Connect juni 2015

16
con nect Magazine van de Huisman Groep Huisman bestaat 60 jaar Jurgen van Dinteren, nieuwe directeur Projecten Wereldwijde speler ElectroProject kiest voor Huisman Familiegevoel delen met Frames Wakend oog voor rederij Wijgula Testinstallaties van Hycom voor de vliegtuigindustrie Calamiteitenservice voor Parenco Nummer 28, 12e jaargang, juli 2015 Dit magazine bevat Layar. Download de Layar app

description

Huisman bestaat 60 jaar Jurgen van Dinteren, nieuwe directeur Projecten Wereldwijde speler ElectroProject kiest voor Huisman Familiegevoel delen met Frames Wakend ook voor rederij Wijgula Testinstallaties voor de vliegtuigindustrie Calamiteitenservice Parenco

Transcript of Connect juni 2015

Page 1: Connect juni 2015

connectMagazine van de Huisman Groep

Huisman bestaat 60 jaar

Jurgen van Dinteren, nieuwe directeur Projecten

Wereldwijde speler ElectroProject kiest voor Huisman

Familiegevoel delen met Frames

Wakend oog voor rederij Wijgula

Testinstallaties van Hycom voor de vliegtuigindustrie

Calamiteitenservice voor Parenco

Nummer 28, 12e jaargang, juli 2015

Dit magazine bevat Layar. Download de Layar app

Page 2: Connect juni 2015

2 Voorwoord

Zestig en piepjongEen nieuwe Connect. Waarin we op-

nieuw enkele van onze gewaardeerde

relaties in de spotlights zetten. Lees

hoe onze calamiteitenservice zeer snel

acteert en ontzorgt als de nood hoog is

en daarmee onnodige stilstand en er-

gere schade weet te voorkomen. Ervaar

wat onze banden zijn met de vliegtuig-

industrie. Lees alles over onze relatie

met een wereldwijde topspeler in de

markt van ‘vermogens en spanningen’,

met een leverancier van scheidings- en

veiligheidssystemen in de olie- en gas-

industrie en over een vervoerder van

chemische stoff en in de binnenvaart.

In deze Connect stellen we u bovendien

onze nieuwe directeur Projecten, Jur-

gen van Dinteren, voor. Hij is voor velen

overigens geen onbekend gezicht,

want Jurgen werkt al jaren binnen onze

organisatie.

In 2015 bestaan we zestig jaar en daar

zijn we trots op. Het is geweldig dat

onze oprichters, mevrouw en meneer

Huisman sr., dit nog mogen meemaken.

Daarbij voelen wij ons nog piepjong

en kijken we vol vertrouwen naar de

toekomst, zoals ook in deze Connect

weer zal blijken.

Veel leesplezier !

1955, Dhr. W. Huisman start zijn bedrijf

Eerste bedrijfswagen, een Ford

Dhr. W. Huisman

Page 3: Connect juni 2015

‘Trots op onze organisatie’Op 1 juni j.l. was het zestig jaar geleden dat dhr. W. Huisman sr. startte met zijn Elektro Technisch Bureau W.H. Huisman. In Afferden (Gld.) begon hij, in het schuurtje van zijn ouders, met het automatiseren van steenfabrieken. Al snel werd dit te klein en verhuisde hij met zijn bedrijf naar een grotere locatie. Nu, zestig jaar later, bestaat de Huisman Groep uit zes werkmaatschappijen die werkzaam zijn binnen Nederland en ver daarbuiten. Met vestigingen in Druten, Nijmegen en Elst verzorgen onze medewerkers elke dag weer technische hoogstandjes. Als erkend Siemens Solution Partner onderstrepen wij het zeer hoge niveau van onze technische kennis.

Industriële automatisering is van meet af aan een belangrijke

pijler geweest binnen Huisman Elektrotechniek. Vele mooie en

aansprekende projecten zijn met en door ons gerealiseerd. Denk

bijvoorbeeld aan The London Eye en de automatisering van de

Brinta-fabriek in Utrecht.

