College HNW - Web 2.0

9
Het Nieuwe Werken Web 2.0 Van opkomst tot hedendaagse implementatie

Transcript of College HNW - Web 2.0

Page 1: College HNW - Web 2.0

Het Nieuwe Werken

Web 2.0Van opkomst tot hedendaagse implementatie

Page 2: College HNW - Web 2.0

Wat is Web 2.0?

Page 3: College HNW - Web 2.0

En nog veel meer..?

Page 4: College HNW - Web 2.0

Wat hebben bedrijven hiermee te maken?

Organisatiesstructuren

De (digitale) werkplek

Webcare

Page 5: College HNW - Web 2.0

Organisatiestructuren

van

hiërarchischnaar

netwerkstructuur

focusop

informatiespreiding

Page 6: College HNW - Web 2.0

Webcare

Gestart in 2006 door UPC

Wat is webcare?

Page 7: College HNW - Web 2.0

Webcare

“Webcare is het beheren en bewaken van je online reputatie en daardoor ook het creëren en verbeteren hiervan.”

(Jan-Willem Alphenaar, 2012)

Page 8: College HNW - Web 2.0

De (digitale) werkplek

Page 9: College HNW - Web 2.0

Web 3.0: de toekomst?