerste lijn. Door dit hele nummer heen ziet u daarvan de voorbeelden.

  Inmiddels zijn zestien regios in het kader van Connect met elkaar aan het werk gegaan. Vier staan er nog in de startblokken. Van de eerste lichting horen we nu volop resultaten. In RotterdamRijnmond hebben tien ziekenhuizen in alle centra een gezamenlijke nulmeting naar de behandeling opgezet. In ZuidLimburg hebben de cardio logen van drie ziekenhuizen zowel voor de STEMI als de nonSTEMIpatinten n gezamenlijk protocol opgesteld.

  Er is ook wetenschappelijk onderzoek gegenereerd. In Utrecht is de POPular Agestudie gestart naar het gebruik van de juiste antistolling voor de oudere patint. En in Zwolle wordt studie gedaan naar de mogelijkheden van triage in de ambulance met behulp van scorelijsten en troponinebepalingen. In Leiden is Matthijs Velders gepromoveerd op resultaten van Connect onderzoek in onder andere de regios Leeuwarden, Leiden en NoordHollandNoord.

  Verbetering van zorg stoelt echter niet alleen op medisch inhoudelijke vernieuwing. Cardiologische zorg is bij uitstek zorg die door teams wordt geboden. Zogeheten allied professionalsen andere teamleden kunnen een grote rol spelen bij het bieden van de juiste zorg op de juiste plaats. Zij brengen op een

  Van verbinding tot community

  ONS DOEL: DE ZORG VOOR PATINTEN MET HART- EN VAATZIEKTEN NG VERDER VERBETEREN

  andere manier de verbinding met de patint tot stand en leveren zo een enorme bijdrage aan patient empowerment. Hoe? Dat leest u onder meer op blz. 14/15 en blz. 22 en verder.

  Uit de verhalen in dit magazine blijkt dat een goed aanbod van regionale zorg voor patinten met hart en vaatziekten mr is dan de snelle primaire actie (PCI) bij een acuut hartinfarct alleen. Ook buiten de interventiecentra hebben patinten spoedopvang nodig. Voor een optimale behandelstrategie is uitbreiding van de faciliteiten eerder aan de orde dan sluiting. We mogen geen genoegen nemen met te weinig spoedopvang.

  De hartinfarctzorg zoals die nu staat, wordt optimaal georganiseerd en uitgevoerd. Aan ons de kunst de nazorg nog verder te verfijnen, waarbij nieuwe technologien (apps!) beslist een rol kunnen spelen. Sinds deze zomer is op hart.volgers.org een platform te vinden dat is ontwikkeld door cardiologen en cardiochirurgen. Hartpatinten en hun naasten kunnen er ervaringen delen en vragen stellen aan specialisten. Het motto: Alleen lukt het niet, samen kom je verder.

  In de woorden van NVVC Connect: van verbinding tot community. Landelijk en regionaal. Met maar n oogmerk: de zorg voor patinten met hart en vaatziekten ng verder te verbeteren. Dat is onze missie, dat is ons doel. Bladconcept en productieMASCommunicatie Heiloo/ Marjolein Voorberg RedactieMoniek Elsendoorn, Victor Umans, Marjolein Voorberg (eindredacteur), Karin Westra

  Grafisch ontwerp en druknr 58/total communication, AlkmaarFotos omslag: Mariel Kolmschot, Erik Kottier, Marcel van Saltbommel Onze Connect-partners zijn:Bayer, BMSPfizer, Boehringer Ingelheim

  Column 21Marcel Danils

  Resultaten 25Promotie Matthijs Velders

  MASCO

  MMUNICAT

  IE/M

  IKE BING

  Farbe/colour:PANTONE 288 CV

  Cardiologische zorg

  is bij uitstek zorg die door

  teams wordt geboden

  VOORWOORDINHOUD

  Allied professionals

  Erik Badings Petra van Pol

  Otto Reuchlin

  Lucia JewbaliRudolf Tolsma Evelyn de Vrey

  PATIENT EMPOWERMENT

  DE REGISTRATIE

  REGIO ROTTERDAM-RIJNMOND

  REGIO ZWOLLE

  REGIO ZUID-LIMBURG

  HET VERVOLG

  REGIO UTRECHT

  14

  26

  107

  18

  28

  12

  22

 • 2 3

  Connect is veel mr dan een project, zegt collega Lucia Jewbali van het Erasmus MC in een van de interviews in dit nieuwe nummer van magazine Connect. Haar ervaring: Connect heeft meerdere lagen: die van cardiologen onderling, de connectie met het

  vak, de connectie met de patint, en uiteraard met de andere partners in de keten.

  In mijn woorden: Connect brengt verbinding tot stand. Tussen patint en dokter we zijn dan ook erg blij met de grote betrokkenheid van De Hart&Vaatgroep als vertegenwoordiger van de patint bij ons project! , tussen maatschappen, tussen disciplines en tussen derde, tweede en eerste lijn. Door dit hele nummer heen ziet u daarvan de voorbeelden.

  Inmiddels zijn zestien regios in het kader van Connect met elkaar aan het werk gegaan. Vier staan er nog in de startblokken. Van de eerste lichting horen we nu volop resultaten. In RotterdamRijnmond hebben tien ziekenhuizen in alle centra een gezamenlijke nulmeting naar de behandeling opgezet. In ZuidLimburg hebben de cardio logen van drie ziekenhuizen zowel voor de STEMI als de nonSTEMIpatinten n gezamenlijk protocol opgesteld.

  Er is ook wetenschappelijk onderzoek gegenereerd. In Utrecht is de POPular Agestudie gestart naar het gebruik van de juiste antistolling voor de oudere patint. En in Zwolle wordt studie gedaan naar de mogelijkheden van triage in de ambulance met behulp van scorelijsten en troponinebepalingen. In Leiden is Matthijs Velders gepromoveerd op resultaten van Connect onderzoek in onder andere de regios Leeuwarden, Leiden en NoordHollandNoord.

  Verbetering van zorg stoelt echter niet alleen op medisch inhoudelijke vernieuwing. Cardiologische zorg is bij uitstek zorg die door teams wordt geboden. Zogeheten allied professionalsen andere teamleden kunnen een grote rol spelen bij het bieden van de juiste zorg op de juiste plaats. Zij brengen op een

  Van verbinding tot community

  ONS DOEL: DE ZORG VOOR PATINTEN MET HART- EN VAATZIEKTEN NG VERDER VERBETEREN

  andere manier de verbinding met de patint tot stand en leveren zo een enorme bijdrage aan patient empowerment. Hoe? Dat leest u onder meer op blz. 14/15 en blz. 22 en verder.

  Uit de verhalen in dit magazine blijkt dat een goed aanbod van regionale zorg voor patinten met hart en vaatziekten mr is dan de snelle primaire actie (PCI) bij een acuut hartinfarct alleen. Ook buiten de interventiecentra hebben patinten spoedopvang nodig. Voor een optimale behandelstrategie is uitbreiding van de faciliteiten eerder aan de orde dan sluiting. We mogen geen genoegen nemen met te weinig spoedopvang.

  De hartinfarctzorg zoals die nu staat, wordt optimaal georganiseerd en uitgevoerd. Aan ons de kunst de nazorg nog verder te verfijnen, waarbij nieuwe technologien (apps!) beslist een rol kunnen spelen. Sinds deze zomer is op hart.volgers.org een platform te vinden dat is ontwikkeld door cardiologen en cardiochirurgen. Hartpatinten en hun naasten kunnen er ervaringen delen en vragen stellen aan specialisten. Het motto: Alleen lukt het niet, samen kom je verder.

  In de woorden van NVVC Connect: van verbinding tot community. Landelijk en regionaal. Met maar n oogmerk: de zorg voor patinten met hart en vaatziekten ng verder te verbeteren. Dat is onze missie, dat is ons doel. Bladconcept en productieMASCommunicatie Heiloo/ Marjolein Voorberg RedactieMoniek Elsendoorn, Victor Umans, Marjolein Voorberg (eindredacteur), Karin Westra

  Grafisch ontwerp en druknr 58/total communication, AlkmaarFotos omslag: Mariel Kolmschot, Erik Kottier, Marcel van Saltbommel Onze Connect-partners zijn:Bayer, BMSPfizer, Boehringer Ingelheim

  Column 21Marcel Danils

  Resultaten 25Promotie Matthijs Velders

  MASCO

  MMUNICAT

  IE/M

  IKE BING

  Farbe/colour:PANTONE 288 CV

  Cardiologische zorg

  is bij uitstek zorg die door

  teams wordt geboden

  VOORWOORDINHOUD

  Allied professionals

  Erik Badings Petra van Pol

  Otto Reuchlin

  Lucia JewbaliRudolf Tolsma Evelyn de Vrey

  PATIENT EMPOWERMENT

  DE REGISTRATIE

  REGIO ROTTERDAM-RIJNMOND

  REGIO ZWOLLE

  REGIO ZUID-LIMBURG

  HET VERVOLG

  REGIO UTRECHT

  14

  26

  107

  18

  28

  12

  22

 • 54

  VVC Connect gaat uit van een regionale aanpak. Het project wordt uitgevoerd doorcardiologen, huisartsen, ambulancediensten en de regionale patintenvereniging om de zorg voor de patint goed te organi seren.

  NVVC Connect heeft als uitgangspunt een sterke en goed samenwerkende keten: van huisarts en ambulance tot en met dottercentrum en revalidatie. Door een goed georganiseerdeketen van hulpverleners is het mogelijk gezamenlijk het sterftecijfer terug te dringen, de kwaliteit van zorg te verbeteren en hartrevalidatie te stimuleren.

  Zestien regiosVoor de indeling van de regios wordt uitgegaan van ambulance regios (zie ook de kaart op blz. 31). Nederland heeft 25 ambulanceregios. Op 26 april 2012 werd in Alkmaar het officile startsein gegeven voor de landelijke uitrol van Connect Acuut Hartinfarct. De animo bij de regios om te starten is groot. Inmiddels zijn zestien regios aangesloten en staan er vier in de startblokken.

  Van goed naar beter

  KWALITEITSPROJECT CONNECT VERBETERT REGIONAAL DE ZORG VOOR HART- EN VAATPATINTENDOOR KARIN WESTRA, PROJECTCORDINATOR NVVC CONNECT

  Hart- en vaatziekten vormen nog steeds n

  van de belangrijkste doodsoorzaken in Neder-

  land. Eind 2011 is de Nederlandse Vereniging

  voor Cardiologie daarom het kwaliteitsproject

  Connect gestart, met als doel regionaal de

  organisatie rondom patinten met hart- en

  vaatziekten te verbeteren, van goed naar

  beter. Dit gebeurt door informatie te delen, te

  zorgen voor een goede registratie en door het

  geven van uitgebreide voorlichting. Als eerste

  thema is gekozen voor acuut hartinfarct.

  StructuurLandelijk: vanuit de NVVC worden de regios aangestuurd door de projectcordinator, twee projectleiders (cardiologen) en een projectgroep. Regionaal: in een regio is een cardioloog kartrekker en voorzitter van de regionale werkgroep. Deze bestaat uit cardiologen en andere zorgprofessionals. De werkgroep vervult een voortrekkersrol in het uitdragen van Connect Acuut Hartinfarct in de regio. Twee keer per jaar komen de regionale project leiders in Utrecht bij elkaar. Ze staan stil bij de vraag hoe Connect ACS in een regio zo goed mogelijk kan worden gerealiseerd. Ze wisselen ideen met elkaar uit en tonen resultaten uit hun eigen regio. De NVVC vindt de Hartstichting/De Hart&Vaatgroep een belangrijke partij in het regionale krachtenveld. Reflectie van patinten op de kwaliteit van het aanbod en de uitvoering ervan leveren verrassende inzichten op voor professionals, managers en beleidsmakers.

