Connect juni 2015

of 16 /16
con nect Magazine van de Huisman Groep Huisman bestaat 60 jaar Jurgen van Dinteren, nieuwe directeur Projecten Wereldwijde speler ElectroProject kiest voor Huisman Familiegevoel delen met Frames Wakend oog voor rederij Wijgula Testinstallaties van Hycom voor de vliegtuigindustrie Calamiteitenservice voor Parenco Nummer 28, 12e jaargang, juli 2015 Dit magazine bevat Layar. Download de Layar app

Embed Size (px)

description

Huisman bestaat 60 jaar Jurgen van Dinteren, nieuwe directeur Projecten Wereldwijde speler ElectroProject kiest voor Huisman Familiegevoel delen met Frames Wakend ook voor rederij Wijgula Testinstallaties voor de vliegtuigindustrie Calamiteitenservice Parenco

Transcript of Connect juni 2015

 • connectMagazine van de Huisman Groep

  Huisman bestaat 60 jaar

  Jurgen van Dinteren, nieuwe directeur Projecten

  Wereldwijde speler ElectroProject kiest voor Huisman

  Familiegevoel delen met Frames

  Wakend oog voor rederij Wijgula

  Testinstallaties van Hycom voor de vliegtuigindustrie

  Calamiteitenservice voor Parenco

  Nummer 28, 12e jaargang, juli 2015

  Dit magazine bevat Layar. Download de Layar app

 • 2 Voorwoord

  Zestig en piepjongEen nieuwe Connect. Waarin we op-

  nieuw enkele van onze gewaardeerde

  relaties in de spotlights zetten. Lees

  hoe onze calamiteitenservice zeer snel

  acteert en ontzorgt als de nood hoog is

  en daarmee onnodige stilstand en er-

  gere schade weet te voorkomen. Ervaar

  wat onze banden zijn met de vliegtuig-

  industrie. Lees alles over onze relatie

  met een wereldwijde topspeler in de

  markt van vermogens en spanningen,

  met een leverancier van scheidings- en

  veiligheidssystemen in de olie- en gas-

  industrie en over een vervoerder van

  chemische stoff en in de binnenvaart.

  In deze Connect stellen we u bovendien

  onze nieuwe directeur Projecten, Jur-

  gen van Dinteren, voor. Hij is voor velen

  overigens geen onbekend gezicht,

  want Jurgen werkt al jaren binnen onze

  organisatie.

  In 2015 bestaan we zestig jaar en daar

  zijn we trots op. Het is geweldig dat

  onze oprichters, mevrouw en meneer

  Huisman sr., dit nog mogen meemaken.

  Daarbij voelen wij ons nog piepjong

  en kijken we vol vertrouwen naar de

  toekomst, zoals ook in deze Connect

  weer zal blijken.

  Veel leesplezier !

  1955, Dhr. W. Huisman start zijn bedrijf

  Eerste bedrijfswagen, een Ford

  Dhr. W. Huisman

 • Trots op onze organisatieOp 1 juni j.l. was het zestig jaar geleden dat dhr. W. Huisman sr. startte met zijn Elektro Technisch Bureau W.H. Huisman. In Afferden (Gld.) begon hij, in het schuurtje van zijn ouders, met het automatiseren van steenfabrieken. Al snel werd dit te klein en verhuisde hij met zijn bedrijf naar een grotere locatie. Nu, zestig jaar later, bestaat de Huisman Groep uit zes werkmaatschappijen die werkzaam zijn binnen Nederland en ver daarbuiten. Met vestigingen in Druten, Nijmegen en Elst verzorgen onze medewerkers elke dag weer technische hoogstandjes. Als erkend Siemens Solution Partner onderstrepen wij het zeer hoge niveau van onze technische kennis.

  Industrile automatisering is van meet af aan een belangrijke

  pijler geweest binnen Huisman Elektrotechniek. Vele mooie en

  aansprekende projecten zijn met en door ons gerealiseerd. Denk

  bijvoorbeeld aan The London Eye en de automatisering van de

  Brinta-fabriek in Utrecht.

