Koriandermix december 2013 webversie

of 10/10
Pagina 3 van 14 Van de redactie Welkom in ons kerstnummer! Het dreigde even mis te gaan. Mijn computer liep vast tijdens de productie van dit kerstnummer. Echter dankzij een snelle interventie van WizzKid Erik Beukekamp werd mijn PC gerepareerd en ligt dit Kerstnummer toch voor u. Op de drempel van 2014 is dit toch een periode van terugblikken en vooruit kijken. Ik hoop dat 2013 u gebracht heeft wat uw vrienden en familie u een jaar geleden hebben toegewenst. Voor de tennisvereniging was het, mijns inziens, een goed jaar. Het eerste seizoen op de nieuwe banen. Heel veel activiteiten en als ik de geluiden beluister neemt het ledental toe. Kortom TV Koriander bloeit als nooit te voren. Voor u ligt een dun kerstnummer. Traditioneel gebeurt er in deze periode niet zo veel op tennisgebied, dus ook weinig kopij. Ik wil u wijzen op een leuk verslag van Karin over het Open Koriander toernooi en de aankondiging van de nieuwjaarsreceptie. Tevens een warm welkom aan ons nieuwe redactielid Marry Renting. We kunnen je hulp goed gebruiken. Dan rest mij nog om u, mede namens mijn mede redactieleden Marry, Erik, en Rob fijne kerstdagen en een zeer gelukkig 2014 toe te wensen. Redactie Koriander, Rinus In dit nummer: Redactie 3 Van de voorzitter 5 Jarigen en nieuwe leden 6 Verslag Open Koriander 7 Reanimatietraining 9 Jeugdteams, samenstelling 9 Nieuwjaarsreceptie, uitnodiging 10 Van de penningmeester 11 Puzzeltocht 2014 13
 • date post

  30-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Clubblad TV koriander Almere

Transcript of Koriandermix december 2013 webversie

 • Pagina 3 van 14

  VVaann ddee rreeddaaccttiiee

  Welkom in ons kerstnummer!

  Het dreigde even mis te gaan.

  Mijn computer liep vast tijdens

  de productie van dit

  kerstnummer.

  Echter dankzij een snelle

  interventie van WizzKid Erik

  Beukekamp werd mijn PC

  gerepareerd en ligt dit

  Kerstnummer toch voor u.

  Op de drempel van 2014 is dit

  toch een periode van terugblikken

  en vooruit kijken. Ik hoop dat 2013 u gebracht heeft wat uw vrienden en familie u een jaar geleden hebben

  toegewenst.

  Voor de tennisvereniging was het, mijns inziens, een goed jaar. Het eerste seizoen op de nieuwe banen.

  Heel veel activiteiten en als ik de geluiden beluister neemt het ledental toe. Kortom TV Koriander bloeit als

  nooit te voren.

  Voor u ligt een dun kerstnummer. Traditioneel gebeurt er in deze periode niet zo veel op tennisgebied, dus

  ook weinig kopij. Ik wil u wijzen op een leuk verslag van Karin over het Open Koriander toernooi en de

  aankondiging van de nieuwjaarsreceptie.

  Tevens een warm welkom aan ons nieuwe redactielid Marry Renting. We kunnen je hulp goed gebruiken.

  Dan rest mij nog om u, mede namens mijn mede redactieleden Marry, Erik, en Rob fijne kerstdagen en een

  zeer gelukkig 2014 toe te wensen.