  Tips> Maak gebruik van succesvolle initiatieven of bestaande samen werkingsverbanden zoals een focusgroep ACS of het

  Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) bij het opzetten van Connect.

  > Een sterke regionale projectleider (cardioloog) is een succesfactor voor een geslaagd project. Hij of zij is de kartrekker van het project, medeinitiatiefnemer van de regionale activiteiten, ondersteuner en procesbegeleider van de regionale werkgroep en intermediair tussen instellingen en partijen in de regio.

  > Een manager of staf/beleidsmedewerker als contactpersoon nst de cardioloog is aan te bevelen.

  N

  CONNECT

  Een sterke regionale

  projectleider is een succesfactor

  voor een geslaagd project

  Algemene doelstellingenNVVC Connect Acuut Hartinfarct heeft als algemene doelstellingen:

  > veilige hartinfarctzorg van deur tot deur > efficinte zorg volgens de geldende richtlijnen. Zoals: >90% patinten krijgt de gouden vijf- medicatie bij ontslag, >90% patinten registreren van een risicoscore (GRACE), en verhogen van het percentage patinten dat hartrevalidatie krijgt aangeboden

  > optimale afstemming tussen alle hulpverleners > de juiste patint, op de juiste plaats, op het juiste

  moment > centraal registreren van de kwaliteitsindicatoren

  Acuut Coronair Syndroom (ACS) in NCDR

  De aanpak De regios doorlopen de stappen van een verbetertraject. Zij formuleren regionale speerpunten/verbeterpunten en schrijven een plan van aanpak.

  Tips> Zorg voor voldoende aandacht vanaf de start voor het

  meten van effecten en verankering van het project. > Organiseer regelmatig vergaderingen van de regionale

  werkgroep: uitwisselen van informatie en ervaringen over de voortgang stimuleert om door te gaan en het tempo erin te houden.

  > Speel in op het tonen van resultaten, dit werkt motiverend ook voor regios die nog niet meedoen.

  > Genereer mediaaandacht.> Connect kan een project zijn dat als katalysator kan werken: een platform waarin wordt gesproken over en samengewerkt op het gebied van zorg betreffende acuut hartinfarct of andere aandoeningen.

  Delen van informatie Een uitgangspunt van Connect is het delen van informatie. De website nvvcconnect.nl heeft als doel kennis over en ervaringen rondom het project te delen. Op de website is ook de toolkit (in de vorm van een digitaal platform) te vinden. Deze toolkit met goede voorbeelden en producten staat ter beschikking van alle NVVCleden, zodat elke regio hier zijn voordeel mee kan doen. De input komt van deelnemende regios. Maak gebruik van succesvolle initiatieven of bestaande samen werkingsverbanden zoals een focusgroep ACS of het

  Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) bij het opzetten van Connect.

  > Een sterke regionale projectleider (cardioloog) is een succesfactor voor een geslaagd project. Hij of zij is de kartrekker van het project, medeinitiatiefnemer van de regionale activiteiten, ondersteuner en procesbegeleider van de regionale werkgroep en intermediair tussen instellingen en partijen in de regio.

  > Een manager of staf/beleidsmedewerker als contactpersoon nst de cardioloog is aan te bevelen.

  N

  CONNECT

  Een sterke regionale

  projectleider is een succesfactor

  voor een geslaagd project

  Algemene doelstellingenNVVC Connect Acuut Hartinfarct heeft als algemene doelstellingen:

  > veilige hartinfarctzorg van deur tot deur > efficinte zorg volgens de geldende richtlijnen. Zoals: >90% patinten krijgt de gouden vijf- medicatie bij ontslag, >90% patinten registreren van een risicoscore (GRACE), en verhogen van het percentage patinten dat hartrevalidatie krijgt aangeboden

  > optimale afstemming tussen alle hulpverleners > de juiste patint, op de juiste plaats, op het juiste

  moment > centraal registreren van de kwaliteitsindicatoren

  Acuut Coronair Syndroom (ACS) in NCDR

  De aanpak De regios doorlopen de stappen van een verbetertraject. Zij formuleren regionale speerpunten/verbeterpunten en schrijven een plan van aanpak.

  Tips> Zorg voor voldoende aandacht vanaf de start voor het

  meten van effecten en verankering van het project. > Organiseer regelmatig vergaderingen van de regionale

  werkgroep: uitwisselen van informatie en ervaringen over de voortgang stimuleert om door te gaan en het tempo erin te houden.

  > Speel in op het tonen van resultaten, dit werkt motiverend ook voor regios die nog niet meedoen.

  > Genereer mediaaandacht.> Connect kan een project zijn dat als katalysator kan werken: een platform waarin wordt gesproken over en samengewerkt op het gebied van zorg betreffende acuut hartinfarct of andere aandoeningen.

  Delen van informatie Een uitgangspunt van Connect is het delen van informatie. De website nvvcconnect.nl heeft als doel kennis over en ervaringen rondom het project te delen. Op de website is ook de toolkit (in de vorm van een digitaal platform) te vinden. Deze toolkit met goede voorbeelden en producten staat ter beschikking van alle NVVCleden, zodat elke regio hier zijn voordeel mee kan doen. De input komt van deelnemende regios.

  MARC

  EL VAN SALTBO

  MMEL

  KICK-OFFS

  REGIO GOOI- EN VECHTSTREEK EN FLEVOLAND

  Zestien regios aangesloten, vier in de startblokkenNVVC Connect is in 2012 van start gegaan met regionale bijeenkomsten (kickoffs) in Alkmaar, Rotterdam, Urmond (ZuidLimburg) en Arnhem. Ruim twee jaar later zijn zestien regios aangesloten en staan er vier in de startblokken: Twente, Brabant Zuidoost, Zeeland, Brabant MiddenWest (Tilburg is al gestart en in januari 2015 zal Breda/Roosendaal/Bergen op Zoom van start gaan). Bij de kickoffs ondertekenen ketenpartners de samenwerkingsverklaring We are connected en geven zo het startschot tot regionale samenwerking. Zie voor alle aangesloten ziekenhuizen de kaart op blz. 31.

  6

  JOOST PISTO

  RIUS

  HANS VA

  N DER

  BEELE

  JARN

  O VER

  HOEF

  REGIO GRONINGEN EN DRENTHE

  REGIO IJSSELLAND

  REGIO NOORD- EN OOST-GELDERLAND

  REGIO UTRECHT

  REGIO BRABANT MIDDEN-WESTREGIO LIMBURG-NOORD

  KEES BOELHOUWER

  NVV

  C

  NVV

  C

  ROB VA

  N M

  ECHELEN

 • Regionale kickoffs

  Pre-hospitale triage in de ambulance

  HEART-SCORE EN HS TROPONINE-BEPALING VALIDE INSTRUMENTEN OM RISICO OP ERNSTIGE HARTKLACHTEN TE VOORSPELLENDOOR MARJOLEIN VOORBERG

  Al in de ambulance kan goed worden bepaald of patinten met pijn op de borst en

  een niet-overtuigend ECG naar een ziekenhuis moeten worden gebracht of thuis kunnen

  blijven. Dat concludeert Rudolf Tolsma, verpleegkundig specialist acute zorg, op basis van

  de FAMOUS TRIAGE-studie. Pre-hospitale triage met behulp van een risicoscoremodel n

  een high sensitive troponine T-bepaling blijkt een betrouwbaar instrument om een acuut

  coronair syndroom (ACS) te voorspellen of uit te sluiten. Invoering ervan kan de zorg en

  behandeling efficinter, veiliger en kosteneffectiever maken.

  Smet STelevaties op het ECG (STEMI) te hebben, schetst Tolsma de achtergrond van het onderzoek. Deze patinten krijgen vaak al binnen enkele minuten medicatie toegediend en gaan vervolgens zo snel mogelijk naar de katheterisatiekamer voor een dotterbehandeling. Een veel grotere groep zonder ST elevatie komt op de spoedeisende hulp en verblijft daar vaak uren voordat een acuut myocardinfarct kan worden uitgesloten. Ruim negentig procent van de patinten met pijn op de borst wordt uiteindelijk niet opgenomen omdat er geen sprake is van een ACS en direct vervolgonderzoek of behandeling niet nodig wordt geacht. Wij zijn nu sinds 2012 in samenwerking met de cardiologen en het klinischchemisch lab van Isala aan het onderzoeken of die selectie deels kan worden vervroegd, en wel

  inds eind jaren tachtig is de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) IJsselland in samenwerking met Isala Zwolle bezig met prehospitaal onderzoek. Destijds werd al onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om in de ambulance medicamenten toe te

  dienen aan STEMIpatinten, vertelt Rudolf Tolsma. Zelf zat hij toen nog in de schoolbanken, maar hij is onmiskenbaar trots op dat verleden. Het was uniek voor die tijd, zegt hij. De onderzoeken hebben mondiaal doorgewerkt. Ik vind het een eer voor ons bedrijf dat we zon bepalende rol in de ontwikkeling van prehospitale triage hebben mogen spelen. Onze RAV was ook de eerste die een hartmonitor in de ambulance kreeg. Nu zijn ze niet meer weg te denken, maar toen was het bijzonder. We hadden twee zogeheten cardioambulances. Het was vechten wie erop mocht!

  Ruim dertig jaar na de start van de onderzoeken heeft Rudolf Tolsma in samenwerking met cardioloog Arnoud van t Hof, point of care manager Marion Fokkert en klinisch chemicus Robbert Slingerland de lijn voortgezet. Tolsma is sinds 2007 in dienst van de RAV IJsselland als ambulanceverpleegkundige en volgde naast zijn werk de opleiding tot verpleegkundig specialist acute zorg, met het oogmerk de zesde verpleegkundig specialist te worden die deze RAV telt. In juni van dit jaar studeerde hij af op een onderzoek naar prehospitale triage onder de naam FAMOUS TRIAGE, fast assessment and management of chest pain without st-elevation in the pre-hospital gateway.

  Niet opgenomenKijk je naar de totale groep met klachten van pijn op de borst, dan blijkt slechts vijf procent daarvan een acuut myocardinfarct

  REGIO ZWOLLE

  7>MARC

  EL VAN SALTBO

  MMEL

  KICK-OFFS

  REGIO GOOI- EN VECHTSTREEK EN FLEVOLAND

  Zestien regios aangesloten, vier in de startblokkenNVVC Connect is in 2012 van start gegaan met regionale bijeenkomsten (kickoffs) in Alkmaar, Rotterdam, Urmond (ZuidLimburg) en Arnhem. Ruim twee jaar later zijn zestien regios aangesloten en staan er vier in de startblokken: Twente, Brabant Zuidoost, Zeeland, Brabant MiddenWest (Tilburg is al gestart en in januari 2015 zal Breda/Roosendaal/Bergen op Zoom van start gaan). Bij de kickoffs ondertekenen ketenpartners de samenwerkingsverklaring We are connected en geven zo het startschot tot regionale samenwerking. Zie voor alle aangesloten ziekenhuizen de kaart op blz. 31.

