Koriandermix december 2014 web versie

Click here to load reader

 • date post

  07-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Clubblad TV Koriander, Almere.

Transcript of Koriandermix december 2014 web versie

 • Pagina 3 van 23

  VVaann ddee rreeddaaccttiiee Beste lezers, Welkom in het laatste nummer van jaargang 29; de kersteditie van de Koriandermix. Met zoals u van ons gewend bent weer veel dat het lezen waard is. Of tot actie aanzet, zoals het nadenken over duurzaamheid bij onze club, of het behalen van een certificaat verantwoord alcohol schenken. De redactie heeft groen licht om zich de komende jaren in te zetten voor de Koriandermix en daar zijn we verheugd over. Vanzelf spreekt dat we onze uiterste best gaan doen om mooie nummers te maken. We gaan dan ook weer nieuwe omslagen laten maken; graag krijgen we nog karakteristieke fotos van u om op The Cover of the Koriandermix te drukken. Voor nu wenst de redactie u een Fijne Feestdagen en een Voorspoedig 2015!

  KKeerrssttwweennss

  De TC. Commissie wens iedereen fijne feestdagen en een gezond en sportief 2015. Wij hopen iedereen en

  ook de jeugd weer te verwelkomen op onze enkel/dubbel clubkampioenschappen in 2015.

  Groetjes Sanne G, Kim, Paul, Edith en Petra L.

  IInn ddiitt nnuummmmeerr::

  Redactie, kerstwens TC 3 Van de voorzitter 5 Cash of niet, versterking clubhuiscie, studentenkorting 6 Jarigen en nieuwe leden 7 Vrijwilligers, Verantwoord biertappen 8 Mededelingen uit de ledenvergadering 9 Nieuws uit de clubhuiscie 10 Clubhuiscolumn 11,12 Weekend Dubbel Toernooi 13 Verslag Herfsttoernooi 14,15,16 Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 17 Exploitatie 2015 18 Energieverbruik 19 Uitloting certificaten, Grote Clubactie, Fotos gevraagd 20 Is Tennis aan verandering toe? 21 Agenda 22

 • Pagina 5 van 23

  Mijn een-na-laatste column als voorzitter van Koriander! Het zit er bijna op, nog drie maanden en dan mag ik het stokje overgeven aan mijn opvolger. Dit klinkt misschien nogal zwaar, maar zo is het niet bedoeld. Het is weliswaar een bewuste keus van mij om een stapje terug te doen, toch blijf ik met een goed gevoel betrokken bij Koriander. Koriander is en blijft een mooie vereniging voor gewone en bijzondere mensen. De laatste jaren is het mij pas echt opgevallen hoe bijzonder de cultuur bij Koriander is. Een hele gezellige en sociale vereniging waarin nieuwe leden moeiteloos hun plek kunnen vinden. Dat is de kracht van Koriander. Ook ons tennispark onderscheidt zich in positieve zin van de meeste andere Almeerse tennisverenigingen. Vandaar dat ik denk dat de toekomst van Koriander rooskleurig is. Ik ben erg blij dat we tijdens de Algemene Ledenvergadering bekend hebben kunnen maken dat het bestuur een kandidaat heeft om mij als voorzitter op te volgen. Richard de Kreij, nu nog (een zeer bekwame) penningmeester is bereid om vanaf maart 2015 het stokje van mij te gaan overnemen. Richard zal dan als penningmeester opgevolgd worden door Paul v.d. Heijdt. Ook daarmee zijn we als bestuur erg blij. Paul heeft in het verleden meerdere malen laten zien deze rol op zeer bekwame wijze te kunnen vervullen. Ik heb goede hoop dat we tijdens de Algemene Ledenvergadering van maart 2015 ook nog n of meer nieuwe algemene bestuursleden kunnen voordragen. In de Algemene Ledenvergadering van november hebben we de uitkomsten van de enqute over de Koriandermix (dit clubblad) gepresenteerd. De conclusie is overduidelijk, de leden wensen ook de komende tijd de Koriandermix op papier te ontvangen, ook de frequentie van zes keer per jaar blijft

