HNW en HRM 2.0. DaaD Consultancy 06 - 2625 2366

download HNW en HRM 2.0. DaaD Consultancy 06 - 2625 2366

of 35

 • date post

  25-Jan-2015
 • Category

  Documents

 • view

  227
 • download

  0

Embed Size (px)

description

HNW vraagt van HRM een nieuwe strategie, beleid en instrumentaria. Welke ontwikkelingen zijn er die invloed hebben op HRM.

Transcript of HNW en HRM 2.0. DaaD Consultancy 06 - 2625 2366

 • 1. DaaD Consultancy Ontwikkelingen anno nuHet nieuwe werken

2. AgendaDaaD Consultancy Welke ontwikkelingen zijn er? Wat vraagt dit van de medewerkers? Wat vraagt dit van HRM? 3. Het Nieuwe Werken?DaaD Consultancy Het is een visie om op een andere wijze met elkaar samen te werken, te netwerken en kennis te delen. 4. Multidisciplinaire veranderingDaaD Consultancy 5. Wat levert het op?DaaD Consultancy Kostenreductie Inspiratie Medewerkertevredenheid Goed werkgeverschapKlanttevredenheid Imago / Branding Innovatie / co-creatie Productiviteit 6. DaaD Consultancy 7. Wat zien we gebeuren?DaaD Consultancy Van uitvoerend werken Naar zelfsturend werken inbinnen een besloten een open omgevingomgeving 8. Er verandert veelDaaD Consultancy Milieu en duurzaamheid Interesse vormt de community Organisatiegrenzen vervagen KostenreductieBlijvende groeivan zelfstandigenFysiek ontmoetenwanneer nodigTijd en plaatsongebonden werken 9. Welke veranderingen zie je?DaaD Consultancy20ste eeuw 21ste eeuw Centraal: Structuur en processen Centraal: Snelheid,flexibiliteit en slimheid Efficiency Effectiviteit Kenmerken:Kenmerken: Maakbaarheid Kennis Controle Doelgericht ResourcesZelfstandig AutomatiserenCreativiteit Individu Weinig structuur Kennis is machtDiscipline Team Kennis is toegankelijk 10. DaaD Consultancy Uitdaging 11. Vier generatiesDaaD Consultancy Baby Boomers 1945 1955Lost generation Bevlogen 1955 1970 Bomvol idealen Bruggen bouwenRelativeren Pragmatischegeneratie1970 1985InternationaleGeneratie Yervaring1985 1995Resultaatgerichte Natuurlijkesamenwerkingnetwerkers.Overleg enonderhandelen 12. Vier generaties Becker, 1993; Generatie Einstein 2007 Babyboomers Lost GenerationPragmatischeCreatieve Jongeren (GeneratieDaaD Consultancy(oudere kenniswerkers)generatie (30+ Einstein) kenniswerkers) 1945 19551955 1970 1970 19851985-1995 Invloed in organisatiesInvloed in organisatiesInvloed in organisaties Invloed in organisaties vanaf: vanaf: vanaf: vanaf: 20101970 1985 2000 Het volk weet watZIJ-generatieIK- generatieWIJ-generatiegoed isHet volk weet wat goed Het individu zelf weet wat Identiteit is oprecht van jezelf. Bewegen in is, maar het individu is goed is. Identiteit issubculturen. ook belangrijk. constructie. StatusBeetje aanpassenZelfontplooiingCreativiteit / Intutie Protesteren tegenBruggen bouwenInteractieve Natuurlijke netwerkers. Overleg en autoriteit;resultaatgerichteonderhandelendemocratiseringsamenwerkingNa-oorlogseEconomische depressiesZelfverzekerdeInternet Generation Vanzelfsprekende wederopbouw oliecrisesdiplomajagerskenniswerkers BevlogenRelativeren Internationale ervaring.Global generation Bereisd.Bomvol idealen Ideologisch vacumWeinig historisch besef Multicultureel waardenpakket 13. Een menigte weet meer dan een specialistDaaD Consultancy Het slimste jongetje van de klas is iedereen De massa weet het (bijna) altijd beter 14. Onuitputtelijke bronDaaD Consultancyvan technieken, functies, tools, sites, services RSS Flickr Tags, Tag cloud Hyves Delicious Podcast/Vodcast Blog Ning Skype WikiPediA Twitter Social Bookmarking LinkedIn Wiki Mashups YouTube Social ChatNetworking 15. Gesloten versus open structuurDaaD Consultancy Strategisch samenwerken in flexibele netwerken Optimaal gebruik van competenties in het netwerk Meer mogelijkheden om leiderschap enondernemerschap te tonen Meer in touch met de buitenwereld 16. Netwerken = elkaars kennis(sen) en expertise benuttenDaaD Consultancy 17. Gevolgen +DaaD Consultancy Technologische+ mogelijkhedenComplexeorganisaties=> 24-uurs economie Anders (samen)werken 18. DaaD Consultancy http://www.youtube.com/watch?v=uH8tW1lihtA 19. HighlightsDaaD Consultancy Veranderende arbeidsmarkt: toename zelfstandigen, flexibele schil, snelle verandering van banen Kennis: snel verouderd (3 jaar), kennis is voor iedereen toegankelijk, continu blijven leren, overload Leiderschap: bewuste hoogopgeleide autonome werknemers (die (willen) weten waarom) Communicatie: bereik enorm (hele wereld18-11-1219 20. DaaD Consultancy 21. Waarom sluit het gedrag van de mensen nog niet aan?DaaD Consultancy De MENS is eengewoonte dier. Cultuur van deorganisatie sluit inveel gevallen nogniet aan bij de eisenvan de huidige markt. Technologischeontwikkelingen zijnrazend snel gegaan. 