  6

  JOOST PISTO

  RIUS

  HANS VA

  N DER

  BEELE

  JARN

  O VER

  HOEF

  REGIO GRONINGEN EN DRENTHE

  REGIO IJSSELLAND

  REGIO NOORD- EN OOST-GELDERLAND

  REGIO UTRECHT

  REGIO BRABANT MIDDEN-WESTREGIO LIMBURG-NOORD

  KEES BOELHOUWER

  NVV

  C

  NVV

  C

  ROB VA

  N M

  ECHELEN

 • 8 9

  Als we straks zon apparaatje

  mee hebben, kunnen we bijna

  met n vingerprik bepalen

  in welke risicocategorie

  de patint valtMARC

  EL VAN SALTBO

  MMEL

  naar de ambulance. Een nonSTEMI zie je niet op het hartfilmpje dat wij in de ambulance maken, maar is wel in het bloed aan te tonen. Is het gehalte troponine daarin verhoogd, dan weet je zeker dat er iets aan de hand is.

  SensitiviteitDe huidige troponinetesten die op de SEHs worden gebruikt, hebben n nadeel: hun diagnostische waarde is weliswaar hoog, maar de sensitiviteit in de eerste uren na het begin van de klachten is laag. Daarom is er een nieuwe generatie ontwikkeld: de high sensitive troponine T ofwel hs TnTbepaling. Deze maakt het mogelijk de diagnose myocardinfarct vroeger te stellen, waardoor de behandeling ook eerder kan beginnen. Het is een z nauwkeurige meting dat bij een nietaantoonbare hs TnTwaarde een acuut myocardinfarct veilig kan worden uitgesloten, aldus Tolsma. Waar er echter voor de gangbare troponinetesten al wel een apparaatje beschikbaar is om in de ambulance mee te meten, is dat er voor de hs TnTbepaling nog niet. De industrie is hard bezig met de ontwikkeling van zon point of careapparaat, zegt Tolsma. Ik weet niet wanneer het beschikbaar komt, maar als het er eenmaal is, hebben wij vast alle voorwerk voor invoering op de ambulances gedaan.

  HEART-scoreTolsma wil de prehospitale triage echter niet alleen op de troponinebepaling baseren. In ons onderzoek gebruiken wij deze meting in combinatie met een gevalideerd risicostratificatie instrument: de HEARTscore. Deze is in de regio Utrecht ontwikkeld voor patinten die zich op een SEH presenteren met pijn op de borst. Ons onderzoek is het eerste waarbij de HEARTscore al prehospitaal wordt gebruikt. HEART staat voor History (anamnese), ECG, Age, Risicofactoren en Troponine. Het is een eenvoudig, eenduidig en heel praktisch instrument om patinten aan de hand van toe te kennen punten in te delen in laag, gemiddeld en hoogrisicogroepen. Op deze manier is het risico op major adverse cardiac events kortweg MACE binnen zes weken na ontstaan van de klachten te bepalen. Onder MACE worden acuut myocardinfarct, PCI, CABG en overlijden verstaan.

  Huisarts erin betrekkenDe beschikbaarheid van instrumenten zoals de HEARTscorelijst en testen zoals de hs TnTbepaling maakt het mogelijk de triage

  FAMOUS TRIAGE Het FAMOUS TRIAGEproject is begonnen in de regio Zwolle en inmiddels uitgegroeid tot een samenwerkingsonderzoek van Isala Zwolle, St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein, UMC Utrecht, Meander Medisch Centrum, Deventer Ziekenhuis, The Decision Group, RAVU en RAV IJsselland. Mogelijk sluit ook Medisch Spectrum Twente zich bij het project aan.

  In het kader van zijn afstuderen als verpleegkundig specialist acute zorg verrichtte Rudolf Tolsma een interimstudie. Hij studeerde in juni 2014 af op het onderzoek FAMOUS TRIAGE fast assessment and management of chest pain without st-elevation in the pre-hospital gateway. Hij concludeert hierin dat al in de ambulance het risico op een acuut coronair syndroom kan worden bepaald bij patinten met pijn op de borst zonder overtuigend ECG. De HEARTscore in combinatie met een bepaling van het high sensitive troponine T blijken valide instrumenten om het risico te bepalen dan wel uit te sluiten. In deze studie waren 147 patinten gencludeerd. De onderzoekstuurgroep bestaat naast Rudolf Tolsma uit de cardiologen Arnoud van t Hof (Isala) en Jur ten Berg (St. Antonius Ziekenhuis), de artsassistenten Danish Ali (Isala) en Maycel Ishak (St. Antonius Ziekenhuis), klinisch chemicus Robbert Slingerland (Isala) en Marion Fokkert, manager point of care (Isala).

  van nonSTEMIpatinten te vervroegen. Tolsma: Wij hebben ons afgevraagd of dit valide triage instrumenten in de ambulancezorg zijn. Als het antwoord ja is en dat is het kunnen we per patint een onderbouwde keuze maken qua risicogroep. Uit onderzoek weten we dat 99 procent met een HEARTscore tussen 0 en 3 geen MACE ontwikkelt. Die categorie zouden we dus veilig thuis dan wel in de eerste lijn kunnen laten. Natuurlijk moet de huisarts daarin worden betrokken, die is het vangnet. We zorgen sowieso voor een overdracht, die kunnen we direct vanuit ons elektronisch rit formulier sturen. De patint zelf begrijpt het doorgaans goed en zijn omgeving ook, maar we willen zon besluit goed kunnen onderbouwen.

  En vingerprikTolsma realiseert zich dat het zorgpad aanzienlijk kan veranderen wanneer het daadwerkelijk mogelijk wordt de triage al in de ambulance te verrichten. Als we straks zon point of careapparaat mee hebben, kunnen we bijna met n vingerprik bepalen in welke risicocategorie de betreffende patint valt. Het duurt al met al iets langer dan een bloedsuikerbepaling. Ja, die tijd hebben we, want we hebben immers niet van doen met een patint bij wie op basis van de anamnese en het ECG direct handelen noodzakelijk is. Is de troponinebepaling ondanks een lage HEARTscore positief, dan gaat de patint uiteraard naar het ziekenhuis. Het is te overwegen patinten in de hoogrisicogroep zelfs te presenteren in een dotter centrum, omdat de kans op MACE in die groep aanzienlijk blijkt te zijn. Hierover zijn nog geen afspraken gemaakt. Misschien dat ons onderzoek na analyse van het grotere cohort hier betere uitspraken over kan doen.

  Kwaliteit van zorgPrehospitale triage past bij uitstek in het streven naar kostenbewustzijn in de gezondheidszorg, vindt Tolsma. Minstens zo belangrijk vindt hij de kwaliteitsverbetering voor de patint. Als we al in de ambulance kunnen bepalen waar de patint het beste op zijn plaats is, kunnen we overdiagnostiek en onnodig verblijf in het ziekenhuis voorkomen. Dit FAMOUS project geeft iedereen die erbij betrokken is een enorme drive. Met betrekkelijk eenvoudige middelen zijn we heel wezenlijk bezig met de kwaliteit van zorg. De patint staat hierin echt centraal. Meldkamer ambulancezorg (3 vernieuwingen): - Invoering van een beoordelingssysteem voor juiste taxatie van (hart)klachten

  (ProQA) op meldkamer ambulancezorg - Invoering van extra hulpverleners bij melding van reanimatie (politie AED

  en burger AED) - DIA (Directe Inzet Ambulance)> Zes keer per jaar bijeenkomst met cardiologen, kaderhuisartsen en ambulancezorg> Bijeenkomsten van registratie verpleeg kundigen uit vier klinieken> Ambulancezorg Nederland conformeert zich wat betreft ketenindicatoren aan NVVC> Invoering rechtspoling ECG op ambulance> Afspraken rond eenduidige preklinische medicatie op ambulance> Bijhouden en koppelen aanrijtijden ambulance met Doortoballoondashboard is

  klaar en operationeel> Het dashboard wordt nu aangepast voor de CVAzorg in NoordHollandNoord> Presentatie op nationaal kwaliteitscongres 2013> Presentatie op PICAseminar op 12 mei 2014> Drie publicaties

  REGIO 1+3: GRONINGEN & DRENTHE> Implementatie NVVC Connect door regionale

  werkgroep ACS> Nulmeting door studenten geneeskunde heeft

  plaatsgevonden (status onderzoek van drie maanden NSTEMIpatinten)

  > Informatieronde langs alle klinieken (bezoek bij ochtendoverdracht, infofolders en posters)

  > Effectmeting door studenten geneeskunde d.m.v. statusonderzoek. Resultaten eind 2014 beschikbaar

  REGIO 2: FRIESLAND> Pilotregio. Matthijs Velders heeft

  getallen verzameld, hij is begin 2014 in het LUMC gepromoveerd op gegevens van Connect acuut hartinfarct

  > Resultaten: aanpassingen ambulanceprotocol met betrekking tot medicatie, opzetten gentegreerde followup van alle ACSpatinten, patinttevredenheidsonderzoek, uitrol nieuw revalidatietraject

  > Maaike Hermans (LUMC) doet vervolgonderzoek STEMIprojecten (met Alkmaar en Leeuwarden). Zij houdt zich onder andere bezig met de relatie sociaaleconomische status en STEMI, gender en STEMI en met time delay in STEMIs van onset klachten tot reperfusie

  Resultaten

  REGIO 17+18: ROTTERDAM-RIJNMOND EN ZUID-HOLLAND-ZUID> Er is een regionaal protocol gekomen> Protocollen ACS STEMI/NSTEMI op posters> Ochtendbijeenkomst in elk ziekenhuis (verhelderen regionaal protocol

  en belang NSTEMI + uitdelen posters)> Eigen website: https://sites.google.com/site/ccrconnect2012/home> Youtubepresentatie> In 2013 een nulmeting bij eerste vijftig patinten in alle centra

  (GRACE/ Ontslagmedicatie (Golden 5)/ hartrevalidatie) > Overleg met regionale werkgroep cardiologen (vier keer per jaar)> In voorjaar 2014 tweede meting + rapportage in oktober 2014> Artikel Mednet nr.012014

  REGIO 16: HOLLANDS MIDDEN> Pilotregio. Matthijs Velders heeft getallen verzameld

  en is daarmee begin 2014 gepromoveerd in het LUMC op gegevens van Connect acuut hartinfarct

  > Maaike Hermans (LUMC) doet nu de STEMIprojecten (met Alkmaar en Leeuwarden). Zij houdt zich onder andere bezig met de relatie sociaaleconomische status en STEMI, gender en STEMI en met time delays in STEMIs van onset klachten tot reperfusie

  REGIO 20: BRABANT MIDDEN-WEST (ELISABETH- TWEESTEDEN ZIEKENHUIS)> Regionale projectgroep is geformeerd

  > Implementatie van psychosociale screeningslijst

  voor alle patinten met coronairlijden

  > Standaard afnemen van posterior ECGafleidingen

  V7 t/m V9 bij vermoeden posterior infarct

  3

  4

  REGIO 4: RAV IJSSELLAND> Gezamenlijke regionale registratie ACS, te beginnen in Deventer, later Apeldoorn etc. > Via de NCDRACS minimale dataset. Regionale registratie opgestart: pilot succesvol afgerond in