  ongewijzigd. Het bestuur heeft aangegeven dat het aantal reacties op artikelen in de Koriandermix vaak wat tegenvalt. Ik hoop dat jullie m.i.v. dit nummer wat meer zullen reageren op de artikelen. Ook in deze Koriandermix staan verschillende artikelen waarop een respons zeer welkom is! Het valt mij op dat er met de aanleg van de nieuwe banen eigenlijk geen sprake meer is van een tennisseizoen. Vroeger hield het tennis op na het dag-zon toernooi, tegenwoordig tennissen we vrolijk door en is het geen uitzondering dat alle banen bezet zijn op een doordeweekse avond in december. Ook het donderdagavondtoernooi niet bang voor een beetje kou laat zien dat er veel animo is om ook in de winter door te tennissen. Waar voorheen het tennis gedurende de winter werd vervangen door klaverjassen, gaat dit nu naast elkaar verder. Een mooie ontwikkeling! Tot slot rest mij jullie allemaal hele fijne kerstdagen toe te wensen en een mooie start van het nieuwe jaar. Ik hoop jullie allemaal in goede gezondheid te zien op onze nieuwjaarsreceptie op 10 januari a.s. Peter Vallentin

  .............. vvaann ddee vvoooorrzziitttteerr

 • Pagina 6 van 21

  CCaasshh ggeelldd ooff nniieett?? PPeeiilliinngg!!

  Tijdens de Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur het voornemen bekend gemaakt om met ingang van 1 januari a.s. het cash geld af te schaffen. Er kan dan alleen nog gepind worden in ons clubhuis. De voordelen hiervan zijn dat er geen cash geld meer in omloop is. Het gepinde geld staat meteen op de rekening van Koriander. Cash geld afstorten bij de bank kost geld. Pin-transacties echter ook. Tijdens de bespreking bleek dat een aantal leden het hier niet mee eens is. Genoemde argumenten waren onder andere: kinderen hebben geen pinpas, oudere leden willen of kunnen niet pinnen en sommige leden hebben andere redenen om niet te willen afstappen van cash geld. Hoewel het bestuur denkt dat in de toekomst het cash geld echt zal gaan verdwijnen, willen we niet doof zijn voor een ander geluid vanuit de vereniging. Er is ook geen echte noodzaak om nu te stoppen met cash geld. Aangezien op de Algemene Ledenvergadering slechts een beperkt aantal leden aanwezig was, hebben wij als bestuur toegezegd een klein onderzoek onder de leden te doen. Wij zouden het enorm op prijs stellen als jullie in een korte reactie per e-mail aan het bestuur willen laten weten hoe jullie over dit onderwerp denken. Stuur vr 1 januari 2015 een e-mail naar: secretaris@koriandertennis.nl Reactie:

  1) Ik ben voor afschaffen van cash geld 2) Ik ben tegen afschaffen van cash geld 3) Het maakt mij niet uit

  Als je nog een motivering wil toevoegen voor de gemaakte keuze dan is dat uiteraard prima. Alvast bedankt voor de medewerking! Peter Vallentin

  VVeerrsstteerrkkiinngg cclluubbhhuuiissccoommmmiissssiiee De clubhuiscommissie is versterkt met Paula de Geest. Wij van de CC (Mary, Ad, Japio) zijn erg blij met haar komst. Groetjes, Japio

  SSttuuddeenntteennkkoorrttiinngg Beste Studenten, let op

  Denken jullie er even aan om een email te sturen naar mijn adres bi.degraaf@kpnmail.nl.

  Als je korting op de contributie wilt, zal je toch echt een kopie van je studentenkaart naar mij

  moeten sturen. Je hebt daarvoor de tijd tot 5 januari 2015. Alles wat daarna komt moet ik met de

  penningmeester bespreken.