Daarnaast heeft Huisman Maritiem ruime ervaring binnen de ma-

ritieme wereld. Zo hebben we menig chemicaliëntanker geïnstal-

leerd en geautomatiseerd. Een bijzondere eigen ontwikkeling is het

Huisman Diagnose Systeem, dat tegenwoordig ook met behulp van

een tablet op schepen gebruikt kan worden. Maar ook bijzondere

vaartuigen zoals een oliebestrijdingsvaartuig, veerpont of BackHoe

dredger werden door Huisman Maritiem gerealiseerd. Vele luxe

jachten varen over de wereld, waaronder de met vele prijzen be-

kroonde Galactica Star. Steeds weer met de techniek van Huisman.

Bij Huisman Paneelbouw worden besturingspanelen vervaardigd.

Ook hier gaat het om topkwaliteit en hoogstaande techniek. Onze

panelen worden toegepast binnen een zeer breed gebied. Ook

internationale klanten weten onze paneelbouw te waarderen en ko-

men met opdrachten naar onze vestiging in Elst. Ze worden ingezet

in de industrie, offshore of bijvoorbeeld maritieme projecten.

Dit jaar zijn we nieuwe vestigingen gestart in Monaco en Ham-

burg. Al jaren zijn we operationeel in Monaco. Vanuit de nieuwe

vestiging kunnen we onze relaties nog beter en sneller van dienst

zijn met de service aan luxe jachten. Tevens bestaat er dan de

mogelijkheid om ons aandeel in refits in het Middellandse

Zeegebied verder uit te breiden. Ook in Hamburg waren we al

werkzaam. Vooral op het gebied van inland shipping groeien we

daar enorm. Om ook deze klanten snel en adequaat te kunnen

bedienen hebben we daar een vestiging geopend.

Trots zijn we op onze organisatie en het zestigjarige jubileum,

maar nog specialer is het dat de oprichters van ons familiebedrijf

nog in goede gezondheid dit jubileum mee mogen maken. Be-

langstellend bezoeken dhr. en mevr. Huisman nog regelmatig ons

kantoor in Druten en genieten ze van het succes wat ooit, zestig

jaar geleden, door hen is gestart.

Een succesverhaal bestaat zestig jaar 3

Oprichters met huidige directie

Page 4: Connect juni 2015

“Van buiten gezien heeft u een prachtig bedrijfspand. Daarom ben ik heel nieuwsgierig naar hoe uw organisatie er van binnen uit ziet.” Met deze zinsnede werd in april 2000 het eerste contact gelegd met Huisman Elektrotechniek. Nu, bijna vijftien jaar later, is dat wat in augustus 2000 met een stage begon, bekroond met een directiefunctie bij de Huisman Groep.

‘ Onderscheidend zijn in de totale aanpak’

Aan tafel zit Jurgen van Dinteren. Hij is 36 jaar en woont in Afferden.

Het dorp waar door de grondleggers van Huisman Elektrotechniek

in 1955 de eerste stap werd gezet. Jurgen is een vertrouwd gezicht

binnen de Huisman Groep en velen van onze relaties hebben hem

al eens ontmoet. Na zijn studie economie aan de HEAO van Arnhem

heeft Jurgen bedrijfskunde gestudeerd aan de Radboud Universiteit

van Nijmegen. Hij heeft de afgelopen jaren diverse functies binnen

de Huisman Groep bekleed. Na het opzetten van de serviceorgani-

satie werkte Jurgen als manager Projecten. Zijn nieuwe functie sluit

hier naadloos op aan.

Vis in het water“Als ik kijk naar mijn carrière binnen onze organisatie, dan heb ik niet

stil gezeten en er hard voor gewerkt. Dan is het mooi dat deze moge-

Directie Huisman Groep

4 Jurgen van Dinteren, nieuwe directeur Projecten

Page 5: Connect juni 2015

lijkheid zich voordoet en geboden wordt. Een

stap die enkele jaren geleden is ingezet.”

Als één van de weinigen binnen de organisatie

heeft Jurgen geen technische achtergrond.

“Dus ga ik niet op de stoel van onze specialis-

ten zitten, maar kan ik hen ondersteunen bij

onder meer financiële en juridische vraagstuk-

ken. De Huisman Groep heeft er jaren geleden

voor gekozen om niet alleen in techniek

onderscheidend te zijn, maar ook in haar totale

aanpak. Juist het zo optimaal mogelijk inrich-

ten van processen, professioneel projectma-

nagement (via het Huisman Project Kompas) en

het ontzorgen van de klant zijn sleutelwoorden

in de zeer brede markt waarop de organisatie

nationaal en internationaal actief is. Hierdoor

voel ik me als een vis in het water.”