  Zwolle; Deventer nu vrijwel aangesloten> Prehospitale triage pijn op de borstpatinten met hulp van HEARTscore. Deelname van

  drie ambulancediensten aan het project (950 patinten ingesloten)> Langetermijn followup van ACSpatinten in selected centra met data over deelname

  hartrevalidatie, medicatiegebruik, terugval etc. Project is gestart in de regio en in samenwerking met het AMC (promotietraject)

  REGIO 7: GELDERLAND MIDDEN> Verbeterd registratiesysteem sinds 1 januari 2014 > Sinds januari 2014 datainvoercontrole > Optimaliseren tijdsintervallen ligt nu m.n. bij de patint > Wel overleg tussen ambulancedienst en ziekenhuis maar nog geen

  koppeling databases > Systematisch overleg met intensivisten > Gezamenlijke followupstudie met artsassistent > Postinfarctpoli wordt opgezet en is per 1 januari 2015 operationeel

  patinten worden binnen 1 2 weken na ontslag gezien, door hartrevalidatieverpleegkundigen uitgevoerd, honderd procent van de patinten komt in het revalidatietraject dat modulair is opgebouwd)

  REGIO 24: ZUID-LIMBURG> Regionaal protocol ACS STEMI> Regionaal protocol ACSNSTEMI is herschreven en wordt uniform toegepast> Regionaal overleg met alle ketenpartners ACS (vier keer per jaar) om incidenten te bespreken> Hartrevalidatiespeerpunt is honderd procent aanmelding vanuit afdeling bij ontslag: - Atrium Heerlen: stijging 15 procent - Revalidatieverpleegkundigen: stijging 50 procent - Project Mijnzorg, 1.5 lijnszorg: terugverwijsafspraken - Implementatie Corpuls-systeem voor verzenden ECGs

  LandelijkeConnect-middag

  De eerste landelijke ConnectACSmiddag voor alle deelnemende regios heeft in januari 2014 in Utrecht plaatsgevonden. Doel was het delen van kennis en ervaring. De regios lieten in presentaties zien wat hun speerpunten zijn, welke resultaten behaald zijn en welke activiteiten de samenwerkende partijen nog gaan oppakken. Er kwam een levendige discussie op gang, ervaringen werden uitgewisseld en vooral de open sfeer en goede samenwerking met de regionale ketenpartners werden veel genoemd.

  Op 19 november 2014 is er weer zon bijeenkomst. Dan zullen ook de regios die in 2014 gestart zijn vertegenwoordigd zijn.

  REGIO 14+25: GOOI- EN VECHTSTREEK EN FLEVOLAND> Postinfarctpoli is geopend, op twee locaties zijn drie

  verpleegkundigen aangesteld > In de twee regios zijn met kaderartsen transmurale

  afspraken gemaakt > Registratie FMC tot balloontijden (snapshots) en bij de

  laatste snapshot honderd procent binnen de tijd > Lean radialis loopt, bij meerderheid van patinten

  wordt een slender sheath gebruikt

  1

  REGIO 6: NOORD- EN OOST-GELDERLAND> PostACSpoli opgezet: gecombineerd traject met afspraak op de

  postACSpoli vlak na ontslag/ gecombineerd traject met de hartrevalidatie/ registratie van patinten van postACS poli inclusief plaats waar de interventie heeft plaatsgevonden etc. Patinttevredenheid over de postACSpoli blijkt groot

  > Mogelijkheid om vanuit het ziekenhuis en webbased vanuit elders het ECG van een patint in de ambulance te beoordelen

  > Patinteninformatiemappen voor ACS, angina pectoris en post interventie zijn ontwikkeld. Idee om de informatie ook via internet beschikbaar te maken. Er komt een patintenen qute vlak na ontslag om te kijken welke vragen er (nog) leven

  > Najaar 2014: reanimatielessen aan bovenbouwleerlingen en gezamenlijke ECGnascholing voor huisartsen en ambulancepersoneel

  7

  14

  17

  REGIO 9: UTRECHT> Regionaal ACSoverleg is opgezet tussen deelnemende ziekenhuizen en

  ambulancedienst en kaderhuisarts> Er is een regionaal protocol gekomen voor opvang patinten met ACS STEMI en NSTEMI. > Gedurende 1 jaar worden data van alle STEMIpatinten bijgehouden op mortaliteit

  (najaar 2014 alle data) > Contact met huisartsen voor doorlichten van ketenzorg en nazorg> Met regionale ambulancedienst worden afspraken gemaakt om patintengegevens

  terug te koppelen ter optimalisatie van zorg en keten ACSpatinten (bijvoorbeeld een vast emailadres bij RAVU, veilig/versleuteld versturen van gegevens)

  > Afspraken voor tijdspad bijhouden time from callhospitalballoon > Specifiek aandacht voor afname bloedingscomplicaties, o.a. - A. radialis procedure waar mogelijk in plaats van femoralis - Crusade risicoscore bij opname - Onderzoek gestart naar beste bloedverdunner voor ouderen

  (POP-AGE onderzoek): ticagrelor vs clopidogrel bij NSTEMI

  18

 • 16 17

  Amsterdam

  Alkmaar

  Beverwijk

  Almere

  Den Helder

  Hoorn

  Den Haag

  Dordrecht

  RotterdamArnhem

  Amersfoort

  Apeldoorn

  Ede

  Doetinchem

  Maastricht

  Heerlen

  Geleen

  Leiden

  Zwolle

  Emmen

  GroningenLeeuwarden

  DrachtenSneek

  Delfzijl

  Stadskanaal

  Hoogeveen

  Assen

  Zutphen

  Harderwijk

  Utrecht

  Nieuwegein

  Hilversum

  Tilburg

  Venlo

  Roermond

  Dirksland

  Breda

  Bergen op Zoom

  Middelburg

  Goes

  25

  9

  16

  2

  6

  10

  24

  20

  REGIO 10: NOORD-HOLLAND-NOORD> Regionale implementatie van de ACSNSTEMI richtlijn> Meldkamer ambulancezorg (3 vernieuwingen): - Invoering van een beoordelingssysteem voor juiste taxatie van (hart)klachten

  (ProQA) op meldkamer ambulancezorg - Invoering van extra hulpverleners bij melding van reanimatie (politie AED

  en burger AED) - DIA (Directe Inzet Ambulance)> Zes keer per jaar bijeenkomst met cardiologen, kaderhuisartsen en ambulancezorg> Bijeenkomsten van registratie verpleeg kundigen uit vier klinieken> Ambulancezorg Nederland conformeert zich wat betreft ketenindicatoren aan NVVC> Invoering rechtspoling ECG op ambulance> Afspraken rond eenduidige preklinische medicatie op ambulance> Bijhouden en koppelen aanrijtijden ambulance met Doortoballoondashboard is

  klaar en operationeel> Het dashboard wordt nu aangepast voor de CVAzorg in NoordHollandNoord> Presentatie op nationaal kwaliteitscongres 2013> Presentatie op PICAseminar op 12 mei 2014> Drie publicaties

  REGIO 1+3: GRONINGEN & DRENTHE> Implementatie NVVC Connect door regionale

  werkgroep ACS> Nulmeting door studenten geneeskunde heeft

  plaatsgevonden (status onderzoek van drie maanden NSTEMIpatinten)

  > Informatieronde langs alle klinieken (bezoek bij ochtendoverdracht, infofolders en posters)

  > Effectmeting door studenten geneeskunde d.m.v. statusonderzoek. Resultaten eind 2014 beschikbaar

  REGIO 2: FRIESLAND> Pilotregio. Matthijs Velders heeft

  getallen verzameld, hij is begin 2014 in het LUMC gepromoveerd op gegevens van Connect acuut hartinfarct

  > Resultaten: aanpassingen ambulanceprotocol met betrekking tot medicatie, opzetten gentegreerde followup van alle ACSpatinten, patinttevredenheidsonderzoek, uitrol nieuw revalidatietraject

  > Maaike Hermans (LUMC) doet vervolgonderzoek STEMIprojecten (met Alkmaar en Leeuwarden). Zij houdt zich onder andere bezig met de relatie sociaaleconomische status en STEMI, gender en STEMI en met time delay in STEMIs van onset klachten tot reperfusie

  Resultaten

  REGIO 17+18: ROTTERDAM-RIJNMOND EN ZUID-HOLLAND-ZUID> Er is een regionaal protocol gekomen> Protocollen ACS STEMI/NSTEMI op posters> Ochtendbijeenkomst in elk ziekenhuis (verhelderen regionaal protocol

  en belang NSTEMI + uitdelen posters)> Eigen website: https://sites.google.com/site/ccrconnect2012/home> Youtubepresentatie> In 2013 een nulmeting bij eerste vijftig patinten in alle centra

  (GRACE/ Ontslagmedicatie (Golden 5)/ hartrevalidatie) > Overleg met regionale werkgroep cardiologen (vier keer per jaar)> In voorjaar 2014 tweede meting + rapportage in oktober 2014> Artikel Mednet nr.012014

  REGIO 16: HOLLANDS MIDDEN> Pilotregio. Matthijs Velders heeft getallen verzameld

  en is daarmee begin 2014 gepromoveerd in het LUMC op gegevens van Connect acuut hartinfarct

  > Maaike Hermans (LUMC) doet nu de STEMIprojecten (met Alkmaar en Leeuwarden). Zij houdt zich onder andere bezig met de relatie sociaaleconomische status en STEMI, gender en STEMI en met time delays in STEMIs van onset klachten tot reperfusie

  REGIO 20: BRABANT MIDDEN-WEST (ELISABETH- TWEESTEDEN ZIEKENHUIS)> Regionale projectgroep is geformeerd

  > Implementatie van psychosociale screeningslijst

  voor alle patinten met coronairlijden

  > Standaard afnemen van posterior ECGafleidingen

  V7 t/m V9 bij vermoeden posterior infarct

  3

  4

  REGIO 4: RAV IJSSELLAND> Gezamenlijke regionale registratie ACS, te beginnen in Deventer, later Apeldoorn etc. > Via de NCDRACS minimale dataset. Regionale registratie opgestart: pilot succesvol afgerond in

  Zwolle; Deventer nu vrijwel aangesloten> Prehospitale triage pijn op de borstpatinten met hulp van HEARTscore. Deelname van

  drie ambulancediensten aan het project (950 patinten ingesloten)> Langetermijn followup van ACSpatinten in selected centra met data over deelname

  hartrevalidatie, medicatiegebruik, terugval etc. Project is gestart in de regio en in samenwerking met het AMC (promotietraject)

  REGIO 7: GELDERLAND MIDDEN> Verbeterd registratiesysteem sinds 1 januari 2014 > Sinds januari 2014 datainvoercontrole > Optimaliseren tijdsintervallen ligt nu m.n. bij de patint > Wel overleg tussen ambulancedienst en ziekenhuis maar nog geen

  koppeling databases > Systematisch overleg met intensivisten > Gezamenlijke followupstudie met artsassistent > Postinfarctpoli wordt opgezet en is per 1 januari 2015 operationeel

  patinten worden binnen 1 2 weken na ontslag gezien, door hartrevalidatieverpleegkundigen uitgevoerd, honderd procent van de patinten komt in het revalidatietraject dat modulair is opgebouwd)

  REGIO 24: ZUID-LIMBURG> Regionaal protocol ACS STEMI> Regionaal protocol ACSNSTEMI is herschreven en wordt uniform toegepast> Regionaal overleg met alle ketenpartners ACS (vier keer per jaar) om incidenten te bespreken> Hartrevalidatiespeerpunt is honderd procent aanmelding vanuit afdeling bij ontslag: - Atrium Heerlen: stijging 15 procent - Revalidatieverpleegkundigen: stijging 50 procent - Project Mijnzorg, 1.5 lijnszorg: terugverwijsafspraken - Implementatie Corpuls-systeem voor verzenden ECGs

  LandelijkeConnect-middag

  De eerste landelijke ConnectACSmiddag voor alle deelnemende regios heeft in januari 2014 in Utrecht plaatsgevonden. Doel was het delen van kennis en ervaring. De regios lieten in presentaties zien wat hun speerpunten zijn, welke resultaten behaald zijn en welke activiteiten de samenwerkende partijen nog gaan oppakken. Er kwam een levendige discussie op gang, ervaringen werden uitgewisseld en vooral de open sfeer en goede samenwerking met de regionale ketenpartners werden veel genoemd.