  Ineke de Graaf

 • Pagina 7 van 22

  NNiieeuuwwee lleeddeenn ddiiee wwee wweellkkoomm hheetteenn zziijjnn::

  Senioren:

  Frank Groothuis

  Menno Hoffenaar

  Jeugd:

  Elllen Geusebroek

  Leonie Brouwer

  Karel Kooiman

  Dante-Constantijn Nieuwenhuizen

  Vincent van Dam

  Danil Hoeseni

  Sherwin Tehrani

  JJaarriiggeenn,, vvaann hhaarrttee ggeeffeelliicciitteeeerrdd!!!! Yaara

  Munoz 2 12 2006

  Valentijn de Wit 3 12 1997 Neomi

  Schbel 16 12 2007

  Lars

  Rvekamp 17 12 1999 Demko

  Vorenhout 19 12 2003

  Hanna

  Kreike 21 12 2004

  Axel ter Stege 1 1 2007 Maaike

  Beukenkamp 3 1 2000

  Dave

  Pos 5 1 2002 Thomas

  Pos 5 1 2002

  Robin

  Sprengers 7 1 2003 Marije

  Toonder 12 1 2003

  Rick

  Henselmans 14 1 2005 Marcelo

  Verbeek 17 1 2005

  Job t Hooft 17 1 1998 Charissa

  Tolen 18 1 2001

  Danilo

  Feijen 18 1 2005 Salma

  Boudount 20 1 2003

  Darcy

  Robijn 20 1 2003 Gianni

  Feijen 26 1 2008

  Karel

  Kooiman 27 1 2001 Tycho

  Akkerman 28 1 2006

  Daniel

  Arjumand 12 2 2002 Nadia

  El-shamy 14 2 2000

  Amira

  Blaas 23 2 2008

 • Pagina 8 van 22

  WWeerrvviinngg vvrriijjwwiilllliiggeerrss

  Onze tennisvereniging draait volledig op vrijwilligers. Gelukkig kan onze vereniging bouwen op een grote schare, maar om het vrijwilligerswerk leuk te houden, kunnen we er altijd meer gebruiken. In september hebben we daarom zoveel mogelijk leden gebeld met de vraag wat zij voor de vereniging kunnen betekenen. Hieronder het resultaat: Parkcommissie 1 lid, 2 personen voor klusjes Jeugdcommissie 4 leden, 6 personen inzet bij activiteiten WhozNext 5 leden Evenementencommissie 4 leden, 2 personen inzet bij activiteiten Clubhuiscommissie 1 lid Vrijwilligerscommissie 2 leden Redactiecommissie 1 lid Clubkampioenschappen 1 persoon voor tafeldiensten Open Koriander 3 nieuwe leden, 2 personen tafeldienst Extra bardiensten 6 leden Hand- en spandiensten 18 leden Wij zijn erg blij met de inzet van alle vrijwilligers! Helaas hebben we niet iedereen kunnen bellen. Mocht je niet gebeld zijn, maar je toch nog willen inzetten, meld dit dan via vrijwilligers@koriandertennis.nl

  LLeett oopp!! VVeerraannttwwoooorrdd bbiieerr ttaappppeenn

  Recent heeft een uitgebreide controle plaatsgevonden in het kader van de drank en horecawet. De controle had betrekking op de drank en horeca vergunning, de brandveiligheid en de naleving van milieuvoorschriften. De controle is uitgevoerd door het team handhaving van de gemeente. Alles is gecontroleerd en in orde bevonden. Compliment aan de Clubhuiscommissie en de Parkcommissie. Er is echter n probleem. Als het clubhuis open is moet er tenminste n seniorlid aanwezig zijn (bardienst) die in het bezit is van het certificaat verantwoord alcoholschenken. Op dit mome