  Daarnaast heeft Huisman Maritiem ruime ervaring binnen de ma-

  ritieme wereld. Zo hebben we menig chemicalintanker genstal-

  leerd en geautomatiseerd. Een bijzondere eigen ontwikkeling is het

  Huisman Diagnose Systeem, dat tegenwoordig ook met behulp van

  een tablet op schepen gebruikt kan worden. Maar ook bijzondere

  vaartuigen zoals een oliebestrijdingsvaartuig, veerpont of BackHoe

  dredger werden door Huisman Maritiem gerealiseerd. Vele luxe

  jachten varen over de wereld, waaronder de met vele prijzen be-

  kroonde Galactica Star. Steeds weer met de techniek van Huisman.

  Bij Huisman Paneelbouw worden besturingspanelen vervaardigd.

  Ook hier gaat het om topkwaliteit en hoogstaande techniek. Onze

  panelen worden toegepast binnen een zeer breed gebied. Ook

  internationale klanten weten onze paneelbouw te waarderen en ko-

  men met opdrachten naar onze vestiging in Elst. Ze worden ingezet

  in de industrie, offshore of bijvoorbeeld maritieme projecten.

  Dit jaar zijn we nieuwe vestigingen gestart in Monaco en Ham-

  burg. Al jaren zijn we operationeel in Monaco. Vanuit de nieuwe

  vestiging kunnen we onze relaties nog beter en sneller van dienst

  zijn met de service aan luxe jachten. Tevens bestaat er dan de

  mogelijkheid om ons aandeel in refits in het Middellandse

  Zeegebied verder uit te breiden. Ook in Hamburg waren we al

  werkzaam. Vooral op het gebied van inland shipping groeien we

  daar enorm. Om ook deze klanten snel en adequaat te kunnen

  bedienen hebben we daar een vestiging geopend.

  Trots zijn we op onze organisatie en het zestigjarige jubileum,

  maar nog specialer is het dat de oprichters van ons familiebedrijf

  nog in goede gezondheid dit jubileum mee mogen maken. Be-

  langstellend bezoeken dhr. en mevr. Huisman nog regelmatig ons

  kantoor in Druten en genieten ze van het succes wat ooit, zestig

  jaar geleden, door hen is gestart.

  Een succesverhaal bestaat zestig jaar 3

  Oprichters met huidige directie

 • Van buiten gezien heeft u een prachtig bedrijfspand. Daarom ben ik heel nieuwsgierig naar hoe uw organisatie er van binnen uit ziet. Met deze zinsnede werd in april 2000 het eerste contact gelegd met Huisman Elektrotechniek. Nu, bijna vijftien jaar later, is dat wat in augustus 2000 met een stage begon, bekroond met een directiefunctie bij de Huisman Groep.

  Onderscheidend zijn in de totale aanpak

  Aan tafel zit Jurgen van Dinteren. Hij is 36 jaar en woont in Afferden.

  Het dorp waar door de grondleggers van Huisman Elektrotechniek

  in 1955 de eerste stap werd gezet. Jurgen is een vertrouwd gezicht

  binnen de Huisman Groep en velen van onze relaties hebben hem

  al eens ontmoet. Na zijn studie economie aan de HEAO van Arnhem

  heeft Jurgen bedrijfskunde gestudeerd aan de Radboud Universiteit

  van Nijmegen. Hij heeft de afgelopen jaren diverse functies binnen

  de Huisman Groep bekleed. Na het opzetten van de serviceorgani-

  satie werkte Jurgen als manager Projecten. Zijn nieuwe functie sluit

  hier naadloos op aan.

  Vis in het waterAls ik kijk naar mijn carrire binnen onze organisatie, dan heb ik niet

  stil gezeten en er hard voor gewerkt. Dan is het mooi dat deze moge-

  Directie Huisman Groep

  4 Jurgen van Dinteren, nieuwe directeur Projecten

 • lijkheid zich voordoet en geboden wordt. Een

  stap die enkele jaren geleden is ingezet.

  Als n van de weinigen binnen de organisatie

  heeft Jurgen geen technische achtergrond.

