Hnw Presentatie Mt Retraite Feijenoord

download Hnw Presentatie Mt Retraite Feijenoord

If you can't read please download the document

 • date post

  25-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  71
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Hnw Presentatie Mt Retraite Feijenoord

 • 1. Het Nieuwe Werken Deelgemeente FeijenoordMT-retraite 11 juni 20121Ik ben blij met Het Nieuwe Werken

2. Inspiratie!2 3. DoelBetere dienstverlening naar de burger; gebiedsgericht werken brede dienstverlening participatie 3 4. HNW in Feijenoord betekent: Plaats- en tijdonafhankelijk werken Sturen op resultaat in plaats van opaanwezigheid Vrije toegang tot informatie, kennis en ervaring Medewerkers krijgen het vertrouwen Alle medewerkers worden betrokken Medewerkers en leidinggevendencommuniceren gemakkelijk 4 5. Kansen Verhoging van het werkplezier Stijging medewerkertevredenheid Betere ontplooiingsmogelijkheden van medewerkers Meer ruimte voor creativiteit en innovatie Meer efficintie, effectiviteit, productiviteit Aantrekkelijk werkgeverschap Flexibel en efficinter gebruik van beschikbare ruimte mogelijk Daling huisvesting/werkplekkosten Daling ziekteverzuim Minder reiskosten en reistijd Betere samenwerking en kortere lijnen Grotere betrokkenheid vanmedewerkers, collegas, ketenpartners, bewoners, ondernemer 5s en instellingen 6. Hoe?Bricks: Werkplek innovatie met activiteit en werkstijl ondersteunende huisvesting Versterken en faciliteren van samenwerken en ontmoetenBytes: Mobiele technologie gemeengoed en als basis voor informatiesystemen Overal de beschikking tot alle bestanden intensiever gebruik van nieuwe digitale communicatiemiddelenBehaviour: Management faciliteert & stimuleert beweging naar verandering metvertrouwen als basis Discipline van medewerkers op basis van collectieveambitie, intrinsieke motivatie en betrokkenheid Slimmer organiseren bedrijfsprocessen Radicale innovatie, themas zijn leidend niet de grenzen van deorganisatie 6 7. UitwerkingEen persona is een een karakterisering van een bepaald type gebruiker 7 8. Management faciliteert & stimuleertbeweging naar veranderingDoor;Sturen op output in plaats van op aanwezigheid Resultaatgerichte afspraken Individuele benadering Vertrouwen en ruimte gevenStijl Coachend leidinggeven Verwachtingen helder maken Voorbeeldgedrag 8 9. Kernkwaliteit 1 van deHNW-manager.Resultaatgerichte afspraken Stel doelen vast en maak afspraken samen met demedewerker; medewerker is aan zet! Ruimte voor eigen inzichtAfspraken over WAT niet over HOEHoe pak je dat aan?9 10. Kernkwaliteit 2 van deHNW-manager.Individuele benadering HNW voor elke medewerker anders, de ene medewerker wilhelemaal geen HNW terwijl de andere staat te springenHoe pak je dat aan? 10 11. Kernkwaliteit 3 van de HNW-manager. Vertrouwen en ruimte geven Iedere medewerker is authentiek; eigenwerkstijl, talent, drijfveren en als expert op zijn gebied Geef ruimte voor creativiteit en innovatieControle versus vertrouwen wat betekent dat voor jou? 11 12. Kernkwaliteit 4 van deHNW-manager.Coachend leiderschap Draait om stimuleren, inspireren, vertrouwen geven entoegankelijkheidWat heb je daarvoor nodig?12 13. Kernkwaliteit 5 van de HNW-manager. Verwachtingen helder maken Organisatievisie en doelen moet voor iedereen duidelijk zijn Het is niet mogelijk dat de ene leidinggevende binnen het MTeen andere interpretatie van zijn of haar rol binnen HNWheeft dan een andere leidinggevende. De beeldvormingmoet gelijk zijnTijd- en plaatsonafhankelijk werken wat betekent dat? Is dat 24x7 bereikbaar en/of beschikbaar? Hoe houden we synergie en borgen we de sociale cohesie?Tijdschrijven past dat nog? Wat betekent HNW voor verlof? Wat spreken 13 we af? 14. Kernkwaliteit 6 van de HNW-manager.Voorbeeldgedrag Wat ga je doen? Waar twijfel je nog over? Wat heb je nodig? 14 15. Management faciliteert & stimuleertbeweging naar verandering metvertrouwen als basisDit is een organisch co- creatie proces met vallen en opstaanPiano leer je ook niet spelen door er over te lezen of te praten maar door te oefenen en te doen 15 16. Waar op korte termijn mee aan de slag? 26 juni Kick Off met plenaire sessie voor medewerkers verspreiden enqute begin maken met dialoog tussen leidinggevende en medewerker HNW als vast punt op de agenda van elke vergadering terug te laten keren implementatie en uitwerking communicatieplan samenstellen en aan de slag met de projectteams verwerking uitkomsten enqute en organiseren van thema sessies aan de slag met pilotgroep Kenniswerkers en Leidinggevenden16 17. Starten, Uitproberen, Leren, Evalueren, Bijstellen, Leren, Groeien17