Enorme drive“Vanuit mijn bedrijfskundige en bedrijfseco-

nomische kennis kijk ik naar de toekomst.

Dat is ook de rol die ik in het directieteam

wil vervullen. Vanuit mijn opvoeding heb ik

geleerd dat je moet samenwerken om mooie

dingen te kunnen bereiken. Dat zie ik terug in

mijn dagelijkse werk: collega’s uit de buiten- én

binnendienst die gepassioneerd vertellen over

onze klanten en onze organisatie. Dat geeft een

enorme drive om de huidige ingeslagen weg te

blijven volgen. Wij denken immers in oplos-

singen en zijn voor onze opdrachtgevers dé in-

novatieve totaalpartner in de elektrotechniek.”

Jurgen van Dinteren

Page 6: Connect juni 2015

‘Deze relatie is een blijverdje’Een specialist met meer dan tachtig jaar ervaring in het ontwikkelen, ontwerpen en implementeren van elektrisch regelbare aandrijfsystemen. Een top drie-speler in het bedienen van de ‘totale markt van vermogens en spanningen’. Met uiteenlopende klanten: van pretparkattractiebouwers tot waterschappen, van machinebouwers tot de zware industrie. Deze speler, ElectroProject Aandrijftechniek, kiest voor schakelpanelen van Huisman Paneelbouw. Ze gaan de wereld over en zijn het hart van prestigieuze projecten.

Page 7: Connect juni 2015

ElectroProject werkt vanuit Amsterdam met een team

van meer dan vijftig medewerkers, veelal hbo-ge-

schoold. Het motto? ‘Geen innovatie, geen toekomst’.

De aandrijving van het beweegbare dak van het

mooiste voetbalstadion van Londen, is het werk van

ElectroProject. Ook de Xpress rollercoaster in één van

Nederlands grootste pretparken, werd, dertien jaar

geleden, door het Amsterdamse bedrijf van aandrijving

voorzien. Ook de Europese entertainmentindustrie is

inmiddels geïnteresseerd in het concept.

Compact en slimDe contacten met Huisman Paneelbouw ontstonden

zo’n twintig jaar geleden. Manager sales offi ce, Juan

Catena, legt uit: “Onze core business is de Marine

& Off shore. Het is vooral daarvoor dat we Huisman

inschakelen. Wij doen de engineering van de elektri-

sche aandrijvingen, maken een pakket, compleet met

tekeningen, en daarmee gaan we de markt op. Er zijn

meerdere partijen, maar Huisman Paneelbouw is er

eentje die vooral érg goed naar ons luistert. En dat is

een gave. Wat zij voor ons maken, moet namelijk heel

compact en slim zijn.”

“Ik zeg altijd: bedrijven zijn niks zonder mensen. Bedrij-

ven moeten bij elkaar passen. Er was vanaf het allereer-

ste moment een klik. In de manier van denken, in de

no-nonsense wijze waarop we de zaken aanpakken en

in de ruimte die we elkaar laten. Bij een goede samen-

werking komt de input namelijk van twee kanten.”

Zijn collega, commercieel manager Rob Jansen, vult

aan: “Huisman is fl exibel. Dat wat er komt, is goed. Want

anders komt het er gewoon niet. Klinkt simpel, maar

Huisman brengt dat in de praktijk. En daar zit de meer-

waarde, vooral als je ‘in het werk’ dingen tegenkomt.

Want wij kunnen het natuurlijk tekenen, maar het moet

uiteindelijk óók uitvoerbaar zijn. Na de eerste contac-

ten, nu dus al zo’n twee decennia geleden, bemerkten

we al snel dat we ook op technisch vlak een sterke

combinatie vormden.”

Geen dikke worstenDe toekomst blijft een uitdaging, stelt Juan Catena: “Het

is hollen of stilstaan in onze wereld. Vandaar onze nood-

zaak over te gaan tot diversifi catie. Wij zijn op meerdere

markten actief, overal over de wereld. In het Verre Oos-

ten is de scheepsbouw nu booming; dat compenseert

de huidige zwakke markt in ons deel van de wereld.