  Dus ga ik niet op de stoel van onze specialis-

  ten zitten, maar kan ik hen ondersteunen bij

  onder meer financile en juridische vraagstuk-

  ken. De Huisman Groep heeft er jaren geleden

  voor gekozen om niet alleen in techniek

  onderscheidend te zijn, maar ook in haar totale

  aanpak. Juist het zo optimaal mogelijk inrich-

  ten van processen, professioneel projectma-

  nagement (via het Huisman Project Kompas) en

  het ontzorgen van de klant zijn sleutelwoorden

  in de zeer brede markt waarop de organisatie

  nationaal en internationaal actief is. Hierdoor

  voel ik me als een vis in het water.

  Enorme driveVanuit mijn bedrijfskundige en bedrijfseco-

  nomische kennis kijk ik naar de toekomst.

  Dat is ook de rol die ik in het directieteam

  wil vervullen. Vanuit mijn opvoeding heb ik

  geleerd dat je moet samenwerken om mooie

  dingen te kunnen bereiken. Dat zie ik terug in

  mijn dagelijkse werk: collegas uit de buiten- n

  binnendienst die gepassioneerd vertellen over

  onze klanten en onze organisatie. Dat geeft een

  enorme drive om de huidige ingeslagen weg te

  blijven volgen. Wij denken immers in oplos-

  singen en zijn voor onze opdrachtgevers d in-

  novatieve totaalpartner in de elektrotechniek.

  Jurgen van Dinteren

 • Deze relatie is een blijverdjeEen specialist met meer dan tachtig jaar ervaring in het ontwikkelen, ontwerpen en implementeren van elektrisch regelbare aandrijfsystemen. Een top drie-speler in het bedienen van de totale markt van vermogens en spanningen. Met uiteenlopende klanten: van pretparkattractiebouwers tot waterschappen, van machinebouwers tot de zware industrie. Deze speler, ElectroProject Aandrijftechniek, kiest voor schakelpanelen van Huisman Paneelbouw. Ze gaan de wereld over en zijn het hart van prestigieuze projecten.

 • ElectroProject werkt vanuit Amsterdam met een team

  van meer dan vijftig medewerkers, veelal hbo-ge-

  schoold. Het motto? Geen innovatie, geen toekomst.

  De aandrijving van het beweegbare dak van het

  mooiste voetbalstadion van Londen, is het werk van

  ElectroProject. Ook de Xpress rollercoaster in n van

  Nederlands grootste pretparken, werd, dertien jaar

  geleden, door het Amsterdamse bedrijf van aandrijving

  voorzien. Ook de Europese entertainmentindustrie is

  inmiddels genteresseerd in het concept.

  Compact en slimDe contacten met Huisman Paneelbouw ontstonden

  zon twintig jaar geleden. Manager sales o ce, Juan

  Catena, legt uit: Onze core business is de Marine

  & Off shore. Het is vooral daarvoor dat we Huisman

  inschakelen. Wij doen de engineering van de elektri-

  sche aandrijvingen, maken een pakket, compleet met

  tekeningen, en daarmee gaan we de markt op. Er zijn

  meerdere partijen, maar Huisman Paneelbouw is er

  eentje die vooral rg goed naar ons luistert. En dat is

  een gave. Wat zij voor ons maken, moet namelijk heel

  compact en slim zijn.

  Ik zeg altijd: bedrijven zijn niks zonder mensen. Bedrij-

  ven moeten bij elkaar passen. Er was vanaf het allereer-

  ste moment een klik. In de manier van denken, in de

  no-nonsense wijze waarop we de zaken aanpakken en

  in de ruimte die we elkaar laten. Bij een goede samen-

  werking komt de input namelijk van twee kanten.

  Zijn collega, commercieel manager Rob Jansen, vult

  aan: Huisman is fl exibel. Dat wat er komt, is goed. Want

  anders komt het er gewoon niet. Klinkt simpel, maar

  Huisman brengt dat in de praktijk. En daar zit de meer-

  waarde, vooral als je in het werk dingen tegenkomt.

  Want wij kunnen het natuurlijk tekenen, maar het moet

  uiteindelijk k uitvoerbaar zijn. Na de eerste contac-

  ten, nu dus al zon twee decennia geleden, bemerkten

  we al snel dat we ook op technisch vlak een sterke

  combinatie vormden.

  Geen dikke worstenDe toekomst blijft een uitdaging, stelt Juan Catena: Het

  is hollen of stilstaan in onze wereld. Vandaar onze nood-

  zaak over te gaan tot diversifi catie. Wij zijn op meerdere

  markten actief, overal over de wereld. In het Verre Oos-

  ten is de scheepsbouw nu booming; dat compenseert

  de huidige zwakke markt in ons deel van de wereld.