  Op 19 november 2014 is er weer zon bijeenkomst. Dan zullen ook de regios die in 2014 gestart zijn vertegenwoordigd zijn.

  REGIO 14+25: GOOI- EN VECHTSTREEK EN FLEVOLAND> Postinfarctpoli is geopend, op twee locaties zijn drie

  verpleegkundigen aangesteld > In de twee regios zijn met kaderartsen transmurale

  afspraken gemaakt > Registratie FMC tot balloontijden (snapshots) en bij de

  laatste snapshot honderd procent binnen de tijd > Lean radialis loopt, bij meerderheid van patinten

  wordt een slender sheath gebruikt

  1

  REGIO 6: NOORD- EN OOST-GELDERLAND> PostACSpoli opgezet: gecombineerd traject met afspraak op de

  postACSpoli vlak na ontslag/ gecombineerd traject met de hartrevalidatie/ registratie van patinten van postACS poli inclusief plaats waar de interventie heeft plaatsgevonden etc. Patinttevredenheid over de postACSpoli blijkt groot

  > Mogelijkheid om vanuit het ziekenhuis en webbased vanuit elders het ECG van een patint in de ambulance te beoordelen

  > Patinteninformatiemappen voor ACS, angina pectoris en post interventie zijn ontwikkeld. Idee om de informatie ook via internet beschikbaar te maken. Er komt een patintenen qute vlak na ontslag om te kijken welke vragen er (nog) leven

  > Najaar 2014: reanimatielessen aan bovenbouwleerlingen en gezamenlijke ECGnascholing voor huisartsen en ambulancepersoneel

  7

  14

  17

  REGIO 9: UTRECHT> Regionaal ACSoverleg is opgezet tussen deelnemende ziekenhuizen en

  ambulancedienst en kaderhuisarts> Er is een regionaal protocol gekomen voor opvang patinten met ACS STEMI en NSTEMI. > Gedurende 1 jaar worden data van alle STEMIpatinten bijgehouden op mortaliteit

  (najaar 2014 alle data) > Contact met huisartsen voor doorlichten van ketenzorg en nazorg> Met regionale ambulancedienst worden afspraken gemaakt om patintengegevens

  terug te koppelen ter optimalisatie van zorg en keten ACSpatinten (bijvoorbeeld een vast emailadres bij RAVU, veilig/versleuteld versturen van gegevens)

  > Afspraken voor tijdspad bijhouden time from callhospitalballoon > Specifiek aandacht voor afname bloedingscomplicaties, o.a. - A. radialis procedure waar mogelijk in plaats van femoralis - Crusade risicoscore bij opname - Onderzoek gestart naar beste bloedverdunner voor ouderen

  (POP-AGE onderzoek): ticagrelor vs clopidogrel bij NSTEMI

  18

 • 18 19

  REGIO ZUID-LIMBURG

  ANDRE

  A BECKE

  RS

  ij verontschuldigt zich voor het houten gordijn in de spreekkamer. Voor het raam is een grote plaat multiplex gespijkerd. Door het andere raam zijn de bouwactiviteiten zichtbaar: op enkele tientallen meters van het bestaande Atrium Medisch Centrum Heerlen

  verrijst een vierkant, vijflaags gebouw voor de spoedeisende hulp en de hightech hotfloor. Zomer 2015 wordt het in gebruik genomen, zo is de planning.

  Ze zitten al jaren in de verbouwingen, vertelt Otto Reuchlin, een van de vijftien cardiologen in Atrium Heerlen, laconiek. De bestaande toren van vijftien verdiepingen is in gedeelten gerenoveerd. Wat cardio betreft zijn de CCU, de verpleegafdeling en de twee geheel vernieuwde katherisatiekamers klaar. Nu wordt de poli onder handen genomen. De route daarheen voert langs het fraaie atrium. Reuchlin: Een jonge verpleegkundige vroeg me onlangs of atriumfibrilleren naar ons ziekenhuis was genoemd...

  Symbolische weerspiegelingDe bouwactiviteiten lijken een symbolische weerspiegeling van de zorg in zuidelijk Limburg: ook die wordt organisatorisch en inhoudelijk vernieuwd en herbouwd. Als cardiologen

  En protocol met drie ziekenhuislogos

  ATRIUM MC, ORBIS MC EN MAASTRICHT UMC+ SPREKEN EENSLUIDENDE ZORG VOOR STEMI- EN NON-STEMI-PATINTEN AF

  DOOR MARJOLEIN VOORBERG

  Het zijn interessante tijden in Zuid-

  Limburg, vindt Otto Reuchlin. Hij ziet allerlei

  ontwikkelingen samenkomen: een fusie

  tussen de ziekenhuizen Atrium MC en Orbis

  MC, de VWS-proeftuin Mijn Zorg, een nieuw

  anderhalvelijns zorgconcept van regionale

  huisartsen en medisch specialisten, n

  NVVC Connect. Het leidt allemaal tot betere

  samenwerking, een sterkere keten en het

  beste voor de patint: de juiste zorg op de

  juiste plaats.

  van Atrium MC, Maastricht UMC+ en Orbis Medisch Centrum in SittardGeleen streven we er binnen Connect naar ieder infarct op dezelfde manier te behandelen. Zowel voor de patinten met een STEMI als die met een nonSTEMI ACS hebben we n protocol gemaakt, met de logos van de drie ziekenhuizen eronder (zie voor het non-STEMI-protocol blz. 20, red.) Dat we dit relatief snel voor elkaar hadden, komt mede door het Netwerk Acute Zorg Limburg (www.nazl.nl) waarin we als cardiologen van de drie ziekenhuizen ook vertegenwoordigd zijn.

  Landelijk en regionaalHet mooie van Connect is de combinatie van landelijk en regionaal, vindt Reuchlin. Het is prettig dat we niet allemaal ons eigen wiel hoeven uit te vinden. Neem nu zon protocollenkaartje dat je in je zak kunt meenemen, zoiets heeft Venlo ook. De protocollen zijn wel op de regios toegeschreven, maar de medicatie van de Limburgse patint hoort niet te verschillen van die van de Groningse. Connect brengt ziekenhuizen bij elkaar en dat heeft bij ons tot een mooi samenwerkingsverband geleid en dat wordt in de toekomst vast nog verder gentensiveerd. Het contact tussen de cardiologen in het kader van Connect n het Netwerk Acute Zorg heeft namelijk nog een tweede, onverwacht effect gehad. Reuchlin: Er is een ziekenhuisbrede fusie op komst tussen Atrium MC en Orbis MC. Met het oog daarop werkten een aantal maatschappen al onderling samen, maar dat gold niet voor de cardiologie. Inmiddels is dat wel het geval. Zo voert een van de cardiologen uit Sittard waar niet wordt gedotterd nu PCIs in Atrium MC uit, en doet een ander bij ons een polispreekuur ritmeproblemen. En collegas uit Maastricht kunnen via een videoverbinding met ons meekijken als dat nodig is.

  Rode vlek op de kaartReuchlin verwacht dat de cardiologen van de drie ziekenhuizen op den duur n maatschap zullen vormen. Of dat in dienstverband of vrije vestiging zal zijn, maakt hem niet uit. Ik weet niet wat het beste is. Het gaat erom dat er een rele vergoeding voor werkzaamheden plaatsvindt. Nu hebben wij hier wel de luxe dat we ver boven de aantallen zitten. ZuidLimburg is zon grote regio adherentie 600.000 dat we bijvoorbeeld de vereiste dotteraantallen met gemak halen. Dit gebied vormt een rode vlek op de kaart voor hart en vaatziekten, net als voor longen. In Maastricht doen ze cardiogenetisch onderzoek om uit te zoeken hoe dat komt. Dicht bij huis behandelenAtrium MC heeft locaties in Brunssum, Heerlen en Kerkrade. We proberen zo veel mogelijk mensen dicht bij huis te behandelen. In de ambulance wordt de keuze als regel bepaald op grond van de postcode. Als je de hele infarctzorg protocolleert, en je werkt ook nog eens met dezelfde mensen, dan maakt het niet uit op welke locatie de patint behandeld wordt. Ons interventieteam bestaat uit cardiologen uit: Heerlen, Maastricht en Sittard. Acht in totaal, voor heel ZuidLimburg, onder leiding van Jan Hoorntje, die dit voorjaar benoemd is tot bijzonder hoogleraar interventiecardiologie in Maastricht. Als Atrium Heerlen zijn we in september 2011 begonnen met dotteren, toen nog onder de uit Nieuwegein afkomstige Sjef Ernst, vervolgens onder Hoorntje. Voordien werden alle patinten met een myocardinfarct naar Maastricht gebracht.

  Geen wet, wel een intentie Om de zorgketen voor patinten met klachten van pijn op de

  H

  borst sluitend te maken, zijn er niet alleen door de cardiologen onderling, maar ook met de ambulancedienst en de huisartsen afspraken gemaakt. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dit al in gang was gezet vr Connect, zegt Reuchlin. We waren al met de huisartsen in gesprek in het kader van Mijn zorg, een initiatief voor anderhalvelijns zorg dat inmiddels tot een van de proeftuinen van VWS is uitgeroepen. Het gaat om het verplaatsen van zorg naar de eerste lijn, waarbij wij als cardiologen in consult kunnen worden geroepen. Tevens hebben we als maatschap cardiologie van Atrium MC concrete afspraken gemaakt met de huisartsen van Oostelijk ZuidLimburg om de patint op de juiste plaats te behandelen. Daartoe hebben we op 24 april 2014 een terugverwijsovereenkomst getekend. Dat is geen wet, wel een intentie, een handvat. Zo zijn we overeengekomen dat stabiele patinten terug kunnen naar de huisarts. Maar ik kan soms reden hebben om die specifieke patint zelf onder controle te houden. Bijvoorbeeld omdat hij een pacemaker heeft die eenmaal per jaar moet worden nagelopen, of omdat hij erg angstig is. Individualiseren is het kernwoord.