  Redactie Koriander, Rinus

  IInn ddiitt nnuummmmeerr::

  Redactie 3

  Van de voorzitter 5

  Jarigen en nieuwe leden 6

  Verslag Open Koriander 7

  Reanimatietraining 9

  Jeugdteams, samenstelling 9

  Nieuwjaarsreceptie, uitnodiging 10

  Van de penningmeester 11

  Puzzeltocht 2014 13

 • Pagina 5 van 14

  .............. vvaann ddee vvoooorrzziitttteerr

  Ik schrijf dit stukje zondagmorgen 1 december. Het is fris, maar het zonnetje schijnt. Vorig jaar om deze tijd was ons tennispark lange tijd niet beschikbaar om op te spelen. De afgelopen weken is er nog volop getennist en dat zal doorgaan zolang de weergoden het toelaten. In sommige media wordt gesproken over een aanstaande horrorwinter. Pakken sneeuw en strenge vorst liggen in het vooruitschiet. We zien het wel, we kunnen er toch niets aan doen.

  De Algemene Ledenvergadering van november hebben we weer achter de rug. Onze penningmeester heeft ons de begroting voor 2014 gepresenteerd en ook inzicht gegeven in de actuele stand van onze financile zaken. Ik ben er trots op te kunnen melden dat we weer een uitstekend jaar achter de rug hebben als TV Koriander. Hoe vaak hoor je niet dat grote projecten uitlopen op financile rampen en teleurstellingen. Zo niet bij Koriander. De aanleg van onze nieuwe banen zal niet voor iedereen de associatie hebben met een grootschalig project, maar voor een kleine vereniging als de onze met alleen maar vrijwilligers is het toch een spannend traject geweest. Ik vind het geweldig om te kunnen melden dat we nu alweer spreken over extra aflossingen en dat de contributie 5% minder verhoogd wordt dan we een jaar geleden dachten. Een mooie meevaller in deze tijden van economische crisis !

  Dit is niet alleen de verdienste van het huidige bestuur, ook van de bestuurders voor ons.

  Koriander mag zich gelukkig prijzen dat het een aantal goede penningmeesters heeft gehad (ook nu weer in de persoon van Richard de Kreij) en besturen die zorgvuldig zijn omgegaan met de beschikbare financile middelen.

  Het afgelopen jaar heb ik alleen maar positieve reacties ontvangen over onze nieuwe banen. Datzelfde geldt voor onze tennisleraar Emar Onderstal. Emar is heel betrokken bij onze vereniging en zijn lessen worden positief ontvangen.

  De samenwerking met Tenniscollege Flevoland heeft ons dit jaar ook weer veel nieuwe jeugdleden opgeleverd.

  Alles overziende denk ik dat we kunnen terugkijken op een fantastisch jaar voor Koriander.

  Het nieuwe jaar belooft ook weer veel goeds. We hebben nog nooit zoveel competitieteams gehad. Tijdens de voorjaarscompetitie zal het een drukte van belang zijn op ons tennispark. We starten nu ook met twee teams op de vrijdagavond. Dat zal ertoe leiden dat er op 3 vrijdagavonden geen racket trek georganiseerd kan worden.

  Misschien is het een idee om dan uit te wijken naar de zaterdagavond. Ik hoor graag wat de leden hiervan vinden ([email protected]).

  Ik wil alle leden fijne feestdagen wensen, een gezellige jaarwisseling en een spetterend en vooral gezond 2014!

  Peter Vallentin

 • Pagina 6 van 14

  JJaarriiggeenn:: vvaann hhaarrttee::

  December

  Valentijn de Wit 3 december

  Wiep te Velde 12 december

  Lars Rvekamp 17 december

  Henry van Kuijk 19 december

  Demko Vorenhout 19 december

  Danil Blaauwwijk 24 december

  Januari en Februari

  Jasper Derriks 2 januari 1996

  Maaike Beukenkamp 3 januari 2000

  Dave Pos 5 januari 2002

  Thomas Pos 5 januari 2002

  Maxim van Liempt 6 januari 2003

  Melodie Zollner 7 januari 1996

  Job t Hooft 17 januari 1998

  Charissa Tolen 18 januari 2001

  Danilo Feijen 18 januari 2005

  Sandra Aldendorff 19 januari 1994

  Darcy Robijn 20 januari 2003

  Tycho Akkerman 28 januari 2006

  Nadia El-shamy 14 februari 2000

  Wisse van der Meulen 20 februari 1998

  Monique Aldendorff 20 februari 1998

  Femke Wouda 25 februari 1997

  Aranka Schiel 26 februari 1994

  NNiieeuuwwee lleeddeenn:: eeeenn hhaarrtteelliijjkk wweellkkoomm aaaann::

