Regeldruk Cursus Webversie

Click here to load reader

 • date post

  25-May-2015
 • Category

  Technology

 • view

  269
 • download

  5

Embed Size (px)

description

Reducing bureaucracy administrative simplification administratieve lasten cursus course

Transcript of Regeldruk Cursus Webversie

 • 1. Regeldruk

2. Inhoud I Begrippen II Probleem III Aanpak stock IV Aanpak flow 3. I - Begrippen Bij de bakker 4.

 • Afspraak maken
 • Formulier invullen
 • Wachten bij balie
 • Identificeren
 • Nog een formulier
 • Uittreksel KvK
 • Paraaf chef
 • Je krijgt niet wat je wil
 • Procedures bij bezwaar

Last van de bakker? I - Begrippen En de lasten van de bakker? 5. Bedrijven Medeoverheden Administratieve lasten Nalevingskosten Toezichtslasten I - Begrippen Burgers Publieke Professionals 6. Administratieve lasten Betreft: informatieverplichtingen Dat is: het verplicht produceren/bijhouden van informatie voor de overheid

 • Bijvoorbeeld:
 • moeilijke formulieren invullen
 • je laten keuren door arts voor een vrachtautorijbewijs
 • uittreksel uit bevolkingsregister leveren
 • gegevens aan CBS leveren
 • APK
 • in de rij staan bij gemeentebalie
 • vergunningen aanvragen
 • bedrijf inschrijven bij de KvK
 • belastingaangifte doen

Dat kost tijd en geld I - Begrippen 7. Nalevingskosten Betreft: voldoen aan nieuwe eisen Dat is: investeringen doen (meestal bedrijven) zodat je aan nieuwe wettelijke eisen voldoet Dat kost vooral geld

 • Bijvoorbeeld:
 • aanpassing machines door nieuwe veiligheidsvoorschriften
 • filter op schoorsteen door scherpere milieunorm

I - Begrippen 8. Toezichtslasten Betreft: handhaving van beleid Dat is: het verplicht toestaan van toezicht en controle als handhaving van de wet Dat kost vooral tijd

 • Bijvoorbeeld:
 • milieu-inspectie komt langs
 • WW-er wordt gecontroleerd of voldoende wordt gesolliciteerd
 • brandweer controleert caf

I - Begrippen 9. (On)gewenste impact van beleid

 • milieu
 • economie
 • regeldruk

II - Probleem beoogd effect neveneffecten instrument doelstelling 10. II - Probleem Impact voor bedrijven

 • Ruimte voor ondernemers
 • Arbeidsproductiviteit 1,7 %
 • Economische groei 1,5 %

Impact voor publieke professionals

 • Veel administratie en verantwoording
 • Minder ruimte voor echte werk

11. II - Probleem Impact voor burgers

 • Ervaren last van de overheid
 • Kwetsbare groepen met veel regeldruk

Impact voor medeoverheden

 • Veel verantwoording naar Rijk
 • Onduidelijkheid regels

12. De grootste ergernissen zijn niet altijd die met de meeste lasten Administratieve lasten

 • Bijvoorbeeld:
 • eerste dag melding werknemer
 • welstandcommissie
 • alweer je naam en adres invullen
 • onduidelijke formulieren

II - Probleem Aanvraag kinder bijslag 13. III Aanpak stock Regiegroep regeldruk (EZ&FIN) Regeldruk bedrijven: Regeldruk burgers, professionals en medeoverheden: Toetsen en adviseren: BZK ACTAL 14. REAL (BZK) RR (FIN/EZ) Wetgevings-kwaliteit (JUS) Ministerile Stuurgroep + SG-overleg III Aanpak stock ACTAL ministeries, gemeenten etc Tweede Kamer 15. III Aanpak stock

 • Nulmeting doen (standaard kostenmodel)
 • Lastenplafond
 • Compensatieregel (netto vermindering)
 • Merkbare vermindering

Verminderen van regeldruk 16. III Aanpak stock Burgers Professionals Medeoverheden Bedrijven 17. 8,8 mld Bedrijven: Geld (out-of-pocket + uren x tarieven) Burgers: Tijd + Geld (out-of-pocket) 99 mln. uur 1,25 mld Administratieve lasten III Aanpak stock 18. Standaardkostenmodel Wet/AMvB/regeling/APV/etc.. Administratieve handelingen Tijd Uurtarief (bedrijf) Doelgroep Frequentie P Kosten/tijd per handeling (of Tijd per handeling AL-burger) Q Jaarlijkse aantal handelingen Administratieve lasten = P x Q Informatieverplichtingen III Aanpak stock 19. IV Aanpak flow

 • Zijn de AL goed in beeld gebracht (SKM)?
 • Alternatieven om AL te beperken overwogen?
 • Gekozen voor minst belastende optie?
 • Is toezicht/uitvoering zo lastenluw mogelijk?

Toetsvragen Actal 20. IV Aanpak flow

 • Nulvraag: is regelgeving eigenlijk nodig?
 • Treft het alleen de doel-groep, of ook anderen?
 • Wordt beschikbare info optimaal benut?
 • Wordt aangesloten op bedrijfspraktijk/burger?

Meer aandachtspunten Bouw Aanvraag Heerenveen 21. Meer informatie www.regeldruk.nl Meldpunt regeldruk en administratieve lasten voor burgers, professionals in de openbare sector en medeoverheden. www.minderregelsmeerservice.nlGemeentelijke aanpak administratieve lasten en betere dienstverlening. www.casusadoptie.nl Methode voor ambtenaren om beleid n organisatie te richten op de praktijk.www.kafkabrigade.nlOpsporen van overbodige bureaucratie vanuit het perspectief van de direct betrokken burgers. www.minderadministratievelasten.nl Te volgen denkstappen voor vermindering regeldruk bij voorgenomen regelgeving per fase van het beleidsproces. www.actal.nlOnafhankelijk adviescollege toetsing administratieve lasten www.rr.nl Regiegroep regeldruk www.minbzk.nl/real Regeldrukprogramma BZK