En wie kiest voor diversifi catie, moet daarbij kunnen

vertrouwen op partners die dergelijke opdrachten ook

aan kunnen. Huisman kan dat.”

Rob Jansen: “Wij zetten bewust in op een beperkt aan-

tal partners, want we houden er uiteraard niet van om

steeds opnieuw onze eisen en wensen te moeten uit-

leggen. Wij kiezen voor een waardige partner om in het

huidige, krappe aanbod ook daadwerkelijk opdrachten

te kunnen blijven verwerven. Huisman begrijpt ons,

punt. Voor onze relatie op de lange termijn houden we

beslist geen dikke worsten voor, gewoon omdat dat

niet werkt. Maar laat duidelijk zijn: Huisman is voor ons

een blijverdje.”

‘Deze relatie is een blijverdje’

Wereldwijde speler kiest voor Huisman Paneelbouw 7

Van links naar rechts: Rob Jansen, Jan Berendsen, Juan Catena en Sander van Gelder

Scan deze foto

met layar.

Page 8: Connect juni 2015

8 Frames en Huisman delen het familiegevoel

Frames werd in 1984 in Nederland opgericht. Tegenwoordig

opereert men in zes disciplines: Flow Control & Safeguarding, Heat

Transfer, Oil & Water, Gas Treatment, Integrated Solutions en Servi-

ces. Het hoofdkwartier is in Alphen aan den Rijn. Wereldwijd werken

er zo’n vijfhonderd mensen, verdeeld over zestien kantoren op

diverse continenten. Persoonlijk contact, maar dan op wereldschaal.

TotaalconceptWilfred Straathof is Manager Production Flow Control & Safeguar-

ding. “Als Frames hebben we een unieke formule: we kunnen een

totaalconcept aanbieden in het ontwerpen en leveren van oplos-

singen voor de internationale olie- en gasindustrie”, zegt hij. “Daarbij

gaat het zowel om onshore-, offshore- als floateroplossingen. De

vestigingen in onder andere Noord en Zuid-Amerika, Europa, Mid-

den-Oosten en Maleisië ondersteunen de verkoopactiviteiten. Het

zijn locaties, dicht bij de afnemers, maar de uiteindelijke producten

vinden hun weg over de hele wereld. Onze vestiging in Brazilië

richt zich vooral op de regionale offshore, waar we bijvoorbeeld

oplossingen leveren voor de aansturing van gas- en olieputten op

de zeebodem. In Brazilië zijn ook enkele medewerkers van Huisman

gestationeerd.”

Hoge normenDe naam is gevallen: Huisman. “Onze partner in het werk aan

elektrische installaties. Geen werk voor de eerste de beste, want er

moet aan hoge eisen voldaan worden: alles wat we hier maken is

ATEX-gecertificeerd, in verband met explosiegevaar op de produc-

tielocaties. Hier, in Alphen aan den Rijn, ontwikkelen en bouwen we

hydraulische units, chemische-injectiesystemen en tot slot valve au-

tomation & HIPPS. Deze ‘High Integrity Pressure Protection Systems’

zorgen ervoor dat de druk in pijplijnen niet boven een bepaald

maximaal niveau stijgt. Veiligheidssystemen sluiten een leiding af

van de bron op het moment dat er gevaar dreigt. Daarin gelden

verschillende veiligheidsniveaus, en in de olie- en gasindustrie zijn

die normen hoog.”

Ruud Egberts, werkplaatsvoorman bij Frames, is erg te spreken over

de samenwerking met Huisman, die teruggaat tot 2012. Zo’n tien

Huisman-krachten zijn bij hem gestationeerd. “Qua bedrijfsfilosofie

lijken we sterk op elkaar. We zijn beide erg betrokken bij onze op-

drachtgevers.” Huisman verzorgt voor Frames de elektrotechnische

installatie, waaronder de bekabeling. Leidinggevend monteur Bert

van Tilburg is vanaf de eerste dag van de samenwerking niet meer

bij Frames uit beeld geweest.