  Senioren Junioren

  Emar Onderstal Timo de Haan Michiel Broekman Dave Pos Saskia Lim Thomas Pos Tamara Grep Robin Knapen Tycho Oudshoorn Balciunas Manvydas

  Simmo Fogg

 • Pagina 7 van 14

  HHeerrffssttjjeeuuggddttooeerrnnooooii 22001133

  Hoi Beste Tennisvrienden,

  In mei zijn wij voor het eerst dit jaar bij elkaar gekomen, om met de

  voorbereidingen van ons toernooi te gaan beginnen. Weer dachten

  we het wordt een eitje dit keer, want dit is alweer het 5de

  jaar dat

  we dit gaan doen. Een makkie dus.

  Ook dit jaar hadden wij een paar sponsors, de firma Bruna (Almere-

  Stadshart) en de firma Smikky (Almere-Buiten) die ons hebben

  voorzien van de tasjes met een drankje en een kauwgumpje erin.

  De beide sponsors hebben ook nog een paar prijzen voor de loterij

  aan ons gegeven.

  Wij hebben van het Racketcentrum Zeelwolde wederom een paar hele mooie prijzen ontvangen.

  Beste heren wij hopen dat wij volgend jaar weer op jullie mogen rekenen en namens ons en de deelnemende

  KIDS heel erg bedankt. Bij dezen bedanken wij ook al onze andere vaste sponsors, te weten, HCA en Oc Canon

  niet te vergeten. Onze hoofdprijs in de loterij was dit jaar een hoofdtelefoon Beats by Dr. Dre en weer is deze

  prijs niet bij n van onze leden gevallen, maar degenen die hem wel had gewonnen was er erg blij mee.

  En onze grootste sponsor was dit jaar toch wel de `ZON`. Deze heeft de hele week geschenen en op n klein

  buitje na voor een hele fijne temperatuur gezorgd.

  Nu nog even wat feitjes op een rijtje: er werden in 14

  categorien gespeeld door 91 spelers met ook 91

  inschrijvingen.

  Dit resulteerde in 157 wedstrijden, 307 sets met 2455

  games en er waren dit jaar maar 14 walk-overs. In

  totaal zijn er 10.452 minuten gespeeld met een

  gemiddelde van 73.61 minuten per wedstrijd.

  Hoeveel blikken met ballen er door ons zijn

  opengetrokken hebben we helaas niet goed

  bijgehouden, maar het waren er veel.

  Dit jaar hebben wij voor het eerst een ROOD en ORANJE event

  georganiseerd. Emar en zijn assistenten Jeffrey van Limpt en

  Michell Tollenaar hebben daar ontzettend hun best op gedaan.

  Zowel bij rood als bij oranje waren er 7 deelnemers in de leeftijd

  vanaf 6 tot en met 9 jaar. Deze jongens en meisjes hebben na het

  event meteen hun medaille in ontvangst genomen. Wij hopen dat

  we jullie ook volgend jaar weer te zien.

  Dit jaar waren er ook weer een paar activiteiten georganiseerd,

  op woensdag de `pannenkoekdag`

  Mary en Irma hebben weer hun uistekende best gedaan.

  Ze waren lekker dames!

  Donderdag was er savonds een disco onder leiding van onze

  eigen DJ Tom Savi.