  En wie kiest voor diversifi catie, moet daarbij kunnen

  vertrouwen op partners die dergelijke opdrachten ook

  aan kunnen. Huisman kan dat.

  Rob Jansen: Wij zetten bewust in op een beperkt aan-

  tal partners, want we houden er uiteraard niet van om

  steeds opnieuw onze eisen en wensen te moeten uit-

  leggen. Wij kiezen voor een waardige partner om in het

  huidige, krappe aanbod ook daadwerkelijk opdrachten

  te kunnen blijven verwerven. Huisman begrijpt ons,

  punt. Voor onze relatie op de lange termijn houden we

  beslist geen dikke worsten voor, gewoon omdat dat

  niet werkt. Maar laat duidelijk zijn: Huisman is voor ons

  een blijverdje.

  Deze relatie is een blijverdje

  Wereldwijde speler kiest voor Huisman Paneelbouw 7

  Van links naar rechts: Rob Jansen, Jan Berendsen, Juan Catena en Sander van Gelder

  Scan deze foto

  met layar.

 • 8 Frames en Huisman delen het familiegevoel

  Frames werd in 1984 in Nederland opgericht. Tegenwoordig

  opereert men in zes disciplines: Flow Control & Safeguarding, Heat

  Transfer, Oil & Water, Gas Treatment, Integrated Solutions en Servi-

  ces. Het hoofdkwartier is in Alphen aan den Rijn. Wereldwijd werken

  er zon vijfhonderd mensen, verdeeld over zestien kantoren op

  diverse continenten. Persoonlijk contact, maar dan op wereldschaal.

  TotaalconceptWilfred Straathof is Manager Production Flow Control & Safeguar-

  ding. Als Frames hebben we een unieke formule: we kunnen een

  totaalconcept aanbieden in het ontwerpen en leveren van oplos-

  singen voor de internationale olie- en gasindustrie, zegt hij. Daarbij

  gaat het zowel om onshore-, offshore- als floateroplossingen. De

  vestigingen in onder andere Noord en Zuid-Amerika, Europa, Mid-

  den-Oosten en Maleisi ondersteunen de verkoopactiviteiten. Het

  zijn locaties, dicht bij de afnemers, maar de uiteindelijke producten

  vinden hun weg over de hele wereld. Onze vestiging in Brazili

  richt zich vooral op de regionale offshore, waar we bijvoorbeeld

  oplossingen leveren voor de aansturing van gas- en olieputten op

  de zeebodem. In Brazili zijn ook enkele medewerkers van Huisman

  gestationeerd.

  Hoge normenDe naam is gevallen: Huisman. Onze partner in het werk aan

  elektrische installaties. Geen werk voor de eerste de beste, want er

  moet aan hoge eisen voldaan worden: alles wat we hier maken is

  ATEX-gecertificeerd, in verband met explosiegevaar op de produc-

  tielocaties. Hier, in Alphen aan den Rijn, ontwikkelen en bouwen we

  hydraulische units, chemische-injectiesystemen en tot slot valve au-

  tomation & HIPPS. Deze High Integrity Pressure Protection Systems

  zorgen ervoor dat de druk in pijplijnen niet boven een bepaald

  maximaal niveau stijgt. Veiligheidssystemen sluiten een leiding af

  van de bron op het moment dat er gevaar dreigt. Daarin gelden

  verschillende veiligheidsniveaus, en in de olie- en gasindustrie zijn

  die normen hoog.

  Ruud Egberts, werkplaatsvoorman bij Frames, is erg te spreken over

  de samenwerking met Huisman, die teruggaat tot 2012. Zon tien

  Huisman-krachten zijn bij hem gestationeerd. Qua bedrijfsfilosofie

  lijken we sterk op elkaar. We zijn beide erg betrokken bij onze op-

  drachtgevers. Huisman verzorgt voor Frames de elektrotechnische

  installatie, waaronder de bekabeling. Leidinggevend monteur Bert

  van Tilburg is vanaf de eerste dag van de samenwerking niet meer

  bij Frames uit beeld geweest.