  Open voor transparantieReuchlin gelooft ook in het project doelmatig voorschrijven waar de cardiologen aan deelnemen. Bij ons zijn veel medicamenten weliswaar al uit patent, maar ik ben ervan overtuigd dat er veel winst te halen is uit een doelmatiger voorschrijfbeleid. We staan open voor transparantie: laat het maar zien als we een bepaald medicijn te veel voorschrijven.Om dezelfde reden erkent hij het belang van goede registratie. Het is zo belangrijk dat je als dokter aan de hand van complicatieregistratie jezelf kunt verbeteren. Als ik verhoudingsgewijs meer liesbloedingen heb, dan moet ik misschien beter aanprikken. We registreren nu nog veel dubbel verschrikkelijk! Ik zou bijvoorbeeld graag in ons systeem rechtstreeks de getallen ontvangen vanuit de ambulance. Die werkt al erg geprotocolleerd en registreert tot op de minuut wanneer een patint op de hartafdeling komt. Ook de verpleegkundigen van de SEH en de Eerste Hart Hulp registreren de tijden bij binnenkomst. De grootste uitdaging voor ons is de ICT. De registratie van de NCDR is wel eenduidig, maar ieder ziekenhuis heeft zijn eigen systeem. Niettemin ben ik heel blij met de NCDR, omdat al eenduidig is vastgelegd wat we moeten registreren. Dat vergemakkelijkt de communicatie met de ICTafdeling bij het opzetten van een nieuw systeem. <

  Connect brengt

  ziekenhuizen bij elkaar

  en dat heeft bij ons tot

  een mooi samen-

  werkingsverband

  geleid

 • 18 19

  REGIO ZUID-LIMBURG

  ANDRE

  A BECKE

  RS

  ij verontschuldigt zich voor het houten gordijn in de spreekkamer. Voor het raam is een grote plaat multiplex gespijkerd. Door het andere raam zijn de bouwactiviteiten zichtbaar: op enkele tientallen meters van het bestaande Atrium Medisch Centrum Heerlen

  verrijst een vierkant, vijflaags gebouw voor de spoedeisende hulp en de hightech hotfloor. Zomer 2015 wordt het in gebruik genomen, zo is de planning.

  Ze zitten al jaren in de verbouwingen, vertelt Otto Reuchlin, een van de vijftien cardiologen in Atrium Heerlen, laconiek. De bestaande toren van vijftien verdiepingen is in gedeelten gerenoveerd. Wat cardio betreft zijn de CCU, de verpleegafdeling en de twee geheel vernieuwde katherisatiekamers klaar. Nu wordt de poli onder handen genomen. De route daarheen voert langs het fraaie atrium. Reuchlin: Een jonge verpleegkundige vroeg me onlangs of atriumfibrilleren naar ons ziekenhuis was genoemd...

  Symbolische weerspiegelingDe bouwactiviteiten lijken een symbolische weerspiegeling van de zorg in zuidelijk Limburg: ook die wordt organisatorisch en inhoudelijk vernieuwd en herbouwd. Als cardiologen

  En protocol met drie ziekenhuislogos

  ATRIUM MC, ORBIS MC EN MAASTRICHT UMC+ SPREKEN EENSLUIDENDE ZORG VOOR STEMI- EN NON-STEMI-PATINTEN AF

  DOOR MARJOLEIN VOORBERG

  Het zijn interessante tijden in Zuid-

  Limburg, vindt Otto Reuchlin. Hij ziet allerlei

  ontwikkelingen samenkomen: een fusie

  tussen de ziekenhuizen Atrium MC en Orbis

  MC, de VWS-proeftuin Mijn Zorg, een nieuw

  anderhalvelijns zorgconcept van regionale

  huisartsen en medisch specialisten, n

  NVVC Connect. Het leidt allemaal tot betere

  samenwerking, een sterkere keten en het

  beste voor de patint: de juiste zorg op de

  juiste plaats.

  van Atrium MC, Maastricht UMC+ en Orbis Medisch Centrum in SittardGeleen streven we er binnen Connect naar ieder infarct op dezelfde manier te behandelen. Zowel voor de patinten met een STEMI als die met een nonSTEMI ACS hebben we n protocol gemaakt, met de logos van de drie ziekenhuizen eronder (zie voor het non-STEMI-protocol blz. 20, red.) Dat we dit relatief snel voor elkaar hadden, komt mede door het Netwerk Acute Zorg Limburg (www.nazl.nl) waarin we als cardiologen van de drie ziekenhuizen ook vertegenwoordigd zijn.

  Landelijk en regionaalHet mooie van Connect is de combinatie van landelijk en regionaal, vindt Reuchlin. Het is prettig dat we niet allemaal ons eigen wiel hoeven uit te vinden. Neem nu zon protocollenkaartje dat je in je zak kunt meenemen, zoiets heeft Venlo ook. De protocollen zijn wel op de regios toegeschreven, maar de medicatie van de Limburgse patint hoort niet te verschillen van die van de Groningse. Connect brengt ziekenhuizen bij elkaar en dat heeft bij ons tot een mooi samenwerkingsverband geleid en dat wordt in de toekomst vast nog verder gentensiveerd. Het contact tussen de cardiologen in het kader van Connect n het Netwerk Acute Zorg heeft namelijk nog een tweede, onverwacht effect gehad. Reuchlin: Er is een ziekenhuisbrede fusie op komst tussen Atrium MC en Orbis MC. Met het oog daarop werkten een aantal maatschappen al onderling samen, maar dat gold niet voor de cardiologie. Inmiddels is dat wel het geval. Zo voert een van de cardiologen uit Sittard waar niet wordt gedotterd nu PCIs in Atrium MC uit, en doet een ander bij ons een polispreekuur ritmeproblemen. En collegas uit Maastricht kunnen via een videoverbinding met ons meekijken als dat nodig is.

  Rode vlek op de kaartReuchlin verwacht dat de cardiologen van de drie ziekenhuizen op den duur n maatschap zullen vormen. Of dat in dienstverband of vrije vestiging zal zijn, maakt hem niet uit. Ik weet niet wat het beste is. Het gaat erom dat er een rele vergoeding voor werkzaamheden plaatsvindt. Nu hebben wij hier wel de luxe dat we ver boven de aantallen zitten. ZuidLimburg is zon grote regio adherentie 600.000 dat we bijvoorbeeld de vereiste dotteraantallen met gemak halen. Dit gebied vormt een rode vlek op de kaart voor hart en vaatziekten, net als voor longen. In Maastricht doen ze cardiogenetisch onderzoek om uit te zoeken hoe dat komt. Dicht bij huis behandelenAtrium MC heeft locaties in Brunssum, Heerlen en Kerkrade. We proberen zo veel mogelijk mensen dicht bij huis te behandelen. In de ambulance wordt de keuze als regel bepaald op grond van de postcode. Als je de hele infarctzorg protocolleert, en je werkt ook nog eens met dezelfde mensen, dan maakt het niet uit op welke locatie de patint behandeld wordt. Ons interventieteam bestaat uit cardiologen uit: Heerlen, Maastricht en Sittard. Acht in totaal, voor heel ZuidLimburg, onder leiding van Jan Hoorntje, die dit voorjaar benoemd is tot bijzonder hoogleraar interventiecardiologie in Maastricht. Als Atrium Heerlen zijn we in september 2011 begonnen met dotteren, toen nog onder de uit Nieuwegein afkomstige Sjef Ernst, vervolgens onder Hoorntje. Voordien werden alle patinten met een myocardinfarct naar Maastricht gebracht.

  Geen wet, wel een intentie Om de zorgketen voor patinten met klachten van pijn op de

  H

  borst sluitend te maken, zijn er niet alleen door de cardiologen onderling, maar ook met de ambulancedienst en de huisartsen afspraken gemaakt. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dit al in gang was gezet vr Connect, zegt Reuchlin. We waren al met de huisartsen in gesprek in het kader van Mijn zorg, een initiatief voor anderhalvelijns zorg dat inmiddels tot een van de proeftuinen van VWS is uitgeroepen. Het gaat om het verplaatsen van zorg naar de eerste lijn, waarbij wij als cardiologen in consult kunnen worden geroepen. Tevens hebben we als maatschap cardiologie van Atrium MC concrete afspraken gemaakt met de huisartsen van Oostelijk ZuidLimburg om de patint op de juiste plaats te behandelen. Daartoe hebben we op 24 april 2014 een terugverwijsovereenkomst getekend. Dat is geen wet, wel een intentie, een handvat. Zo zijn we overeengekomen dat stabiele patinten terug kunnen naar de huisarts. Maar ik kan soms reden hebben om die specifieke patint zelf onder controle te houden. Bijvoorbeeld omdat hij een pacemaker heeft die eenmaal per jaar moet worden nagelopen, of omdat hij erg angstig is. Individualiseren is het kernwoord.

  Open voor transparantieReuchlin gelooft ook in het project doelmatig voorschrijven waar de cardiologen aan deelnemen. Bij ons zijn veel medicamenten weliswaar al uit patent, maar ik ben ervan overtuigd dat er veel winst te halen is uit een doelmatiger voorschrijfbeleid. We staan open voor transparantie: laat het maar zien als we een bepaald medicijn te veel voorschrijven.Om dezelfde reden erkent hij het belang van goede registratie. Het is zo belangrijk dat je als dokter aan de hand van complicatieregistratie jezelf kunt verbeteren. Als ik verhoudingsgewijs meer liesbloedingen heb, dan moet ik misschien beter aanprikken. We registreren nu nog veel dubbel verschrikkelijk! Ik zou bijvoorbeeld graag in ons systeem rechtstreeks de getallen ontvangen vanuit de ambulance. Die werkt al erg geprotocolleerd en registreert tot op de minuut wanneer een patint op de hartafdeling komt. Ook de verpleegkundigen van de SEH en de Eerste Hart Hulp registreren de tijden bij binnenkomst. De grootste uitdaging voor ons is de ICT. De registratie van de NCDR is wel eenduidig, maar ieder ziekenhuis heeft zijn eigen systeem. Niettemin ben ik heel blij met de NCDR, omdat al eenduidig is vastgelegd wat we moeten registreren. Dat vergemakkelijkt de communicatie met de ICTafdeling bij het opzetten van een nieuw systeem. <

  Connect brengt

  ziekenhuizen bij elkaar

  en dat heeft bij ons tot

  een mooi samen-

  werkingsverband

  geleid

 • 20 21

  et moet ongeveer in het jaar 1970 zijn geweest: een opdracht op de lagere school om een werkstuk te maken. En welk onder

  werp kon ik anders kiezen dan het hart? Vaag wist ik toen al dat ik ooit cardioloog wilde worden, al had ik natuurlijk geen idee wat dat inhield. De fascinatie voor de werking van het hart bleef op de middelbare school bestaan, en inderdaad liep de lijn toen verder via de studie geneeskunde en via een promotieonderzoek op het gebied van de basale fysiologie van het hart naar de opleiding tot cardioloog.

  Het was bij de eerste schreden in de kliniek als coassistent, later als aios dat bij mij het besef begon te dagen dat het zijn van dokter meer is (of misschien zelfs heel iets anders is) dan het precies begrijpen van de werking van het hart, de interactie tussen actine en myosine, de calciumhuishouding van de myocyt, de pathofysiologie daarvan, en hoe bijvoorbeeld medicatie dit alles kan benvloeden. Ik hoef het u niet uit te leggen: het gesprek in de spreekkamer leunt meer op het krijgen van begrip voor elkaar (snap ik wat de patint bedoelt met zijn klacht, heb ik wel in de gaten wat hij/zij precies verwacht, wordt mijn uitleg begrepen, klikt het onderling), terwijl het opzetten van een diagnostisch en therapeutisch plan vraagt om integratie van cardiologische kennis met onder andere de wensen en de lichamelijke en psychische draagkracht van de patint.