 • Pagina 8 van 14

  Verder kan ik jullie vertellen dat wij met heel veel plezier dit toernooi

  hebben georganiseerd. Onze gasten zijn tevreden naar huis gegaan en

  hebben veel kunnen spelen. Er is dit jaar niet n dag met regen

  geweest en daardoor hebben wij geen wedstrijden hoeven te

  verplaatsen. Wij hopen dat het zonnetje ons volgend jaar ook weer

  toelacht. Ook waren er veel supporters te vinden op ons park in de

  vorm van ouders, opas en omas, die toch nog af en toe, onze fijne

  warme fleece-dekentjes kwamen lenen.

  Wij hebben iedereen die ons geholpen heeft, om dit toernooi tot een

  succes te maken, bij de slotspeech al bedankt. Maar omdat niet

  iedereen daar bij aanwezig was willen wij, nogmaals langs deze weg

  iedereen, hartelijk bedanken voor hun hulp.

  De mensen die in de kantine hebben geholpen, de baancommissie, de

  mensen die zich bij de wedstrijdtafel hebben ingezet, de tennisleraar,

  de fotograaf, de sponsors en onze eigen bondsgedelegeerde Dhr. Jan

  van Dijk..

  Iedereen bedankt!!!

  Ik wil jullie meteen vragen, om voor volgend jaar de datum 13 t/m 19 oktober 2014 en het voorweekend van

  11 en 12 oktober (week 42) vast in jullie of jullie ouders

  agendas te reserveren.

  Dan is het volgende Koriander Open Herfst Jeugdtoernooi, gepland.

  Nu rest er mij niets anders meer dan jullie namens de wedstrijdleiding:

  Gerda, Jenny, Jim, Jurgen,Mary, Peggy, en Karin,

  Een fijne kerst en een gezond en sportief 2014 toe te wensen.

  Bertus en Ineke de Graaf wensen alle leden een goed en gezond 2014

  Ineke

 • Pagina 9 van 14

  SSaammeennsstteelllliinngg jjeeuuggddtteeaammss vvoooorrjjaaaarrssccoommppeettiittiiee

  Zaterdag t/m 14 jr (jongens)

  Luc Prins

  Christopher Virlan

  Donne Nieuwenhuizen

  Timo de Haan

  Zaterdag t/m 17 jr (jongens)

  Mitchell Tollenaar

  Valentijn de Wit

  Daniel van de Velden

  Sonny Beers

  Zaterdag t/m 17 jr (gemengd)

  Job 't Hooft

  Mark van Deursen

  Camiel Jansen

  Cerise Jawalapersad

  Rachelle van der Heijdt

  Stephany Ristovski

  Zondag t/m 14 jr (meisjes)

  Tamara Grep

  Zoya Polshchykova

  Yousha van Heemskerk

  Charissa van Toolen

  Nadia El Shamy

  RReeaanniimmaattiiee ttrraaiinniinngg

  Bij voldoende belangstelling zullen we, in samenwerking met

  het Flevoziekenhuis, een reanimatietraining gaan organiseren.

  Eventuele belangstelling doorgeven aan:

  [email protected]

 • Pagina 10 van 14

  UUiittnnooddiiggiinngg

  Het bestuur van TV Koriander nodigt U graag uit voor de

  Nieuwjaarsreceptie welke gehouden wordt op

  Zaterdag 11 januari 2014

  Vanaf 16.00 tot 18.00 uur bent U van harte welkom in het clubhuis

  UUiittlloottiinngg cceerrttiiffiiccaatteenn SSuuppppoorrtteerrsslleenniinngg..

  Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 27 november j.l. heeft voor de eerste keer de uitloting van de

  certificaten van de Supporterslening plaatsgevonden.

  Zoals voorgeschreven door het reglement vind publicatie plaats in de KorianderMix en op de website.

  De uitgelote certificaatnummers zonder premie zijn:

  2 , 3, 5, 6, 8, 54, 93 en 138.

  Op certificaatnummer 12 is een premie van 40% toegekend en op certificaatnummer: 67 een premie van 60%.

  De eigenaren van de certificaten worden binnenkort persoonlijk op de hoogte gesteld.

  Uitbetaling zal plaatsvinden in januari 2014.