  Kennis en lefWerken in opdracht van Frames vraagt om kennis en lef. Wilfred

  Straathof: Wij verwachten van een toeleverancier allereerst die klik.

  Er moet deugdelijk genstalleerd worden, maar ook op een veilige

  en schone manier. Daar scholen we ons voortdurend in; er worden

  uiteenlopende cursussen gevolgd. Bert van Tilburg beaamt het.

  Huisman voldoet, als n van de twee elektrotechnische installatie-

  bedrijven in Nederland, aan de AS/N2S 4.761-standaard, die op dit

  moment in Australi al geldend is. Het is de hoogst haalbare norm

  voor explosiegevaarlijke omgevingen. Een bewijs dat Huisman

  in staat is in deze internationale en technisch hoogstaande markt

  operationele werkzaamheden te verrichten.

  Je wilt kennis en lef, maar ook die klikFrames levert de onmisbare schakel tussen de put en de pijpleiding in de olie- en gasindustrie. Samen ontwerpen, bouwen en leveren de mensen van Frames oplossingen en installaties voor scheidingstechnologien, olie- en gasbehandelingssystemen, maar ook veiligheidssystemen tot en met total plants.Onze sterke punten zijn de mensen en knowhow. We zijn een heel familiair bedrijf en trots op wat we doen: A family of oil & gas solutions. Ook zijn we gedreven en betrokken bij onze klanten. Dat is wat Huisman met ons gemeen heeft.

 • Bert van Tilburg en Ruud Egberts

  Scan deze foto

  met layar.

 • Wijgula is dochter van de Zuid-Afrikaanse beursgenoteerde

  Imperial Holding ltd. Wijgula beheerst daarbinnen de discipline

  chemie, die volledig in Druten geconcentreerd is. Voor onze

  klanten exploiteren wij een vloot van 67 moderne tankschepen

  varirend in grootte en uitrusting, aldus Peter Hendriks. Hij

  vormt samen met Roy Gerritsen en Willy van den Heuvel drie

  van de in totaal vijf technische inspecteurs, die worden aange-

  stuurd door Wim Kwakernaak, hoofd van de Technische Dienst.

  Ook in Belgi en Duitsland is een inspecteur te vinden.

  Veruit de meeste schepen zijn eigendom van Wijgula, dat ook

  de bemanning in dienst heeft. Vooral de grote Europese che-

  miebedrijven zien de voordelen om met Wijgula te werken. Valt

  een schip uit, dan hebben wij schepen achter de hand. Dat zorgt

  voor continuteit. Enkele ex-kapiteins werken nog voor ons, op

  de Nautische Dienst, waar zij de huidige bemanning adviseren

  in onder andere varen, laden en lossen.

  ActieDe samenwerking met Huisman bestaat sinds het einde van

  de jaren zeventig. Voor ons is de service verreweg het be-

  langrijkste, aldus Roy Gerritsen. Wij zijn 24/7 actief en geloof

  me: dingen gaan bijna nooit keurig op maandagmorgen stuk,

  maar altijd bij nacht en ontij. Dan is het goed om te weten dat

  Huisman direct in actie komt en vaste aanspreekpunten en

  vakspecialisten biedt. Daarbij loopt ons werkgebied grofweg

  van Rotterdam tot Basel en van Hamburg tot Parijs. Met de

  vestigingen van zowel Wijgula als Huisman in Druten liggen veel

  belangrijke havens, zoals Rotterdam, Antwerpen en Duisburg,

  op een uurtje afstand.

  Huisman kan een groot deel van de storingen ook op afstand

  herkennen n verhelpen, ondermeer door het Huisman Diagnose

  Systeem. Bovendien zijn ze bekend met de technische installaties

  aan boord van de Wijgula schepen. Die hebben ze immers zelf

  aangelegd. Daarmee zijn ze betrokken in elke levensfase van een

  schip.

  WapenfeitHuisman wordt ook ingezet op klassevernieuwing. Roy Gerritsen

  legt uit: Schepen moeten elke vijf jaar een APK-keuring onder-

  gaan om het klassecertificaat geldig te houden. Halverwege is

  er ook nog een tussentijdse inspectie. Met een vloot van onze

  omvang ligt er dus elke paar weken wel een schip op de werf

  voor controle. Huisman is door IL&T bevoegd om alle elektro-

  technische installaties aan boord van binnenvaartschepen, zoals

  de tankalarmering, te keuren,

  Volgens Willy van den Heuvel is de moderne vloot van uitslui-

  tend dubbelwandige tankschepen een wapenfeit voor Wijgula.