  Dokter zijn is mr dan de werking van het hart begrijpen

  in de spreekkamer, heeft geleid tot bestuurlijke activiteiten in de hoop voor studenten, onderzoekers, en dokters zowel in opleiding als nadien een omgeving te creren waarin zij kwalitatief optimaal kunnen functioneren, in de verwachting dat zij dat vervolgens als vanzelfsprekend dan ook doen. 140

  CABGDAPT bij voorkeur 57dagen vooraf stoppen

  Overweeg: postCABG doorbehandelen met Ticagrelor 90 mg

  2 dd, tenzij VitKant. (4), (6)

  Clopidogrel 75 mg 1dd 1 jaar (7)

  PCI

  DM, ASTMA,COPD

  Herladen Prasugrel 60 mgStop Clopidogrel

  Prasugrel 10 mg 1dd 1 jaar(5mg 1dd indien G75 jr)

  (2),(3),(4),(5)

  Herladen Ticagrelor 180 mgStop Clopidogrel

  Ticagrelor 90 mg 2 dd 1 jaar (4)

  TIA/CVA,VITK-ANT,NOAC

  Nee

  Ja

  Ja

  Indien invasief beleid

  COLUMN

  CAG

 • 20 21

  et moet ongeveer in het jaar 1970 zijn geweest: een opdracht op de lagere school om een werkstuk te maken. En welk onder

  werp kon ik anders kiezen dan het hart? Vaag wist ik toen al dat ik ooit cardioloog wilde worden, al had ik natuurlijk geen idee wat dat inhield. De fascinatie voor de werking van het hart bleef op de middelbare school bestaan, en inderdaad liep de lijn toen verder via de studie geneeskunde en via een promotieonderzoek op het gebied van de basale fysiologie van het hart naar de opleiding tot cardioloog.

  Het was bij de eerste schreden in de kliniek als coassistent, later als aios dat bij mij het besef begon te dagen dat het zijn van dokter meer is (of misschien zelfs heel iets anders is) dan het precies begrijpen van de werking van het hart, de interactie tussen actine en myosine, de calciumhuishouding van de myocyt, de pathofysiologie daarvan, en hoe bijvoorbeeld medicatie dit alles kan benvloeden. Ik hoef het u niet uit te leggen: het gesprek in de spreekkamer leunt meer op het krijgen van begrip voor elkaar (snap ik wat de patint bedoelt met zijn klacht, heb ik wel in de gaten wat hij/zij precies verwacht, wordt mijn uitleg begrepen, klikt het onderling), terwijl het opzetten van een diagnostisch en therapeutisch plan vraagt om integratie van cardiologische kennis met onder andere de wensen en de lichamelijke en psychische draagkracht van de patint.

  Dokter zijn is mr dan de werking van het hart begrijpen

  in de spreekkamer, heeft geleid tot bestuurlijke activiteiten in de hoop voor studenten, onderzoekers, en dokters zowel in opleiding als nadien een omgeving te creren waarin zij kwalitatief optimaal kunnen functioneren, in de verwachting dat zij dat vervolgens als vanzelfsprekend dan ook doen. 140

  CABGDAPT bij voorkeur 57dagen vooraf stoppen

  Overweeg: postCABG doorbehandelen met Ticagrelor 90 mg

  2 dd, tenzij VitKant. (4), (6)

  Clopidogrel 75 mg 1dd 1 jaar (7)

  PCI

  DM, ASTMA,COPD

  Herladen Prasugrel 60 mgStop Clopidogrel

  Prasugrel 10 mg 1dd 1 jaar(5mg 1dd indien G75 jr)

  (2),(3),(4),(5)

  Herladen Ticagrelor 180 mgStop Clopidogrel

  Ticagrelor 90 mg 2 dd 1 jaar (4)

  TIA/CVA,VITK-ANT,NOAC

  Nee

  Ja

  Ja

  Indien invasief beleid

  COLUMN

  CAG

 • 23

  Ik hoop wat onzekerheid weg

  te nemen en zo ook eventuele

  heropnames te voorkomen

  22

  ERIK KOTTIER

  ommige patinten blijven haar dokter noemen, ook als ze heeft uitgelegd wie ze is en wat ze doet. Anderen denken dat ze leert voor cardioloog. Maar Marjolein den BestenPunt is verpleegkundig specialist in de Apeldoornse locatie van Gelre Ziekenhuizen.

  Sinds 2012 runt zij de ACSof postinfarctpoli, waarbij ACS staat voor acuut coronair syndroom. Ik draag een witte jas, dat is in ons ziekenhuis de regel vanwege de hygine en de herkenbaarheid. Misschien dat het daardoor komt. Ik vertel altijd direct wie ik ben en wat ik doe, maar als patinten toch vasthouden aan dokter, dan laat ik dat maar zo. Anders onthouden ze uiteindelijk misschien vooral dt, en niet de informatie waar het echt om gaat.

  De ACSpoli is begin 2012 opgezet voor patinten die een interventie hebben ondergaan, dat wil zeggen gedotterd zijn of een hartklep of bypassoperatie hebben ondergaan. Maximaal twee tot drie weken na thuiskomst komen ze voor een eerste controle naar het spreekuur. Die afspraak hebben ze bij hun ontslag al meegekregen. Voor deze controle wordt tevens bloed geprikt. De eerste keer dat de patint weer een cardioloog ziet, is ongeveer zes weken na ontslag. Vindt de verpleegkundig specialist op grond van haar controle echter dat dit te lang duurt, dan regelt ze een eerdere afspraak.

  Ze begint altijd met vertellen dat ze dezelfde controle verricht als de cardioloog, met veel ruimte voor vragen. Den Besten: Ik neem de patint en zijn of haar partner mee in het hele verhaal. We halen terug wat er allemaal is gebeurd. Mensen zitten daar vaak vol van. Daar haak ik dan op in. Hoe is het infarct ontstaan? Hoe zit het met medicijnen? Welke factoren kun je zelf benvloeden? Ik heb gemiddeld drie kwartier voor een patint. De een heeft dat nodig, de ander kan met minder tijd toe.

  Ruim de tijd voor het verhaal van de patint

  VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST RUNT ACS-POLI VOOR PATINTEN DIE NET ZIJN GEDOTTERD OF GEOPEREERDDOOR MARJOLEIN VOORBERG

  Patinten van Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn zijn zeer tevreden over de ACS-poli die daar

  begin 2012 is gestart. Twee tot drie weken na ontslag komen ze voor een eerste controle bij

  de verpleegkundig specialist, die ruim de tijd voor hen neemt. Ze spreken van een meer-

  waarde in het traject.

  Zelfstandige bevoegdheidDen Besten weet dat er wel meer ziekenhuizen met post infarctpolis zijn, maar in die van Gelre ziet ze beslist een meerwaarde. De winst van onze poli is dat ik als verpleegkundig specialist ook medische aspecten meeneem. Zo kan ik bijvoorbeeld bij twijfel een thoraxfoto laten maken. Heb ik een nietpluisgevoel, dan regel ik een echo. Dat kan ik doen dankzij mijn zelfstandige bevoegdheid. Het verschil met een verpleegkundige is dat ik bijvoorbeeld direct de diuretica kan stoppen als ik dat nodig vind.

  Veel voldoeningDie combinatie van het medisch en het verpleegkundig domein maakt het werk voor haar zo aantrekkelijk, vertelt ze. Ze begon haar loopbaan als verpleegkundige in Isala Zwolle, met name op de afdeling neurologie. In 2006 maakte ze de overstap naar Gelre om de patinten met hartfalen onder haar hoede te nemen. Ze volgde de opleiding tot verpleegkundig specialist en ging aan de slag op de afdeling. Nu is ze dus weer terug op de poli. Dit werk geeft me veel voldoening. Ik heb de tijd en de mogelijkheden om mensen uitleg te geven en te begeleiden.

  HartrevalidatieVindt ze het niet jammer dat ze patinten in principe maar n keer ziet? Enerzijds wel, want als hartfalenverpleegkundige was ik gewend een band met hen op te bouwen. Hier op de ACSpoli doe ik een uitgebreid adviesgesprek en is een vervolg eigenlijk niet nodig. Ik check of de hartrevalidatie is opgestart. Meestal is de patint al in de klinische fase aangemeld. Hij behoort dan binnen een week na ontslag te worden gebeld voor een afspraak voor de intake. Mocht dat eventueel toch niet gebeurd zijn, dan regel ik dit alsnog. Wat ik ook belangrijk vind, is dat de medicatie goed in het systeem staat. Heeft iemand zijn medicijnen niet meegebracht, dan check ik ze bij de apotheek.

  S

  DE POST-INFARCTPOLI

 • 23

  Ik hoop wat onzekerheid weg

  te nemen en zo ook eventuele

  heropnames te voorkomen

  22

  ERIK KOTTIER

  ommige patinten blijven haar dokter noemen, ook als ze heeft uitgelegd wie ze is en wat ze doet. Anderen denken dat ze leert voor cardioloog. Maar Marjolein den BestenPunt is verpleegkundig specialist in de Apeldoornse locatie van Gelre Ziekenhuizen.

  Sinds 2012 runt zij de ACSof postinfarctpoli, waarbij ACS staat voor acuut coronair syndroom. Ik draag een witte jas, dat is in ons ziekenhuis de regel vanwege de hygine en de herkenbaarheid. Misschien dat het daardoor komt. Ik vertel altijd direct wie ik ben en wat ik doe, maar als patinten toch vasthouden aan dokter, dan laat ik dat maar zo. Anders onthouden ze uiteindelijk misschien vooral dt, en niet de informatie waar het echt om gaat.

  De ACSpoli is begin 2012 opgezet voor patinten die een interventie hebben ondergaan, dat wil zeggen gedotterd zijn of een hartklep of bypassoperatie hebben ondergaan. Maximaal twee tot drie weken na thuiskomst komen ze voor een eerste controle naar het spreekuur. Die afspraak hebben ze bij hun ontslag al meegekregen. Voor deze controle wordt tevens bloed geprikt. De eerste keer dat de patint weer een cardioloog ziet, is ongeveer zes weken na ontslag. Vindt de verpleegkundig specialist op grond van haar controle echter dat dit te lang duurt, dan regelt ze een eerdere afspraak.

  Ze begint altijd met vertellen dat ze dezelfde controle verricht als de cardioloog, met veel ruimte voor vragen. Den Besten: Ik neem de patint en zijn of haar partner mee in het hele verhaal. We halen terug wat er allemaal is gebeurd. Mensen zitten daar vaak vol van. Daar haak ik dan op in. Hoe is het infarct ontstaan? Hoe zit het met medicijnen? Welke factoren kun je zelf benvloeden? Ik heb gemiddeld drie kwartier voor een patint. De een heeft dat nodig, de ander kan met minder tijd toe.

  Ruim de tijd voor het verhaal van de patint

  VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST RUNT ACS-POLI VOOR PATINTEN DIE NET ZIJN GEDOTTERD OF GEOPEREERDDOOR MARJOLEIN VOORBERG

  Patinten van Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn zijn zeer tevreden over de ACS-poli die daar

  begin 2012 is gestart. Twee tot drie weken na ontslag komen ze voor een eerste controle bij

  de verpleegkundig specialist, die ruim de tijd voor hen neemt. Ze spreken van een meer-

  waarde in het traject.