  Het bestuur.

 • Pagina 11 van 14

  VVaann ddee ppeennnniinnggmmeeeesstteerr

  Verwachting 2013

  Het bestuur verwacht op dit moment een exploitatieresultaat 2013 dat

  in de buurt van de nullijn ligt. Daar gaat nog van af de eenmalige

  uitgaven voor de opening van het park ad

  2.500. De begroting 2013 ging uit van een tekort van 10.300

  (incl. opening park). Met dit positieve verschil zijn we als bestuur

  natuurlijk zeer tevreden.

  Begroting 2014

  In de meerjarenbegroting die als basis diende voor de vernieuwing van ons tennispark is er rekening

  mee gehouden dat het exploitatieresultaat over de periode 2013 2015 in totaal ongeveer 11.000 negatief

  zou zijn. De Algemene Leden Vergadering heeft in 2011 ingestemd met deze vooruitzichten.

  In de meerjarenbegroting is uitgegaan van een zeer forse verhoging van de contributie (+ 9%) in zowel 2013 als

  2014. Met de wetenschap dat zowel 2012 als 2013 een beter dan verwacht exploitatieresultaat opleverden

  heeft het bestuur de begroting 2014 opgesteld.

  Op basis van het verwachte aantal leden, de verwachte baromzet en sponsorbijdragen minus de algemene

  kosten, de kosten voor diverse activiteiten en rentekosten over de leningen in verband met de vernieuwing van

  het tennispark, zijn we uitgekomen op een negatief exploitatieresultaat van 3.400. Dit past uitstekend in de

  meerjarenbegroting en binnen de financile mogelijkheden van Koriander.

  Het goede nieuws is dat de verhoging van de contributie beperkt is gebleven tot 4% (in plaats van de geraamde

  9%). De Algemene Ledenvergadering heeft 27 november 2013 ingestemd met de contributieverhoging en het

  negatieve exploitatieresultaat 2014.

  Leden

  Het belangrijkste is en blijft de ontwikkeling van het aantal leden. In de afgelopen jaren had Koriander per

  jaareinde ongeveer 365 leden. Dit daalde dan sterk door het forse aantal opzeggingen. Zon 60 leden die hun

  lidmaatschap stoppen is veel. Het bestuur heeft de achtergronden bestudeerd, maar komt niet tot een

  algemene reden.

  Het bestuur is nog steeds van mening dat Koriander een vereniging is waarin mensen welkom zijn, waar met

  een fantastisch tennispark het aantal speeldagen per jaar erg hoog is n waar competitief en recreatief veel te

  doen is. Wij zien dit iedere keer weer terug in het forse aantal nieuwe aanmeldingen gedurende het jaar.

  Ziet u dit anders? Dan zouden wij dat graag horen ([email protected]) zodat we hier

  mogelijk mee verder kunnen.

  Contributie 2014

  Per 1 januari 2014 gelden de volgende contributiebedragen:

  Senior 172,50

  Daglid / student 130,00

  Junior 86,25

  Pupil 81,00

  Winterlid 65,00

  Slapend 23,00

  De contributie bij Koriander is in vergelijking met de meeste vereniging in Almere ook in 2014 lager of

  tenminste vergelijkbaar.

  Ik wens u allen fijne feestdagen en natuurlijk ook een goede start in 2014.

  Met sportieve, financile groet,

  Richard de Kreij.

 • Pagina 13 van 14

  Tennis Tourist Travell 2014

  De Tennis Tourist Travell 2014 zal worden gehouden in het weekend van 8 en 9 maart.

  Dit is een autorit over een vooraf uitgezette min of meer toeristische route.

  Tijdens deze tocht krijg je een aantal vragen te beantwoorden en mogelijk wat opdrachten uit te voeren. Voor

  de goede antwoorden/oplossing kun je punten scoren. Het best scorende team zal uiteindelijk tot winnaar

  worden uitgeroepen.