  We kunnen nagenoeg elke stof vervoeren en passen desnoods

  schepen aan. Verder hebben we altijd bewust relatief kleine

  schepen gebouwd. Dat maakt je flexibel, want in deze markt

  Service bij nacht en ontij...

  10 Huisman wakend oog voor rederij Wijgula

  Vervoer van chemische stoffen over water is een speciale discipline. Rederij Wijgula in Druten beheerst deze al bijna een eeuw lang. Sinds de oprichting in 1922 heeft Wijgula zich ontwikkeld tot n van de toonaangevende en grootste binnenvaartrederijen in Europa, gespecialiseerd op het gebied van vervoer van verschillende soorten vloeibaar bulkgoed. Sinds meer dan dertig jaar vertrouwt Wijgula de continuteit van de elektrotechnische installaties toe aan de specialisten van Huisman Maritiem.

 • gaat het doorgaans om kleinere volumes. We zijn daarnaast

  innovatief: hadden de eerste hoofdmotor met katalysator. We

  zetten onder meer dubbel-ladingschepen in, waardoor we vaak

  een heen- en terugvracht hebben. Tot slot werken we samen

  met de bemanning aan boord aan het verder terugdringen

  van het gasolieverbruik. Je moet jezelf immers continu willen

  verbeteren.

  Van links naar rechts: Bob Klaver, Willy van den Heuvel, Roy Gerritsen en Peter Hendriks

  Scan deze foto

  met layar.

 • De vliegtuigindustrie stelt extreem hoge eisen aan veiligheid. Van elk nieuw opgeleverd vliegtuig wordt de hydraulische installatie, een wezenlijk onderdeel van de besturing, uitgebreid getest. Dat gebeurt ook tijdens reparatie en onderhoud. Het Apeldoornse Hycom bouwt testinstallaties voor vooraanstaande vlieg- en onderhoudsmaatschappijen en voor vliegtuigfabrikanten. Huisman Elektrotechniek levert het besturingsgedeelte.

  12 Hycom bouwt met Huisman testinstallaties voor de vliegtuigindustrie

  Niet weglopen voor verantwoordelijkheid

  Scan deze foto

  met layar.

 • 13

  Niet weglopen voor verantwoordelijkheid Hycom in Apeldoorn is sinds de late jaren zeventig specialist in hy-draulische systemen. Belangrijke werkterreinen zijn de baggerwer-

  ken, offshore, industrie en civiele werken. De luchtvaartindustrie

  vormt een belangrijk aandeel in de Apeldoornse orderportefeuille.

  Het is met name daar waar het pad van Hycom kruist met dat van

  Huisman Elektrotechniek. We kennen elkaar al heel lang, begint

  commercieel directeur Dick de Winkel van Hycom. De luchtvaart

  vraagt veel turnkey-oplossingen. Huisman is daarbij een goed

  verstaander: men heeft aan een half woord genoeg en loopt niet

  weg voor de verantwoording die men heeft genomen.

  AlabamaWereldwijd is er slechts een handjevol bedrijven dat dergelijke

  testinstallaties bouwt. Hycom is in Nederland de enige aanbieder.

  Dat begon eind jaren zeventig met leveringen aan de KLM. Engi-

  neering en assemblage gebeuren hier, in Apeldoorn. Wij bouwen

  de mechanische installaties. Huisman komt er in de eindfase

  bij voor de bekabeling en besturing. Daarbij gaat het niet enkel

  om schakelkasten, maar ook om de besturingssoftware die men

  ontwikkelt. Als het geheel is samengevoegd, wordt de installatie

  gedurende een paar dagen getest.