Kennis en lefWerken in opdracht van Frames vraagt om kennis en lef. Wilfred

Straathof: “Wij verwachten van een toeleverancier allereerst die ‘klik’.

Er moet deugdelijk geïnstalleerd worden, maar ook op een veilige

en schone manier. Daar scholen we ons voortdurend in; er worden

uiteenlopende cursussen gevolgd.” Bert van Tilburg beaamt het.

Huisman voldoet, als één van de twee elektrotechnische installatie-

bedrijven in Nederland, aan de AS/N2S 4.761-standaard, die op dit

moment in Australië al geldend is. Het is de hoogst haalbare norm

voor explosiegevaarlijke omgevingen. “Een bewijs dat Huisman

in staat is in deze internationale en technisch hoogstaande markt

operationele werkzaamheden te verrichten.”

‘Je wilt kennis en lef, maar ook die klik’Frames levert de onmisbare schakel tussen de put en de pijpleiding in de olie- en gasindustrie. Samen ontwerpen, bouwen en leveren de mensen van Frames oplossingen en installaties voor scheidingstechnologieën, olie- en gasbehandelingssystemen, maar ook veiligheidssystemen tot en met total plants. “Onze sterke punten zijn de mensen en knowhow. We zijn een heel familiair bedrijf en trots op wat we doen: ‘A family of oil & gas solutions’. Ook zijn we gedreven en betrokken bij onze klanten. Dat is wat Huisman met ons gemeen heeft.”

Page 9: Connect juni 2015

Bert van Tilburg en Ruud Egberts

Scan deze foto

met layar.

Page 10: Connect juni 2015

Wijgula is dochter van de Zuid-Afrikaanse beursgenoteerde

Imperial Holding ltd. Wijgula beheerst daarbinnen de discipline

chemie, die volledig in Druten geconcentreerd is. “Voor onze

klanten exploiteren wij een vloot van 67 moderne tankschepen

variërend in grootte en uitrusting”, aldus Peter Hendriks. Hij

vormt samen met Roy Gerritsen en Willy van den Heuvel drie

van de in totaal vijf technische inspecteurs, die worden aange-

stuurd door Wim Kwakernaak, hoofd van de Technische Dienst.

Ook in België en Duitsland is een inspecteur te vinden.

Veruit de meeste schepen zijn eigendom van Wijgula, dat ook

de bemanning in dienst heeft. “Vooral de grote Europese che-

miebedrijven zien de voordelen om met Wijgula te werken. Valt

een schip uit, dan hebben wij schepen achter de hand. Dat zorgt

voor continuïteit. Enkele ex-kapiteins werken nog voor ons, op

de Nautische Dienst, waar zij de huidige bemanning adviseren

in onder andere varen, laden en lossen.”

ActieDe samenwerking met Huisman bestaat sinds het einde van

de jaren zeventig. “Voor ons is de service verreweg het be-

langrijkste”, aldus Roy Gerritsen. “Wij zijn 24/7 actief en geloof

me: dingen gaan bijna nooit ‘keurig’ op maandagmorgen stuk,

maar altijd bij nacht en ontij. Dan is het goed om te weten dat

Huisman direct in actie komt en vaste aanspreekpunten en

vakspecialisten biedt. Daarbij loopt ons werkgebied grofweg

van Rotterdam tot Basel en van Hamburg tot Parijs. Met de

vestigingen van zowel Wijgula als Huisman in Druten liggen veel

belangrijke havens, zoals Rotterdam, Antwerpen en Duisburg,

op een uurtje afstand.”

“Huisman kan een groot deel van de storingen ook op afstand

herkennen én verhelpen, ondermeer door het Huisman Diagnose

Systeem. Bovendien zijn ze bekend met de technische installaties

aan boord van de Wijgula schepen. Die hebben ze immers zelf

aangelegd. Daarmee zijn ze betrokken in elke levensfase van een

schip.”

WapenfeitHuisman wordt ook ingezet op klassevernieuwing. Roy Gerritsen

legt uit: “Schepen moeten elke vijf jaar een ‘APK-keuring’ onder-

gaan om het klassecertificaat geldig te houden. Halverwege is

er ook nog een tussentijdse inspectie. Met een vloot van onze

omvang ligt er dus elke paar weken wel een schip op de werf

voor controle. Huisman is door IL&T bevoegd om alle elektro-

technische installaties aan boord van binnenvaartschepen, zoals

de tankalarmering, te keuren,”

Volgens Willy van den Heuvel is de moderne vloot van uitslui-

tend dubbelwandige tankschepen een wapenfeit voor Wijgula.

