Kennismaking Hnw Jos

23
Kennismaking Odette de Koning – Bakker 16 februari 2010 JOS 1

Transcript of Kennismaking Hnw Jos

Page 2: Kennismaking Hnw Jos

Kennismaking

Waar en wanneer zijn jullie het meest creatief?

…en productief?

16 februari 2010 JOS2

Page 3: Kennismaking Hnw Jos

Het Nieuwe werken

Page 4: Kennismaking Hnw Jos

De wereld verandert, de manier waarop we werken ook

16 februari 2010 JOS4

Page 5: Kennismaking Hnw Jos

5

Werkplek, Technologie & Gedrag

16 februari 2010 JOS5

Bricks:•Werkplek innovatie

Bytes:•Mobiele technologie gemeengoed en als basis voor informatiesystemen

Behaviour:•Talentenmanagement met persoonlijke rugzak voor ontwikkeling•Vertrouwen is de basis•Management faciliteert & stimuleert bottum-up beweging naar verandering

en flexibiliteit•Discipline van medewerkers op basis van collectieve ambitie, intrinsieke

motivatie en betrokkenheid

Page 6: Kennismaking Hnw Jos

6

Wat nog meer?

16 februari 2010 JOS6

•Slimmer organiseren bedrijfsprocessen •Radicale innovatie, thema’s zijn leidend niet de grenzen van de ambtelijke

organisatie, co-creatie en crowdsourcing m.b.v. social media

Page 7: Kennismaking Hnw Jos

7

Bytes; Iedereen kan 24/7 met elkaar in contact komen

Uitdagingen grootschaliger, complexer en dynamischer.

Mondiale bevolkingsgroeiKlimaatveranderingenWereldhandelBevolkingssamenstellingNieuwe technologieënEtc.

16 februari 2010 JOS7

Page 8: Kennismaking Hnw Jos

8

Bricks; Tijd en plaats onafhankelijk werken is mogelijk

16 februari 2010 JOS8

Page 9: Kennismaking Hnw Jos

HNW is veranderen, meebewegen

Page 10: Kennismaking Hnw Jos

De burger verandert

10 16 februari 2010 JOS

Page 11: Kennismaking Hnw Jos

Medewerker en manager veranderen

11 16 februari 2010 JOS

Page 12: Kennismaking Hnw Jos

Medewerker en manager veranderen

12 16 februari 2010 JOS

Page 13: Kennismaking Hnw Jos

HNW op z’n Rotterdams

• Kom maar op! (uit column Van Gils, 14 oktober 2010)

Zie het concern Rotterdam als een onderneming en jezelf als ondernemer: wat zou je willen veranderen om beter, sneller en effectiever te kunnen werken.

13 16 februari 2010 JOS

Page 14: Kennismaking Hnw Jos

Kracht en energie zit in de mens, de medewerker

7 december 2010 Publiekszaken14

BeleidsmakerKeuzes maken

Gedeelde ambitie

Intrinsieke motivatie

Vrijheid o.b.v. vertrouwen

Page 15: Kennismaking Hnw Jos

Gedeelde ambities o.b.v. ontwikkelingen Jeugd, Onderwijs en Samenleving

16 februari 2010 JOS15

JOS werkt aan de talenten van Rotterdammers.

Ontwikkelingen in het onderwijs en in de samenleving.

Page 16: Kennismaking Hnw Jos

16 februari 2010 JOS16

Bespreek in tweetallen:

• waar je energie van krijgt in je werk• waarom je gekozen hebt voor je huidige werk• wat is je ambitie voor de komende jaren

Kracht, energie, passie, intrinsieke motivatie

Page 17: Kennismaking Hnw Jos

16 februari 2010 JOS17

Basis voor Het Nieuwe Werken = de 5 V’s en NIET een set gadgets

Page 18: Kennismaking Hnw Jos

18 16 februari 2010 JOS

Anders werken en ruimte om mogelijkheden te ontdekken en uitproberen

Page 19: Kennismaking Hnw Jos

Het nodige gedrag

19 16 februari 2010 JOS

Page 20: Kennismaking Hnw Jos

20

Kansen voor de bedrijfsvoering

Daling huisvestingskostenDaling ziekteverzuimDaling ICT kostenDaling werkplekkostenDaling overhead

Stijging productiviteitMedewerkertevredenheidMeer ondernemerschapMeer innovatieBetere samenwerking

16 februari 2010 JOS20

Page 21: Kennismaking Hnw Jos

Wat betekent HNW voor JOS?

Ga in twee groepen met elkaar in gesprek op basis van onderstaande vragen:

3.In hoeverre werken jullie al nieuw4.Welke ontwikkelingen komen op jullie af5.Zien jullie kansen met Het Nieuwe Werken

Wat wil de medewerker* Welk gedrag is nodig Wat ga je daarover afspreken en hoe Welke hulpmiddelen zijn nodig

* Bespreek dit punt per type medewerker of aard van de werkzaamheden

16 februari 2010 JOS21

Page 22: Kennismaking Hnw Jos

Beelden 2015: medewerkers

22 16 februari 2010 JOS

Page 23: Kennismaking Hnw Jos

Wat betekent HNW voor jou?

Teken/verbeeld/schrijf op een flap hoe 2015 er voor jou uit ziet

Hoe doe je je werk, vanuit jezelf als persoon en vanuit je functie.

Hang de flap op.

De groep verdeelt zich en gaat met elkaar in gesprek op basis van de flappen.

16 februari 2010 JOS23