  Op dit moment loopt een project rond de testinstallatie voor de

  nieuwe fabriek van Airbus in Alabama, Verenigde Staten. Met deze

  installatie wordt het hydraulische systeem van het vliegtuig, nadat

  het toestel gereed is, getest. Daarbij wordt het systeem onder druk

  gezet, waarna alle functies, zoals de werking van het landingsge-

  stel en het bewegen van de flappen aan de vleugels en de staart,

  worden getest zonder dat daarbij de motoren van het vliegtuig

  draaien. Onze hydraulische installatie simuleert de draaiende

  motoren. Ze echt laten draaien zou veel te kostbaar worden en is

  uiteraard praktisch gezien niet wenselijk.

  IngebruiknameBarend de Kock is projectleider namens Huisman. Eerder al zijn

  soortgelijke installaties geleverd aan Airbus in China. Ook in

  fabrieken in Bremen, Toulouse, Hamburg en Sevilla staat deze

  testapparatuur. Het is een installatie die vast staat opgesteld in de

  assemblagehal van de vliegtuigbouwer. Vliegtuigen worden via de

  hydrauliekslangen op de aansluitpunten in de vloer aangesloten.

  Zo ontstaat een gesloten hydraulisch systeem. De bedienings-

  wagen, met daarin de besturing van Huisman, wordt via stek-

  keraansluitingen op de vloer aangesloten. Vervolgens kan de hele

  installatie bediend worden.

  En unit is al geleverd, vervolgt Dick de Winkel, de andere gaat

  binnenkort op transport naar de Verenigde Staten. De ingebruik-

  name van de installatie staat gepland voor april 2015. Overigens

  vervaardigen we soortgelijke units ook voor mobiele toepassin-

  gen. Vlieg- en onderhoudsmaatschappijen gebruiken juist deze

  mobiele units. Ook hiervoor levert Huisman de besturing.

  Gecompliceerde projectenVoor unit manager Jan Berendsen van Huisman is het een bewijs

  dat zijn onderneming laat zien gecompliceerde projecten te

  kunnen uitvoeren, die hun weg vinden over de hele wereld. Een

  engineer van Huisman stuurt straks op locatie in de VS de lokale

  E-monteurs aan en Hycom neemt het hydrauliekgedeelte voor

  zijn rekening. Voor de eindassemblage en ingebruikstelling wordt

  een Site Acceptance Test (SAT) uitgevoerd. Pas daarna volgt de

  ingebruikname.

  Christiaan Brouwer en Peter Oosterwegel

 • Al ruim een eeuw is Parenco aan de Nederrijn bij Renkum een begrip. De papierfabriek werd in 1912 opgericht. Na in 1983 gekocht te zijn door het Duitse Haindl Paper GmbH, en later, in 2001, door Norske Skog, keert de naam Parenco bij het eeuwfeest terug. Nieuwe eigenaar is dan H2 Equity Partners. Twee jaar eerder realiseert men een succesvolle invoering van een verbeterde papiersoort. Het maakt de Renkumse fabriek een unieke papierleverancier in ons land, want als grondstof wordt honderd procent gerecycled papier gebruikt.

  In nood leer je je vrienden

  kennen

  Van links naar rechts: Mark Kobus, Ben van Ewijk en Tinus Sche er

  Scan deze foto

  met layar.

 • Parenco produceert jaarlijks 265.000 ton papier. Dat is goed voor

  800.000 kilometer papierrol, precies genoeg om naar de maan

  heen en terug te kunnen.

  Binnen Parenco is onder meer de afdeling EMRA (Elektro, Meet-

  en Regeltechniek, Automatisering) actief. Zij staat het complete

  fabriekscomplex bij in technische ondersteuning. Een team

  van vijftien mensen, op een organisatie van ruim tweehonderd

  medewerkers. Zij vormen de spil bij noodsituaties, en vertrouwen

  daarbij ook op de inzet van de calamiteitendiensten van Huisman

  Elektrotechniek. Deze staan 24/7 klaar voor hun relaties, in vier

  verschillende disciplines: een calamiteitendienst voor de industrie

  en daarnaast voor beveiligingsinstallaties, elektra en maritiem.

  Deze diensten worden centraal gecordineerd door Huisman

  Services, n van de zes werkmaatschappijen onder de Huisman

  Groep, waardoor de continuteit van bedrijfsprocessen en instal-

  laties te allen tijde geborgd is. Dag en nacht.