“We kunnen nagenoeg elke stof vervoeren en passen desnoods

schepen aan. Verder hebben we altijd bewust relatief kleine

schepen gebouwd. Dat maakt je flexibel, want in deze markt

Service bij nacht en ontij...

10 Huisman wakend oog voor rederij Wijgula

Vervoer van chemische stoffen over water is een speciale discipline. Rederij Wijgula in Druten beheerst deze al bijna een eeuw lang. Sinds de oprichting in 1922 heeft Wijgula zich ontwikkeld tot één van de toonaangevende en grootste binnenvaartrederijen in Europa, gespecialiseerd op het gebied van vervoer van verschillende soorten vloeibaar bulkgoed. Sinds meer dan dertig jaar vertrouwt Wijgula de continuïteit van de elektrotechnische installaties toe aan de specialisten van Huisman Maritiem.

Page 11: Connect juni 2015

gaat het doorgaans om kleinere volumes. We zijn daarnaast

innovatief: hadden de eerste hoofdmotor met katalysator. We

zetten onder meer dubbel-ladingschepen in, waardoor we vaak

een heen- en terugvracht hebben. Tot slot werken we samen

met de bemanning aan boord aan het verder terugdringen

van het gasolieverbruik. Je moet jezelf immers continu willen

verbeteren.”

Van links naar rechts: Bob Klaver, Willy van den Heuvel, Roy Gerritsen en Peter Hendriks

Scan deze foto

met layar.

Page 12: Connect juni 2015

De vliegtuigindustrie stelt extreem hoge eisen aan veiligheid. Van elk nieuw opgeleverd vliegtuig wordt de hydraulische installatie, een wezenlijk onderdeel van de besturing, uitgebreid getest. Dat gebeurt ook tijdens reparatie en onderhoud. Het Apeldoornse Hycom bouwt testinstallaties voor vooraanstaande vlieg- en onderhoudsmaatschappijen en voor vliegtuigfabrikanten. Huisman Elektrotechniek levert het besturingsgedeelte.

12 Hycom bouwt met Huisman testinstallaties voor de vliegtuigindustrie

‘Niet weglopen voor verantwoordelijkheid’

Scan deze foto

met layar.

Page 13: Connect juni 2015

13

‘Niet weglopen voor verantwoordelijkheid’ Hycom in Apeldoorn is sinds de late jaren zeventig specialist in hy-

draulische systemen. Belangrijke werkterreinen zijn de baggerwer-

ken, offshore, industrie en civiele werken. De luchtvaartindustrie

vormt een belangrijk aandeel in de Apeldoornse orderportefeuille.

Het is met name daar waar het pad van Hycom kruist met dat van

Huisman Elektrotechniek. “We kennen elkaar al heel lang”, begint

commercieel directeur Dick de Winkel van Hycom. “De luchtvaart

vraagt veel turnkey-oplossingen. Huisman is daarbij een goed

verstaander: men heeft aan een half woord genoeg en loopt niet

weg voor de verantwoording die men heeft genomen.”

AlabamaWereldwijd is er slechts een handjevol bedrijven dat dergelijke

testinstallaties bouwt. Hycom is in Nederland de enige aanbieder.

Dat begon eind jaren zeventig met leveringen aan de KLM. “Engi-

neering en assemblage gebeuren hier, in Apeldoorn. Wij bouwen

de mechanische installaties. Huisman komt er in de eindfase

bij voor de bekabeling en besturing. Daarbij gaat het niet enkel

om schakelkasten, maar ook om de besturingssoftware die men

ontwikkelt. Als het geheel is samengevoegd, wordt de installatie

gedurende een paar dagen getest.”

