Nederlandse presentatie mt 28112012

download Nederlandse presentatie mt 28112012

of 22

 • date post

  12-Jul-2015
 • Category

  Business

 • view

  221
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Nederlandse presentatie mt 28112012

 • INDICATOREN VOOR ENSCHEDEKWALITATIEF ONDERZOEK NAAR INDICATOREN OM HET ARBEIDSMARKTPARTICIPATIEBELEID IN ENSCHEDE TE MONITOREN

  PRESENTATIE JANINE VAN HARSSELAAR28 NOVEMBER 2012

  Presentatie master thesis door Janine van Harsselaar

 • Familie, vrienden en bekenden

  Begeleiders: Ger Gankema, gemeente Enschede Pieter-Jan Klok en Mirjan Oude Vrielink, Universiteit TwenteMaster Bestuurskunde:6 mastervakken, 1 onderzoeksvoorstel, 1 onderzoek, 1 presentatie*Presentatie master thesis door Janine van Harsselaar*INDICATOREN VOOR ENSCHEDEWELKOM

  Presentatie master thesis door Janine van Harsselaar

 • IntroductieCentrale onderzoeksvraagMethoden van onderzoekTheoretisch kaderResultatenConclusieAanbevelingen en afrondingAfsluiting en vragen

  *Presentatie master thesis door Janine van Harsselaar*INDICATOREN VOOR ENSCHEDEINHOUDSOPGAVE

  Presentatie master thesis door Janine van Harsselaar

 • Waarom dit onderwerp:- afronding studie Bestuurskunde- interesse in lokale overheid en openbaar bestuur- wens Enschedese beleidsverantwoordelijken

  Waarom belangrijk: - landelijke ontwikkelingen- actueel, Wet Werken naar Vermogen en WMO*Presentatie master thesis door Janine van Harsselaar*INDICATOREN VOOR ENSCHEDEINTRODUCTIE*Presentatie master thesis door Janine van Harsselaar*

  Presentatie master thesis door Janine van Harsselaar

 • Doel:Het vaststellen van adequate indicatoren (meeteenheden) in het bestaandearbeidsmarktparticipatiebeleid om de effecten van het beleid te monitoren en,indien nodig, aan te geven hoe tot nieuwe indicatoren te komen.Soort studie: kwalitatieve case study:Grondige bestudering van een maatschappelijk verschijnsel dat van politiek belang is, en op theorie en veldonderzoek is gebaseerd.Een beschrijvende analyse.*Presentatie master thesis door Janine van Harsselaar*INDICATOREN VOOR ENSCHEDEINTRODUCTIE*Presentatie master thesis door Janine van Harsselaar*

  Presentatie master thesis door Janine van Harsselaar

 • CENTRALE ONDERZOEKSVRAAGWelke indicatoren zijn geschikt om in de komende jaren de effecten van het veranderende Enschedese arbeidsmarktparticipatiebeleid te monitoren?*Presentatie master thesis door Janine van Harsselaar*INDICATOREN VOOR ENSCHEDEONDERZOEKSVRAGEN

  Presentatie master thesis door Janine van Harsselaar

 • Literatuurstudie:Prestatiemeting met indicatorenModellen van PrestatiemetingEnschedese beleidsdocumentenParticipatieladderDoelboomGesprekken met beleidsverantwoordelijkenBeschrijvende inhoudelijke analyse*Presentatie master thesis door Janine van Harsselaar*INDICATOREN VOOR ENSCHEDEMETHODEN VAN ONDERZOEK*Presentatie master thesis door Janine van Harsselaar*

  Presentatie master thesis door Janine van Harsselaar

 • Onderzoeksvraag 1 Welke eisen worden in de wetenschappelijke literatuur gesteld aan indicatoren voor Prestatiemeting?

  Hoe is de vraag beantwoord:Theorie van Prestatiemeting met indicatoren: meeteenheid om een aantal of hoeveelheid te meten, een aanduiding te geven; kunnen gedrag/beleid benvloeden en effect hebben op organisatie(voorbeelden)

  en *Presentatie master thesis door Janine van Harsselaar*INDICATOREN VOOR ENSCHEDETHEORETISCH KADER

  Presentatie master thesis door Janine van Harsselaar

 • Modellen voor PrestatiemetingVergelijking van eisen aan indicatorenDoelmatigheidsanalyse en nog drie modellen

  Conclusie: Veel gemeenschappelijke eisenHerschreven tot 6 relevante eisen *Presentatie master thesis door Janine van Harsselaar*INDICATOREN VOOR ENSCHEDETHEORETISCH KADER

  Presentatie master thesis door Janine van Harsselaar

 • Antwoord:Indicatoren moeten: 1. nauwkeurige en begrijpelijke zijn omschreven2. uitvoerbaar zijn3. het doel zo zorgvuldig mogelijk meten; daardoor wellicht meerdere nodig4. relevant en betrouwbaar zijn en eventueel op termijn te veranderen5. geaccepteerd en gedocumenteerd zijn6. vergelijkbaar zijn met indicatoren elders*Presentatie master thesis door Janine van Harsselaar*INDICATOREN VOOR ENSCHEDETHEORETISCH KADER

  Presentatie master thesis door Janine van Harsselaar

 • Onderzoeksvraag 2 Welke beleidsdoelen en bijbehorende indicatoren worden momenteel in de Enschedese beleidsstukken ten aanzien van arbeidsmarktparticipatiebeleid genoemd?