  Calamiteit Op 2 maart van dit jaar, om zeven uur s avonds, was er een

  calamiteit bij Parenco. Mark Kobus, teamleider EMRA: Er trad

  kortsluiting op in een hoofdschakelaar van 2500 Ampre. De

  trafobeveiliging was hierdoor uitgeschakeld. Als op die manier de

  stroomvoorziening stagneert, moet er zeer snel gehandeld wor-

  den. Daarom schakelden we meteen de calamiteitendienst van

  Huisman in. Want er blijven bijvoorbeeld walsen stilstaan en dat

  mag niet te lang duren. De stroomtoevoer was al uitgeschakeld en

  onze bedrijfsbrandweer reageerde alert. Het compartiment was

  zwartgeblakerd, dus er moest veel schoongemaakt worden. Huis-

  man denkt op zulke momenten direct met ons mee en handelt

  adequaat.

  Ben van Ewijk, projectleider Industrie en namens Huisman

  contactpersoon voor Parenco: Er was geen reserveschakelaar,

  dus hebben we de beschadigde hoofdschakelaar uitgebouwd

  en vervangen voor koperrail. Deze koperrail lag op voorraad in

  de werkplaats bij Huisman Paneelbouw in Elst. Bij Parenco zijn

  deze op maat gemaakt en gebogen. Onze servicemonteurs heb-

  ben de nacht doorgewerkt om de stilstandtijd van de fabriek zo

  beperkt mogelijk te houden. Uiteraard hebben de medewerkers

  van Parenco zelf ook veel werk verricht. Door deze gezamenlijke

  inspanning kon de productie na slechts 24 uur stilstand weer

  worden opgestart.

  MentaliteitHet tekent de band tussen Parenco en Huisman die inmiddels een

  kleine tien jaar bestaat. In die periode is gezamenlijk een behoor-

  lijk aantal industrile projecten uitgevoerd. Naast zijn technische

  kwaliteiten heeft Ben van Ewijk een persoonlijke klik met het

  EMRA-team en andere afdelingen binnen Parenco. We passen qua

  mentaliteit uitstekend bij elkaar. Huisman is een heus familiebe-

  drijf, Parenco in veel opzichten ook. We zijn beide erg betrokken

  bij onze opdrachtgevers. Daarnaast zijn de medewerkers trouw

  aan het bedrijf.

  Storingsmonteur Tinus Scheffer is een levend bewijs. Daar waar

  Mark Kobus bijna een kwart eeuw in dienst is, werkt hij zelfs al 44

  jaar voor Parenco. Een kracht van de oude stempel, die inzichten

  en arbeidsmentaliteit overdraagt op een nieuwere generatie.

  Daarbij staat hij midden in het heden. We zijn een duurzaam

  bedrijf: de fabriek wordt verwarmd met restafval uit het produc-

  tieproces. De stoom die daarbij vrijkomt, wordt gebruikt om het

  geproduceerde papier te drogen. De markt voor reclamedrukwerk

  is stabiel. Wat je wl merkt, zijn de kortere levertijden. De klant

  heeft keuze. Waar je voorheen binnen acht dagen leverde, moet

  dat nu doorgaans al twee keer zo snel. Wij zijn daardoor veel meer

  een just-in-time leverancier geworden. Betrouwbare installaties

  worden ng belangrijker. Huisman ondersteunt ons daarbij.

  Papierfabriek Parenco en Huisman Elektrotechniek 15

 • connectVestiging NijmegenSt. Annastraat 284,

  6525 HC Nijmegen

  T +31 (0)24 3888 388

  [email protected]

  Vestiging ElstPeppelenbos 3, 6662 WB Elst

  Postbus 121, 6660 AC Elst

  T +31 (0)481 372 088

  [email protected]

  Hoofdkantoor DrutenKoningstraat 101, 6651 KK Druten

  Postbus 25, 6650 AA Druten

  T +31 (0)487 518 555

  [email protected]

  Connect is een uitgave van de Huisman Groep

  Reageren op Connect?Is in de adressering uw naam niet juist gespeld? Zijn er in uw bedrijf/

  organisatie ook andere mensen die Connect willen ontvangen? Wilt

  u reageren op de inhoud van Connect? U kunt uw mededelingen,

  vragen en opmerkingen laten weten via [email protected]

  Colofon

  Denkend in oplossingen