Op dit moment loopt een project rond de testinstallatie voor de

nieuwe fabriek van Airbus in Alabama, Verenigde Staten. Met deze

installatie wordt het hydraulische systeem van het vliegtuig, nadat

het toestel gereed is, getest. Daarbij wordt het systeem onder druk

gezet, waarna alle functies, zoals de werking van het landingsge-

stel en het bewegen van de flappen aan de vleugels en de staart,

worden getest zonder dat daarbij de motoren van het vliegtuig

draaien. “Onze hydraulische installatie simuleert de draaiende

motoren. Ze echt laten draaien zou veel te kostbaar worden en is

uiteraard praktisch gezien niet wenselijk.”

IngebruiknameBarend de Kock is projectleider namens Huisman. “Eerder al zijn

soortgelijke installaties geleverd aan Airbus in China. Ook in

fabrieken in Bremen, Toulouse, Hamburg en Sevilla staat deze

testapparatuur. Het is een installatie die vast staat opgesteld in de

assemblagehal van de vliegtuigbouwer. Vliegtuigen worden via de

hydrauliekslangen op de aansluitpunten in de vloer aangesloten.”

Zo ontstaat een gesloten hydraulisch systeem. De bedienings-

wagen, met daarin de besturing van Huisman, wordt via stek-

keraansluitingen op de ‘vloer’ aangesloten. Vervolgens kan de hele

installatie bediend worden.

“Eén unit is al geleverd”, vervolgt Dick de Winkel, “de andere gaat

binnenkort op transport naar de Verenigde Staten. De ingebruik-

name van de installatie staat gepland voor april 2015. Overigens

vervaardigen we soortgelijke units ook voor mobiele toepassin-

gen. Vlieg- en onderhoudsmaatschappijen gebruiken juist deze

mobiele units. Ook hiervoor levert Huisman de besturing.”

Gecompliceerde projectenVoor unit manager Jan Berendsen van Huisman is het een bewijs

dat zijn onderneming laat zien gecompliceerde projecten te

kunnen uitvoeren, die hun weg vinden over de hele wereld. “Een

engineer van Huisman stuurt straks op locatie in de VS de lokale

E-monteurs aan en Hycom neemt het hydrauliekgedeelte voor

zijn rekening. Voor de eindassemblage en ingebruikstelling wordt

een Site Acceptance Test (SAT) uitgevoerd. Pas daarna volgt de

ingebruikname.”

Christiaan Brouwer en Peter Oosterwegel

Page 14: Connect juni 2015

Al ruim een eeuw is Parenco aan de Nederrijn bij Renkum een begrip. De papierfabriek werd in 1912 opgericht. Na in 1983 gekocht te zijn door het Duitse Haindl Paper GmbH, en later, in 2001, door Norske Skog, keert de naam ‘Parenco’ bij het eeuwfeest terug. Nieuwe eigenaar is dan H2 Equity Partners. Twee jaar eerder realiseert men een succesvolle invoering van een verbeterde papiersoort. Het maakt de Renkumse fabriek een unieke papierleverancier in ons land, want als grondstof wordt honderd procent gerecycled papier gebruikt.

In nood leer je je vrienden

kennen…

Van links naar rechts: Mark Kobus, Ben van Ewijk en Tinus Scheff er

Scan deze foto

met layar.

Page 15: Connect juni 2015

Parenco produceert jaarlijks 265.000 ton papier. Dat is goed voor

800.000 kilometer papierrol, precies genoeg om naar de maan

heen en terug te kunnen.

Binnen Parenco is onder meer de afdeling EMRA (Elektro, Meet-

en Regeltechniek, Automatisering) actief. Zij staat het complete

fabriekscomplex bij in technische ondersteuning. Een team

van vijftien mensen, op een organisatie van ruim tweehonderd

medewerkers. Zij vormen de spil bij noodsituaties, en vertrouwen

daarbij ook op de inzet van de calamiteitendiensten van Huisman

Elektrotechniek. Deze staan 24/7 klaar voor hun relaties, in vier

verschillende disciplines: een calamiteitendienst voor de industrie

en daarnaast voor beveiligingsinstallaties, elektra en maritiem.

Deze diensten worden centraal gecoördineerd door Huisman

Services, één van de zes werkmaatschappijen onder de Huisman

Groep, waardoor de continuïteit van bedrijfsprocessen en instal-

laties te allen tijde geborgd is. Dag en nacht.