  Zelfstandige bevoegdheidDen Besten weet dat er wel meer ziekenhuizen met post infarctpolis zijn, maar in die van Gelre ziet ze beslist een meerwaarde. De winst van onze poli is dat ik als verpleegkundig specialist ook medische aspecten meeneem. Zo kan ik bijvoorbeeld bij twijfel een thoraxfoto laten maken. Heb ik een nietpluisgevoel, dan regel ik een echo. Dat kan ik doen dankzij mijn zelfstandige bevoegdheid. Het verschil met een verpleegkundige is dat ik bijvoorbeeld direct de diuretica kan stoppen als ik dat nodig vind.

  Veel voldoeningDie combinatie van het medisch en het verpleegkundig domein maakt het werk voor haar zo aantrekkelijk, vertelt ze. Ze begon haar loopbaan als verpleegkundige in Isala Zwolle, met name op de afdeling neurologie. In 2006 maakte ze de overstap naar Gelre om de patinten met hartfalen onder haar hoede te nemen. Ze volgde de opleiding tot verpleegkundig specialist en ging aan de slag op de afdeling. Nu is ze dus weer terug op de poli. Dit werk geeft me veel voldoening. Ik heb de tijd en de mogelijkheden om mensen uitleg te geven en te begeleiden.

  HartrevalidatieVindt ze het niet jammer dat ze patinten in principe maar n keer ziet? Enerzijds wel, want als hartfalenverpleegkundige was ik gewend een band met hen op te bouwen. Hier op de ACSpoli doe ik een uitgebreid adviesgesprek en is een vervolg eigenlijk niet nodig. Ik check of de hartrevalidatie is opgestart. Meestal is de patint al in de klinische fase aangemeld. Hij behoort dan binnen een week na ontslag te worden gebeld voor een afspraak voor de intake. Mocht dat eventueel toch niet gebeurd zijn, dan regel ik dit alsnog. Wat ik ook belangrijk vind, is dat de medicatie goed in het systeem staat. Heeft iemand zijn medicijnen niet meegebracht, dan check ik ze bij de apotheek.

  S

  DE POST-INFARCTPOLI

 • RESULTATEN

  inmiddels in onze regio ingevoerd dat de ambulanceverpleegkundigen direct het ECG kunnen doorsturen naar de Eerste Hart Hulp, zodat wij dat kunnen beoordelen terwijl de patint onderweg is. Ook is er ECGnascholing georganiseerd voor ambulanceverpleeg kun digen en huisartsen. Een van onze cardiologen heeft reanimatieles aan leerlingen van de bovenbouw van een middelbare school in Apeldoorn gegeven. Ook wordt momenteel de laatste hand gelegd aan het verbeteren van de informatie voorziening voor ACSpatinten tijdens de opname.

  Aardig mailcontactZelf is ze na haar presentatie op de kickoffmeeting van Connect benaderd door een ander ziekenhuis. Ze vroegen of hun verpleeg kundigen contact met me mochten opnemen, en dat hebben ze gedaan. Ze hebben informatie over de poli op gevraagd en we hebben aardig mailcontact gehad. Ik weet nog niet wat ze precies gaan doen. Mochten ze inderdaad een ACSpoli opzetten, dan zal die toch verschillen van de onze. Zij zijn CCUverpleegkundigen, en geen verpleegkundig specialist.

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  Regio 6: Noord- en Oost-GelderlandRijnstate Ziekenhuis ArnhemGelre Ziekenhuizen Apeldoorn en Zutphen

  >

  >

  Regio 23: Limburg-NoordViecuri Medisch Centrum VenloLaurentius Ziekenhuis Roermond

  >

  >

  Regio 20: Brabant Midden-WestTweeSteden Ziekenhuis TilburgSt. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg

  >

  >

  Contactgegevens NVVC Connect

  NVVC Postbus 19192 3501 DD UtrechtT (030) 2345000F (030) 2345002E [email protected] www.nvvcconnect.nl

  NVVC Connect heeft een eigen website: www.nvvcconnect.nl

  Op de site is alle informatie te vinden met betrekking tot NVVC Connect. Natuurlijk het laatste nieuws, maar ook informatie over kickoffs en de meest actuele kaart met alle deelnemende regios.

  Meer weten?

  NVVC ConnectNVVC Connect wordt regionaal uitgevoerd door cardiologen, huisartsen, ambulancediensten en andere zorgprofessionals. Er is een regionaal projectleider (cardioloog) en een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers uit de keten. De landelijke projectgroep zorgt voor ondersteuning van de deelnemende regios. Vragen? Neem dan contact op met projectcordinator mevrouw drs. K. Westra: [email protected]

  Toolkit voor professionalsWie meedoet met Connect kan veel informatie vinden op www.nvvcconnect.nl.

  Hier is een digitale toolkit voor professionals te vinden die praktische hulpmiddelen, voorbeelden en instructies bevat om regionale projecten tot een succes te maken. Regios kunnen hun goede voorbeelden delen met andere regios.

  informatie

  Het magazine zowel nummer 1 als deze editie is digitaal beschikbaar op de website van Connect. Maar u kunt ook exemplaren aanvragen om bijvoorbeeld in uw wacht kamer te leggen. Stuur daarvoor een email naar [email protected] met uw adres gegevens en het gewenste aantal exemplaren.

  Magazine

  de regios

  Nieuwe afbeelding volgt

  HANS VA

  N DER

  BEELE

  Regio 1 en 3: Groningen/DrentheUniversitair Medisch Centrum Groningen RpckeZweers Ziekenhuis HardenbergZiekenhuis Bethesda HoogeveenMartini Ziekenhuis GroningenOmmelander Ziekenhuis Groep DelfzijlRefaja Ziekenhuis StadskanaalScheper Ziekenhuis EmmenWilhelmina Ziekenhuis Assen

 • 30 31Amsterdam

  Alkmaar

  Beverwijk

  Almere

  Den Helder

  Hoorn

  Den Haag

  Dordrecht

  RotterdamArnhem

  Amersfoort

  Apeldoorn

  Ede

  Doetinchem

  Maastricht

  Heerlen

  Geleen

  Leiden

  Zwolle

  Emmen

  GroningenLeeuwarden

  DrachtenSneek

  Delfzijl

  Stadskanaal

  Hoogeveen

  Assen

  Zutphen

  Harderwijk

  Utrecht

  Nieuwegein

  Hilversum

  Tilburg

  Venlo

  Roermond

  Dirksland

  Breda

  Bergen op Zoom

  Middelburg

  Goes

  Kaart deelnemende ziekenhuizen

  Regio 16: Hollands MiddenLeids Universitair Medisch Centrum Diaconessenhuis LeidenRijnland Ziekenhuis LeiderdorpGroene Hart Ziekenhuis Gouda

  Regio 10: Noord-Holland-Noord Medisch Centrum AlkmaarWestfriesgasthuis HoornRode Kruis Ziekenhuis Beverwijk

  Regio 9: UtrechtMeander Medisch Centrum AmersfoortUMC Utrecht Diakonessenhuis UtrechtSt. Antonius Ziekenhuis Utrecht en NieuwegeinZuwe Hofpoort Ziekenhuis Woerden

  Regio 14 en 25: Gooi- en Vechtstreek en FlevolandTergooi HilversumFlevoziekenhuis Almere

  Regio 4: RAV IJssellandZiekenhuis Bethesda HoogeveenDeventer Ziekenhuis Diaconessenhuis MeppelIsala ZwolleRpckeZweers Ziekenhuis HardenbergZiekenhuis St. Jansdal Harderwijk

  Regio 17 en 18: Rotterdam-Rijnmond/Zuid-Holland-ZuidAlbert Schweitzer ziekenhuis DordrechtErasmus MC RotterdamHavenziekenhuis RotterdamIJsselland ziekenhuis Capelle a/d IJsselIkazia Ziekenhuis RotterdamMaasstad Ziekenhuis RotterdamSint Franciscus Gasthuis RotterdamVan WeelBethesda Ziekenhuis DirkslandVlietland Ziekenhuis SchiedamBeatrixziekenhuis Gorinchem

  Regio 2: FrieslandMedisch Centrum LeeuwardenAntonius Ziekenhuis SneekZiekenhuis Nij Smellinghe DrachtenDe Tjongerschans Heerenveen

  Regio 24: Zuid-LimburgAtrium Medisch Centrum HeerlenMaastricht UMC+Orbis MC Sittard en Geleen

  Regio 7: Gelderland-MiddenRijnstate Ziekenhuis ArnhemSlingeland Ziekenhuis DoetinchemZiekenhuis Gelderse Vallei Ede

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  Regio 6: Noord- en Oost-GelderlandRijnstate Ziekenhuis ArnhemGelre Ziekenhuizen Apeldoorn en Zutphen

  >

  >

  Regio 23: Limburg-NoordViecuri Medisch Centrum VenloLaurentius Ziekenhuis Roermond

  >

  >

  Regio 20: Brabant Midden-WestTweeSteden Ziekenhuis TilburgSt. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg

  >

  >

  Contactgegevens NVVC Connect

  NVVC Postbus 19192 3501 DD UtrechtT (030) 2345000F (030) 2345002E [email protected] www.nvvcconnect.nl

  NVVC Connect heeft een eigen website: www.nvvcconnect.nl

  Op de site is alle informatie te vinden met betrekking tot NVVC Connect. Natuurlijk het laatste nieuws, maar ook informatie over kickoffs en de meest actuele kaart met alle deelnemende regios.

  Meer weten?

  NVVC ConnectNVVC Connect wordt regionaal uitgevoerd door cardiologen, huisartsen, ambulancediensten en andere zorgprofessionals. Er is een regionaal projectleider (cardioloog) en een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers uit de keten. De landelijke projectgroep zorgt voor ondersteuning van de deelnemende regios. Vragen? Neem dan contact op met projectcordinator mevrouw drs. K. Westra: [email protected]

  Toolkit voor professionalsWie meedoet met Connect kan veel informatie vinden op www.nvvcconnect.nl.

  Hier is een digitale toolkit voor professionals te vinden die praktische hulpmiddelen, voorbeelden en instructies bevat om regionale projecten tot een succes te maken. Regios kunnen hun goede voorbeelden delen met andere regios.

  informatie

  Het magazine zowel nummer 1 als deze editie is digitaal beschikbaar op de website van Connect. Maar u kunt ook exemplaren aanvragen om bijvoorbeeld in uw wacht kamer te leggen. Stuur daarvoor een email naar [email protected] met uw adres gegevens en het gewenste aantal exemplaren.

  Magazine

  de regios

  Nieuwe afbeelding volgt

  HANS VA

  N DER

  BEELE

  Regio 1 en 3: Groningen/DrentheUniversitair Medisch Centrum Groningen RpckeZweers Ziekenhuis HardenbergZiekenhuis Bethesda HoogeveenMartini Ziekenhuis GroningenOmmelander Ziekenhuis Groep DelfzijlRefaja Ziekenhuis StadskanaalScheper Ziekenhuis EmmenWilhelmina Ziekenhuis Assen

 • Samen zorgen wijdat u bij een acuuthartinfarct debeste zorg krijgt

  een initiatief van de Nederlandse Vereniging Voor Cardiologiewww.nvvcconnect.nl

  [email protected]

  acuut hartinfarct

  Bladwijzer 1Bladwijzer 1