22. Succesfactor is de mensDaaD Consultancy ICT tools en omgeving faciliteren maar Het is de mens die het moet DOEN! 23. Aandachtsgebieden HRMDaaD ConsultancyHRM beleid en Organisatie instrumenten klimaatHouding & gedrag 24. Vertrouwen &DaaD ConsultancyOpen communicatie HRM Strategie &Resultaatgericht Beleidwerken Team WerknemerOrganisatie LeidinggevendeOrganisatie klimaat SituationeelBewustwording / leidinggeven empowerment 25. Houding en gedragDaaD Consultancy20s te e e uw21s te e e uw Centraal: Structuur en Centraal: Snelheid, flexibiliteit processenen slimheid Gedrag:Gedrag: Geen fouten maken Fouten maken mag > experimenteren Geen veranderingenContinue innoveren Proces is leading Markt is leading Intern gerichtExtern gericht Individueel Samenwerken Manager bepaald Eigen verantwoordelijkheid Management: Management: Sturen op taken Sturen op output Kennis is macht Kennis delen Gesloten organisatie Alles transparant Toegang tot informatie 26. Wat vraagt dit van de werknemer?DaaD Consultancy Kennis van ICT Autonomie versus verbinding Zelfstandig werken Zelforganiserend vermogen Zelfsturing en initiatief nemen Weten wat je toegevoegde waarde is Eigen verantwoordelijkheid Van one size fits all naar individuele behoefte en stijl van werken Jezelf zichtbaar maken Netwerken en samenwerken!Individu 27. Wat vraagt dit van de leidinggevende?DaaD Consultancy Output gericht managen! Vertrouwen geven Verantwoordelijkheid beleggen Situationeel leidinggeven Coachen en inspireren Mensen verbinden Leiderschap Voorbeeldgedrag! Leidinggevende 28. Wat vraagt dit van een afdeling?DaaD Consultancy Samen verantwoordelijkheid vooreindresultaat Samen afspraken maken Vertrouwen in collegas Feedback geven en krijgen Elkaar durven aanspreken Kennis willen halen en brengen Kennis is macht loslaten! DIALOOG -> samen afsprakenmaken Team 29. Wat vraagt dit van de organisatie?DaaD Consultancy Definiren duidelijke visie! Definiren duidelijke doelstellingen Heldere processen die aansluiten bij denieuwe manier van werken Duidelijke belegging Taken,Bevoegdheden &Verantwoordelijkheden Transparant Aanpassen management informatie Aanpassen HR beleid & instrumenten Organisatieklimaat aan laten sluiten bij dedoelstellingenOrganisatie 30. OrganisatieklimaatDaaD ConsultancyTransparantVerantwoordelijkhe communicatieid processen willen nemen kunnen nemen Kennis Leiderschap ontwikkelen HRM kennis delen leidinggevende feeback geven kennis toepassen Vertrouwen individu afdeling leidinggevende 31. DaaD Consultancy Meten is weten 32. HRMDaaD Consultancy BeleidOntwikkeling & advies HR strategie HR advies Mobiliteit Management en Talent development In-, door- en uitstroomInnovatie Recruitement Arbeidsomstandigheden Beloningssysteem AdministratiefFunctioneel Salarisverwerking Functiewaardering / Functiehuis Personeeladministratie Arbeidsrecht HR Helpdesk Arbeidsvoorwaarden HR IT Informatievoorziening 32 33. Belangrijkste HRMveranderingenDaaD Consultancy Arbeidsvoorwaarden Individu + Team + Organisatie Ontwikkeling Continu Korter en meer Management Development Sturen op resultaat Recruitment Talent Development Toegevoegde waarde Eigen verantwoordelijkheid HR strategie: Menselijk kapitaal Sociaal kapitaal 34. Aandachtsgebieden GroepsdynamicaVertrouwen in collegasDaaD ConsultancyGezamenlijke verantwoordelijkheidFeedback geven en krijgen Kennis halen en brengen Bewustwording /empowermentOrganisatie VertrouwenToegevoegde waarde Verantwoordelijkheid nemen (persoonlijk leiderschap!)Transparant Open cultuur Heldere procesinrichting (LEAN)Platte organisatie inrichting TeamHR beleid & instrumenten LeidinggevendeSituationeel leiderschap Vertrouwen gevenIndividu Verantwoordelijkheidbeleggen Sturen op resultaatVirtuele en fysiek ondersteuning 35. Waarom moeilijk doen als het samen kan! Loesje