Koriandermix april 2010

Click here to load reader

 • date post

  26-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  232
 • download

  3

Embed Size (px)

description

clubblad tv Koriander Almere, editie april 2010

Transcript of Koriandermix april 2010

 • n

  Colofon Dit blad is een uitgave van Tennisvereniging Koriander. Sportpark Rie Mastenbroek Mosweg, Almere. Postbus 1644, 1300 BP Almere. Tel. Clubhuis 036-5339510. Tel. Chalet 036-5344499. Lid van de KNLTB, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Lelystad, nr. 39045172. Bankrekeningnr.: ABN/AMRO te Almere, rek.nr. 54.68.98.114. Postbank, rek.nr.: 4499835. Bestuur en Commissies Bestuur Voorzitter Jop van Breugel voorzitter@koriandertennis.nl Secretaris Ronald van Velzen secretaris@koriandertennis.nl Penningmeester Richard de Kreij

  Ben Francooy vacature Peter Vallentin bestuurslidjeugd@koriandertennis.nl Albert Greeve bestuurslidTC@koriandertennis.nl Baan- Parkcommissie Henk Gietman Jeugdcommissie Edith Vallentin jc@koriandertennis.nl Jeugdraad Marrissa Vallentin marissa.vallentin@gmail.com e-mail jeugdraad@koriandertennis.nl homepage www.koriandertennis.nl/jeugd Clubhuiscommissie Michle van den Assem Bardienst: ma t/m vrij 19.00-23.30 uur e-mail: kantinedienst@koriandertennis.nl Technische Commissie Voorzitter Manon Rijkers manonrijkers@hotmail.com Competitie Marco Jansen Redactie Rob Visser e-mail koriandermix@koriandertennis.nl Recreantencommissie Wim Terschegget e-mail recreantencommissie@koriandertennis.nl Open Koriander Commissie Hans Fleuren Tennisleraar Nina v.d. Geest

  versie: april 2010

  wwwwww..kkoorriiaannddeerrtteennnniiss..nnll Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging kan slechts schriftelijk vr 1 december bij de Ledenadministratie, en is pas geldig na bevestiging van ontvangst door de Ledenadministratie van T.V. Koriander.

  KKoorriiaannddeerrwwiijjzzeerr

  Secretariaat Postbus 1644, 1300 BP Almere Ledenadministratie Ineke de Graaf Bereikbaar tot 22.00 uur, e-mail: ledenadministratie@koriandertennis.nl Redactie Wies v. Breugel Rinus Verveer Vera Ellenkamp Webmaster Erik Beukenkamp e-mail: webmaster@koriandertennis.nl Commissieleden: Baan- Parkcommissie Bertus de Graaf, Willem Blaas, Henk Tegelaar, Willem Moreels Jeugdcommissie Jennifer Janssen, Mary van Wijngaarden, Irma Schipperijn, Petra Rietdijk Jeugdraad Siita Oldert, Thomas Roskam, Danny Kamst, Katinka Zollner Clubhuiscommissie Martin Spel, Sandra Zegers, Karin Rijkers, Tom Renting, Wim van Doesburg, Marry Outshoorn, Anneke Kuijper Technische Commissie Stuart Gunput, Peggy Jongebloed, Mirjam Greeve Recreantencommissie Jan van Vuure, Peggy Jongebloed, Petra Lentjes, Linda Vlietstra, Margriet Terschegget, Patricia Haeck Open Koriander Commissie Dennis Lankreier, Edward Beerlage

 • 3

  VVaann ddee RReeddaaccttiiee De 2e editie van het jubileumjaar ligt weer voor u. Het nieuwe tennisseizoen werd geopend met een ouderwetse klassieker, namelijk een puzzelrit.. Diverse equipes van jong tot oud hebben genoten van de uitgezette rit. Een smakelijk verslag van Frank van Schaik vindt u in dit nummer. Daarna volgde het openingstoernooi op 28 maart jl. Ook hier treft u een verslag aan in de clubblad. Inmiddels zijn de competities begonnen en wilt u een thuiswedstrijd bijwonen, dan kan dat. Wanneer de competitieteams thuis spelen staat in het clubblad vermeld. Op 10 juni wordt er weer een Ladiesday gehouden. Dames, meldt u aan. De heren zorgen voor hapjes en de drankjes. Laat u heerlijk verwennen onder een gezellige tennisdag. Wat hebben we nog meer. Het Paardveulentoernooi komt er weer aan. Papas en mamas, opas en omas, neem uw kinderen en kleinkinderen mee en maak er samen een sportieve dag van. Ook de clubkampioenschappen staan,zowel voor de senioren als de junioren, weer voor de deur. En dan is er ook nog het invitatietoernooi. Kort om, genoeg sportieve activiteiten en evenementen om mee te doen. Namens de redactie veel leesplezier toegewenst. Wies van Asperen

  Van de Redactie ..................................3 Bestuur Van de voorzitter ...................................5 Nieuwe voorzitter ..................................6 Van de penningmeester ........................7 Algemeen Jeugdsportfonds .......................................... 8 Open Koriander ........................................... 8 Verslag puzzelrit ......................................... 9 Verslag Openingstoernooi .........................15 Ladiesday 10 juni 2010..............................17 Paardveulentoernooi .................................18 Clubkampioenschappen enkel ..................19 Voorjaarscompetitie...................................19 Competitie thuiswedstrijden ......................20 Invitatietoernooi .........................................22 Jubileum rackettrek ...................................23 Nieuwe leden ............................................23 (Niet) verrichten bardienst .........................24 Jeugdraad..................................................26 Jubileum rackkettrek jeugd........................26 Paardveulentoernooi .................................27 Jarigen .......................................................28 Clubkampioenschappen jeugd enkel ........29 Bardiensten................................................30