  De Tennis Tourist Travell is geen snelheidsrit en de normale verkeersregels zijn van toepassing.

  Verzamelpunt (met koffie en .) voor de start van deze auto puzzeltocht is dit keer:

  Best Western Hotel de Veluwe in Beekbergen.

  Start : Op zondag 9 maart vanaf ongeveer 9.30 uur.

  Afhankelijk van aantal inschrijvingen(equipes);

  Nodig: (per equipe):

  - 1 Koets, auto, vehikel met motor, perenkist of andere benaming voor voertuigen als bedoeld in de

  Wegenverkeerswet waarvoor een (geldig) rijbewijs B(E) is vereist. Het aantal inzittenden dient beperkt

  te worden tot het maximaal toegestane aantal inzittenden van de auto.

  - Scherpe geesten;

  - Richting(-s)gevoel;

  - Humor;

  - Genoeg brandstof.

  Kosten: 15,00 per auto bij 2 inzittenden. Extra passagiers 5,00 per persoon.

  De tocht zal eindigen bij of in de buurt van het clubhuis van T.V.Koriander alwaar uiterlijk om 16.30 uur

  iedereen wordt verwacht.

  Hier zal de route worden doorgenomen en mogelijke niet begrepen vragen en opdrachten worden toegelicht.

  Na berekening van de slimste equipe en de daarop volgende prijsuitreiking is het mogelijk om een eenvoudige

  doch voedzame maaltijd te gebruiken. De kosten hiervoor zijn 12,00 per persoon.

  Optioneel is het om voorafgaand aan de rit je reeds op zaterdag 8 maart bij het hotel te melden.

  Het Best Western Hotel de Veluwe biedt je een overnachting met ontbijt alsmede een drie gangen diner op de

  zaterdag avond aan voor de prijs van 47,50 per persoon excl. 2,50 toeristenbelasting (op basis van een

  tweepersoonskamer).

  Dit is natuurlijk een prachtige gelegenheid om alvast in de stemming te komen en je aspiraties en

  (on)vermoede kwaliteiten met anderen te delen.

  Aanmelden voor het rijden van de route en het gebruiken van de maaltijd na de prijsuitreiking kun je tot

  uiterlijk 25 februari doen aan onderstaand e-mail adres:

  [email protected]

  Hierbij graag de volgende gegevens vermelden;

  Merk en kenteken auto, aantal inzittenden en telefoonnummer voor calamiteiten. Tevens aangeven of en met

  hoeveel personen je gebruik wilt maken van de slotmaaltijd.

 • Pagina 14 van 14

  De verschuldigde bijdrage dient gelijktijdig te zijn voldaan op rekening nummer 83.10.75.694 t.n.v. A.J.M.

  Rijkers te Almere.

  Aanmelden voor de extra faciliteit (Hotel de Veluwe) dient uiterlijk 6 januari binnen te zijn in verband met een

  optie op de kamers. Deze aanmelding dient te worden gedaan op het volgende e-mail adres:

  [email protected]

  Deze aanmelding dient vergezeld te gaan van een gelijktijdige betaling van 50,-- per persoon op rekening

  83.10.75.694 t.n.v. A.J.M. Rijkers te Almere.

  Als je hier gebruik van maakt dan zul ook de route wel rijden dus in dit geval ook graag de volgende gegevens

  vermelden; Merk en kenteken auto, aantal inzittenden en telefoonnummer voor calamiteiten. Tevens

  aangeven of en met hoeveel personen je gebruik wilt maken van de slotmaaltijd.

  Ook deze verschuldigde bijdrage dient gelijktijdig te zijn voldaan op rekening nummer 83.10.75.694 t.n.v.

  A.J.M. Rijkers te Almere.

  We zien je aanmelding graag zo snel mogelijk binnenkomen.

  Je contactpersonen voor deze activiteit zijn ook dit jaar weer;

  Frank van Schaik en Ad Rijkers.