Calamiteit Op 2 maart van dit jaar, om zeven uur ’s avonds, was er een

calamiteit bij Parenco. Mark Kobus, teamleider EMRA: “Er trad

kortsluiting op in een hoofdschakelaar van 2500 Ampère. De

trafobeveiliging was hierdoor uitgeschakeld. Als op die manier de

stroomvoorziening stagneert, moet er zeer snel gehandeld wor-

den. Daarom schakelden we meteen de calamiteitendienst van

Huisman in. Want er blijven bijvoorbeeld walsen stilstaan en dat

mag niet te lang duren. De stroomtoevoer was al uitgeschakeld en

onze bedrijfsbrandweer reageerde alert. Het compartiment was

zwartgeblakerd, dus er moest veel schoongemaakt worden. Huis-

man denkt op zulke momenten direct met ons mee en handelt

adequaat.”

Ben van Ewijk, projectleider Industrie en namens Huisman

contactpersoon voor Parenco: “Er was geen reserveschakelaar,

dus hebben we de beschadigde hoofdschakelaar uitgebouwd

en vervangen voor koperrail. Deze koperrail lag op voorraad in

de werkplaats bij Huisman Paneelbouw in Elst. Bij Parenco zijn

deze op maat gemaakt en ‘gebogen’. Onze servicemonteurs heb-

ben de nacht doorgewerkt om de stilstandtijd van de fabriek zo

beperkt mogelijk te houden. Uiteraard hebben de medewerkers

van Parenco zelf ook veel werk verricht. Door deze gezamenlijke

inspanning kon de productie na slechts 24 uur stilstand weer

worden opgestart.”

MentaliteitHet tekent de band tussen Parenco en Huisman die inmiddels een

kleine tien jaar bestaat. In die periode is gezamenlijk een behoor-

lijk aantal industriële projecten uitgevoerd. Naast zijn technische

kwaliteiten heeft Ben van Ewijk een persoonlijke klik met het

EMRA-team en andere afdelingen binnen Parenco. “We passen qua

mentaliteit uitstekend bij elkaar. Huisman is een heus familiebe-

drijf, Parenco in veel opzichten ook. We zijn beide erg betrokken

bij onze opdrachtgevers. Daarnaast zijn de medewerkers trouw

aan het bedrijf.”

Storingsmonteur Tinus Scheffer is een levend bewijs. Daar waar

Mark Kobus bijna een kwart eeuw in dienst is, werkt hij zelfs al 44

jaar voor Parenco. Een kracht van de oude stempel, die inzichten

en arbeidsmentaliteit overdraagt op een nieuwere generatie.

Daarbij staat hij midden in het heden. “We zijn een duurzaam

bedrijf: de fabriek wordt verwarmd met restafval uit het produc-

tieproces. De stoom die daarbij vrijkomt, wordt gebruikt om het

geproduceerde papier te drogen. De markt voor reclamedrukwerk

is stabiel. Wat je wél merkt, zijn de kortere levertijden. De klant

heeft keuze. Waar je voorheen binnen acht dagen leverde, moet

dat nu doorgaans al twee keer zo snel. Wij zijn daardoor veel meer

een ‘just-in-time’ leverancier geworden. Betrouwbare installaties

worden nóg belangrijker. Huisman ondersteunt ons daarbij.”

Papierfabriek Parenco en Huisman Elektrotechniek 15

Page 16: Connect juni 2015

connectVestiging NijmegenSt. Annastraat 284,

6525 HC Nijmegen

T +31 (0)24 3888 388

[email protected]

Vestiging ElstPeppelenbos 3, 6662 WB Elst

Postbus 121, 6660 AC Elst

T +31 (0)481 372 088

[email protected]

Hoofdkantoor DrutenKoningstraat 101, 6651 KK Druten

Postbus 25, 6650 AA Druten

T +31 (0)487 518 555

[email protected]

Connect is een uitgave van de Huisman Groep

Reageren op Connect?Is in de adressering uw naam niet juist gespeld? Zijn er in uw bedrijf/

organisatie ook andere mensen die Connect willen ontvangen? Wilt

u reageren op de inhoud van Connect? U kunt uw mededelingen,

vragen en opmerkingen laten weten via [email protected]

Colofon

Denkend in oplossingen