 • >> DEVRI GLASHANDEL>> Voor al uw glasreparatie Leveren en plaatsen van

  Kwaliteit, snel en. alle soorten glas en spiegels Vriendelijke prijzen winkelruiten, isolatieglas Luxe spiegels lijsten voor spiegels wijnsets Kadoartikelen kandelaars glazen tafels Nieuwe Hemweg 52 1013 CX AMSTERDAM Telefoon 020 688 14 90 Fax 020 688 11 70 www.devri-amsterdam.nl

 • 5

  UUww vvoooorrzziitttteerr vviinnddtt Dat je in deze tijd van het jaar kunt merken dat het nieuwe tennisseizoen weer voor de deur staat. We hebben inspanningen verricht om ons ledenaantal ter verhogen, we hebben de indeling en voorbereiding gekregen van de competitieteams en we hebben het verenigingsjaar 2009 afgesloten door het goedkeuren van de jaarrekening. Voor wat betreft onze inspanningen om ons ledenaantal te verhogen hebben een aantal leden (allen bedankt) medio maart 3.000 flyers gefolderd in die wijken, waarvan Koriander verwacht dat er potentile leden wonen. In de flyer werd geattendeerd op onze Open dag van 20 maart j.l. Die dag was het vreselijk slecht weer, nat en koud en zeker geen weer waarbij je denkt om je aanmelden bij een tennisvereniging om te gaan tennissen. Onze Open dag leverde uiteindelijk 12 nieuwe leden op. Vanaf deze plaats een hartelijk welkom aan hen en ook degenen, die daarna nog lid zijn geworden. Ik hoop dat u zich snel thuis zult voelen in onze vereniging en u uw steentje bijdraagt aan de saamhorigheid binnen Koriander. Door deze aanwas van leden zitten we nu (1 april 2010) vlak onder het ledenaantal van 385, waarop onze begroting voor dit jaar is gebaseerd. Om Koriander als vereniging te kunnen laten floreren is het van belang om met ons ledenaantal door te groeien. Kortom wanneer u nog iemand kent die wil gaan tennissen bij Koriander stimuleert u dat dan. We hebben nog voldoende ruimte op ons park om zonder veel afhangvertraging te kunnen spelen. In het kader van ons 25-jarig jubileum hebben we in de achterliggende periode verschillende uitingen van dat jubileum kunnen waarnemen. De competitieteams zijn voorzien van jubileumpolos en we verwachten dat in ieder geval alle thuisspelende teams in de jubileumoutfit spelen. Bij uitwedstrijden mag dat natuurlijk ook. Verder werd in het kader van het jubileum op 21 maart 2010 een puzzelrit georganiseerd. Er was een grote deelname aan dit evenement en een compliment aan de organisatoren voor het uitzetten met alle mitsen, maren en slimmigheidjes is hier op zijn plaats. De dag van de puzzelrit, het was best een langdurende expeditie, werd besloten met een Chinees buffet dat in een gezellige sfeer werd genuttigd. Een evenement, waarover je direct al hoorde dat het voor herhaling vatbaar was. Op 30 maart 2010 hielden wij onze algemene vergadering. In deze voorjaarsvergadering werd de jaarrekening 2009 goedgekeurd, een jaarrekening die een veel positievere uitkomst had dan verwacht. Het betere resultaat is mede tot stand gekomen doordat de Koriandercommissies blijk hebben gegeven van een gezonde kostenbewustheid. Wanneer je ziet wat er door die commissies wordt georganiseerd en uitgevoerd dan wil ik de commissieleden hierbij complimenteren met de geleverde prestaties, zowel wat betreft activiteiten als uitgavenniveau. Tijdens de algemene vergadering werd constructief gediscussieerd over het voorstel van het bestuur om bestedingsruimte beschikbaar te stellen om te kunnen beslissen over hetzij renovatie van de gravelbanen 5 en 6 dan wel vervanging van deze banen door een andere baansoort. Na het wisselen van informatie en argumenten besloot de algemene vergadering de gevraagde bestedingsruimte niet te verlenen. De vergadering wil in een extra vergadering op basis van een voorliggend voorstel, onderbouwd met offertes, kunnen beslissen over welk bedrag Koriander wil investeren om de bespeelbaarheid van ons tennispark te kunnen continueren en te garanderen. Wij gaan als bestuur met deze opdracht aan de slag en u hoort hierover meer van ons. U ziet wellicht niet alles wat er binnen Koriander gebeurt, maar ik hoop u met deze bijdrage toch enigszins op de hoogte te hebben gebracht. Nu gaan we weer volop tennissen en tref ik u graag op ons park. Met vriendelijke sportgroet, Jop van Breugel

 • 25 jaar TV Koriander 6

  In memoriam Zijn ziekte bood geen uitzicht meer op herstel, toch was zijn overlijden een schok voor Koriander. Op 14 februari 2010 overleed ons lid Bob Kos, oud 59 jaar Bob heeft veel voor Koriander betekend. Zo was hij gedurende een lange periode secretaris. Enige tijd nadat hij was afgetreden ontstond er bi