  Hoe is de vraag beantwoord:Definiren relevante begrippen:arbeid, participatie, participatieladderFocus op uitkeringsgerechtigdenSelecteren meest relevante documentenInventariseren doelen en indicatoren Antwoord: ca. 60 doelen en 17 indicatoren

  **INDICATOREN VOOR ENSCHEDERESULTATEN**

  Presentatie master thesis door Janine van Harsselaar

 • Onderzoeksvraag 3 In hoeverre voldoen de bij de beleidsdoelen benoemde indicatoren aan de eisen die daaraan in de literatuur worden gesteld en welke veranderingen zijn op grond van die literatuur wenselijk?

  Hoe is de vraag beantwoord:Creren Enschedese Doelboom: - maakt beleid en overlap inzichtelijk; -ontrafelt en ordent beleid; -toont relatie doelen/beleid-toont welk doel positie op de ladder bepaaltEerste bundelen doelen tot 8 hoofddoelen

  *Presentatie master thesis door Janine van Harsselaar*INDICATOREN VOOR ENSCHEDERESULTATEN*Presentatie master thesis door Janine van Harsselaar*

  Presentatie master thesis door Janine van Harsselaar

 • *Presentatie master thesis door Janine van Harsselaar*

  Presentatie master thesis door Janine van Harsselaar

 • Vervolgens:Koppelen: 15 bestaande indicatoren gekoppeld aan de 8 doelenTesten: 15 indicatoren aan de 6 eisen van Prestatiemeting

  *Presentatie master thesis door Janine van Harsselaar*INDICATOREN VOOR ENSCHEDERESULTATEN*Presentatie master thesis door Janine van Harsselaar*

  Presentatie master thesis door Janine van Harsselaar

 • Antwoord:De 15 indicatoren voldoen aan 3 eisen en aan 3 eisen nietTekst van 5 indicatoren aanpassen2 indicatoren meten het doel zorgvuldig en 13 niet7 doelen hebben aanvullende indicatoren nodig5 clusters van indicatoren meten het doel niet zorgvuldig

  *Presentatie master thesis door Janine van Harsselaar*INDICATOREN VOOR ENSCHEDERESULTATEN*Presentatie master thesis door Janine van Harsselaar*

  Presentatie master thesis door Janine van Harsselaar

 • Onderzoeksvraag 4 Welke nieuwe indicatoren zouden de effecten van het arbeidsmarktparticipatiebeleid kunnen monitoren?

  Antwoord:Nieuwe indicatoren moeten aan alle eisen voldoen zoals instellen werkgroepOnderhavige onderzoek is niet het instrument: Advies: vervolgstudieEchter, toch suggesties en advies aan de werkgroep*Presentatie master thesis door Janine van Harsselaar*INDICATOREN VOOR ENSCHEDERESULTATEN*Presentatie master thesis door Janine van Harsselaar*

  Presentatie master thesis door Janine van Harsselaar

 • Onderzoeksvraag 5 Welke indicatoren zijn, in het licht van de literatuur over Prestatiemeting, het meest geschikt om de gevolgen van het veranderende Enschedese arbeidsmarktparticipatiebeleid te monitoren?

  Antwoord:De 15 bestaande, eventueel herschreven, Enschedese indicatoren *Presentatie master thesis door Janine van Harsselaar*INDICATOREN VOOR ENSCHEDERESULTATEN*Presentatie master thesis door Janine van Harsselaar*

  Presentatie master thesis door Janine van Harsselaar

 • INDICATOREN VOOR ENSCHEDE *Presentatie master thesis door Janine van Harsselaar*

  Presentatie master thesis door Janine van Harsselaar

 • Beantwoording centrale onderzoeksvraag:De 15 bestaande getoetste aangepaste indicatoren zijn geschikt.Echter, 7 doelen worden niet zorgvuldig gemeten, dus er zijn aanvullende indicatoren nodig*Presentatie master thesis door Janine van Harsselaar*INDICATOREN VOOR ENSCHEDECONCLUSIE

  Presentatie master thesis door Janine van Harsselaar

 • AanbevelingenVervolgonderzoekPrestatiemanagement invoerenNetwerkonderzoekEffectiviteitsonderzoekTevredenheidsonderzoekTot slotBelanghebbenden hebben hetzelfde handvat.Enschede weer koploper

  *Presentatie master thesis door Janine van Harsselaar*INDICATOREN VOOR ENSCHEDEAANBEVELINGEN EN AFRONDING

  Presentatie master thesis door Janine van Harsselaar

 • *Presentatie master thesis door Janine van Harsselaar*INDICATOREN VOOR ENSCHEDEAFSLUITINGVOOR UW AANDACHT!

  Het woord is aan Pieter-Jan!VRAGEN

  Presentatie master thesis door Janine van Harsselaar

 • INDICATOREN VOOR ENSCHEDEKWALITATIEF ONDERZOEK NAAR INDICATOREN OM HET ARBEIDSMARKTPARTICIPATIEBELEID IN ENSCHEDE TE MONITOREN

  PRESENTATIE JANINE VAN HARSSELAAR28 NOVEMBER 2012

  Presentatie master thesis door Janine van Harsselaar

  *